Standarde de Audit Intern

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Standarde de Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Standardele de audit intern

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare în ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o îndruma pentru a-i îmbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajuta aceasta organizatie sa îsi atinga obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de guvernare a organizatiei, si facând propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Misiune, competente si responsabilitati

Misiunea, competentele si responsabilitatile auditului intern trebuie sa fie definite în mod oficial într-un regulament, în conformitate cu Standardele si sa fie aprobate de Consiliu.

Natura misiunilor de asigurare efectuate pentru entitate trebuie sa fie definita în Regulamentul de functionare a Departamentului de Audit Intern. Daca misiunile de asigurare urmeaza sa fie efectuate de parti din afara entitatii, natura lor trebuie de asemenea sa fie definita în Regulament.

Natura misiunilor de consultanta trebuie sa fie definita în Regulamentul de functionare a Departamentului de Audit Intern.

Independenta si obiectivitate

Activitatea de audit intern trebuie sa fie independenta, iar auditorii interni trebuie sa-si desfasoare activitatea cu obiectivitate.

Independenta în cadrul entitatii

Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa raporteze în cadrul entitatii unui nivel ierarhic care sa permita activitatii de audit intern sa-si îndeplineasca responsabilitatile care îi revin.

Activitatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa nici unei imixtiuni în ceea ce priveste definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea activitatii si comunicarea rezultatelor.

Obiectivitate individuala

Auditorii interni trebuie sa aiba o atitudine impartiala si neinfluentata si sa evite conflictele de interese.

Prejudicii aduse independentei si obiectivitatii

Daca obiectivitatea sau independenta auditorilor interni sunt afectate în fapt sau în aparenta, partile interesate trebuie sa fie informate de detaliile situatiilor care creeaza aceste prejudicii . Forma acestei comunicari va depinde de natura prejudiciului.

Auditorii interni trebuie sa evite sa evalueze anumite operatiuni de care au fost responsabili în trecut. Obiectivitatea unui auditor este considerata a fi afectata atunci când acesta realizeaza o misiune de asigurare pentru o activitate pentru care a fost responsabil în cursul anului precedent.

Misiunile de asigurare care vizeaza functiile de care raspunde responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa fie supervizate de o persoana care nu face parte din structura de audit intern.

Auditorii interni pot oferi servicii de consultanta în legatura cu realizarea operatiunilor pentru care au fost responsabili în trecut.

Daca independenta sau obiectivitatea auditorilor interni ar putea fi afectata în legatura cu serviciile de consultanta propuse, ei trebuie sa informeze în aceasta privinta clientul care a solicitat misiunea, înainte de a o accepta.

Competenta si constiinciozitate profesionala

Misiunile trebuie sa fie îndeplinite cu competenta si cu constiinciozitate profesionala.

Competenta

Auditorii interni trebuie sa detina cunostintele, priceperea si celelalte competente necesare exercitarii responsabilitatilor lor individuale. Departamentul de audit intern trebuie sa detina sau sa dobândeasca în mod colectiv cunostintele, priceperea si celelalte competente necesare exercitarii responsabilitatilor care le revin.

Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa obtina sfatul si sprijinul competent din partea unor persoane calificate daca personalul din departamentul de audit intern nu detine cunostintele, priceperea si celelalte competente necesare pentru a-si realiza partial sau total misiunea.

Auditorul intern trebuie sa detina cunostinte suficiente pentru a identifica indiciile unei fraude, dar aceasta nu înseamna ca trebuie sa aiba competenta unei persoane a carei principala responsabilitate este detectarea si investigarea fraudelor.

Auditorii interni trebuie sa aiba cunostinte legate de principalele riscuri si controale IT si de tehnicile de audit bazate asistate de calculator disponibile pentru a îsi exercita activitatea desemnata. Totusi, nu toti auditorii interni trebuie sa aiba experienta unui auditor intern a carei principala responsabilitate este auditarea sistemelor IT.

Responsabilul pentru activitatea de audit intern trebuie sa refuze o misiune de consultanta sau sa obtina sfatul si asistenta competenta din partea unor persoane calificate în domeniu daca personalul din departamentul de audit intern nu detine cunostintele, priceperea si celelalte competente necesare pentru îndeplinirea în totalitate sau partiala a misiunii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standarde de Audit Intern.doc