Situatia financiara a Republicii Moldova in ianuarie - martie 2014

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Situatia financiara a Republicii Moldova in ianuarie - martie 2014.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

INTRODUCERE 2
1. Finanțe 3
1.1. Executatrea bugetului public național 3
1.2. Credite, depozite și rulajul de casă 3
1.3. Asigurări 7
1.4. Piața valorilor mobiliare 8
Concluzie 9
BIBLIOGRAFIE 10

Extras din document

INTRODUCERE

Rezultatele activității economiei naționale se prezintă astfel:

- Produsul intern brut în anul 2013 a însumat 99879 milioane lei (prețuri curente de piață), în creștere, în termeni reali, cu 8,9% față de anul 2012, preliminar.

- Investițiile în active materiale pe termen lung din contul tuturor surselor de finanțare

realizate în economia națională în ianuarie-martie 2014 au fost însușite în valoare de 2169,9 milioane lei (în prețuri curente), din care lucrările de construcții-montaj au constituit 888,0 milioane lei sau respectiv 103,0% și 99,7% (în prețuri comparabile) în raport cu ianuariemartie 2013. Darea în folosință a caselor de locuit s-a micșorat cu 13,7% față de perioada similară din anul 2013.

1. FINANȚE

1.1. Executarea bugetului public național

În ianuarie-martie 2014 la bugetul public național, au fost acumulate venituri în sumă de 8413,2 mil. lei, fiind cu 4,2% sub nivelul veniturilor prevăzute pe perioada de gestiune și depășind cu 11,9% veniturile acumulate în ianuarie-martie 2013. Din suma totală a veniturilor bugetului public național 61,2% revin veniturilor administrate de bugetul de stat (BS), 21,5% - veniturilor administrate de bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), 10,6% - veniturilor administrate de bugetele unităților administrativ-teritoriale (BUAT) și 6,7% - veniturilor administrate de fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (FAOAM), față de 59,3%, 22,7%, 11,6% și 6,4% în ianuarie-martie 2013 respectiv.

Fig. 1 Structura veniturilor bugetului public național

Veniturile fiscale au însumat 7426,7 mil. lei (88,3% din total încasări), fiind cu 3,7% sub prevederile perioadei de analiză și cu 10,5% superioare veniturilor acumulate în ianuarie-martie 2013. Nivelul prevăzut nu a fost atins la colectarea impozitelor interne pe mărfuri și servicii (90,7%), primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală (92,8%) și contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de stat (97,9%). Totodată, sarcina de colectare a fost depășită la colectarea impozitelor asupra comerțului internațional și asupra operațiunilor externe (116,3%), impozitelor pe venit (108,6%), impozitelor pe proprietate (105,2%). Majorarea veniturilor executate în ianuarie-martie 2014, comparativ cu cele executate in perioada similară a anului 2013, a fost condiționată de creșterea tuturor componentelor veniturilor fiscale.

Încasările nefiscale au constituit 378,5 mil. lei (4,5% din total încasări), depășind atît nivelul prevăzut (de 1,9 ori) cît și realizările perioadei respective ale anului precedent (cu 0,6%). Toate componentele încasărilor nefiscale s-au majorat atît față de sarcinile prevăzute pe perioada de gestiune cît și față de nivelului executat în ianuarie-martie 2013, cu excepția amenzilor și sancțiunilor administrative, care au fost cu 22,2% inferioare nivelului executat în ianuarie-martie 2013.

Alte venituri au constituit 608,0 mil. lei (7,2% din total încasări), fiind cu 30,5% sub nivelul prognozat și cu 44,0% superioare nivelului executat în ianuarie-martie 2013.

În trimestrul I 2014 partea de cheltuieli a bugetului public național s-a realizat în sumă de 8483,4 mil. lei, fiind cu 25,5% sub prevederile perioadei de gestiune și depășind cu 11,6% cheltuielile executate în trimestrul I 2013. Cheltuielile pentru toate tipurile de bugete au fost sub nivelul prevăzut, devieri semnificative fiind înregistrate pentru cheltuielile bugetului de stat (-34,8%) și bugetelor unităților administrativ-teritoriale (-33,9%).

Fisiere in arhiva (1):

  • Situatia financiara a Republicii Moldova in ianuarie - martie 2014.doc

Bibliografie

1. http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2209#idc=457&
2. http://unimedia.info/stiri/situatia-financiara-a-sectorului-bancar-a-fost-marcata-de-tendinte-pozitive-in-2013-71585.html
3. http://agora.md/analize/14/sistemul-bancar-din-republica-moldova---evaluari-prognoze-si-recomandari