Rolul Serviciilor pentru Populație

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2022
Mărime: 198.80KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Cuprins

Conceptul de servicii 2

Contribuţia serviciilor la creşterea economică 3

Funcţiile serviciilor 6

Rolul serviciilor pentru populaţie 7

Extras din document

Conceptul de servicii

Serviciile nu au o definiţie clară dar majoritatea economiştilor le privesc ca un sistem de utilităţi, în care beneficiarul cumpără sau foloseşte nu un produs, ci o anumită utilitate, care-i conferă anumite avantaje ori satisfacţii, neconcretizate, în majoritatea cazurilor sub formă materială şi destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale.

Asociaţia Americană de Marketing defineşte serviciile în felul următor: „serviciile reprezintă activităţi, beneficii sau utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asociere cu vânzarea unui bun material”.

Termenul de servicii poate fi utilizat, conform opiniei unor specialişti în patru modalităţi analitice diferite, şi anume:

• serviciile ca “sector”- care acoperă ansamblul firmelor a căror producţie finală principală constă din mărfuri intangibile sau efemere, sau, alternativ, acel set rezidual de instituţii productive din cadrul economiei legale a căror producţie finală nu este constituită din bunuri materiale;

• serviciile ca “produse”– care nu sunt furnizate în mod necesar doar de sectorul de servicii (de exemplu, firmele din industria prelucrătoare furnizează frecvent servicii pe parcursul operaţiunilor lor de prelucrare, pe care le vând consumatorilor, fie împreună cu bunurile materiale, fie separat);

• serviciile ca “ocupaţii”– care vizează forţa de muncă angajată în activităţile “nonproducţie” din toate ramurile economice; uneori aceste activităţi sunt înglobate în ramuri economice specializate în furnizarea de servicii, alteori ele implică “terţiarizarea” forţei de muncă proprii firmelor în cauză;

• serviciile ca “funcţii”– care includ persoane implicate în activităţi de servicii în cadrul economiei formale (a celei evidenţiate statistic) sau în afara ei (neevidenţiate statistic cum ar fi: asociaţiile voluntare, gospodării, persoane care produc propriile lor funcţii de servicii în mod informal în timpul lor liber utilizând însă bunuri şi servicii realizate în cadrul economiei formale).

Contribuţia serviciilor la creşterea economică

Mult timp activitatea de servicii nu a fost recunoscută, serviciile fiind neglijate de economişti şi încadrate în sfera neproductivă. În acest context teoria economică a acordat prea puţină atenţie serviciilor şi chiar putem vorbi de o rămânere în urmă a teoriei, a clasificărilor conceptuale faţă de amploarea practică a serviciilor. De ce s-a schimbat starea de spirit vis-à-vis de servicii? Pentru că:

1. numai serviciile pot crea locuri de muncă în număr suficient pentru a rezolva sau limita problema şomajului;

2. sectorul terţiar nu este „îngrădit” decât de reglementări care sunt repuse în discuţie în cadrul procesului de liberalizare a schimburilor internaţionale;

3. oferta de servicii diferenţiate şi adaptate la cerere reprezintă un element esenţial al competitivităţii întreprinderii, oricare ar fi domeniul lor de activitate.

Un fenomen prezent în toate ţările este creşterea ponderii forţei de muncă ocupată în domeniul serviciilor, fenomen manifestat cu o mai mare intensitate în ţările dezvoltate. Astfel, în ţări ca SUA, Germania, Marea Britanie, Franţa, Belgia, Danemarca, Elveţia, Austria, Olanda şi Suedia, ponderea populaţiei ocupată în domeniul serviciilor depăşeşte 70%. Chiar şi în ţări cu un nivel mediu de dezvoltare sau sub medie - Spania, Portugalia, Grecia, Croaţia, Ungaria, Slovenia, Slovacia şi Polonia, ponderea populaţiei ocupată în domeniul serviciilor depăşeşte 60%.

