România și uniunea economică și monetară

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 16478
Mărime: 358.83KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

1. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 1

1.1. PREMISELE UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE EUROPENE 1

1.2. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN- O ETAPA IN REALIZAREA UNIUNII ECONOMICE MONETARE 3

1.2.1. NAŞTEREA SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN 3

1.2.2. ETAPELE FUNCŢIONĂRII SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN 5

1.3.TRATUL DE LA MAASTRICHT 8

1.4. ETAPELE INTRODUCERII EURO 16

2. IMPLICAŢIILE ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA MONETARĂ EUROPEANĂ 19

2.1. SCURT ISTORIC AL RELAŢIILOR DINTRE ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 19

2.2. ROMÂNIA ŞI UEM 21

2.3. SITUAŢIA ROMÂNIEI ÎN RAPORT CU CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ 23

2.4. RAPORTUL DE CONVERGENŢĂ 2009 31

2.5. PRINCIPALELE CONSECINŢE ALE ADERĂRII LA UEM 33

CONCLUZII 36

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 38

ABREVIERI 39

Extras din document

1. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ

1.1. PREMISELE UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE EUROPENE

Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez Victor Hugo (1802 1885) vorbea de ziua în care toate naţiunile continentului se vor uni într-o societate supremă şi vor forma o frăţie a Europei, fără a pierde caracteristicile remarcabile ale identităţii lor.

De-a lungul timpului, Europa a fost marcată de două curente geo-politice opuse: unul de confruntare şi celălalt de unire. Manifestarea primului curent a avut efecte dintre cele mai nefaste pentru viaţa economică şi socială a statelor, în timp ce, cel de-al doilea curent şi-a făcut simţită prezenţa în special după perioade de războaie, când accentul se punea pe refacere şi relansare.

Ideea că o Europă unită va fi mai prosperă şi mai puternică era încă vie, dar nu primise decât concretizări parţiale. La mijlocul anilor 1950, noul context economic a făcut necesară integrarea economică. Aşadar în 1951 prin Tratatul de la Paris s-a întemeiat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), iar în 1957, prin tratatul de la Roma, Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA), constituind împreună Comunităţile Europene.

Potrivit tratatului de la Roma (1957) şi a dispoziţiilor adoptate ulterior de către instituţiile sale, Uniunea Europeană urma să se realizeze treptat, pe etape, mai întâi sub forma unei uniuni vamale şi apoi a unei uniuni economice şi monetare, implicând, în prima etapă, asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor, iar în a doua etapă libera circulaţie a capitalurilor, serviciilor, forţei de muncă şi adoptarea monedei unice în teritoriul comunităţii. Într-o etapă viitoare se prevedea şi realizarea uniunii politice a ţărilor membre.

Faptul că Tratatul de la Roma nu acordase atenţie uniunii monetare si că nevoia unei monede europene era mai puţin resimţită este explicat de mai multe motive: economia mondială se afla în expansiune la vremea respectivă, sistemul monetar internaţional bazat pe acordurile de la Bretton Woods funcţiona satisfăcător pentru asigurarea stabilităţii monetare, iar „mobilitatea limitată a capitalului permitea guvernelor europene o marjă rezonabil de largă de manevră în ceea ce priveşte politica monetară" Schimbarea conjuncturii economiei mondiale, recesiunea economică şi primele zguduiri ale sistemului de la Bretton Woods, au condus la conştientizarea importanţei uniunii monetare.

În anul 1969, Comisia Europeană a prezentat un plan („Planul Barre”) de concretizare a conceptului de monedă unică, deoarece sistemul Bretton Woods prezenta tot mai multe semne de tensionare. Pe baza Planului Barre, şefii de stat sau de guvern au convocat Consiliul de Miniştri pentru a concepe o strategie de realizare a Uniunii Economice şi Monetare (UEM). Rezultatul s-a materializat în Raportul Werner, publicat în anul 1970, ce propunea crearea UEM în mai multe etape ce urmau a fi finalizate până în anul 1980.

