Standardele ISO - Utilitate si Obiect

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Standardele ISO - Utilitate si Obiect.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Conceptul de standardizare
2. Organizația internațională de standardizare
2.1. Conținutul unui standard
2.2. Istoricul standardelor ISO
2.3. Lista de standarde ISO
2.4. Utilitatea si obiectivele standardelor ISO
2.5. ISO 9000
3. Concluzii
4. Bibliografie

Extras din document

1.Conceptul de standardizare

Standardizarea este o activitate de interes general care, prin aplicaţiile ei, are un impact important asupra economiei şi societăţii. Aplicaţiile standardizării se referă, printre altele, la unităţi de măsură, terminologie şi simbolizare, produse şi procedee (definirea şi alegerea caracteristicilor produselor, metode de încercare şi măsurare, specificarea caracteristicilor produselor pentru definirea calităţii și varietăţii lor, cerinţe privind ambalarea, marcarea şi etichetarea), securitatea persoanelor şi bunurilor, securitatea informației.

Standard-ul reprezintă un document stabilit prin consens și aprobat de un organism recunoscut, care furnizează – pentru utilizări comune și repetate – reguli directoare și caracteristici referitoare la activități și rezultatele acestora, în scopul obținerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Din punct de vedere al nivelului de standardizare există trei sisteme: la nivel naţional (care se deşfăşoară la nivelul unei ţări), la nivel regional (la care pot participa organizaţiile dintr-o singură zonă geografică, politică sau economică a lumii) şi la nivel internaţional (la care pot participa organismele interesate din toate ţările).

Toate aceste lucruri au dat naștere mai multor organizații de standardizare. Cea mai importantă dintre ele fiind Organizaţia Internaţională de Standardizare respectiv ISO.

Este o confederaţie internaţională de stabilirea normelor în toate domeniile cu excepţia electricităţii, electronicii și telecomunicaţiilor (aceste trei organizaţii sunt unite în WSC - World Standards Cooperation). În prezent ISO colaborează cu această organizație dar și cu multe altele în domeniul elaborării standardelor destinate facilitării obiectului lor de activitate.

Relaţiile economice actuale afirmă importanţa standardizării într-un context mondial nesigur şi contrastant, subliniind necesitatea unei structuri naţionale de standardizare pentru a face faţă obiectivelor economice, tehnice, şi a celor cu caracter reglementar ale standardizării.

Ca urmare a adoptării unui sistem al calităţii în conformitate cu standardele ISO sau alte tipuri de standarde recunoscute, întreprinderea poate avea beneficii majore deoarece pe pieţele internaţionale de desfacere se va insista tot mai mult, pe conformitatea furnizorilor cu seria de standarde internaționale.

De asemenea analiza procedurilor şi sistemelor operaţionale ale unei întreprinderi făcută în timpul implementării standardelor va scoate la lumină domeniile cu deficienţe, metode de lucru ad-hoc, risipa de resurse şi costuri ale calităţii, ce pot fi evitate.

Implementarea standardelor internaționale este foarte imortantă atăt pentru producător cât şi pentru cel care achiziţionează, consumator sau distribuitor.Ele adaugă o valoare incontestabilă produsului sau serviciului care poartă marca lor comercială. Pentru producător sau pentru cel care furnizează servicii, aceaste standarde valorifică bunurile sau serviciile, deschide pieţele şi simplifică relaţiile. Pentru utilizator, ele furnizează asigurarea că produsul achiziţionat îndeplineşte caracteristicile definite sau că procesele organizaţiei îndeplinesc cerinţele specificate. Beneficiarii standardizării suntem noi, utilizatorii/consumatorii, standardizarea fiind o activitate de reglementare, de uniformizare efectuată în interesul nostru.

2.Cuprins

2.1. Conținutul unui standard

Standardele variază ca şi caracter, subiect sau volum. Acestea includ mai multe discipline: începând cu toate aspectele tehnice, economice şi sociale ale activităţii umane şi încheind cu toate disciplinele de bază cum ar fi limbajul, matematica, fizica etc. Sunt coerente şi consecvente; standardele sunt elaborate de către comitetele tehnice care sunt coordonate de către un organism specializat şi asigură depăşirea barierelor dintre diferitele domenii de activitate şi diferite politici comerciale.

Standardele reflectă rezultatele activităţii desfăşurate în comun ce implică toate părţile competente şi sunt validate prin consens pentru a reprezenta toate interesele relevante: producători, utilizatori, laboratoare, autorităţi, consumatori etc. Sunt procese active; standardele se bazează pe experienţa reală şi conduc la rezultate materiale în practică (produse – atât bunurile, cât şi serviciile, metodele de încercare etc.); ele stabilesc un compromis între cele mai ridicate nivele de progres şi constrângerile economice ale timpului.

Standardele sunt revizuite periodic sau după cum dictează circumstanţele pentru a le asigura actualitatea şi, de aceea, evoluează împreună cu progresul social şi tehnologic. Au statut de referinţe în contracte comerciale şi în instanţă în cazul unei dispute. Desemenea au recunoaştere naţională sau internaţională : standardele sunt documente care sunt recunoscute ca valabile la nivel naţional, regional sau internaţional, după caz. Ele sunt disponibile pentru oricine : standardele pot fi consultate şi achiziţionate fără restricţie. Ca regulă generală, standardele nu sunt obligatorii, acestea având o aplicare voluntară. În anumite cazuri, implementarea poate fi obligatorie (cum ar fi în domeniile legate de securitate, instalaţii electrice sau în contracte publice).

Fisiere in arhiva (1):

  • Standardele ISO - Utilitate si Obiect.docx