Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 27667
Mărime: 341.95KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I. - Premisele evaluarii

Capitolul II. -Analiza diagnostic

2.1.Diagnosticul juridic

2.2.Diagnosticul economic

2.3.Diagnosticul tehnic (operational)

2.4.Diagnosticul resurse umane

2.5.Diagnosticul management

2.6.Diagnosticul economico - financiar

2.7.Analiza SWOT

Capitolul III. - Evaluarea afacerii

3.1.Abordarea pe baza de active

3.2.Descrierea cladirilor si instalatiilor aferente activului

3.3.Evaluarea constructiilor

3.4.Evaluarea echipamentelor aflate în dotare

3.5.Metode de randament

Capitolul IV. - Reconcilierea valorilor. Opinia evaluatorilor.

Extras din document

CAP. I. PREMISELE EVALUARII

Conform noilor standarde de evaluare raportul de evaluare este un document destinat comunicarii cu clientul si/sau destinatarul si exprima o opinie clara, neechivoca, suficient de detaliata pentru a garanta corectitudinea informatiilor.

1.1.SCOPUL RAPORTULUI DE EVALUARE

Scopul raportului de evaluare îl constituie evaluarea afacerii Societatii Comerciale CHADIS IMPEX SRL - Localitatea Craiova, judetul Dolj în vederea asocierii cu un partener strain interesat în dezvoltarea afacerii.

1.2.DATA EVALUARII

Prezentul raport de evaluare este valabil la data 25.09.2006.

1.3.PREZENTARE CLIENT, DESTINATAR, EVALUATOR

Societatea comerciala CHADIS IMPEX SRL este înfiintata dupa Legea 31/1990 a societatilor comerciale, cu sediul social în localitatea Craiova. Societatea comerciala, a functionat initial în spatii închiriate, în incinta unei întreprinderi. Dupa care a cumparat spatii în care era chirias, dezvoltându-se continuu prin achizitionare de echipamente performante, tehnologii noi si angajarea de personal calificat.

Destinatarul raportului de evaluare este managerul general al societatii.

1.4.BAZA DE EVALUARE

Valoarea de piata, conform standardelor de evaluare, reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii, între un cumparator hotarât si un vânzator hotarât, într-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing adecvat, în care fiecare parte actioneaza în cunostinta de cauza, prudent si fara constrângeri.

- Bazele evaluarii sunt constituite din informatiile prezentate de catre beneficiar si verificate de catre evaluatori ( îndeosebi existenta si gradul de uzura al mijloacelor fixe) la data de 10.05.2006 data la care se considera valabile toate concluziile prezentului raport de evaluare, precum si pe baza inspectiilor si a interviurilor efectuate la client de catre evaluator.

Evaluatorul face precizarea ca majoritatea datelor si a declaratiilor au fost considerate corecte, conform principiului bunei credinte, fara a fi auditate.

- Raportul de evaluare este valabil numai atunci când este prezentat în totalitatea sa si numai pentru scopul definit anterior.

Concluziile raportului de evaluare constituie, în totalitate sau în parte, o opinie obiectiva si impartiala asupra valorii de piata a proprietatii de evaluat.

1.5.IPOTEZE SPECIALE - CONDITII LIMITATIVE

- Vicii ascunse

Evaluatorii nu îsi asuma nici o responsabilitate cu privire la conditiile structurale nevizibile printr-o inspectie obisnuita.

Prezentul raport de evaluare analizeaza numai implicatiile ce decurg din conditiile de suprafata, nefacându-se nici o analiza de mediu, sau vreo evaluare a impactului unor posibile actiuni trecute de degradare a mediului.

- Aspecte legate de proprietatea de evaluat.

Evaluatorii nu îsi asuma nici o responsabilitate în privinta determinarii statutului legal sau a valabilitatii din punct de vedere juridic a diverselor acte si documente furnizate de proprietar, inclusiv cele confirmând proprietatea asupra activelor din patrimoniul declarat. Toate aceste documente se considera a fi legale, daca în lucrare nu se specifica altfel.

