Situația Economică a Uniunii Europene

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 19975
Mărime: 303.68KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 1

Cap 1. Uniunea Europeană 3

1.1 Formarea Uniunii Europene, procesul de integrare europeană 3

1.2 Extinderea uniunii europene 5

1.3 Obiectivele Uniunii Europene 10

1.4 Uniunea Europeană – realizări şi perspective 13

1.5 Structura Uniunii Europene 14

1.6 Instituţii ale Uniunii Europene 15

1.7 Integrarea României în Uniunea Europeană 17

Cap 2. Situaţia economică a Uniunii Europene 19

2.1 Premisele situaţiei economice a Uniunii Europene 19

2.1.1 Principiile Uniunii Economice şi Monetare 19

2.1.2 Etapele uniunii Economice şi Monetare 20

2.2 Specificul economic al Uniunii Europene 25

2.3 Situaţia economică generală a Uniunii Europene 29

2.3.1 Situaţia inflaţiei în Uniunea Europeană 31

2.3.2 Situaţia şomajului în Uniunea Europeană 34

2.3.3 Situaţia Produsului Intern Brut în Uniunea Europeană 36

2.4.Situaţia economică a Europei Centrale 38

2.5 Previziuni economice pentru perioada viitoare: încetinirea creşterii 39

Cap 3. Politici economice ale Uniunii Europene 43

3.1 Politica regională a Uniunii Europene 43

3.1.1 Natura problemelor regionale 43

3.1.2 Problemele regionale în cadrul Uniunii Europene. 44

3.1.3 Politica economica regională 44

3.2 Piaţa unică europeană 47

3.3 Veniturile şi cheltuielile bugetului comunitar 49

3.4 Politica comercială a Uniunii Europene 50

3.5 Politica în domeniul concurenţei - între obiective interne şi externe 51

3.5.1 Teorie - aspecte introductive 51

3.5.2 Politica concurentei în UE - evolutie 52

3.6 Politica industriala 53

3.6.1 Rolul industriei 53

3.6.2 Politica industriala a CE/UE 53

3.7 Politica agricola comunitara 55

3.7.1 Principalele instrumente ale politicilor agricole 55

3.7.2 Politica Agricolă Comună în Tratatul de la Roma 56

3.7.3 Rezultatele PAC 58

3.7.4 Viitorul PAC - o Noua Politica Agricolă şi Rurală 59

STUDIU DE CAZ 60

I. Situaţia economică a României 60

II. Situaţia economică a Germaniei 62

Concluzii generale aferente lucrării 66

Bibliografie 68

Extras din document

INTRODUCERE

Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez Victor Hugo (1802-1885) vorbea de ziua în care toate naţiunile conţinentului se vor uni într-o societate supremă şi vor forma o frăţie a Europei, fără a pierde caracteristicile remarcabile ale identităţii lor. Această gândire şi- a găsit temeiul, însă a fost amânată până după ce Europa a rămas profund divizată şi afectată în mod deosebit de cele două războaie mondiale, izbucnite pe acest conţinent.

Uniunea Europeană, denumită în continuare UE, este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 ţări. Este considerată a fi o construcţie sui generis, situându-se între federaţie şi confederaţie.

Uniunea Europeană a fost înfiinţată oficial la 1 noiembrie 1993. Este cea mai recentă organizaţie de cooperare Europeană care a început cu Comunitatea Europeană de Cărbune şi Oţel din 1951 care a devenit Comunitatea Europeană în 1957. Membrii acestei organizaţii au fost: Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxembourg, Olanda, Portugalia şi Spania. În 1991 guvernele celor 12 state membre au semnat Tratatul Uniunii Europene (care a mai fost numit şi Tratatul Maastricht). Acesta a transformat Comunitatea Europeană în Uniunea Europeană. În 1994 Austria, Suedia şi Finlanda au intrat şi ele astfel numărul total de membrii a ajuns la 15. Uniunea Europeană are mai multe obiective. În special ea munceşte pentru a promova şi extinde cooperarea între membrii în unele regiuni, inclusiv în probleme economice, sociale şi legate de comert, politica externa, securitate şi probleme judiciare. Alt obiectiv major a fost implementarea Uniunii Economice şi Monetare (UEM), care a stabilit o singura moneda pentru membrii UE. În afara de UEM, progresul spre aceste obiective e lent. Abilitatea Uniunii Europene de a-şi atinge obiectivele a fost limitată de neînţelegeri între statele membre, probleme economice şi politice externe şi presiune din partea noilor democraţii est europene de a deveni membre.

