Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4989
Mărime: 34.45KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Rentabilitatea întreprinderii 3

2. Formele şi evaluarea rezultatelor finale 6

2.1. Conţinutul şi formele rezultatelor finale 6

2.2. Determinarea profitului 10

2.3. Profitul contabil - profitul impozabil. Impozitul pe profit 11

2.4. Repartizarea profitului net 13

3. Programarea profitului întreprinderii 16

3.1. Programarea profitului prin metoda directă 17

3.2. Programarea profitului prin metoda indirectă 18

BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

Rentabilitatea întreprinderii

Rentabilitatea unei activităţi reprezintă capacitatea acesteia de a produce venituri care să acopere cheltuielile antrenate de activitatea în cauza şi să conducă la obţinerea de venit net, indiferent de formele pe care acesta le îmbracă.

În acest sens, rentabilitatea ca latură financiară a activităţii economice, reprezintă un deosebit de important criteriu pus la baza deciziilor economice ce se adoptă la nivel micro si chiar macroeconomic.

Chiar dacă, în cazuri de excepţie, rentabilitatea nu se constituie ca funcţie obiectiv al modelului de dezvoltare şi funcţionare al întreprinderii, acest rol jucându-l maximizarea volumului de utilităţi ce trebuie create, ea este o foarte importantă restricţie, în sensul că societatea nu poate accepta satisfacerea nevoilor din ce în ce mai diverse în condiţiile diminuării venitului net ce se creează. Economiile ce rezultă de pe urma creşterii productivităţii muncii trebuie să se reflecte în sporuri de venit net ce se utilizează pentru dezvoltarea sub multiple aspecte, a societăţii în ansamblu.

Sfera de cuprindere, respectiv modalităţile de exprimare a rentabilităţii, se apreciază în mod diferit funcţie de nivelul de organizare al economiei. Pornind de la formula generală de exprimare a eficienţei economice, ca un raport între efectele obţinute şi eforturile depuse, chiar în cadrul unui anumit nivel de organizare a economiei (micro sau macroeconomic) se pot deosebi mai mulţi indicatori de caracterizare a acesteia, în funcţie de elementele ce se iau în considerare atât în cuantificarea efectului cât şi a efortului. Astfel, la nivel microeconomic, în caracterizarea eficienţei, ca efect poate fi avut în vedere valoarea adăugată, cash-flow-ul net sau profitul, în timp ce latura efort poate fi apreciată prin prisma capitalurilor avansate în circuit, a capitalurilor consumate sau a veniturilor degajate din circuit.

Rentabilitatea, ca formă a eficienţei economice, este caracterizată la nivel microeconomic prin intermediul ratei rentabilităţii. În funcţie de elementele de calcul utilizate se poate vorbi de mai multe categorii de rate ale rentabilităţii, între care cele mai utilizate sunt:

- rata rentabilităţii capitalurilor avansate, determinată după formula:

în care:

= profitul brut (respectiv net) obţinut;

= activul economic sau capitalul investit, adică valoarea medie a activelor imobilizate şi valoarea medie a activelor circulante avansate.

Dacă la numărător se ia în calcul rezultatul net din exploatare, indicatorul calculat este rata rentabilităţii economice:

- rata rentabilităţii resurselor consumate, determinată după formula:

în care:

= cheltuieli totale;

- rata rentabilităţii veniturilor, determinată astfel:

în care:

CA = cifra de afaceri.

- rata rentabilităţii financiare, determinată astfel:

în care:

= profitul net obţinut;

= capital propriu.

Se poate calcula, în acelaşi timp, un indicator de rentabilitate pe acţiune, care să exprime profitul net aferent fiecărei acţiuni, conform relaţiei:

în care:

= numărul de acţiuni.

