România în perioada interbelică

Referat
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 9225
Mărime: 37.80KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cornelia Nistor

Cuprins

Capitolul 1 - Economia Romaniei in perioada interbelica

Capitolul 2 - Doctrina economica liberala si neoliberala

Capitolul 3 - Doctrina economica a taranismului

Capitolul 4 - Conflictul dintre burghezie si taranisti

Extras din document

Capitolul 1

Economia Romaniei in perioada interbelica

Analiza evoluţiei economice a României interbelice nu poate fi desprinsă de marea realizare a poporului român din 1918 – desăvârşirea unităţii naţionale. Marea Unire din 1918 a avut consecinţe multiple asupra evoluţiei sociale economice şi politice a României în perioada interbelică. Potenţialul demografic al ţării a crescut de la 8 milioane la 18 milioane locuitori, teritoriul a ajuns la 295 049 km2 fata de suprafata de 137 000 km2 cum era inaintea unirii, suprafata pamantului arabil a crescut de asemenea de la 6,6 milioane hectare la 14,6 milioane hectare, padurile ocupau acum 7,3 milioane hectare fata de 2,5 milioane hectare, iar totalul cailor ferate a crescut de la 4300 km la 11 000 km. Astfel, a crescut potenţialul material, intelectual şi ştiinţific al ţării, iar politica guvernamentala si-a asumat obiectivul dificil de omogenizare a noii Romanii.

Unirea a schimbat raportul dintre moşierime şi burghezie, în favoarea burgheziei, crescând rolul acesteia în viaţa socială economică ca şi politică a ţării. Aceasta fusese favorizata de legea electorala(noiembrie 1918) si cadrul democratic si avea un potential economic si financiar in crestere. Mosierimea pierdea din pozitii fiind defavorizata de reforma agrara si cea electorala. . Prin reforma agrara s-au expropriat proprietatile ce dapaseau 100 de hectare si astfel 1,4 mil familii au primit 6,6 mil hectare, gospodariile mijlocii ajungand la 95% din total.Clasa cea mai numeroasa din Romania interbelica era taranimea, reprezentand 80% din populatie. Numarul muncitorilor era in crestere.

Legăturile economice tradiţionale au căpătat după Unire cadrul geografic – statal adecvat, ceea ce a asigurat pieţei naţionale o deplină unitate. Provinciile româneşti unite s-au încadrat organic în economia naţională, fapt confirmat de puternica lor dezvoltare ulterioară, Basarabia, Bucovina şi Transilvania recăpătîndu-şi astfel rolul istoric în cuprinsul neamului românesc.

Încheierea procesului de formare a statului national unitar român coincide, în timp, cu terminarea primului razboi mondial, si ca urmare, repunerea în functiune a potentialului economic al tarii reîntregite. Dezvoltarea economiei a fost pusa in dificultate de povara lasata de razboi, precum si de o serie de greutati inerente procesului de unificare.

Marile distrugeri provocate de razboi, precum si cheltuielile facute de statul român pentru participarea la acesta, au condus la un important dezechilibru al organismului economiei nationale.

Pierderile umane, de circa un milion de decedati, la care se adauga, desigur, ranitii, invalizii si mutilatii de razboi, au însemnat diminuarea cu circa o cincime a fortei de munca active fata de perioada dinaintea razboiului. Insuficienta acuta a bratelor de munca, în agricultura îndeosebi, va îngreuna si întârzia, în timp, procesul de refacere a economiei.

Pierderile materiale, apreciate de autoritatile românesti la 72 miliarde lei-aur, sunt recunoscute în mod oficial prin tratatele de pace încheiate la sfârsitul razboiului în suma de doar 31 miliarde lei-aur. Considerând valoarea productiei anuale a economiei românesti antebelice la circa 2 miliarde lei-aur, putem aprecia ca în cei doi ani de razboi au fost distruse bunuri materiale pentru care românii au trudit 16 ani.

Viata economica, privita în ansamblu, dar si pe domenii, era marcata de dezorganizare si ruina.

Agricultura, sector cu mare pondere în economia nationala, se afla într-o situatie extrem de critica. Era epuizat întregul stoc de cereale, astfel încât nu se puteau asigura nici hrana pentru populatie si nici însamântarile pentru recolta viitoare. Urmare a acestei situatii, în 1919 se importa 220 mii tone cereale, precum si alte produse alimentare necesare pentru acoperirea consumului intern.

O situaţie grea şi complicată a cunoscut industria. În această ramură, distrugerile de război, ridicarea de către ocupanţi a utilajelor unor întreprinderi şi uzine, dispersarea altor întreprinderi în Moldova şi Rusia au condus la scăderea capacităţilor de producţie ale industriei. La începutul anului 1919 nu mai funcţionau decît circa un sfert din întreprinderi încurajate de stat, iar producţia industrială se redusese la mai puţin de 50% faţă de nivelul antebelic. Industria extractivă a petrolului şi-a redus producţia cu aproape 48%, iar cea de cărbune cu 55%.

Căile ferate, parcul de locomotive şi vagoane au suferit serioase distrugeri şi deteriorări. Numărul de locomotive a scăzut cu 71%, cel de vagoane de mărfuri cu 85%, iar cel de călători cu 61,5%. Cît priveşte transportul rutier, 26% din reţeaua de şosele necesita o refacere completă.