Uniunea monetară urma să favorizeze „convertibilitatea deplină şi ireversibilă a monedelor ţărilor membre, eliminarea fluctuaţiilor cursului de schimb, fixitatea irevocabilă a parităţilor şi cursurilor valutare şi completa liberalizare a fluxurilor de capital” Raportul prevedea lansarea unei monede unice, iar privitor la structurile instituţionale necesare implementării se prevedea vag realizarea unei structuri ce avea în centru un sistem comunitar al băncilor centrale europene, analog Sistemului Federal de Rezerve al SUA. De asemenea, susţinea că mobilitatea factorilor de producţie – libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi forţei de muncă – va trebui susţinută şi prin transferuri de fonduri publice, dar s-a acordat o importanţă mai mică atingerii convergenţei macroeconomice şi unei inflaţii reduse. Anul 1971 a fost marcat de discuţiile purtate pe aceasta temă. Dar dezordinea economică şi monetară provocată de deciziile americane de a abandona sistemul de la "Bretton Woods" (rata de schimb fixă între monede) şi de a lăsa dolarul să fluctueze a provocat puternice tensiuni între europeni care au reacţionat foarte diferit. Proiectul a fost, deci abandonat. Nerealizarea în practică a obiectivelor Planului Werner şi abandonarea lui se poate explica prin incompatibilitatea acestora cu percepţia din acel moment asupra dezvoltării integrării monetare şi prin rolul Fondului Monetar Internaţional din acel timp cu privire la menţinerea unor cursuri de schimb fixe care nu făceau necesară existenţa unei alte instituţii monetare.

Începând cu aprilie 1972, a fost pus în aplicare aranjamentul cunoscut sub denumirea de şarpe monetar european. În cadrul acestuia, monedele vest europene păstrau între ele o marjă de fluctuare de ±2.25% având drept pivot dolarul american, ceea ce însemna că între moneda cel mai bine cotată şi cel mai slab cotată putea să existe un ecart maxim de 4.5%. Faţă de dolar flotau concertat, mişcările ondulatorii ale acestei flotări fiind asemănătoare mişcărilor unui şarpe într-un tunel, de unde şi denumirea sistemului. Ca urmare a incidentelor din economia mondială de la începutul anilor ’70, după doi ani de la crearea sa, în acest sistem mai rămăseseră doar marca germana, monedele din Benelux şi coroana daneză.

Eşecul şarpelui monetar poate fi explicat prin absenţa coordonării economice şi prin rezultate divergente în materie de inflaţie şi şomaj. Cu alte cuvinte, ţările au răspuns şocurilor prin politici economice independente.

Procesul de integrare monetară europeană la mijlocul anilor ’70 nu înregistrase practic nici un progres, această constatare aparţinând de fapt comitetului condus de fostul comisar european Robert Marjolin care, în raportul său, consemna: „Europa nu se află mai aproape de UEM decât era în 1969. De fapt, chiar şi atunci când au apărut unele semne de progres, acestea au fost rapid estompate. Europa anilor ’60 era o entitate economică şi monetară mult mai unitară, proces care a înregistrat un regres în ultimii ani; politicile economice şi monetare nu au fost niciodată, în ultimii 25 de ani, mai divergente ca în prezent”. S-a conturat ideea introducerii unei monede compozite, European Currency Unit – ECU, în locul revenirii la un „şarpe valutar” revizuit şi lărgit, în baza unor parităţi bilaterale. În aceste condiţii s-au căutat soluţii pentru instituirea unui Sistem Monetar European (SME).

