Strategii Investitionale in Afaceri - SC Mika Construct SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Strategii Investitionale in Afaceri - SC Mika Construct SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Prezentarea societăţii
2. Analiza SWOT a firmei
Analiza SWOT
Strategiile urmărite
3. Prezentarea bilanţului initial
4. Calculul indicatorilor financiari pe bază de bilanţ
Indicarorii metodologiei ONUDI
Analiza ALTMAN
Analiza COMAN HOLDER
5. Stabilirea şi identificarea surselor de finanţare precum şi calculul efectului de levier financiar
6. Prezentarea indicatorilor cu caracter general
7. Calculul indicatorilor statici de fundamentare a eficienţei economice al societăţii
8. Calculul indicatorilor imobilizărilor
9. Calculul indicatorilor actualizaţi
10. Calculul indicatorilor propusi de metodologia Băncii Mondiale
11. Centralizarea tuturor indicatorilor de eficientă economica a investitiei calculate, evidenţierea variantei optime de proiect de investiţii şi fundamentarea luării deciziei.

Extras din document

1. Prezentarea societăţii

S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L

S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L cu sediul în Suceava str. Gavril Tudoraş este înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J33/460/2009 din 29.11.2009 si are C.F. 7201566.

S.C MIKA CONSTRUCT S.R.L s-a înfiintat în data de 29.11.2009, înregistrat la Registrul Comerţului sub J33/460/29.11.2009, având Codul Unic de Înregistrare 27900021.

Durata societăţii este nelimitată, începând de la data înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerţului.

Societate cu raspundere limitată având urmatorii asociaţi:

- Pinteală Dana Mihaela

- Popa Andrei

Obiectul de activitate al societăţii comerciale MIKA CONSTRUCT SRL îl reprezintă intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii Conform Codului CAEN obiectul principal de activitate il reprezintă: 4613 intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii.

Societatea are un capital social, subscris şi vărsat în întregime de asociaţi, în valoare totală de 20.000 lei care se divide in 200 de parti a cate 100 lei fiecare astfel:

- Pinteală Dana Mihaela 10.000 lei , reprezentând 100 p.s

- Popa Andrei 10.000 lei , reprezentând 100 p.s

Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar şi / sau în natură , cu respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea societaţii cu răspundere limitată.

Capitalul poate fi însă redus numai până la limita minimă prevăzută de lege pntru acest tip de societate.

Conducerea societăţii se exercită de către cei doi asociaţi, împreună sau separat, aceştia având, potrivit legii, următoarele drepturi şi obligaţii :

- stabileşte structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii, angajează şi concediază personalul societăţii, stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;

- aleg administratorii şi cenzorii societăţii şi le stabileşte salarizarea cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;

- stabilesc salarizarea personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;

- stabilesc bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul viitor;

- examinează şi aprobă bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi şi repartizarea beneficiilor;

- hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare;

- hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii, depozite, unităţi de desfacere, etc.;

- hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social;

- hotărăsc cu privire la modificarea actului constitutiv, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;

- hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;

- analizează şi se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;

- Validitatea hotărârilor celor doi asociaţi se apreciază conform Legii nr. 31 din 1990, cu modificările şi completările ulterioare.

Puncte de desfacere ( comercializarea de materiale de contrucţii)

1. Depozit En-gross – Suceava strada : b-dul 1 Decembrie, nr. 24 vis a vis de şcoala generală Ion Creangă

2. Magazin vanzare En-Detail : Radăuţi, strada Lalelelor nr. 34

3. Magazin vanzare En-Detail : Siret, strada Laţcu Vodă nr. 6

4. Depozit En-gross –: Fălticeni str. Alexandru cel Bun nr.14

Produse comercializate:

Rigips : 45 lei/ladă

Pal : 50 lei/coală

Osb (placă din furnire orientate): 35 lei/coală

Polestiren Expandat : 30 lei/bax

polestiren izolaţii(30mm – 100mm): 35 lei/bax

vată de sticlă: 25 lei/rolă

glet: 43 lei/sac

gold band : 42 lei/sac

ciment : 35 lei/sac

parchet( lemn masiv – stratificat): 48 lei/pachet

var lavabil : 25 lei/cutie

vopsele: 20 lei/cutie

lacuri: 23 lei/cutie

adezivi: 14 lei/cutie

chit: 10 lei/cuite

benzi abrasive: 30 lei/set

colţare: 30 lei/set

dibluri: 40 lei/cutie

cuie: 24 lei/cutie

holsuruburi: 25 lei/cutie

Preţ mediu pe bucată produs: 30 lei

Fisiere in arhiva (1):

  • Strategii Investitionale in Afaceri - SC Mika Construct SRL.doc

Alte informatii

Universitatea “Ştefan cel Mare“ Suceava Facultatea de Ştiinte Economice si Administraţie Publică Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune