Regimul juridic al terenului aferent casei de locuit

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2668
Mărime: 14.78KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

În analiza regimului juridic al terenului aferent casei de locuit ne vom referi în principal la ceea ce ne spune Legea fondului funciar nr.18/1991 prin art.36 alin.(2) si (3) ce se refera la transformarea dreptului de folosintă în drept de proprietate.

Textul art.36,alin.(2) din Legea 18/1991 ne spune următoarele: „Terenurile proprietate de stat,situate în intravilanul localitătilor ,atribuite,potrivit legii,în folosintă vesnică sau în folosintă pe durata existentei constructiei,în vederea construirii de locuinte proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinte,trec la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor,în proprietatea acestora,integral sau,după caz,proportional cu cota detinută din constructie”.Conform textului legal,pentru început, ne vom referi la prima sectiune a acestui alineat si anume la constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor intravilane proprietatea statului sau unitătilor administrativ-teritoriale atribuite,potrivit legii,în folosintă vesnică pe durata constructiei.în vederea construirii de locuinte proprietate personală.Persoanele îndreptătite să beneficieze de constituirea acestui drept de proprietate asupra terenurilor intravilane sunt cele care au primit în folosintă vesnică sau în folosintă pe durata existentei constructiilor astfel de terenuri.Legea prevede că sunt îndreptătiti la constituirea dreptului de proprietate proprietarii actuali ai locuintelor,categorie care include persoanele cărora li s-a atribuit terenul în folosintă si cele care au dobândit ulterior prin acte între vii sau pentru cauză de moarte proprietatea locuintei edificată pe acel teren Persoana îndreptătită va primi în proprietate doar suprafata de teren ce i-a fost acordată prin decizia administrativă prin care s-a constituit dreptul de folosintă.Persoana care a edificat constructia va deveni proprietara exclusivă a terenului dacă este si proprietara constructiei,sau proprietara pe cote-părti a terenului proportional cu suprafata construită a cărei coproprietară este,dacă în respectiva constructie sunt mai multe apartamente apartinând unor proprietari diferiti Prin deciziile de atribuire care erau conforme cu legislatia de atunci,se atribuia în folosintă pe durata existentei constructiei suprafata de 100 mp,în mediul urban pentru constructia de clădiri cu mai multe etaje si suprafata de 200-250 mp în mediu rural.Pentru ca o persoană sa beneficieze de această constituire a dreptului de proprietate trebuie sa fie îndeplinite cumulativ anumite conditii,si anume:

o să existe un act de atribuire a terenului prin care s-a constituit un drept de folosintă,act care trebuie să provină de la autoritătile publice competente;

o persoana beneficiară a actului de atribuire să fi ridicat constructia în vederea căruia a fost emis actul de atribuire;

o constructia să existe la data intrării în vigoare a Legii nr.18/1991;

o existenta unei cereri pentru constituirea dreptului de proprietate;

Proprietarul locuintei trebuie sa faca o cerere pentru a fi titularul unui drept de proprietate,iar daca nu face cererea el va rămâne în continuare titularul unui drept real de folosintă.În cele ce

urmează ne vom referi la a doua ipoteză pusă de alin.(2) al art.36 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar.

A doua ipoteză înfătisată de acest alineat este aceea a constituirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor intravilane proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale,atribuite,potrivit legii,în folosintă vesnică sau în folosintă pe durata existentei constructiei,cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinte.Persoanele îndreptătite să formuleze o cererede atribuire în proprietate a terenurilor intravilane sunt cele care au primit în folosintă vesnică sau în folosintă pe durata existentei constructiilor astfel de terenuri,cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinte.Potrivit art.21 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuintă,trecute în proprietatea statului „odată cu restituirea în natură si dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobândeste si dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente, asa cum au fost determinate la data trecerii în proprietatea statului, cu exceptia suprafetelor ocupate si aferente altor constructii si dotări edilitare realizate, cu aprobări legale, după această dată”.Cu privire la situatia juridică a terenurilor aferente apartamentelor vândute fostilor chiriasi, prin formularea initială a art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, aprobate prin H.G. nr. 20/1996 , s-a dispus că în atare caz,odată cu cumpărarea apartamentelor se dobândeste si dreptul de proprietate asupra terenului de sub constructii,în conditiile art.35 alin. (2), care în prezent este art. 36 alin. (2) din Legea nr. 18/1991.

Preview document

Regimul juridic al terenului aferent casei de locuit - Pagina 1
Regimul juridic al terenului aferent casei de locuit - Pagina 2
Regimul juridic al terenului aferent casei de locuit - Pagina 3
Regimul juridic al terenului aferent casei de locuit - Pagina 4
Regimul juridic al terenului aferent casei de locuit - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Regimul Juridic al Terenului Aferent Casei de Locuit.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate - SC Eden SRL

I. Părțile scrise 1. Date generale 1.1 Denumirea/Numele solicitantului și date de identificare ale acestuia S.C. EDEN S.R.L. cu sediul social în...

Regimul Juridic Domenial Aplicabil Fondului Funciar

CAPITOLUL I DOMENIUL PUBLIC SI REGIMUL JURIDIC DOMENIAL 1. Noţiunea de domeniu public. Aspecte din dreptul comparat şi din reglementări...

Mostenirea Legala

INTRODUCERE Un rol important in materia succesiunilor il ocupa mostenirea legala, pentru ca principiile acesteia opereaza ori de cate ori de cujus...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Instrumente de garantare a proprietății

Tema I – Buna-credintã si elementele sale 1. Onestitatea - fundament moral al bunei credinte. 2. Elementele bunei-credinte. 3. Teoriile cu...

Drept Civil

PARTEA I - DREPTURILE REALE Tema I  Patrimoniul 1. Notiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Functiile...

Drepturi Reale

Capitolul I. Patrimoniul Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se identifice care...

Drept Civil - Drepturi Reale

TEMA I – PATRIMONIUL 1. Notiuni generale Stiinta dreptului civil studiaza printre altele drepturile subiective si obligatiile cu continut...

Ai nevoie de altceva?