Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2552
Mărime: 27.96KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragomir Lilia

Cuprins

Introducere 2

Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare 3

Concluzii și recomandări 8

Bibliografie 9

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei cercetării. Sănătatea populației constituie un element de bază în dezvoltarea armonioasă a statului și un element cheie al securității economice fiind în corelație directă cu starea economiei naționale și stabilitatea politică a societății. Sănătatea este nu numai unul dintre drepturile de bază ale omului, ci și un element al statului bunăstării, o condiție necesară pentru progresul societății moderne. Republica Moldova a recunoscut rolul fundamental al ocrotirii sănătății reprezentând o condiție esențială care contribuie la creșterea calității vieții populației, precum și la dezvoltarea capitalului sănătății. Securitatea națională și dezvoltarea economică a țării în mare parte depinde de funcționarea unui sistem eficient de finanțare a ocrotirii sănătății, în scopul de a păstra sănătatea populației ca principala forță de producție a societății.

Problema cercetării . Sistemul de ocrotire a sănătății trebuie să se adapteze la schimbările permanente privind necesitățile de finanțare. Pentru a funcționa la un nivel adecvat sistemul de ocrotire a sănătății trebuie să dispună de suficiente resurse financiare pentru efectuarea investițiilor în clădiri și echipamente, plata salariilor personalului, achiziționarea de medicamente și alte materiale consumabile.

Obiectul cercetării îl constituie sistemul de ocrotire a sănătății cercetat prin prisma relațiilor financiare de acumulare a resurselor financiare.

Scopul cercetării constă în identificarea problemelor de finantare a ocrotirei sanatatii si care sunt caile de solutionare pentru perfecționarea procesului de finanțare a sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova.

Obiectivele investigaţiei . Pentru realizarea scopului enunțat, au fost trasate următoarele obiective ale cercetării:

- studierea conceptelor privind sistemul de ocrotire a sănătății;

- analiza modelelor de finanțare a sistemelor de sănătate

- analiza problemelor de finantare a ocrotirei sanatatii

- formularea propunerilor privind îmbunătățirea finanțării sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova.

Termeni-cheie : Buget,CNAM,FAOAM,finanțare,ocrotirea sănătăţii.

PROBLEMELE FINANȚĂRII OCROTIRII SĂNĂTĂȚII ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI CĂI DE SOLUȚIONARE

Sănătatea reprezintă unul din sectoarele cu importanţă majoră în viaţa oricărei societăţi. Importanţa sa este justificată prin caracterul indispensabil al serviciilor pe care le produce,volumul resurselor pe care le utilizează, numărul persoanelor pe care le deserveşte şi legăturile numeroase pe care le creează cu alte domenii de activitate .

Sănătatea populaţiei constituie un element de bază în dezvoltarea armonioasă a statului şi un element cheie al securităţii economice fiind în corelaţie directă cu starea economiei naţionale şi stabilitatea politică a societăţii. Sănătatea este nu numai unul dintre drepturile de bază ale omului, ci şi o reuşită a statului bunăstării, o condiţie necesară pentru progresul societăţii moderne .

Ocrotirea sănătăţii este un serviciu public cu caracteristici deosebite. În primul rând, este cunoscută necesitatea accesului tuturor indivizilor la protecţia sanitară. În al doilea rând, trebuie de luat în considerare probabilitatea riscurilor şi amploarea lor, efectele colective multiple, cu influenţe negative cum sunt epidemiile şi pandemiile sau pozitive cum ar fi prevenirea îmbolnăvirilor prin vaccinări.

Sectorul ocrotirii sănătăţii este indespensabil şi de dezvoltarea economică a statului contribuind la dezvoltarea industriei de medicamente şi echipamente medicale, oferind un număr mare de locuri de muncă în domeniul sănătăţii. Astfel ocrotirea sănătăţii nu este numai o problemă de asistenţă medicală, ci şi o problemă cu un profund caracter social şi economic.

Interpretarea sănătății populației prin prisma abordării socio-economice are legatură, în general, cu dezvoltarea societății și, în special, a economiei. Ocrotirea sănătății și economia sunt interdependente, deoarece sănătatea populației este esențială pentru dezvoltarea economică a țării. Sănătatea are un impact asupra performanței economice, iar acest lucru se întâmplă atât la nivel de țară, cât și la nivel de individ. Trebuie de subliniat faptul că, în prezent, problema nu este numai despre reformarea sectorului sănătății, dar, de asemenea, consolidarea tuturor activităților din sectorul sănătății și modernizarea acestuia în ansamblu. Obiectivele reformei sunt aceleași - păstrarea și fortificarea sănătății populației, cu toate acestea, sarcinile de a realiza acest obiectiv diferă. Așa dar, în cazul în care sectorul ocrotirii sănătății trebuie să rezolve problemele privind îmbunătățirea calității serviciilor medicale, accesul egal al populației la acestea, precum și utilizarea eficientă a resurselor alocate, atunci obiectivul domeniului ocrotirii sănătății este asigurarea finanțării sectorului în volumul necesar, crearea oportunităților economice, sociale, ecologice pentru dezvoltarea armonioasă a individului și întreținerea stilului de viață sănătos, precum și desfășurarea cu succese a activității instituțiilor medicale. Astfel, ocrotirea sănătății - este un sistem socio-economic complex, dinamic, funcțional pe care

societatea îl produce și îl utilizează în orice stadiu al dezvoltării sale cu scopul de a proteja și de a promova sănătatea fiecărui individ și a populației în ansamblu. Ocrotirea sănătății acționează ca parte integrantă a nivelului și calității vieții exercitând un rol important în dezvoltarea economică a țării, asigurând reproducerea și calitatea forței de muncă, pentru crearea bazei creșterii socio-economice și a progresului social.

Bibliografie

1. HOTĂRÎRE Nr. 1471 din 24.12.2007 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017

2. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova. Cheltuieli privind ocrotirea sănătății.

3. Finanțarea Sistemului de Ocrotire a Sănătății în Republica Moldova ''MOROI TATIANA''.

4. Analiza cheltuielilor destinate ocrotirii sănătății în Republica Moldova '' Dumitru Pîntea, Ion Gumene''

5. Ipedimente și Oportunități în Procesul de Finanțare a Sistemului Ocrotirii Sânâtâții Dr., conf. univ. ''Victoria Ganea '', Dr. ''Oxana Miron '', Drd. '' Cristina Copăceanu '' .

Preview document

Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 1
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 2
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 3
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 4
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 5
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 6
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 7
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 8
Problemele finanțării ocrotirii sănătății în Republica Moldova și căi de soluționare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Problemele finantarii ocrotirii satatii in Republica Moldova si cai de solutionare.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Serviciu de sănătate publică în România, China și Republica Moldova

SANATATE PUBLICA IN ROMANIA România avea în anul 1990 un sistem medical exclusiv public, puternic centralizat, sustinut financiar de catre...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?