Proprietatea este evaluata în ipoteza existentei unei depline respectari a tuturor legilor si reglementarilor nationale si locale în vigoare, în afara de cazurile în care în Raportul de evaluare s-a specificat altfel si s-a definit abaterea.

- Aspecte legate de factorii de mediu.

În Raportul de evaluare s-a considerat ca solul si mediul înconjurator nu pun probleme si nici nu vor genera costuri viitoare.

Prezentul raport de evaluare nu ia în considerare posibilitatea existentei unor substante toxice, contaminante, explozive si/sau a unor tancuri de stocare, a unor astfel de materiale, precum si costul de anihilare a acestora, evaluatorii nefiind calificati pentru acest domeniu.

1.6.CONFIDENTIALITATEA

Evaluatorii solicita clientului sa respecte confidentialitatea în privinta formei si continutul raportului de evaluare realizat.

De asemenea evaluatorii vor pastra confidentialitatea informatiilor primite de la client sau a informatiilor rezultate ca urmare a inspectiilor si investigatiilor aferente prezentei evaluari, în concordanta cu standardele profesionale uzuale (SEV 9.02).

1.7.RESPONSABILITATEA PARTILOR

Evaluatorii confirma ca raportul de evaluare a fost realizat în concordanta cu

Preview document

Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 1
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 2
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 3
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 4
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 5
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 6
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 7
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 8
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 9
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 10
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 11
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 12
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 13
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 14
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 15
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 16
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 17
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 18
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 19
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 20
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 21
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 22
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 23
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 24
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 25
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 26
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 27
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 28
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 29
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 30
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 31
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 32
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 33
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 34
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 35
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 36
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 37
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 38
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 39
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 40
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 41
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 42
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 43
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 44
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 45
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 46
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 47
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 48
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 49
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 50
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 51
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 52
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 53
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 54
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 55
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 56
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 57
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 58
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 59
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 60
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 61
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 62
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 63
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 64
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 65
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 66
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 67
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 68
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 69
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 70
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 71
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 72
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 73
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 74
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 75
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 76
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 77
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 78
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 79
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 80
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 81
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 82
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 83
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 84
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 85
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 86
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 87
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 88
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 89
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 90
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 91
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 92
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 93
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 94
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 95
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 96
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 97
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 98
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 99
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 100
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 101
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 102
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 103
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 104
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 105
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 106
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 107
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 108
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 109
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 110
Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Raport de evaluare.doc
  • cuprins.doc
  • bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de Evaluare a Intreprinderii SC Rohe Romania SRL

1. Definirea misiunii 1.1 Identificarea intreprinderii evaluate Rohé Romania SRL este parte a grupului Rohe Holding GmbH, firma austriaca ce...

Analiza profitabilității la SC EnergCconstructia SA București

INTRODUCERE Teoria sondajelor are ca obiect furnizarea unui cadru metodologic ştiinţific destinat modelării, în situaţii tip, a problemelor legate...

Analiza Cifrei de Afaceri la SC Vel Pitar SA

ANALIZA CIFREI DE AFACERI LA S.C. VEL PITAR S.A. Introducere Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata,...

Studiu de Fezabilitate - SC Impact SA

Lucrarea reprezinta o analiza economico-financiara a companiei “IMPACT S.A.” pe baza situatiilor financiare din ultimii cinci ani cu scopul...

Evaluarea Afacerii

1.1 Prezentarea evaluatorului Subsemnata Bucur Angelica ,certific urmatoarele: - detin cunostiintele si experienta necesara pentru efectuarea, in...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza Diagnostic

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE FIRMĂ ŞI ROLUL SĂU ÎN FUNCŢIONAREA ECONOMIEI DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de firmă Firma este unitatea organizatorică de...

Ai nevoie de altceva?