Preview document

România și uniunea economică și monetară - Pagina 1
România și uniunea economică și monetară - Pagina 2
România și uniunea economică și monetară - Pagina 3
România și uniunea economică și monetară - Pagina 4
România și uniunea economică și monetară - Pagina 5
România și uniunea economică și monetară - Pagina 6
România și uniunea economică și monetară - Pagina 7
România și uniunea economică și monetară - Pagina 8
România și uniunea economică și monetară - Pagina 9
România și uniunea economică și monetară - Pagina 10
România și uniunea economică și monetară - Pagina 11
România și uniunea economică și monetară - Pagina 12
România și uniunea economică și monetară - Pagina 13
România și uniunea economică și monetară - Pagina 14
România și uniunea economică și monetară - Pagina 15
România și uniunea economică și monetară - Pagina 16
România și uniunea economică și monetară - Pagina 17
România și uniunea economică și monetară - Pagina 18
România și uniunea economică și monetară - Pagina 19
România și uniunea economică și monetară - Pagina 20
România și uniunea economică și monetară - Pagina 21
România și uniunea economică și monetară - Pagina 22
România și uniunea economică și monetară - Pagina 23
România și uniunea economică și monetară - Pagina 24
România și uniunea economică și monetară - Pagina 25
România și uniunea economică și monetară - Pagina 26
România și uniunea economică și monetară - Pagina 27
România și uniunea economică și monetară - Pagina 28
România și uniunea economică și monetară - Pagina 29
România și uniunea economică și monetară - Pagina 30
România și uniunea economică și monetară - Pagina 31
România și uniunea economică și monetară - Pagina 32
România și uniunea economică și monetară - Pagina 33
România și uniunea economică și monetară - Pagina 34
România și uniunea economică și monetară - Pagina 35
România și uniunea economică și monetară - Pagina 36
România și uniunea economică și monetară - Pagina 37
România și uniunea economică și monetară - Pagina 38
România și uniunea economică și monetară - Pagina 39
România și uniunea economică și monetară - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Romania si Uniunea Economica si Monetara.doc

Alții au mai descărcat și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Uniunea Economică și Monetară - realizare importantă a Uniunii Europene

INTRODUCERE În anii '60, pe fondul progreselor înregistrate la nivelul integrării economice europene, s-a născut ideea creării unei monede unice....

Uniunea Economică și Monetară Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am încercat prezentarea şi tratarea principalelor probleme monetare cu care se confruntă țările care nu intrat...

Aderarea României la Zona Euro

INTRODUCERE De-a lungul timpului au existat numeroase preocupari pentru o unificarea monetarain Europa, fiecare inregistrand succese sau esecuri....

România în Drum spre UEM

I. INTRODUCERE Adoptarea monedei unice în România este un subiect dezbătut intens în ultima perioadă în plan naţional. Factorii de decizie...

Monedele virtuale și riscurile acestora

1. Istoric Putem vorbi în ziua de astăzi de moneda electronică datorită celebrului cercetător al sistemelor criptografice, și anume David Chaum....

România și Zona Euro

I. Premise. Adoptarea de către România a monedei euro constituie un pas crucial pentru economia unui stat membru, deoarece puterea de decizie în...

Mediul Bancar Actual din România

Structura sistemului bancar românesc înainte de 1989 era în mare măsură similara cu cea a celorlalte economii din Europa Centrală şi de Est,...

Te-ar putea interesa și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Tratatul de aderare a României la UE

Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE...

Integrarea Monetar-Europeana

1. INTRODUCERE Dacă la nivel mondial se găsesc cu greutate soluţii de combatere a efectelor negative ale globalizării financiare, iar colaborarea...

Adoptarea Monedei Euro în România

1. BNR vrea ca Romania sa adopte moneda euro in 2014 I. Aparitia monedei euro Conceptul dateaza din anii ‘60. Parintii spirituali ai Uniunii...

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Exemplul BRD - Groupe Societe Generale

INTRODUCERE Am ales această temă ţinând cont de faptul că economia de piaţă nu poate funcţiona fără bănci profitabile, bine consolidate, astfel că...

Aderarea României la Zona Euro

INTRODUCERE De-a lungul timpului au existat numeroase preocupari pentru o unificarea monetarain Europa, fiecare inregistrand succese sau esecuri....

Politică monetară

Integrarea monetara reprezinta procesul de formare a unei zone monetare, a unui spatiu în care monedele mai multor tari sunt fie legate intre ele...

Ai nevoie de altceva?