Serviciile și dezvoltarea economică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 17 în total
Mărime: 695.84KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Ỉn dezvoltarea durabilă, ţinand cont de noul tip de economie existentă acum, economie a serviciilor, un rol important îl are turismul. Acesta contribuie in prezent cu 12 % la realizarea produsului mondial brut, cu 8% la ocuparea forţei de muncă, mobilizând 11% din cheltuielile de consum ale populaţiei.

Sub influenta schimbărilor din civilizaţia contemporană, turismul evoluează şi el cu dinamica integrată in procesul general de dezvoltare.

Serviciile turistice se prezintă ca un ansamblu de activităţi ce au ca obiect satisfacerea tuturor nevoilor turistului în perioada în care se deplaseaza şi în legatură cu acesta.

Ỉn construirea unei politici de dezvoltare durabilă trebuie avute în vedere şi efectele pozitive ale turismului, dar şi efectele lui negative asupra mediului natural, asupra diversitaţii biologice, asupra populaţiei locale.

Conform Organizaţiei Mondiale de Turism, dezvoltarea turismului durabil satisface necesităţile turiştilor şi ale regiunii gazdă astfel:

Prin protejarea şi cresterea numărului de resurse şi oportunităţi ale generaţiilor viitoare;

Menţinând integritatea culturală;

Protejând resursele naturale, biodiversitatea şi viaţa.

Conținut arhivă zip

  • Serviciile si Dezvoltarea Economica.ppt

Alții au mai descărcat și

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Serviciile și Dezvoltarea

Introducere In 1776 Adam Smith a definit serviciile ca activitati neproductive. Acest lucru este golit de sens in prezent, inainte de toate din...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul serviciilor hoteliere. dezvoltarea turistică - factor de progres economic - studiu de caz Hotel Ambient

INTRODUCERE Urmărirea unei calităţi superioare a produselor şi infrastructurilor turistice nu trebuie să provoace o diminuare a competitivităţii...

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Ocuparea Resurselor de Munca în România

uparea resurselor de muncă în economia României 3 INTRODUCERE Lucrarea de faţă, prin conţinutul său este dedicată analizei fenomenelor şi...

Serviciile de Transport Internațional și Dezvoltarea lor în Economia României

Introducere În lucrarea de faţă am încercat să prezint anumite particularităţi ale transportului internaţional, particularităţi care prevăd...

Evoluția Serviciilor Poștale - Previziunea Dezvoltarii Lor în Etapele Următoare

INTRODUCERE Lucrarea propune o abordare din punct de vedere a evoluţiei serviciilor în general cu cercetare a serviciilor poştale la nivel...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Proiect turism și dezvoltare regională - Comuna Trifești

1. Introducere Pentru a putea face o planificare a dezvoltării comunei Trifeşti în perioada 2008 – 2014 şi pentru a elabora propunerile de...

Ai nevoie de altceva?