Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său

Referat
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8549
Mărime: 306.67KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA FINANŢE - BĂNCI

Cuprins

1.Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale pag. 2

2.Structura sistemului de impozite si taxe locale in Romania pag 4

2.1 Impozitul pe cladiri pag 5

2.2 Impozitul pe teren; pag 9

2.3 Taxa asupra mijloacelor de transport; pag 14

2.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor; pag 18

2.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; pag 21

2.6 Impozitul pe spectacole; pag 23

2.7 Taxa hotelieră; pag 26

2.8 Taxe speciale; pag 27

2.9 Alte taxe locale. pag 28

3. Rolul impozitelor si taxelor locale in Romania pag 28

4. Concluzii pag 29

Bibliografie pag 31

Extras din document

1.Consideraţii generale privind impozitele şi taxele locale

Pentru a-şi putea exercita funcţiile şi sarcinile, organele locale ale puterii şi administraţiei de stat au nevoie de anumite resurse financiare. Astfel , impozitele şi taxele locale, reprezentative pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se constituie ca venituri proprii şi sunt folosite pentru a finanţa cheltuielile acestor bugete. Trebuie precizat că, impozitele si taxele locale sunt reglementate numai prin lege. Ceea ce le este specific se conturează în tehnicile de aşezare şi percepere, mai întâi, prin anumite caracteristici. În primul rând, în aria lor de adresare şi incidenţă intră contribuabilii (după sediu ori domiciliu sau locul unde se află bunurile impozabile) aflaţi în perimetrul localităţii iar bunurile impozabile ori taxabile sunt situate în unităţile administrativ-teritoriale. O alta caracteristică se referă la faptul că impozitele si taxele locale reprezintă instrumente de manifestare a autonomiei locale şi de asemenea presupun finanţarea cheltuielilor publice din bugetele locale.

Contribuabilii (subiecte si plătitori) impozitelor şi taxelor locale sunt persoanele fizice şi juridice ce deţin proprietatea sau posesia obiectului de venit sau întreprind acţiuni (acte, fapte, activităţi economice pe baza liberei iniţiative) care declansează actul de impunere potrivit legii. .Deşi bugetele locale au un numar mare de impozite şi taxe, totuşi cuantumul lor este cu mult sub cerinţele de resurse financiare ale acestor bugete. De aceea, pentru a realiza un anumit echilibru, li se pun la dispoziţie din bugetul de stat transferuri de fonduri şi sume defalcate din impozitul pe salarii.

Având în vedere aşezarea şi perceperea impozitelor si taxelor locale se utilizează şi unele noţiuni specifice (anumiţi termeni) precum: rangul localităţii (atribuit conform legii) sau zone din cadrul localităţii (zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţa de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole ori cadastrele care pot afecta valoarea terenului). De asemenea o noţiune caracteristică este nomenclatura stradală şi reprezintă lista care cuprinde denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil. Nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală si urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau cladire.

După caz, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucuresti au posibilitatea de a majora anual nivelul impozitelor si taxelor locale cu pană la 20% (facand însă excepţie anumite taxe). De asemenea autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.

Trebuie menţionat faptul că accesul este gratuit la orice informaţie cu referire la impozite si taxe locale.

Impozitele si taxele locale sunt datorate bugetelor locale de către persoanele fizice şi juridice care, prin ceea ce deţin sau ceea ce presteaza intră sub incidenţa prevederilor legale privind impunerea.

CONTRIBUABILI

Persoane

fizice - persoanele fizice;

- contribuabilii persoane fizice care desfaşoara activitaţi economice pe baza liberei iniţiative (asociaţii familiale, asociaţii agricole etc. care nu dau naştere unei persoane juridice);

- contribuabilii persoane fizice care exercită în mod individual sau prin asociere orice progesie liberală ( medic, notar, avocat, contabil, expert tehnic, consultant fiscal, architect, executor judecatoresc etc.)

- comercianţii persoane juridice : regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile bancare şi orice alte societăţi comerciale care se organizează şi îşi desfăşoara activitatea în oricare dintre domeniile specifice producţiei, prestărilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activităţi economice, cooperativele mesteşugăreşti, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau orice alte entităţi persoane juridice care fac fapte de comerţ;

Preview document

Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 1
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 2
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 3
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 4
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 5
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 6
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 7
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 8
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 9
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 10
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 11
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 12
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 13
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 14
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 15
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 16
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 17
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 18
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 19
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 20
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 21
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 22
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 23
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 24
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 25
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 26
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 27
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 28
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 29
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 30
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 31
Sistemul de Impozite și Taxe Locale din România și Rolul Său - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Sistemul de Impozite si Taxe Locale din Romania si Rolul Sau .doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

VENITURILE DIN SALARII Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de...

Evoluția Sistemului Fiscal în România

Introducere Reforma economică legată de tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune şi reconstituirea din temelii a...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Impozite si Taxe Locale - Primaria Municipiului Ramnicu-Valcea

CAPITOLUL I 1.1. DEFINIŢII PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE Între “impozit” şi “taxa” exista deosebiri esenţiale, de neconfundat, atât din punct de...

Studiu privind Impozitele și Taxele Locale

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. LOCUL PRELEVĂRILOR FISCALE ÎN ANSAMBLUL RESURSELOR STATULUI Economia modernă este caracterizată de...

Impozite și Taxe Locale

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE Impozitele si taxele locale reprezinta surse importante de venituri ale bugetelor locale. Aceste impozite sunt...

Efectele Cotei Unice de Impozitare - Experiente Internationale

1.Introducere Una dintre cele mai importante reforme fiscale din ultimii ani şi care continuă să reţină atenţia, este adoptarea de către mai multe...

Impozite si Taxe Locale - Iasi

-Introducere- Potrivit Constitutiei, cetatenii au obligatia sa contribuie prin impozite si taxe locale la cheltuielile publice, iar sistemul legal...

Ai nevoie de altceva?