În România repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale arată că 30,1% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,7% în industrie şi construcţii, iar 41,2% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6460 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (25,5%), comerţ (17,6%) şi construcţii (10,9%).

Bibliografie

M. Ioncică, R. Minciu, G. Stănciulescu, „Economia serviciilor”, Editura Uranus, 1997.

M. Ioncică, „Economia serviciilor”, Editura Uranus, Bucureşti, 2000.

I. Cetină, C. Angelescu, D. Jula, „Dezvoltarea serviciilor pentru populatie şi timpul liber”, Editura Politică, Bucureşti, 1989.

http://www.referat.ro

www.referate.ro

http://biblioteca.regielive.ro

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

http://ro.wikipedia.org

http://ro.scribd.com

Preview document

Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 1
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 2
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 3
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 4
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 5
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 6
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 7
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 8
Rolul Serviciilor pentru Populație - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Rolul Serviciilor pentru Populatie.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Plan de Afaceri al Infiintarii unei Noi Societati Comerciale

ARGUMENTARE Am ales tema “Planul de afaceri a unei societati comerciale” deoarece intentionez ca in viitorul apropiat sa-mi infiintez o firma....

Comerțul cu Servicii al Uniunii Europene

1.Comerţul cu servicii al Uniunii Europene în contextul comerţului cu servicii mondial În primul rând pentru a putea evidenţia importanţa pe care...

Serviciile pentru populație, factor al creșterii calității vieții și diversificării producției de bunuri

Capitolul 1. Serviciile pentru populaţie Analiza consumului populaţiei evidenţiază prezenţa, în structura acestuia, a unei game largi de servicii...

Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber

“Timpul liber nu înseamnã sfârşitul muncii ci, dimpotrivã, munca înseamnã sfârşitul timpului liber. Acesta trebuie consacrat artei, ştiinţei şi mai...

Plan de Afaceri

CAPITOLUL I. AFACEREA 1.1. Firma Pentru realizarea planului de afaceri am avut in vedere o firmă inexistentă ca persoană juridică, S.C. “As...

Importanta si Rolul Serviciilor in Economia Nationala

1. CONCEPTUL DE SERVICIU Mult timp,importanta activitatilor de servicii nu a fost recunoscuta, serviciile fiind neglijate de economisti si...

Te-ar putea interesa și

Implicații ale Aderării la Uniunea Europeană pentru Sectorul de Servicii din România

Introducere Tema aleasă pentru această lucrare este “Implicaţii ale aderării la Uniunea Europeană pentru sectorul de servicii din România”....

Timpul Liber, Agrementul și Serviciile Turistice

CAPITOLUL 1- TIMPUL LIBER- IMPORTANŢA ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI Timpul liber este o componentă a nivelului de trai şi a calitaţii vieţii, exprimă...

Efectele Serviciilor asupra Randamentului utilizarii Timpului Liber

“Timpul liber nu înseamnã sfârşitul muncii ci, dimpotrivã, munca înseamnã sfârşitul timpului liber. Acesta trebuie consacrat artei, ştiinţei şi mai...

Proiecte de Lectie

A. REPERE GENERALE Disciplina : Studiul calităţii produselor şi serviciilor Clasa : a X-a Subiectul lecţiei : Importanţa serviciilor publice...

Managementul Serviciilor în Cadrul Firmei Lori SRL

1.Rolul şi activităţile managerului in cadrul firmei ,,LORI SRL’’ firma care activează în domeniul serviciilor. Managerul are un rol important în...

Economia Timpului Liber

ECONOMIA TIMPULUI LIBER Potentialele subiecte pt examenul oral: 1. conceptul de timp liber – expresia gandirii economice Timpul liber este...

Economia Serviciilor

1. Notiunea de servicii Economia mondiala in asamblul sau, precum si economiile nationale luate separate au inregistrat un process permanent de...

Comertul

1.3. ACTELE DE COMERT A. acte de comerf naturale; B. acte de comer{ formale (proforme); C. acte de comer} potrivit teoriei accesoriei. A....

Ai nevoie de altceva?