Sisteme de Control Financiar - ANAF

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6632
Mărime: 34.21KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Soroceanu Mircea
Universitatea “Petre Andrei” Facultatea De Economie Contabilitate Si Informatica De Gestiune

Extras din document

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

I.ROLUL AGENTIEI DE ADMINISTRARE FISCALA

Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a fost înfiinţatã la data de 1 octombrie 2003 în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, ca organ de specialitate al administraţiei publice centralã. Începând cu ianuarie 2004 a devenit operaţionalã, dobândind calitatea de instituţie cu personalitate juridicã proprie, prin desprinderea direcţiilor cu atribuţii în administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

In cadrul ANAF se organizeazã şi funcţioneazã, de asemenea, Garda Financiarã, Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi Direcţia Generalã a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti.

II.ATRIBUTIILE AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA

Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu atribuţii în aplicarea politicii de administrare fiscalã, ANAF îşi desfãşoarã activitatea în domeniul administrãrii veniturilor bugetare, prin intermediul procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal şi dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu contribuabilii.

Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderãrii României la Uniunea Europeanã, administraţia fiscala românã asigurã schimburile de informaţii intracomunitare în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adãugatã şi accizele, precum şi adaptarea procesului de gestiune, colectare şi control, astfel încât sã rãspundã cerinţelor administraţiilor fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

A.N.A.F are misiunea de a asigura resursele pentru cheltuielile publice ale societãţii prin colectarea şi de a administra eficace şi eficientã a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, precum şi de a furniza informaţiile necesare conturãrii politicii economice a Guvernului.

Pentru aceasta ia în considerare respectarea a douã principii:

egalitatea contribuabililor în faţa impozitului;

eficienţa colectãrii veniturilor bugetare.

A.N.A.F îşi îndeplineşte misiunea acţionând în baza a trei orientãri prioritare:

încurajarea conformãrii voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale, prin diversificarea şi creşterea calitãţii serviciilor şi asigurarea unor proceduri simplificate.

combaterea fraudei prin promovarea unui control fiscal de calitate şi orientat mai mult spre sectoarele cu risc ridicat de fraudã;

eficacitate şi eficienţã crescutã în activitatea de colectare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, pentru a garanta veniturile bugetare necesare.

Pentru a-şi îndeplini misiunea în mod optim, ANAF continuã îmbunãtaţirea procesului de mointorizare a încasãrii creanţelor bugetare, susţinând astfel politica economicã şi socialã a Guvernului.

OBIECTIVELE AGENTIEI DE ADMINISTRARE FISCALA

ANAF are ca obiective generale:

- Combaterea evaziunii fiscale

- Îmbunãtãţirea eficienţei activitãţii de inspecţie fiscalã

- Combaterea fraudei multinaţionale. Controlul preţurilor de transfer

- Combaterea fraudei intracomunitare.

- Sprijinirea mediului de afaceri

- Accelerarea procesului de compensare/restituire a sumelor cuvenite persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. prin îmbunãtãţirea procedurilor de rambursare a sumelor negative de T.V.A.

- Sprijinirea contribuabililor disciplinaţi fiscal, dar care ca urmare a efectelor crizei sunt în dificultate

- Asigurarea unei mai mari libertãţi contribuabilului pentru alegerea obligaţiei fiscale pe care o stinge.

- Limitarea creşterii obligaţiilor fiscale ale contribuabililor intraţi în dizolvare

- Dezvoltarea şi implementarea, a unei aplicaţii informatice prin care contribuabilii sã aibã acces controlat la dosarul fiscal

- Modernizarea serviciilor şi perfecţionarea procedurilor

a) Modernizarea şi perfecţionarea procedurilor

Simplificarea sistemului declarativ

Dezvoltarea sistemului de depunere electronicã a declaraţiilor.

Transferul în timp real şi corect al informaţiilor legate de obligaţiile

contribuabililor

Imbunãtãţirea utilizãrii contului unic

b). Îmbunãtãţirea asistenţei furnizate contribuabililor şi a comunicãrii

externe

Simplificarea modalitãtilor de platã a obligaţiilor fiscale

Dezvoltarea funcţiilor Call center

Îmbunãtãţirea comunicãrii instituţionale în vederea unei mai bune

reflectãri în mass media a activitãţii ANAF.

Prevenirea evaziunii în faza de colectare

Îmbunãtãţirea metodologiei de dispunere şi aducere la îndeplinire în

mod operativ a mãsurilor asigurãtorii

Îmbunãtãţirea colaborãrii cu Ministerul Administraţiei şi Internelor în

vederea accesãrii bazei de date pentru identificarea operativã a

proprietãţilor imobiliare, precum şi a mijloacelor de transport în scopul

instituirii mãsurilor asigurãtorii sau executãrii, dupã caz.

Implementarea operaţiunii de poprire electronicã a disponibilitãţilor

bãneşti aflate în conturile bancare deschise de debitori la bãncile

comerciale

Imbunatatirea colectãrii creanţelor bugetare

Accelerarea recuperãrii arieratelor

Îmbunãtãţirea procedurii de valorificare a bunurilor în cadrul executarii

silite, insolvabilitate şi stabilire a rãspunderii solidare

Preview document

Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 1
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 2
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 3
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 4
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 5
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 6
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 7
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 8
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 9
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 10
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 11
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 12
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 13
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 14
Sisteme de Control Financiar - ANAF - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Control Financiar - ANAF.doc

Alții au mai descărcat și

Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu

INTRODUCERE Mondializarea economiei si tranzitia la economia de piata în Europa de Est sunt procese care au determinat proliferarea si...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

ANAF

Capitolul I: Prezentarea generală a stagiului de practică 1.1. Obiectivele stagiului de practică O componentă esenţială a pregătirii universitare...

Controlul Fiscal

1. Controlul fiscal. Organizarea controlului fiscal Controlul fiscal este o formă a controlului financiar , fiind instrumentul pe care îl au la...

Control Financiar - ANAF

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a înfiinţat pe baza Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, la data de 1...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Analiza managementului firmei Lacto Prod SA

I. Descrierea afacerii: I.1. Societatea I.1.1. Ramura de activitate : industria alimentara; Subramura : industrializarea laptelui; Denumirea...

Comparație între audit și controlul financiar intern

In economia de piata orice agent economic doreste sa realizeze profit.Agentii economici sunt supusi examenului riguros ,exigent dar drept al pietei...

Sursele de informație pentru controlul financiar și metodologie de exercitare a acestuia

1. Notiuni generale Controlul financiar se defineşte ca o acţiune de determinare a stǎrii unei activitǎţi economice prin compararea reprezentǎrii...

Evaziunea fiscală

Conceptul de evaziune fiscala In literature de specialitate exista mai multe interpretari ale conceptului de evaziune fiscala. Prima definitie a...

Audit Intern

ANAF- Autoritatea Nationala pentru administare fiscala.Buni controlori.Va fi subordonata primului ministru si va iesi din minister. GF- Garda...

Curs Control Financiar

Consideraţii teoretice privind controlul Lucrarea „Control financiar” este un curs universitar adresat studenţilor, managerilor şi în general...

Audit Public Intern

Conceptele de audit Introducere Acest prin capitol ăţi propune să familiarizeze studenţii cu noţiunile de audit şi control financiar, precum şi...

Ai nevoie de altceva?