Creşterea rentabilităţii constituie o necesitate obiectivă, vitală pentru însăşi existenţa întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă. Atât ridicarea gradului de înzestrare tehnică a întreprinderii, cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii productive implică obţinerea unui volum sporit de venit net, pe seama căruia să se satisfacă nevoile reproducţiei lărgite şi, în acelaşi timp, să se asigure un nivel corespunzător al calităţii vieţii.

Mărimea şi dinamica ratei rentabilităţii sunt influenţate de o multitudine de factori care sintetizează direct sau indirect, tot ceea ce se întâmplă (bine sau rău) într-o unitate economică, inclusiv influenţa mediului economic în care ea acţionează şi la care trebuie să se adapteze.

Pornind de la modul de calcul al ratei rentabilităţii constatăm că un factor important de sporire a acesteia îl reprezintă creşterea masei profitului, cu care se află într-o relaţie de directă proporţionalitate. Aceasta, la rândul ei, este influenţată de o serie de factori cum sunt:

- volumul fizic, structura şi calitatea producţiei, care acţionează asupra masei profitului atât separat cât şi în unitatea lor.

Preview document

Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 1
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 2
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 3
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 4
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 5
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 6
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 7
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 8
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 9
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 10
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 11
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 12
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 13
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 14
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 15
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 16
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 17
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 18
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 19
Rezultatele Finale ale Activității Întreprinderii - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Rezultatele Finale ale Activitatii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Concurenței pe Piață

ARGUMENT Cunoaşterea consumatorilor este o condiţie extrem de necesară pentru succesul pe piaţă, dar, în condiţiile actuale, nici pe departe nu...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiză economico-financiară aprofundată

1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea...

Analiză financiară aprofundată

Capitolul I: ROLUL ŞI IMPORTANŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE PENTRU ANALIZA FINANCIARĂ 1.1. Comunicarea financiară. Mediul informaţiei financiare...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Evaluarea rezultatelor activității economice

1. Sistemul Conturilor Naţionale (SCN). Macroeconomia presupune elaborarea unei viziuni globale asupra economiei, asupra rezultatelor din economia...

Diagnosticul rentabilității întreprinderii

Obiectivele temei: - identificarea principalilor indicatori de masurare a rentabilitatii; - dezvoltarea abilitatii de a construi si aplica...

Te-ar putea interesa și

Modele de e-afaceri în operațiunile de aprovizionare-desfacere în cadrul SC General Turbo SA

1. Analiza diagnostic a întreprinderii S.C. General Turbo S.A. 1.1 Scurt istoric şi obiectul de activitate al S.C. General Turbo S.A. 1.1.1 Scurt...

Analiza Eficienței Muncii Manageriale în Cadrul IMM

CAPITOLUL I SISTEMUL MANAGERIAL AL IMM - BAZA APRECIEREII EFICIENŢEI MANAGERIALE 1.1. Factorii de mediu cu influenţă asupra organizării şi...

Sursele de finanțare a proiectelor investiționale la nivelul unităților economice

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rînd printr-o stabilitate a relaţiilor şi...

Metode de Analiză Diagnostic și Evaluare a Firmei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Caracterul multidimensional al analizei Analiza şi managementul strategic. Raţiunea primară a unei...

Capitalul Fix și Activele Fixe

CAP. I Capitalul fix – factor de producţie şi forma principală de materializare a avuţiei naţionale Pentru realizarea oricărei activităţi...

Leadership

Leadership-ul apare ori de cate ori un grup de oameni îsi unesc si armonizeaza eforturile în vederea realizarii unui obiectiv comun. Întrucât în...

Metode alternative de finanțare a investițiilor

INTRODUCERE Actualitatea temei cercetării : Investițiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naționale, a tuturor...

Caracteristica condițiilor de dezvoltare ale SDE Criuleni, raionul Criuleni, Satul Slobozia-Dușca

Staţiunea Didactico-Experimentala „Cruileni” (SDE), specializată pe producerea producţiei agricole şi petrecerea cercetărilor ştiinţifice de către...

Ai nevoie de altceva?