Tipuri de ajutor de stat

Referat
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 6323
Mărime: 30.11KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berinde Mihai
Facultatea de Stiinte Economice din Oradea

Cuprins

1. Considerente generale

1.1. Trăsături caracteristice

2. Clasificări

2.1. Formele pe care le îmbracă ajutoarele de stat

2.2. Exemple de tipuri relevante

2.2.1. Ajutoarele de stat regionale

2.2.2. Ajutoarele de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii

2.2.3. Ajutoarele pentru salvare sau ajutoarele pentru restructurare

2.2.4. Ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare

2.2.5. Ajutorul de stat pentru protecţia mediului

2.2.6. Ajutoarele din industria siderurgica şi industria cărbunelui

2.2.7. Ajutorul de stat pentru sectorul agricol

3. Tipologia pe criterii legislative

3.1. Ajutor existent în legislaţia românã

3.2. Ajutor existent în reglementările generale europene

3.3. Ajutor existent din perspectiva Tratatului de Aderare

4. Tipuri de ajutoare acordate de statul Român în contextul privatizării

4.1. Ajutoare specifice privatizării – facilitãţi cu privire la preţ

4.2. Forme generale de ajutor acordate în contextul privatizării

Concluzie

Bibliografie

Extras din document

1. Considerente generale

Ajutorul de stat nou [2], supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat. Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeană, în condiţiile art. 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, pot fi acordate dacă îndeplinesc condiţiile stabilite în schema şi nu este necesară emiterea unui alt act prin care se stabilesc condiţii suplimentare în acest sens.

Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu şi cu harta ajutorului regional. Harta ajutorului regional se adopta prin hotărâre a Guvernului României şi se notifica Comisiei Europene, în vederea autorizării conform procedurii prevăzute de art. 88 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

Schemele de ajutor de minimis se transmit spre informare Consiliului Concurentei, în termen de 15 zile de la data adoptării. Consiliul Concurentei îndeplineşte rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, denumite în continuare autorităţi, alţi furnizori de ajutor de stat şi beneficiarii de ajutor de stat, implicaţi în procedurile din domeniul ajutorului de stat. Consiliul Concurentei acorda asistenta de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat. Consiliul Concurentei asigura informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţa şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea. Consiliul Concurentei colaborează cu autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a legislaţiei comunitare. Consiliul Concurentei colaborează cu autoritatea competenta să reprezinte România în fata Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în cazurile privind ajutorul de stat.

1.1. Trăsături caracteristice

Principalele elemente care caracterizează un ajutor de stat sunt:

i) Constituie un avantaj – acordat sau nu în mod gratuit;

ii) Este furnizat din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ – teritoriale, de către stat sau de către unităţile administrativ – teritoriale;

iii) Favorizează numai anumite întreprinderi, producţia numai a anumitor bunuri şi prestarea numai a anumitor servicii - criteriul selectivităţii;

iv) Distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa.

2. Clasificări

O clasificare a ajutorului de stat se poate realiza pe baza criteriului acceptabilităţii sau eligibilităţii sale din punct de vedere economico-legal. Prin urmare, se va distinge între ajutoare compatibile, aşadar valide, şi ajutoare politic incorecte, deci interzise.

Dintre cele interzise se pot aminti:

_ ajutorul pentru export sau orice ajutor care este condiţionat, de drept sau de fapt, de performanţa la export, în măsura în care un astfel de ajutor poate să afecteze aplicarea corespunzătoare a acordurilor internaţionale la care România este parte;

_ ajutorul pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plata obligaţiilor datorate statului;

_ măsurile de ajutor care sunt astfel aplicate încât creează discriminări în favoarea produselor realizate la intern, faţă de bunurile similare produse în ţări participante la acorduri internaţionale la care România este parte şi în care sunt prohibite astfel de discriminări.

Pe de altă parte, ajutoarele de stat compatibile sunt compatibile cu un mediu concurenţial normal şi se remarcă două categorii:

_ ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiţia ca acestea să fie acordate fără discriminare în ceea ce priveşte originea produselor sau serviciilor implicate;

_ ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente

excepţionale.

