Surse Alternative de Finanțare în Instituții

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 690
Mărime: 9.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

Sursele de finanţare a instituţiilor publice

Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de investiţii ale instituţiilor publice se asigură astfel:

a) integral din resurse alocate de la bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de gradul de subordonare al instituţiilor;

b) venituri extrabugetare asociate cu subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale;

c) numai din venituri extrabugetare;

d) din venituri extrabugetare cu destinaţie specială pentru anumite cheltuieli stabilite de lege a se finanţa din aceste venituri;

e) venituri obţinute din donaţii sau sponsorizări, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

f) finanţare externă;

Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul statului varsă veniturile realizate la bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de gradul de subordonare.

Analiza surselor de finanţare se poate efectua atât în mod global, la nivelul ansamblului acţiunilor realizat de instituţii sau pe domenii de activitate, cât şi la nivelul fiecărei instituţii în parte.

Prima modalitate de abordare poate să servească scopului de a identifica proporţia participării fiecărei surse în totalul resurselor constituite la nivelul acţiunilor sau al instituţiilor.

Finanţarea bugetară

În cazul instituţiilor publice, definite în sensul finanţelor publice, se va trage concluzia că cea mai importantă sursă de finanţare o reprezintă bugetul statului, acesta fiind singura sursă sau cea care asigură finanţarea de bază.

Finanţele moderne tind tot mai mult către diversificarea resurselor de finanţare şi utilizarea unor criterii noi de dimensionare a nevoilor, bazate pe eficienţă şi calitate. Analiza surselor de finanţare la nivelul fiecărei instituţii permite şi abordarea aspectelor de gestionare a resurselor şi cele privind autonomia financiară a instituţiei.

În general, o instituţie primeşte resursele bugetare de la bugetul de stat sau bugetele locale, în funcţie de subordonarea acesteia. Totusi, în domeniul socio-cultural, indiferent de subordonare, resursele se asigură atât de la bugetul de stat, cât si de la bugetele locale, numai în cazurile în care prin lege se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanţează fiecărui buget.

În utilizarea resurselor provenite de la bugetul statului. În general, se respectă principiul destinaţiei aprobate prin legea bugetară.

Finanţarea vizeză : - cheltuielile curente (finanţarea funcţionării);

- cheltuieli de capital (finanţarea de dezvoltare).

Eficienţa ulilizării resurselor şi nivelul standardelor necesare impun ca nivelul finanţării să se efectueze în funcţie de costurile unitare.

Nivelul resurselor bugetare este interpretat în contextul general al politicii statului privind susţinerea financiară, stimularea şi dezvoltarea acţiunilor desfăşurate prin instituţiile publice.

Veniturile extrabugetare

Veniturile extrabugetare provin din taxe, chirii, manifestări culturale, valorificări de produse din activităţi proprii sau anexe, concursuri artistice, publicaţii, impresariat, exploatarea filmelor, prestaţii editoriale, consultaţii şi servicii medicale, studii, proiecte, prestări de servicii, lucrări, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare şi altele, slabilite de legile de organizare a instituţiilor sau de către Guvern.

Veniturile extrabugetare se încasează, administrează şi contabilizează de instituţiile în cauză potrivit normelor pentru finanţele publice, fără a se efectua vărsăminte din acestea la bugetul de stat sau bugetul local, dacă legea nu prevede altfel.

Rezultatele obţinute la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv soldurile anuale obtinute din execuţia bugetului acţiunilor finanţate din veniturile extrabugetare se preiau ca venituri în anul următor.

Bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare se prezintă distinct ca anexă la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite bugetare.

Finanţarea externă

- Împrumuturi acordate pentru finanţarea reformelor în cadrul domeniilor definite. Acestea se contractează de către Guvern în numele ministerelor beneficiare, care preiau şi obligaţiile de gestionare a împrumuturilor, inclusiv de rambursare şi de plată a dobânzilor, a comisioanelor.

- Finanţare nerambursabilă a unor programe internaţionale, din cadrul unor organisme multistatale.

- Alte surse.

Execuţia bugetelor instituţiilor publice se realizează prin unităţile teritoriale ale trezoreriei finanţelor publice sau băncilor care, potrivit normelor legale, execută aceste operaţii prin convenţii încheiate cu Ministerul Finanţelor.

Astfel, se execută operaţiile:

- încasarea veniturilor;

- deschiderea creditelor bugetare;

- efectuarea plăţilor de cheltuieli curente;

- efectuarea plăţilor pentru cheltuieli de capital;

- reîntregirea creditelor bugetare.

Preview document

Surse Alternative de Finanțare în Instituții - Pagina 1
Surse Alternative de Finanțare în Instituții - Pagina 2
Surse Alternative de Finanțare în Instituții - Pagina 3
Surse Alternative de Finanțare în Instituții - Pagina 4
Surse Alternative de Finanțare în Instituții - Pagina 5
Surse Alternative de Finanțare în Instituții - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Surse Alternative de Finantare in Institutii.doc

Alții au mai descărcat și

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Fundamentarea planului de finanțarea a investițiilor întreprinderii

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentǎ „ Fundamentarea planului de finantarea a investitiilor intreprinderii” deoarece consider că în economia...

Informatizarea Activității Trezoreriei Statului

CAPITOLUL I: TREZORERIA STATULUI IN ROMANIA Masurile întreprinse, dupa anul 1989, pentru trecerea la economia de piata, au determinat in primul...

Bugetarea Fluxurilor de Trezorerie

1. Conceptul si necesitatea bugetarii Activitatea din unitatile cu scop lucrativ vizeaza obtinerea de profit, urmarindu-se permanent maximizarea...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Finanțării IMM în România

CAPITOLUL I LUMEA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII Economiile ţărilor considerate fiecare separat sau în interactiunea lor la scara globala...

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Obiective ale politicii europene de vecinătate în relația Uniunii Europene cu Federația Rusă

Introducere Capitolul 1 POLITICA EUROPEANĂ DE VECINĂTATE - SCOP, OBIECTIVE, PRINCIPII. CONȚINUT 1.1 Necesitatea PEV în procesul de consolidare...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Finanțarea Afacerilor Internaționale din Surse Europene

INTRODUCERE Finanţarea afacerilor internaţionale din surse europene poate îmbrăca forma finanţarii tranziţiei la economia de piaţă, finanţarii...

Evoluția Finanțării Proiectelor Imobiliare în România

Cap. I. Piaţa imobiliară şi a creditului imobiliar în România – Evoluţii şi perspective 1. Piaţa imobiliară 1.1 Piaţa imobiliară – Aspecte...

Analiza achizițiilor publice - studiu de caz la Primăria Arad

CAPITOLUL 1. CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE PROCESULUI BUGETAR Bugetul de stat reprezintă principalul plen financiar centralizat al statului pe...

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Ai nevoie de altceva?