Teoria comportării consumatorului

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4811
Mărime: 115.07KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Gheorghiu
Puncte necesare: 8
Materie: Microeconomie

Cuprins

 1. CAPITOLUL I-partea teoretică
 2. 1.Comportamentul consumatorului:ipoteze și determinante ----------------6-7
 3. 2.Utilitatea totală și marginală-------------------------------------------------- 8-11
 4. 3.Curbele de indiferență-----------------------------------------------------------11-13
 5. 4.Constrîngerea bugetară:echilibrul consumătorului------------------------13-14
 6. 5.Rata marginală de substituire---------------------------------------------------14
 7. 6.Protecția drepturilor consumatorului------------------------------------------15
 8. CAPITOLUL II-partea aplicativă
 9. 1.Analiza comportamentului consumatorului față de iaurt.-----------------16-22
 10. CONCLUZII-------------------------------------------------------------------------------23-24
 11. BIBLIOGRAFIE--------------------------------------------------------------------------23

Extras din referat

Introducere

Analiza microeconomică este dedicată explicării comportamentelor individuale și interacțiunilor lor. În centrul atenției este situat nivelul individual,reprezentat de omul aflat într-o permanentă căutare a satisfacerii nevoilor sale. El este privit in dubla sa ipostaza, de consumator și de producator.În calitate de consumator,individul se manifestă ca purtător al cererii de bunuri și servicii de consum, urmărind maximizarea satisfacerii nevoilor sale prin utilizarea resurselor limitate pe care le are la dispoziție.În calitate de producator,individul se manifestă ca purtător al ofertei de bunuri și servicii, pe care le produce prin combinarea factorilor de producție,de fapt, prin consumarea acestora.

IMPORTANȚA

În contextul progresului științific și tehnic contemporan, al intensificării concurenței ei apare toate piețele,studierea și înțelegerea comportamentului consumatorului reprezintă un deziderat foarte important pentru întreprinderea modernă, nefiind doar o opțiune, ci devidend,în mod obligatoriu ,o necisitate pentru orice organizație care acționează într-un mediu concurențial.

Scopul teoriei consumatorului este de a explica maniera în care individul repartizează resursele sale pentru achiziționarea diferitor bunuri și servicii, astfel încît să-și maximizeze satisfacția produsă prin consumul său. Obținerea satisfacției maxime oferite de consumul bunurilor și serviciilor procurate cu ajutorul resurselor limitate care formează ”bugetul” individual definește starea de echilibru a consumatorului.

Teoria consumatorului se ocupă cu studiul cererii pe piața bunurilor. În cadrul acestei teorii este analizată utilitatea consumatorului, exprimată prin cantitatea tuturor bunurilor pe care el le cumpară într-o anumită perioadă. La aceasta, preferințele și curbele de indiferență joacă un rol foarte important.

Comportamentul consumatorului reprezintă un domeniu de studiu relativ tânăr, primele încercări de a-l delimita ca domeniu distinct apărând în anii 60 ai secolului XX. Motivaţiile dezvoltării ulterioare a acestuia ţin în principal de dinamismul şi complexitatea vieţii economice.

Această teorie a fost dezvoltată de economiștii neoclasici,pornindu-se de la premisa că individul rațional caută maximum de satisfacție sau de utilitate. Aceștia au fost primii care au împărțit societatea în consumatori și producatori. Anume în jurul acestora se concentrează toată viața economică.

Deasemenea, principiile comportamentului consumatorului joacă un rol extrem de important pentru organizaţie în momentul în care acestea sunt utilizate pentru a defini şi integra orientarea de piaţă în activitatea de ansamblu a acesteia. Orientarea de piaţă sau orientarea către consumator poate fi definită ca profunda cunoaştere a nevoilor şi dorinţelor consumatorilor, a mediului concurenţial şi a naturii pieţei, aceasta fiind necesară în a formula toate acţiunile şi planurile organizaţiei pentru a genera satisfacţie pentru consumator.

Obiectivele cercetării

Obiectivul general al lucrării este de a studia rolul consumatorului în activitatea economică.

În contextul prezentat în partea introductivă a lucrării, prin elaborarea acestei lucrări ne propunem atingerea următoarelor obiective:

1.Definirea esenței noțiunii de ”consumator” și ”comportamentul consumatorului”;

2.Factorii ce influențează asupra comportamentului consumatorului;

3.Clasficiarea consumatorilor;

4.Abordarea carrdinală și ordinală a utilității;

5.Studierea utilității totale și marginale;

6.Analiza curbelor de indiferența și linia bugetară a consumatorului;

7.Analiza comportamentului consumatorului față de iaurt;

1.1.Comportamentul consumatorului:ipoteze și determinante

Alegerea consumatorului reprezentativ se bazează pe următoarele ipostaze

- Libertatea de decizie și de acțiune a consumatorului

- Raționalitatea consumatorului

- Suveranitatea consumatorului

- Caracter limitat al venitului consumatorului

- Subiectivitatea evaluării utilității bunului și a tendinței spre maximizarea ei

În procesul liberei alegeri,consumatorul va lua următoarele decizii interdependente

1.Ce să procure?(alegerea bunurilor preferabile,cu cea mai mare utilitate)

