Antrenamentul sportiv și calitățile fizice

Referat
5.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6997
Mărime: 56.44KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carastoianova Valentina

Cuprins

1. Obiectul de studiu .3

2. Antrenamentul sportiv ..5

3. Obiectul teoriei antrenamentului sportiv .7

4. Clasificarea mijloacelor de bază ale antrenamentului sportive 10

5. Componentele antrenamentului sportive 11

6. Notiuni de baza .13

Extras din document

1. Obiectul de studiu

Încă din cele mai vechi timpuri, omul s-a întrecut cu animalele, aceasta pentru a-și procura hrana, dar și cu diverși indivizi , aceasta pentru a-și arăta calitățile sale fizice în diverse alergări, lupte, aruncări cu diferite obiecte (pietre, sulițe etc.).

Dorința de a învinge, determina și necesitatea concurenților de a se pregăti, în vederea creșterii performanțelor lor. Aceasta a dus la o activitate de întreceri competițională, care a culminat cu realizarea mai multor forme de întreceri sportive cunoscute din antichitate (China, India, Persia, Egipt etc.) pentru ca în Grecia antică să se realizeze cea mai veche formă competițională, sub numele de Jocurile Olimpice antice (776î.e.n. - 293 e.n.).

Rezultatele obținute de învingători au dus la curiozitatea atât celor ce se ocupau de pregătirea sportivilor, cât și a acestora, ceea ce a dus la punerea în aplicare a metodelor de pregătire a învingătorilor și chiar la îmbunătățirea conținutului pregătirii sportivilor.

Pentru îmbunătățirea procesului de pregătire antrenorii au adăugat pe parcurs și cunoștințele din alte discipline științifice.

Toate aceste experiențe practice, la care s-au adăugat cunoștințele teoretice din domeniul sportului ca și cele din alte discipline științifice necesare procesului de antrenament, precum și legile, principiile și metodele ce guvernează pregătirea pentru atingerea performanței sportive, au dat naștere unei noi discipline, care a primit denumirea de „Teoria și metodica antrenamentului sportiv”.

Ținând seama de cele expuse mai sus, putem spune că: Teoria și metodica antrenamentului sportiv este o disciplină științifică de sinteză, care studiază modul de valorificare la maximum a aptitudinilor omului în vederea obținerii performanței sportive. Teoria și metodica antrenamentului sportiv analizează, interpretează și populează procesul formativ - educativ desfășurat în cadrul antrenamentului sportiv, în același timp, determină cunoașterea și aplicarea legilor specifice, precizează principiile și oferă căi, metode și mijloace (Ungureanu O.).

Dragnea Ad. Definește „Teoria antrenamentului sportiv” ca o disciplină de sinteză care analizează activitatea de antrenament, în vederea stabilirii principiilor sale și a desprinderii celor mai eficiente căi și mijloace de obținere a performanțelor sportive.

Ținând seama de cele prezentate în aceste definiții, putem spune că: teoria antrenamentului sportiv este o ramură a științei sportului.

Putem spune că este o știință a sportului deoarece posedă o serie de atribute ce sunt atribuite științelor:

a) posedă un domeniu propriu de activitate și de cercetare, respectiv antrenamentul sportiv, diferențiat de alte activități sociale, programat și planificat în vederea valorificării la maximum a aptitudinilor sportive, pentru obținerea celor mai înalte performanțe sportive;

b) are un bagaj propriu de principii, legități și cerințe proprii, izvorâte din studierea îndelungată a procesului de antrenament, a programării și dirijării efortului, precum și din cunoștințele celorlalte științe implicate în domeniu (biologice, psiho-pedagogice, științelor aplicative: matematică, fizică, informatică);

c) are un sistem de cercetare științifică propriu, utilizând o metodologie specifică și având ca obiect de cercetare întreaga problematică legată de antrenamentul sportiv;

d) au un întreg ansamblu de date și cunoștințe științifice, care adaptate, pot constitui baza unor noi ipoteze pentru cercetare și dezvoltare;

e) activitatea din antrenamentul sportiv este instituționalizată (minister, federații, cluburi, asociații sportive), au învățământ specializat (facultăți de educație fizică și sport, colegii și școli de antrenori) și posedă cadre tehnice de specialitate, competente.

Bibliografie

1. Nicu Alexe - Teoria si metodica antrenamentului sportiv modern

2. Septimiu Todea - Metodica educatiei fizice si sportive

3. Septimiu Todea - Teoria educatiei fizice si sportului

Preview document

Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 1
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 2
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 3
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 4
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 5
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 6
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 7
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 8
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 9
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 10
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 11
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 12
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 13
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 14
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 15
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 16
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 17
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 18
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 19
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 20
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 21
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 22
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 23
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 24
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 25
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 26
Antrenamentul sportiv și calitățile fizice - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Antrenamentul sportiv si calitatile fizice.docx

Alții au mai descărcat și

Relația Antrenor-sportiv

CAPITOLUL I 1. INTRODUCERE 1.1. Motivaţia alegerii temei De-a lungul timpului, s-a dovedit fără nici o îndoială că antrenorul este una dintre...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Metode si Procedee Metodice Bazate pe Relatia Efort-Odihna

Argument În ultimele decenii, sportul a devenit o activitate care solicită organismul sportivului uneori până la limita posibilităţilor sale,...

Pregătirea Biologică pentru Concurs

Capitolul I ROLUL ŞI LOCUL PREGĂTIRII ŞI BIOLOGICE ÎN CADRUL ANTRENAMENTULUI SPORTIV Motivarea alegerii temei: ceea ce ne-a determinat să alegem...

Contribuții Privind Stabilirea unui Raport Optim între Volum și Intensitate pe Parcursul unui An de Antrenament

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Introducere în problema şi problematica cercetată. Motivarea alegerii temei Atletismul, ca sport de bază pentru...

Te-ar putea interesa și

Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani

INTRODUCERE Actualitatea. Perfectionarea procesului instructiv-educativ la nivelul copiilor si juniorilor a constituit o preocupare importanta...

Modelarea Conținutului Instruirii la Jucătorul de Handbal Specializat pe Postul de Inter

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Jocul de handbal este o disciplină sportivă considerată relative tanără care atrage prin dinamism, prin îmbinarea...

Metode si Mijloace Specifice Atletismului pentru Dezvoltarea Rezistentei in Ciclul Liceal de Invatamant

I.Introducere Această lucrare este rezultatul cercetării mele în domeniu. În această lucrare de diploma am tratat metodele si mijloacele specifice...

Dezvoltarea Calităților Motrice

CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA TEORETICĂ I.1.Actualitatea şi importanţa studiului Importanţa temei cercetate se desprinde din faptul că artele...

Studiul Privind Locul si Importanta Antrenamentului Individual si Individualizat in Pregatirea Jucatorilor de Fotbal la Nivelul Juniorilor I (16-18 Ani)

Capitolul 1 INTRODUCERE MOTTO: “Fotbalistul nu se naşte, el se formează şi perfecţionează prin exerciţiu şi studiu perseverent. Este deci...

Contribuții privind Experimentarea Metodei Stretching în Antrenamentul Jucătorilor de Fotbal

INTRODUCERE În urmǎ cu câtva timp sportul era socotit doar o distracţie pentru copii sau o modalitate de a-şi umple timpul liber pentru adulţii...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Studiu asupra introducerii criteriilor psihologice în faza inițială a selecției în box

CAPITOLUL 1 Introducere 1.1 Ipoteza și scopul lucrării Boxul românesc, alături de alte ramuri de sport, se află într-o continuă transformare....

Ai nevoie de altceva?