Oglindind situaţia economică generală, finanţele ţării erau, la rîndul lor dezorganizate, deficitele bugetare fiind considerabile iar puterea contributivă a maselor muncitoare era secătuită de război şi urmările acestuia. Circulaţia monetară era dominată de o inflaţie puternică, determinată de neacoperirea materială reală a monedei, de reducerea însemnată a producţiei şi a fondului comercial de mărfuri. S-a produs o depreciere simţitoare a leului pe piaţa internă, iar pe cea externă cursul valutar a scăzut foarte mult.

Procesul refacerii economice din România urmarea înfăptuirea a o serie de obiective:

- refacerea producţiei industriale şi agricole;

- refacerea transporturilor;

- echilibrarea bugetului;

- reglementarea circulaţiei monetare şi stagnarea inflaţiei;

- echilibrarea balanţei comerciale şi de plăţi.

Preview document

România în perioada interbelică - Pagina 1
România în perioada interbelică - Pagina 2
România în perioada interbelică - Pagina 3
România în perioada interbelică - Pagina 4
România în perioada interbelică - Pagina 5
România în perioada interbelică - Pagina 6
România în perioada interbelică - Pagina 7
România în perioada interbelică - Pagina 8
România în perioada interbelică - Pagina 9
România în perioada interbelică - Pagina 10
România în perioada interbelică - Pagina 11
România în perioada interbelică - Pagina 12
România în perioada interbelică - Pagina 13
România în perioada interbelică - Pagina 14
România în perioada interbelică - Pagina 15
România în perioada interbelică - Pagina 16
România în perioada interbelică - Pagina 17
România în perioada interbelică - Pagina 18
România în perioada interbelică - Pagina 19
România în perioada interbelică - Pagina 20
România în perioada interbelică - Pagina 21
România în perioada interbelică - Pagina 22
România în perioada interbelică - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Romania in Perioada Interbelica.doc

Alții au mai descărcat și

Economia României în Perioada Interbelica

INTRODUCERE Prezenta lucrare urmărește dezvoltarea economiei românești de la încheierea primului război mondial și pînă la marea criză economică...

Economie mondială - România

1. Descrierea Romaniei 1.1. Asezare România este organizata din punct de vedre politic ca republica fiind un stat situat în Europa, la...

Criza economică din anii 1929-1933 în România - infuența crizei mondiale și situația economico-socială a țării noastre

INTRODUCERE Perioada interbelica reprezinta pentru România o „epoca“ de mari prefaceri politice, economice si sociale, dar si de dezvoltare...

Liberalismul în România în perioada interbelică

Repere Generale Liberalismul este în primul rând o doctrina, o doctrina destul de veche care se sprijina în fond pe liberul arbitru si care, cum...

Economia României moderne 1877-1914

Introducere Istoria economiei reprezinta studiul concret istoric al unor fapte, evenimente si fenomene economice care au avut loc intr-o anumita...

Politica economică a statului român în domeniul agriculturii (1859-1947)

Politica economică a statului român în domeniul agriculturii 1. Evoluţia agriculturii în perioada 1859 – 1914 În perioada 1859 – 1914, în...

Economia României interbelice (1918-1938) și marea dezbatere

MAREA DEZBATERE Repreznită perioada dintre cele două războaie mondiale, intelectualii români de cele mai diverse convingeri ideologice s-au...

Societatea romanescă în preioada interbelică - perspectiva economică

În perioada interbelica - 1918-1938 - România a traversat mai multe etape: a) 1919-1922 - etapa caracterizata prin resimtirea distrugerilor...

Te-ar putea interesa și

Ipostaze ale Romanului Psihologic Românesc în Perioada Interbelică

ARGUMENT În secolul XX, romanul de analiză se cristalizează în mijlocul unor preocupări generale - manifestate şi în domenii nonliterare precum...

Romanul de Analiză Psihologică în Perioada Interbelică

CAPITOLUL I ROMANUL ROMÂNESC INTERBELIC Primele romane româneşti au apărut la jumătatea secolului al XIX-lea, în focul luptelor pentru o...

Economia României în Perioada Interbelica

INTRODUCERE Prezenta lucrare urmărește dezvoltarea economiei românești de la încheierea primului război mondial și pînă la marea criză economică...

Populația, agricultura și industria României în perioada interbelică

I. INTRODUCERE Perioada cuprinsa între 1859 si 1938, luata ca referinta în majoritatea lucrarilor, a constituit o etapa în efortul modernizarii...

Liberalismul în România în perioada interbelică

Repere Generale Liberalismul este în primul rând o doctrina, o doctrina destul de veche care se sprijina în fond pe liberul arbitru si care, cum...

Economia României în perioada interbelică și chestiunea capitalurilor străine

Introducere Uneori credem cǎ timpul istoriei rǎstoarnǎ trecutul peste noi în timp ce preocupǎrile de ieri își întorc fața cǎtre o nouǎ generație...

Industria petrolieră a României în perioada interbelică

Existenta petrolului în România a fost semnalata înca din secolul XVII de catre calatorii straini ce strabateau tinuturile românesti, dar si în...

Dezvoltarea Economică a României în Perioada Interbelică

Primul razboi mondial s-a încheiat la 11 noiembrie 1918 prin înfrângerea si capitularea Germaniei si prin semnarea de catre aceasta a armistitiului...

Ai nevoie de altceva?