Selecția Proiectelor de Investiții

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2609
Mărime: 20.16KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcu Corina
referat la investitii directe si finantarea intreprinderii

Cuprins

1. Conceptul de investiţii .3

2. Procesul investiţional .4

3. Metode de estimare a investiţiilor .5

4. Etapele procesului de investiţii .6

5. Clasificarea proiectelor de investiţii .7

6. Criterii de selecţie a proiectelor de investiţii .10

Bibliografie.12

Extras din document

1. CONCEPTUL DE INVESTIŢII

Investiţia poate fi privită din mai multe puncte de vedere.

Din punct de vedere financiar investiţia reprezintă schimbarea unei sume de bani prezentă şi certă, în speranţa obţinerii unor venituri viitoare superioare, dar probabile: achiziţionarea unei maşini pentru creşterea productivităţii muncii, construcţia unei uzine pentru creşterea producţiei, asimilarea unui brevet pentru fabricaţia de produse noi, etc.

Sub aspect contabil investiţia desemnează alocarea unei trezorerii disponibile pentru procurarea unui activ fix care va desemna fluxuri financiare de venituri si cheltuieli de exploatare.

Investiţiile mai pot fi vazute şi ca totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital.

În raport cu modul de folosire a bunurilor de capital, investiţiile se împart în:

- investiţii de înlocuire - destinate înlocuirii reproducţiei bunurilor de capital scoase din funcţiune, ca urmare a uzurii lor fizice, a caror sursă este amortizarea;

- investiţii pentru dezvoltare - sau nete, destinate sporirii volumului capitalului tehnic real, adică formării nete a capitalului, a căror sursă o formează venitul.

Suma investiţiilor de înlocuire şi a investiţiilor nete formează investiţiile brute de capital, ce contribuie la formarea brută a capitalului tehnic.

Investiţiile brute de capital se compun din:

- investiţii în bunuri de capital durabile - cu excepţia cheltuielilor pentru bunurile gospodăriilor populaţiei, care se includ în consumul privat şi a bunurilor durabile, care se includ în producţia intermediară a statului;

- investiţii în stocuri - în modificarea stocurilor de materii prime, semifabricate şi produse finite din producţie proprie destinată vânzării.

Din punct de vedere al proprietarului avem:

- investiţii private;

- investiţii publice.

În funcţie de plasarea lor avem:

- investiţii interne;

- investiţii externe.

2. PROCESUL INVESTIŢIONAL

Proiectul de investiţii reprezintă un ansamblu coerent de acţiuni cu caracter investiţional care urmăreşte alocarea organizată de resurse materiale, financiare, umane şi informaţionale în scopul realizării unui obiectiv cu efect economic şi/sau social.

În definiţiile standard, unele trăsături ale investiţiilor şi cerinţe ale luării deciziilor asociate lor sunt de obicei omise. Astfel, modalităţile în care deciziile legate de investiţii sunt legate de alte activităţi organizaţionale şi au un impact asupra acestora ar trebui să fie considerate ca o parte integrantă a activităţii investiţionale.

Funcţionarea sistemelor economico-sociale în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva globalizării necesită adoptarea unui management anticipativ şi luarea în considerare a tuturor aspectelor legate de derularea activităţii, comportamentul pe piaţă, relaţiile cu clienţii, furnizorii, statul şi instituţiile financiare.

Rezultă că firmele trebuie să fie competitive şi flexibile pentru a supravieţui în economia de piaţă. Ele trebuie să desfăşoare activităţi de modernizare, înlocuire, extindere pe noi pieţe, de dezvoltate a noi produse sau servicii etc., adică să facă investiţii. Aceasta conferă investiţiei un rol principal în creşterea economică, atât la nivel microeconomic cât şi la nivel macroeconomic.

Prin proiectele de investiţii se asigură implementarea în practică a soluţiilor oferite de cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, a tehnicii şi tehnologiilor de performanţă pe plan mondial, ceea ce conduce la ridicarea nivelului tehnic al producţiei, la îmbunătăţirea şi diversificarea calităţii produselor şi serviciilor, la creşterea eficienţei economice.