2.Cît să procure?(ținînd cont de prețurile existente pe piață)

3.E posibil să procure bunurile?(pornind de la venitul disponibil și prețurile existente pe piață)

Asupra comportamentului consumatorului,a alegerii lui influențează diferiți factori, care pot fi clasificați astfel:

- Factori sociali-demografici;

- Factori social-economici;

- Factori psihologici;

- Factori instituționali;

Actualmente există o varietatea mare de clasificare a consumatorilor:

1.După numărul de persoane participante la consum:

-Individuali(oamenii);

-De grup(familia);

-Instituționali(statul);

Bibliografie

Teorie economică,Vol.I”Microeconomie” de Aurelia Tomșa

Teorie economică de Andrei Cojuhari,Valentina Childescu

http://www.eumed.net/ecorom/V.%20%20%20Consumatorii%20si%20consumul/1%20utilitatea_totala_si_marginala.htm

Preview document

Teoria comportării consumatorului - Pagina 1
Teoria comportării consumatorului - Pagina 2
Teoria comportării consumatorului - Pagina 3
Teoria comportării consumatorului - Pagina 4
Teoria comportării consumatorului - Pagina 5
Teoria comportării consumatorului - Pagina 6
Teoria comportării consumatorului - Pagina 7
Teoria comportării consumatorului - Pagina 8
Teoria comportării consumatorului - Pagina 9
Teoria comportării consumatorului - Pagina 10
Teoria comportării consumatorului - Pagina 11
Teoria comportării consumatorului - Pagina 12
Teoria comportării consumatorului - Pagina 13
Teoria comportării consumatorului - Pagina 14
Teoria comportării consumatorului - Pagina 15
Teoria comportării consumatorului - Pagina 16
Teoria comportării consumatorului - Pagina 17
Teoria comportării consumatorului - Pagina 18
Teoria comportării consumatorului - Pagina 19
Teoria comportării consumatorului - Pagina 20
Teoria comportării consumatorului - Pagina 21
Teoria comportării consumatorului - Pagina 22
Teoria comportării consumatorului - Pagina 23
Teoria comportării consumatorului - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Teoria comportarii consumatorului.docx

Alții au mai descărcat și

Influențele psihologice asupra consumatorului

INTRODUCERE Mulţi oameni consideră că pentru a deschide o afacere şi a avea vânzări nu este nevoie decât să prezinţi poduse la raft şi să laşi uşa...

Influența brandului asupra comportamentului consumatorului

Introducere „Un produs este ceea ce se face într-o fabrică: un brand reprezintă ceea ce cumpără clientul. Un produs poate fi copiat de concurenţă;...

Costul de Producție

Introducere Costul de producţie constă din totalitatea cheltuielilor efectuate sau care urmează să fie efectuate, toate în expresie bănească, de...

Economie mondială

Capitolul I Fundamentele economiei mondiale 1.1. Formarea economiei mondiale Condiţia esenţială a formării economiei mondiale o constituie...

Șomajul și Șomerii

Prin amploarea îngrijorătoare, prin structurile complexe, dar mai ales prin dinamicile ce îşi schimbă ritmurile şi sensurile, şomajul a devenit o...

Piața mondială

Piaţa mondială reprezintă ansamblul relaţiilor : - de schimb - de vânzare-cumpărare - de transferuri valorice - monetare creşterea şi...

Modelul cererii și ofertei agregate

Introducere: În această lucrare Modelul cererii și ofertei agregate ne-am propus să analizăm următoarele subiecte: cererea agregată și ce...

Modele de Sisteme Economice

Sistemul economic este modelul abstract care poate fi studiat prin cel puţin trei elemente fundamentale: 1)instituţiile juridice, politice şi...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea personalității elevului în alternativa step-by-step

INTRODUCERE Sistemul alternativ Step by Step este bine structurat şi corespunde atât intereselor şi nevoilor de grup, cât şi a celor individuale,...

Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului

INTRODUCERE Din totdeauna, în vremuri de schimbări, oamenii s-au aflat confruntați cu probleme inedite. Ceea ce desemnăm azi îndeobște prin...

Probleme - Microeconomie

1. Serviciile nu pot fi considerate bunuri economice; 2. Într-o economie de piaţă preţurile au un rol nesemnificativ în soluţionarea problemelor...

Micro și Macroeconomie

30. Ştiinţă despre comportamentul uman din punct de vedere a corelaţiei dintre necesităţi şi mijloacele limitate care pot avea utilizare diferită -...

Managementul Organizației

1.Determinantii strategiei În categoria determinanţilor endogeni ai strategiei include: proprietarul, managementul superior, dimensiunea...

Teoria Economică

1.Descrieţi obiectul de studiu al teoriei economice şi al părţilor componente al acestia. Teoria economică este o ştiinţă umanist specială care...

Subiecte la examenul de licență - Teoria economică

Întrebări de ordin general 1. Teoria economică: obiectul de studiu și metodele de cercetare. 2. Activitatea economică și componentele ei: nevoi,...

Elasticitatea Cererii și a Ofertei

• Elasticitatea cererii . Modalităţile de determinare a elasticităţii cererii • Tipurile de elasticitate. Elasticitatea cererii după preţ •...

Ai nevoie de altceva?