Asociatiile Sportive din Romania

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Asociatiile Sportive din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mancas Bogdan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Extras din document

Dispozitii speciale referitoare la federatiile sportive nationale; recunoasterea oficiala a practicarii unei ramuri de sport in Romania; procedura afilierii unui club sau a unei asociatii judetene la o federatie sportiva nationala .

Denumirea federatiilor sportive nationale este "Federatia Romana”, cu exceptia anumitor cazuri.

Utilizarea denumirii de "Federatia Romana " pentru orice federatie sportiva nationala se autorizeaza de catre Ministerul Tineretului si Sportului.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, precum si in cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului si Sportului actul constitutiv si statutul federatiei sportive nationale, in forma autentica, precum si actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial. Actul constitutiv va cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul si dovada personalitatii juridice ale cluburilor sportive si ale asociatiilor judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport ce compun federatia sportiva nationala;

b) exprimarea prin acte doveditoare a vointei de asociere si a scopului propus;

c) denumirea federatiei sportive

d) sediul federatiei sportive

e) durata de unctionare a federatiei sportive

f) patrimoniul federatiei sportive

g) componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale federatiei sportive

h) persoana sau persoanele imputernicita/imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.

Statutul va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) dispozitii generale;

b) denumirea federatiei sportive

c) statutul juridic;

d) insemnele;

e) sediul;

f) patrimoniul;

g) scopul si mijloacele de actiune;

h) conditiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecintele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii;

i) membrii federatiei sportive; drepturi si obligatii; modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru;

j) organele de conducere ale federatiei sportive

- adunarea generala - convocare, atributii: adunarea generala ordinara, adunarea generala extraordinara, alegeri;

- birou federal sau comitet federal ori alta denumire, in conformitate cu statutul federatiei;

- organism de administrare: componenta, atributii, competente;

k) organe de control financiar intern: atributii, competente;

l) comisiile si colegiile centrale: componenta, atributii, competente;

m) asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport: organizare, structura, atributii, competente;

n) mijloacele financiare;

o) statutul disciplinar;

p) organizarea activitatii profesioniste, dupa caz;

r) dizolvarea;

s) dispozitii finale.

Statutul federatiei sportive nationale se elaboreaza in conformitate cu prevederile statutului federatiei internationale pe ramura de sport corespondente.

Statutul unui club sportiv persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:

a) denumirea;

b) sediul;

c) patrimoniul;

d) insemnele si culorile;

e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresa a sectiilor pe ramura de sport;

f) cerintele si procedura de dobandire si de pierdere a calitatii de membru; drepturile si indatoririle membrilor;

g) organele de conducere, administrare si control si atributiile lor;

h) regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense si sanctiuni, conditiile de acordare a acestora.

Actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale prin care s-a infiintat ori s-a organizat un club sportiv, persoana juridica de drept public cuprinde in mod obligatoriu elementele mentionate , cu circumstantierile prevazute de legislatia in vigoare pentru institutiile publice. Recunoasterea oficiala a practicarii unei ramuri de sport in Romania se face de catre Ministerul Tineretului si Sportului la solicitarea practicantilor acesteia.

Cererea de recunoastere oficiala se adreseaza Ministerului Tineretului si Sportului si cuprinde urmatoarele date:

a) numarul de practicanti la nivel local si national;

b) regulamentele de competitie;

c) tipurile de instalatii, materiale si echipamente utilizate;

d) informatii sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan international;

e) statutul si regulamentele organizatiei internationale a ramurii de sport, daca acestea exista;

f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru sustinerea cererii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asociatiile Sportive din Romania.doc