Sistemul politic al Uniunii Europene este definit într-o serie de tratate. Ultimul dîntre aceste tratate este Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa. Tratatele actuale şi viitoare stabilesc pentru politica Uniunii Europene o serie de instituţii. Sistemul politic rezultat din aceste acte reflectă prin structura să principiul democratic al separării puterilor în stat în puterea legislativă, executivă şi juridică, iar în ce priveşte procesul legislativ urmăreşte principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Economia UE este, indubitabil, o economie de piaţă, iar concurenţa este o componenta a pieţei. Economia Europeană se construieşte având o Piaţa Internă, unică, cu cele patru libertăţi de miscare: a bunurilor, serviciilor, capitalului şi persoanelor.

"În cadrul Pieţei Interne, competiţia este un mijloc de a realiza o dezvoltare economică armonioasă şi echilibrată, sustenabila, neinflationista, respectând mediul , cu un grad ridicat de convergenta a performanţelor economice, un grad ridicat de ocupare a forţei de munca şi a protecţiei sociale, cu ridicarea standardului de viaţă, cu coeziune economică şi socială." În condiţiile economice actuale, concurenţa nu se mai limitează la spaţiul naţional sau chiar regional, ci devine concurenţa la nivel global.

Uniunea europeană s-a aflat într-un proces de extindere continuă, proces iniţiat din momentul constituirii sale în 1951. În prezent, Uniunea are 27 membri, dintre care şase membri fondatori din 1958, iar alte 21 state au aderat succesiv. Alte trei ţări, sunt oficial candidate la aderarea la UE.

Capitolul 1. UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Formarea Uniunii Europene, procesul de integrare europeană

Ideea unei Europe Unite a fost susţinută de-a lungul secolelor de împăraţi şi intelectuali deopotrivă, dar numai după cel de-al doilea război mondial statele europene au instituţionalizat forme de cooperare internăţională, cu competenţe în domenii specifice, cum ar fi: Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunea Europei Occidentale. Aceste organizaţii au pus bazele unei solidarităţi mai strânse între statele europene, dar încă manifestau trăsăturile clasice ale unei uniuni a statelor şi ale cooperării interguvernamentale.

Începutul procesului de integrare europeană, caracterizat prin trăsături originale şi specifice, care constituie baza actualei structuri a Uniunii Europene, poate fi considerat anul 1950, când ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a propus implicarea câtorva state europene într-un proiect de cooperare mai strânsă, comparativ cu formele tradiţionale existente la acel moment. Acest nou tip de cooperare presupunea transferul de suveranitate către o organizaţie cu puteri de constrângere asupra membrilor săi. Iniţiativa a constat în integrarea producţiei de cărbune şi oţel a Franţei şi Germaniei, în cadrul unei organizaţii deschise participării şi altor state europene, acesta a fost primul pas către o cooperare largită: o integrare sectorială ce ar fi putut influenţa şi alte sectoare economice. Aceasta era ideea declarată, însă obiectivul politic imediat îl constituia alipirea Germaniei la Europa şi eliminarea rivalităţilor existente între Franţa şi Germania privind zonele strategice ale Ruhr-ului şi Saar-ului.

În 1951, negocierile desfăşuarate între şase ţări, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda, au condus la semnarea Tratatului de la Paris, prin care se înfiinţa Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului.

O altă iniţiativă sectorială este reprezentată de crearea unei Comunităţi Europene de Apărare, iniţiativă care a eşuat însă, datorită faptului că Tratatul aferent semnat în 1952, nu a fost niciodată ratificat de către Parlamentul Franţei.

O relansare în forţă a „iniţativei europene” a avut loc în anul 1955, în cadrul conferinţei de la Messina, la care miniştrii afacerilor externe ai Comunităţii Europeane a Cărbunelui şi Oţelului au căzut de acord asupra înfiinţării unei uniuni economice bazată pe o piaţă comună şi asupra creării unei organizaţii pentru energia atomică. O comisie de experţi condusă de Paul Henry Spaak, ministrul belgian al afacerilor externe, a elaborat două proiecte ce au condus la semnarea, în 1957, a celor două Tratate de la Roma prin care se înfiinţa Comunitatea Economică Europeană şi tratatul Comunităţii Europene pentru Energie Atomică.

