Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 4619
Mărime: 278.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinela Gheres
Universitatea „Babes-Bolyai” Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Cuprins

Surse regenerabile de energie 1

Energia eoliana 3

Energia solara 5

Energia apei 7

Energia hidraulica 7

Energia mareelor 10

Energia geotermica 11

Energia derivate din biomasa 13

Extras din document

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

Energia regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Sursele de energie ne-reînnoibile includ energia nucleară precum şi energia generată prin arderea combustibililor fosili, aşa cum ar fi ţiţeiul, cărbunele şi gazele naturale. Aceste resurse sunt, în chip evident, limitate la existenţa zăcămintelor respective şi sunt considerate în general ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:

- energia eoliană

- energia solară

- energia apei

- energia hidraulică

- energia mareelor

- energia geotermică

- energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogas

Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc.Investiţiile globale anuale în energia regenerabilă au crescut în ultimii ani de la 39 de miliarde de dolari în 2005 la 55 de miliarde de dolari în 2006. Pentru anul 2007 investiţiile vor atinge un nivel de 100 miliarde dolari.

Conform unei directive a Uniunii Europene, statele membre trebuie să amestece treptat combustibilul tradiţional utilizat în transport cu biocombustibil, astfel încât, până în 2010, biodieselul să reprezinte 5,75% din motorina de pe piaţă, urmând ca, în 2020, ponderea să creas că la 20%.

Energia eoliană este o sursă de energie regenerabilă generată din puterea vântului. La sfârşitul anului 2006, capacitatea mondială a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producând ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electrică.

Deşi încă o sursă relativ minoră de energie electrică pentru majoritatea ţărilor, producţia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori între 1999 şi 2006, ajungându-se ca, în unele ţări, ponderea energiei eoliene în consumul total de energie să fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%).

Vânturile se formează deorece soarele nu încălzeşte Pământul uniform, fapt care creează mişcări de aer. Energia cinetică din vânt poate fi folosită pentru a roti nişte turbine, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, deşi aceasta necesită o viteză a vântului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe oră. Puţine zone pe pământ au aceste viteze ale vântului, dar vânturi mai puternice se pot găsi la altitudini mai mari şi în zone oceanice.

Energia eoliană este folosită extensiv în ziua de astăzi, şi turbine noi de vânt se construiesc în toată lumea, energia eoliană fiind sursa de energie cu cea mai rapidă creştere în ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest procent crescând iarna, când vânturile sunt mai puternice.

Se crede că potenţialul tehnic mondial al energiei eoliene poate să asigure de cinci ori mai multă energie decât este consumată acum. Acest nivel de exploatare ar necesita 12,7% din suprafaţă Pământul (excluzând oceanele) să fie acoperite de parcuri de turbine, presupunând că terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vânt pe kilometru pătrat. Aceste cifre nu iau în considerare îmbunătăţirea randamentului turbinelor şi a soluţiilor tehnice utilizate.

Avantaje

În contextul actual, caracterizat de creşterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea dependenţei de aceşti combustibili.

Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie foarte bună la problema energetică globală. Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformulează şi modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eoliană în special este printre formele de energie regenerabilă care se pretează aplicaţiilor la scară redusă.

- Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră, datorită faptului că nu se ard combustibili.

- Nu se produc deşeuri. Producerea de energie eoliană nu implică producerea nici unui fel de deşeuri.

- Costuri reduse pe unitate de energie produsă. Costul energiei electrice produse în centralele eoliene moderne a scăzut substanţial în ultimii ani, ajungând în S.U.A. să fie chiar mai mici decât în cazul energiei generate din combustibili, chiar dacă nu se iau în considerare externalităţile negative inerente utilizării combustibililor clasici.

Preview document

Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 1
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 2
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 3
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 4
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 5
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 6
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 7
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 8
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 9
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 10
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 11
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 12
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 13
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 14
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 15
Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz - Sursele Regenerabile de Energie.doc

Alții au mai descărcat și

Probleme Tehnico-Economice ale Energiei Complimentare

Introducere Actualitatea temei. Combustibilul fosil va continua sa joace rolul cel mai important ca sursa de energie. Rezervele mondiale de...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Securitatea Energetică a României între Necesitate și Realitate

CAPITOLUL I. CONTEXTUL ACTUAL AL PIEŢII ENERGETICE MONDIALE RESURSELE ENERGETICE Accesul diferenţiat la resurse afectează relaţiile dintre...

Analiză asupra funcționării unei microrețele

Introducere Conceptul de "microgrid", în traducere ad literam înseamnă microrețea electrică. Aceste microrețele cu comandă automată există de mai...

Studiul Sistemelor Fotovoltaice Utilizate în Alimentarea Consumatorilor Rezidențiali Izolati

Introducere În lucrarea de faţă îmi propun să fac o analiză teoretică a unui concept foarte des întâlnit în zilele noastre, sistemul fotovoltaic....

Energia verde - panourile fotovoltaice din Județul Olt

Surse de energie regenerabilă Condiţii energetice actuale care impun utilIzarea energiilor regenerabile Progresul rapid al tehnologiei reprezinta...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională

1. INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile...

Omul și Energia

Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de secole. Dar problema energiei a fost, este şi va fi problema...

Aspecte Teoretice Privind Sursele Regenerabile de Energie

INTRODUCERE În contextul epuizării rezervelor de combustibili fosili, al creşterii preţului acestora, dar în primul rând al schimbărilor climatice...

Ai nevoie de altceva?