Dintre tipurile de ajutor de stat care pot fi considerate compatibile, pe lângă alte ajutoare permise de legislaţia în vigoare, se evidenţiază următoarele:

- ajutorul pentru cercetare şi dezvoltare

- ajutorul pentru întreprinderi mici şi mijlocii

- ajutorul pentru dezvoltare regionala

- ajutorul pentru protecţia mediului înconjurător

- ajutorul pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă

- ajutorul pentru salvarea şi ajutor pentru restructurarea firmelor aflate în dificultate

- ajutorul pentru promovarea culturii şi conservarea patrimoniului cultural

- ajutorul pentru proiecte mari de investiţii

- ajutoarele de stat generale pentru promovarea exporturilor, prin acţiuni ca: săptămâni naţionale, târguri internaţionale, magazine de prezentare şi altele asemenea, cu condiţia ca de acestea să poată beneficia toate întreprinderile interesate.

Pentru orice alte forme de ajutor care nu presupun un transfer de bani de la furnizor la beneficiar, intensitatea ajutorului se calculează ca procent din echivalentul sumelor care ar fi trebuit să fie plătite în absenta ajutorului de stat (ex.: echivalentul scutirilor de la plata diferitelor taxe sau impozite).

2.1. Formele pe care le îmbracă ajutoarele de stat

Ajutorul de stat se poate concretiza:

- fie într-un transfer de fonduri publice către o întreprindere,

- fie în renunţarea la unele venituri viitoare, certe sau posibile, şi care asigura unei întreprinderi un beneficiu de natura economica sau financiara, pe care nu l-ar fi obţinut în absenta unor astfel de masuri.

Preview document

Tipuri de ajutor de stat - Pagina 1
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 2
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 3
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 4
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 5
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 6
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 7
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 8
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 9
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 10
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 11
Tipuri de ajutor de stat - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Tipuri de Ajutor de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Măsuri de prevenirea și combaterea șomajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Şomajul -fenomen social Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul ,...

PNDR instrument de finanțare al economiei rurale românești

Introducere Sprijinul prevazut prin Axa 3 vizeaza incurajarea diversificarii economiei rurale si imbunatatirea calitatii vietii din spatiul rural....

Analiza ajutoarelor de stat acordate în Româna în perioada 2011-2015

I. Definirea ajutoarelor de stat Reglementările privind ajutoarele de stat se aplică doar măsurilor care îndeplinesc toate criteriile enumerate...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Politica concurenței și ajutoare de stat

Una dintre principalele forte motrice ale economiei moderne de piata este concurenta. Aceasta forta rezida in sistemul de relatii prin care agentii...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impactul politicii fiscale asupra relansării creșterii economice în România

Politica fiscală este o politică conjucturală, o politică ce poate fi folosită doar pe termen scurt, în cazul în care în economie apar dezechilibre...

Transportul naval, rutier și feroviar al mărfurilor periculoase

Introducere În această lucrare sunt expuse cîteva din cele mai importante elemente privind mărfurile periculoase, segment deosebit de problematic...

Evoluția Spatiului Concurențial în România după Aderarea la Uniunea Europeană

INTRODUCERE În cadrul Uniunii Europene, necesitatea asigurării condiţiilor propice unei concurenţe libere a constituit însăşi raţiunea creării...

Mediul de Afaceri în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare este o analiza a mediului economic din România , a prolemelor ce care se confrunta aceasta , a masurilor ce se...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Presiunea fiscală în statele UE sub impactul crizei economice

INTRODUCEREA ŞI MOTIVAŢIA TEMEI Viitorul oricărui stat modern este de neconceput fără un sistem fiscal performant prin randament şi...

Eficientizarea Comunicării Didactice

1.1. Comunicarea umană Comunicarea reprezinta procesul de transmitere a unui mesaj de catre un emitator intr-o maniera codificata printr-un anumit...

Studiu climatic - Călărași

I. Introducere Pentru acest proiect, am ales statia meteorologica de la Calarasi deoarece am dorit sa studiez clima unui oras de pe malul Dunarii....

Ai nevoie de altceva?