Obiectivul imediat al Tratatului de la Roma, semnat la 25 martie 1957 şi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958, era reprezentat de crearea unei „pieţe comune” şi de abordarea progresivă a politicilor economice ale statelor membre, ca mijloace de realizare a unei extinderi continue şi echilibrate, a unei creşteri accelerate a standardelor de viaţă şi a unor relaţii mai strânse între statele membre.

Crearea unei pieţe comune nu înseamnă numai eliminarea tuturor barierelor existente în calea liberei circulaţii a bunurilor şi stabilirea unei taxe vamale unice, piaţa comună înseamnă şi liberalizarea altor sectoare, cum ar fi libera circulaţie a persoanelor, serviciilor şi capitalului şi stabilirea unor politici comune în domenii strategice, agricultură, comerţ, transport şi concurenţă pentru crearea unor condiţii omogene în vederea creşterii performanţei activităţilor economice. Astfel, în 1968, Comunitatea Economică Europeană avea deja încheiată uniunea vamală şi avea o piaţă agricolă comună.

Preview document

Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 1
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 2
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 3
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 4
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 5
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 6
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 7
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 8
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 9
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 10
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 11
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 12
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 13
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 14
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 15
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 16
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 17
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 18
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 19
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 20
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 21
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 22
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 23
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 24
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 25
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 26
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 27
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 28
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 29
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 30
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 31
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 32
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 33
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 34
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 35
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 36
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 37
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 38
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 39
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 40
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 41
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 42
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 43
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 44
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 45
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 46
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 47
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 48
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 49
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 50
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 51
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 52
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 53
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 54
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 55
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 56
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 57
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 58
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 59
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 60
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 61
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 62
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 63
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 64
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 65
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 66
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 67
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 68
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 69
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 70
Situația Economică a Uniunii Europene - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Situatia Economica a Uniunii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

De la uniunea economică și monetară, la cea politică

Introducere ProcesuL integrării economice şi poLitice europene ȋnceput după sfârşituL ceLui de-aL doiLea război mondiaL, este unuL dintre...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Poziția Uniunii Europene în Economia Mondială

ARGUMENT Lumea, de când există ea, se află într-o continuă transformare şi evoluţie. Omenirea a cunoscut primele conflagraţii mondiale, a asistat...

Politici de creștere economică

Politici de crestere economica 1.Conceptul de „creştere economica” Conceptul de „creştere economica” este formulat ca atare numai de secolul al...

Indicatorii Macroeconomici

1. 1 Produsul Intern Brut (PIB) 1. 1. 1 Definiţie Produsul Intern Brut este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a...

Evoluția macroeconomică a Germaniei

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrari este de a analiza evolutia macroeconomica a economiei Germaniei in intervalul de timp 2007-2010 prin prisma...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Rolul impozitelor indirecte în formarea resurselor bugetare ale statului

Notiunea de impozit provine din limba latina, de la cuvântul “impositus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Strategia relațiilor economice externe ale României în condițiile aderării la U.E.

INTRODUCERE Colapsul regimurilor comuniste din Europa Centrala si de Est si optiunea ferma a acestor state de a adopta modelul economiei libere a...

Extinderea Uniunii Europene spre Est

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Lituania după Aderare

I. Introducere Lituania seamana ca forma cu o Africa turtita. Da, stiu ca este un fel ciudat de a începe dar cineva mi-a spus ca ar fi o idee buna...

Rolul și funcțiile consiliului european

Rolul principal al Consiliului European este definit de Articolul 4 al dispoziţiilor comune din Tratatul asupra Uniunii Europene: "Consiliul...

Industria alimentară în România

INTRODUCERE Alimentaţia este o nevoie biologică fundamentală şi un drept fundamental al omului statuat în Carta Naţiunilor Unite, care înseamnă de...

Bulgaria

1. Descrierea Tarii Capitala: Sofia Suprafața: 111 002 km² Total: 110 910 〖km〗^2 Apa (%): 0,3 Populația: 7 245 677 (2014) Recensamant 2011:...

Ai nevoie de altceva?