Totodată, prin intermediul efectelor de antrenare, investiţiile îşi difuzează şi amplifică influenţa în întreaga structură a economiei naţionale. Ele generează ample efecte în structura şi calitatea factorilor de creştere economică, deoarece au atât un efect de adăugare (de noi mijloace de muncă la cele existente), cât mai ales unul de antrenare prin care noile capacităţi determină, în mod continuu, proiectarea şi realizarea altora, dar şi eliminarea celor ce au suferit uzura morală şi care devin incompatibile din punct de vedere economic şi tehnic.

Preview document

Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 1
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 2
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 3
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 4
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 5
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 6
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 7
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 8
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 9
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 10
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 11
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 12
Selecția Proiectelor de Investiții - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Selectia Proiectelor de Investitii.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și tehnici decizitionale în alegerea proiectelor de investiții

CAP. I. DECIZIA : CONCEPT, DEFINIŢIE I.1. NECESITATEA DECIZIEI A decide inseamnǎ a lua o poziţie în favoarea unui punct de vedere cu privire la...

Studiu de Fezabilitate al unui Proiect de Investitii Finantat pe Baza unui Credit Furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Analiza fluxurilor de investiții străine directe în Franța

Capitolul 1.Fluxul de investitii directe In 2009, fluxul investitiilor directe sunt soldate de iesirile nete de capitaluri de 63 miliarde de euro...

Managementul si Contabilitatea Investitiilor la SC Constyl SRL

CAPITOLUL 1. Noţiuni teoretice privind investiţiile. 1.1. Noţiunea şi rolul investiţiilor. Noţiunea defineşte o categorie financiară pe cât de...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Investițiile și rolul lor în economie

INVESTITIILE SI ROLUL LOR IN ECONOMIE Investitiile sunt o categorie de cheltuieli care angajeaza cel mai mult viitorul, în sensul ca de ele...

Investitiile si Dezvoltarea Intreprinderii McDonald's

INTRODUCERE Prin investitie se intelege utilizarea veniturilor in scopul formarii capitalului..Din aceasta perspectiva investitia este una dintre...

Rolul Investițiilor în Dezvoltarea Economică

Rezumat În lucrarea de faţă se face o analiză privind impactul investiţiilor asupra dezvoltării economice din România. Vom prezenta o clasificare...

Te-ar putea interesa și

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Selecția Proiectelor de Investiții

INTRODUCERE Investiţiile joacă rolul de element generator în orice activitate economică, ceea ce face ca o firmă să se nască, să-şi desfăşoare...

Proiecte de Investiții

1. Necesitatea realizării investiţiilor de către instituţiile publice Instituţiile publice realizează investiţii din trei considerente: - pentru...

Aplicarea criteriilor VAN, RIR, IP și PRr pentru selecția eficientă a investițiilor directe - finanțarea proiectelor

1. Descrierea proiectului și dimensionarea investiției necesare Totul a început dintr-o joacă și s-a transformat în pasiune. Am îmbinat crearea...

Analiza situației financiare a unei societăți din perspectiva angajării într-un proiect de investiții

I. ASPECTE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. Definirea investiţiilor Prin investiţii înţelegem asamblul resurselor (materiale, financiare, umane, de timp...

Relatiile Financiare

Finantele- notiuni introductive Relatiile financiare reprezinta relatii economic-sociale in expresie baneasca, care apar in procesul repartitiei...

Finanțele - noțiuni introductive

I. Finanţele noţiunii introductive Relaţiile financiare reprezintă relaţii economice sociale în expresie bănească care apar în procesul...

Selectarea proiectului de investiții

Capitolul I Investitiile si deciziile privind investitiile si finantarea acestora 1.1 Continutul investitiilor Într-o acceptiune largă,...

Ai nevoie de altceva?