Programul Operational Sectorial Mediu

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3754
Mărime: 51.11KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mariana Farcas
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

Introducere 2

1.Obiective 3

2.Axe Prioritare 4

3.Gestionarii POS MEDIU 7

”Actorii “ implicati in gestionarea POS MEDIU 7

Beneficiarii proiectelor de infrastructura 8

4.Prioritatile POS MEDIU 8

5.Realizari 12

Realizari in acest moment 12

6.Ghidul solicitatntului 13

Bibliografie 14

Extras din document

INTRODUCERE

Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu), reprezinta documentul de programare a Fondurilor Structurale si de Coeziune care stabileste strategia conform careia aceste fonduri vor fi alocate in vederea dezvoltării sectorului de mediu in Romania, in perioada 2007-2013.

POS Mediu a fost elaborat de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program si in coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, in calitatea sa de coordonator al procesului de pregatire a Romaniei pentru accesarea Fondurilor Structurale si de Coeziune pentru perioada 2007- 2013.

Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 2007-2013 este de aproximativ 5,6

miliarde Euro. Din acestia, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezinta sprijinul comunitar, respectiv cca. 23,5 % din sursele financiare alocate Cadrului Strategic National de Referinta, si

aproximativ 1,1 miliarde Euro provenind din bugetul national. Sursele comunitare utilizate în

implementarea POS Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune si Fondul European de

Dezvoltare Regionala.

În procesul de elaborare a POS Mediu au fost luate în considerare:

- obiectivele de dezvoltare economica si sociala ale Romaniei stabilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013;

- strategia nationala privind utilizarea Fondurilor Structurale si de Coeziune cuprinsa in Cadrul Strategic National de Referinta;

- prevederile regulamentelor comunitare privind Fondurile Structurale si de Coeziune si alte documente metodologice ale Comisiei Europene;

- comentariile expertilor europeni, formulate atat in documentele de pozitie transmise Romaniei, cat si in cadrul intalnirilor bilaterale;

- recomandarile formulate in urma evaluarii ex-ante si a evaluarii strategice de mediu;

- observatiile si recomandarile formulate de partenerii economici si sociali care au fost consultati in procesul de elaborare.

„ POS Mediu a avut ca punct de plecare obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României cât şi interesele specifice naţionale.”

„ POS Mediu este astfel conceput încât să reprezinte un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun şi o dezvoltare regională mai echilibrată.”

În data de 12.07.2007, programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3467, ceea ce a deschis accesul României la finantarea europeana pentru proiectele de mediu.

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu si ia în considerare programele de dezvoltare initiate in cadrul asistentei de pre-aderare (Phare si ISPA).

Prioritatile POS Mediu au in vedere si eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea riscurilor, reconstructia ecologica sau implementarea planurilor de management “Natura 2000”.

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. ”Obiectivul consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Avand in vedere realizarea de servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului “poluatorul plateste”.

1. OBICTIVE

► Obiectivul global al programului il reprezinta imbunatatirea nivelului de trai si a mediului, insistand in special pe respectarea legislatiei europene in domeniul mediului.

Preview document

Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 1
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 2
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 3
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 4
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 5
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 6
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 7
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 8
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 9
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 10
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 11
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 12
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 13
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 14
Programul Operational Sectorial Mediu - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Programul Operational Sectorial Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul POS DRU in Dezvoltarea Economiei Sociale

I N T R O D U C E R E Începând mai ales din anii ’90, România a intrat într-un proces de sărăcire a populaţiei, accentuat în perioada tranziţiei...

Publicitatea - Informare sau Manipulare

Abstract Manipulation in comercial purpose exists from the beginings of the world. Begining to be more and more efficacious when the sublime...

Program Operational Sectorial de Mediu - Cheile Sohodolului

Titlul proiectului: Managementul european al ariei naturale protejate Cheile Sohodolului. Solicitantul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj...

Caracteristica Relațiilor Valutare Internaționale și a Sistemului Monetar-financiar Internațional

1. Bazele teoretice ale sistemului valutar-financiar internaţional Ca şi alte domenii de activităţi umane, apariţia şi dezvoltarea unor acţiuni de...

Politicile Uniunii Europene

Politicile Uniunii Europene De la infiintarea sa, Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noi state membre, ci si...

Accesul la Fonduri Europene prin Programul Operational Sectorial Transport - Post

Despre fonduri europene (fonduri nerambursabile) Fonduri nerambursabile - sunt fonduri europene publice; acestea reprezinta o forma de finantare...

Politica Fiscală

POLITICA FISCALĂ-DEFINIŢIE, OBIECTIV, CONCEPT 1. Politica fiscală-concept În literatura de specialitate, politica fiscală, în sens larg, se...

Secretele Unui Management de Succes - Rolul Managerului de Proiect

„ Capacitatea de a conduce este aidoma frumuseţii. E greu să o defineşti, dar când o vezi, o recunoşti imediat.” Warren Bennis Conceptul de...

Te-ar putea interesa și

Programul Operațional Sectorial de Mediu

INTRODUCERE Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al...

Program Operational Sectorial de Mediu - Cheile Sohodolului

Titlul proiectului: Managementul european al ariei naturale protejate Cheile Sohodolului. Solicitantul: Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Proiect Practica - Ministerul Finantelor Publice

1. Prezentarea Ministerului Finantelor Publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate Ministerul Finantelor Publice Ministerul...

Fonduri și Programe ale UE

Cap. 1 Politica de dezvoltare a Uniunii Europene 1.1 Introducere Fondurile europene reprezintă un element essential pentru dezvoltarea ţărilor ce...

Instrumente Economico-Fiscale Privind Protectia Mediului

Introducere Fiecare ţară, indiferent de gradul de dezvoltare economică şi socială, se confruntă cu probleme în dezvoltarea economică echilibrată a...

Accesul la Fonduri Europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu

Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele nationale strategice prevazute în Planul National de...

Ai nevoie de altceva?