Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3727
Mărime: 56.06KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Academia de Studii Economice Bucureşti Facltatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului

Cuprins

CAPITOLUL I: Prezentarea SC Ovidius Mercado SRL

1.1. Scurt istoric

1.2. Obiect de activitate

1.3. Organigrama

1.4. Gradul de implicare în activităţi logistice

CAPITOLUL II: Analiza activităţii de asigurare şi distribuţie

2.1. Prezentarea principalelor categorii de resurse materiale, cantităţi, preţuri, grafice

2.2. Tipul şi gama mărfurilor oferite

2.3. Aria teritorială vizată

2.4. Canale de distribuţie : concurenţă, preţuri, analiza transporturilor

2.5. Logistica de distribuţie

CAPITOLUL III: Proiectarea departamentului de logistică

Extras din document

Capitolul 1

Prezentarea SC Ovidius Mercado SRL

Date de contact:

Sediul central - Strada I.C.Bratianu 45, Constanţa, România http://www.crama-verde.ro

Puncte de lucru :

• Unitate de vinificaţie - Crama - Localitatea Zebil , Comuna Sarichioi , jud. Tulcea

• Unitate de vinificaţie - îmbuteliere , crama - Loc. Babadag , Str. Ciucurovei nr. 6, jud.Tulcea

• Magazin de prezentare vinuri producţie proprie Constanta , Aleea Albatrosului nr. 23.

CUI: RO 2415543

Nr. Reg. Com.: J 13/886/1991

Capital Social: 50 000 RON

1.1 Scurt istoric

Societatea comercială OVIDIUS MERCADO S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1991, având ca obiect de activitate - activitatea de import – export, comercializarea bunurilor de larg consum şi agroalimentare, transport de mărfuri şi persoane.

În anul 1997, societatea achiziţionează centrul de vinificaţie din localitatea Zebil, judeţul Tulcea. Ca urmare s-a impus şi derularea unui nou domeniu de activitate şi anume activitatea de industralizare struguri şi fabricare de vinuri liniştite.

În anul 2000 s-a început un program de modernizare a punctului de lucru din localitatea Zebil.

În anul 2002 realizează susţinerea activităţilor viticole ale societăţilor comerciale Vitis Babadag şi Viticola Cogealac prin contracte de asociere. În anul 2003 , Ovidius Mercado SRL dezvoltă activitatea de industrializare a strugurilor şi fabricarea de vinuri liniştite prin cumpărarea unui alt centru de vinificaţie situat în localitatea Babadag, judeţul Tulcea.

În anul 2003 în prim planul politicii firmei s-a aflat retehnologizarea procesului de producţie din cele două unităţi de vinificaţie şi încheierea de contracte cu parteneri interni şi externi.

În vederea realizării unei activităţi la standardele solicitate în etapa de pre-aderare la Uniunea Europeană , Ovidius Mercado SRL reuşeşte în 2003 să retehnologizeze o parte din procesele tehnologice prin aducerea unor spaţii de depozitare-condiţionare a vinurilor la standardele solicitate, achiziţionarea unor noi echipamente şi utilaje, amenajarea şi punerea în funcţiune a laboratorului propriu uzinal de analize fizico - chimice.

Pentru aducerea societăţii la standardele U.E. începând din anul 2005 au fost achiziţionate şi puse în funcţiune noi utilaje şi echipamente performante, achiziţionate prin proiecte realizate în cadrul Programului SAPARD , FEADR.

Folosind aceste dotări s-a reuşit în anul 2005 vinificarea a 5000 tone struguri nobili, obţinându-se o producţie de aproximativ 35000 hl vin. Cu principalii furnizori de struguri există contracte ferme de colaborare ce s-au derulat încă de la începutul activităţii de producţie.

De asemenea, pentru continuarea efortului de aliniere la cerinţele Uniunii Europene, firma este certificată în sistemul de management al calităţii şi siguranţei alimentelor în conformitate cu standardele de referinţă SMC - SR EN ISO 9001 :2008 , HACCP - SR EN ISO 22000:2005 (sistemul siguranţei alimentare).

În ultimii trei ani firma se află în topul companiilor din Constanţa, obţinând în anul 2005 Locul I – „Diploma de excelenţă” pentru activitatea desfăşurată (“producţie vinuri liniştite”) acordată de Camera de Comerţ, Industrie şi Navigaţie Constanţa.

1.2 Obiectul de activitate

Unitatea are ca obiect de activitate:

• Prestarea de servicii în viticultură;

• Asigurarea materiilor prime;

• Vinificarea precum şi fabricarea derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;

• Îmbutelierea şi comercializarea vinului, produselor pe bază de vin, a derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;

• Efectuarea de operaţiuni de export în domeniul său de activitate;

• Comercializarea de vinuri vrac şi vinuri îmbuteliate în sticlă şi bag in box.

Preview document

Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 1
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 2
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 3
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 4
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 5
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 6
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 7
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 8
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 9
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 10
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 11
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 12
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 13
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 14
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 15
Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Logistic al SC Ovidius Mercado SRL.docx

Ai nevoie de altceva?