Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2010
Mărime: 22.71KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Investitiile straine-definitie

Investițiile străine pot fi definite ca totalitatea cheltuielilor efectuate în scopul creării, achiziționării de noi fonduri fixe, perfecționării sau reconstruirii fondurilor fixe existente, pentru o perioadă de timp, reprezentând de asemenea un adaos la capitalul sau patrimoniul deja existent.

Investițiile internaționale se deosebesc ca fiind investiții străine directe și investiții de portofoliu, diferențiindu-se prin raportul care se stabilește între emitent și receptor. Poate fi vorba de o investiție directă atunci când investiția presupune transferarea către agentul emitent a posibilității de control și decizie asupra activității agentului receptor. În cazul unei investiții de portofoliu nu se stabilește un astfel de raport, aceasta reprezentând un plasament pur financiar.

Formele investițiilor internaționale sunt reprezentate de modalitățile concrete de realizare a unei investiții internaționale și anume: cumpărarea de acțiuni de pe o piață străină sau emise de o firmă din altă țară; cumpărarea de obligațiuni de pe o piață străină sau emise de o firmă străină; realizarea de „greenfield investments” sau deschiderea unei filiale într-o altă țară; acordarea unui credit financiar unui agent economic dintr-o altă țară sau unui agent economic străin ce operează pe piața domestică; participarea cu capital investițional la constituirea de societăți mixte; incheierea contractelor internaționale de leasing sau franchising.

Din punct de vedere metodologic, dar și operațional, există mai multe definiții ale investițiilor străine, însă este considerată cea mai reprezentativă cea elaborată de Fondul Monetar Internațional. Astfel, conform FMI, „investiția străină directă este o categorie a investițiilor internaționale care reflectă scopul unei entități rezidente într-o țară de a obține un interes de durată într-o companie rezidentă într-o altă țară”.

Investițiile de portofoliu sunt acele investiții care includ titluri de capital și titluri de creanță în formă de obligațiuni, instrumente ale pieței monetare și instrumente financiare derivate, cum ar fi opțiunile. Acestea presupun un risc mai redus iar investitorii sunt interesați în a-și proteja capitalul. Investitorii de portofoliu evaluează perspectiva fiecărui intrument în care ar dori să investească și plasează fondurile în funcție de evoluția acestor instrumente pe piețele de capital.

Conform Manualului Balanței de Plăți a Fondului Monetar Internațional beneficiile la care investitorii direcți se așteaptă sunt net superioare celor care pot fi obținute de investitorii de portofoliu. Însă, atunci când posibilitatea obținerii de profit crește, crește și riscul asumat de investitorii în cauză.

Fundamentele teoretice ale abordarii relatiei investitii straine directe – crestere economica

Cu toate ca nu exista un consens privind relatia dintre ISD si cresterea economica, in ultimii ani s-a afirmat tot mai des aceasta ideee si anume ca ISD sunt corelate pozitiv cu cresterea economica. Aceasta ideea a fost sustinuta de dezvoltarile recente ale teoriei privind cresterea economica, care subliniaza importanta imbunatatirilor tehnologice ale eficientei si productivitatii in stimularea cresterii, precum si de studiile realizate in domeniul care indica faptul ca ratele inalte de crestere economica sunt asociate cu ratele inalte de crestere a investitilor; astfel acele entitati care acorda o mare importanta a procesului investitional (si realizeaza investitii sustinute) pot obtine o crestere mai sustenabila decat cele care investesc mai putin.

Investitiţile străine directe (ISD) aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică. Acestea creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul.

Mediul de afaceri din România are nevoie de libertate economică şi fiscalitate prietenoasă pentru întreprinzători, inclusiv pentru investitorii străini.

Crearea unui cadru favorabil mediului economic prin promovarea unor condiţii prielnice pentru atragerea investitorilor străini, cum ar fi: un tratament corect, echitabil şi nediscriminatoriu; protecţie faţă de exproprierile ilegale; recursul direct la arbitrajul internaţional, precum şi transformarea României într-un mediu atractiv din punct de vedere fiscal.

Întrucât, în ultimele decenii, între ţările lumii s-a încins o concurenţă acerbă în privinţa creării celor mai favorabile condiţii pentru atragerea ISD, experienţa mondială arată că ameliorarea climatului investiţional reprezintă condiţia principală de atragere a investitorilor străini.

ISD reprezintă un element important al dezvoltării economiei oricărei ţări şi a funcţionării acesteia pe principiile economiei de piaţă. Ele au o importanţă mare pentru consolidarea economiei ţărilor în tranziţie şi integrarea acestei categorii de ţări în economia mondială. Cu ajutorul ISD, are loc procesul de modernizare a economiilor naţionale, în special a celor în tranziţie, prin implementarea tehnologiilor avansate, know-how-urilor, utilajului cel mai performant, noilor standarde de calitate, prin trecerea la un tip superior de creştere economică.

Preview document

Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică - Pagina 1
Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică - Pagina 2
Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică - Pagina 3
Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică - Pagina 4
Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică - Pagina 5
Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică - Pagina 6
Relația dintre investițiile străine directe și creșterea economică - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Relatia dintre Investitiile Straine Directe si Cresterea Economica.docx

Te-ar putea interesa și

Investițiile Străine Directe - Elemente Definitorii

CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE – ELEMENTE DEFINITORII În vederea abordarii riguroase a unei problematici atât de complexe si extinse...

Analiza Statistică a Mutațiilor Structurale în Comerțul Exterior al României cu Țările Uniunii Europene

PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL PE PLAN MONDIAL Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume,...

Implantările în Străinătate ca Modalitate de Extindere a Afacerilor Companiei

Introducere Prin lucrarea de faţă “Implantările în străinătate ca modalitate de extindere a afacerilor companiei” am urmărit stabilirea...

Rusia

RUSIA • Capitala: Moscova; • Populatia: 141.420.309 locuitori; • Suprafata: 17.075.200 km2; • Moneda: 1 Rubla = 100 Kopieki; • Ziua nationala:...

Investițiile străine directe în România în perioada 2007 - 2012

Cap I INVESTITIILE STRAINE DIRECTE -ASPECTE GENERALE Investitiile reprezinta totalitatea cheltuielilor prin care se realizeaza sau se...

Investiții

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare alese consta în faptul ca o însemnatate mare în aparitia relatiilor si legaturilor informationale,...

Evaluarea investițiilor directe din România

Introducere Problematica investitiilor straine directe (ISD) a fost si este intens dezbatuta, existând, în acest sens, preocupari atât la nivel...

Turcia - Candidatul Perfect pentru Aderarea la UE

Turcia – candidatul perfect pentru aderarea la UE? “Trăim astăzi un punct de cotitură în relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia. O Turcie...

Ai nevoie de altceva?