Caracterizarea Formelor de Organizare a Diverselor Activitati Sportive cu Tineretul Rural

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Caracterizarea Formelor de Organizare a Diverselor Activitati Sportive cu Tineretul Rural.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: V. Grosu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

Plan. 2
Introducere 3
I. Capitolul 1: Date generale despre activităţile sportive.
Date generale despre formele de educaţie fizică
Importanţa activităţilor sportive. 4
II. Caracterizarea unei activităţi motrice şi a diverselor genuri de sport
Exerciţiul fizic. 5
Jocul. 6
Handbalul. 8
Fotbalul. 9
Lupta. 10
Gimnastica. 11
III. Caracterizarea diverselor forme de organizare a activităţilor sportive
cu tineretul rural
Turismul 11
Excursia 14
Competiţia sportivă 16
Încheiere. 18
Bibliografie. 19

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Mişcarea înseamnă viaţă. Dorinţa de mişcare a omului este naturală, în firea lucrurilor, este esenţa existenţei sale. Mişcarea eate prezentă atît în viaţa intrauterină, cît şi după naştere, de la cea mai fragidă vîrstă. Mişcările efectuate iniţial cu coordonare şi precizie redusă, ajung să se perfecţioneze cîştigînd în amplitudine, semnificaţie şi eficienţă, în general.

Sportul este cel care rafinează mişcarea şi transformă nevoia de mişcare în motivaţie internă deveninid o activitate care oferă satisfacţii trăite cu mare intensitate.

Activitatea sportivă este în măsură să asigure, începînd de la cele mai fragede vîrste, cadrul metodologic, educaţional şi organzatoric pentru a satisface drive – ul de mişcare. Ea oferă posibilitatea manifestărilor pulsionale de tendinţă spre mişcare şi efort, ce produc satisfacţie în descărcare energetică (mai ales la vîrste fragede) şi acţiunea, în care se manifestă voinţa şi trăirile afective.

Remarcăm faptul că sportul, prin reglementările sale, face ca pulsiunile inetrne spre mişcare şi acţiune să nu fie opuse cognitivului ci să se încadreze în acesta. Cu alte cuvinte, cogniţia specifică sportului modelează întreţinerea inergetică şi volitivă a acţiunii.

Avînd în vedere faptul că unii sportivi sînt mai buni competitori decît alţii, ei avînd o predilecţie pentru competiţii, sînt mai eficienţi, ceea ce se datorează motivaţiei bazată pe trebuinţa de comparare cu alţii. În condiţiie de pregătire egal, tehnică, tactică, fizică etc. capacităţile de a controla mai bine reacţiile emoţionale, la stres, la agresiune, ca şi inhibiţiile care le generează, sînt cele care aduc succesul.

Este evidint că succesul este în mare măsură determinat de performanţa motrică individuală sau colectivă, însă activitatea psihică determină ca performanţa să fie bine pusă în valoare.

I. Date generale despre formele de educaţie fizică :

I. Date generale despre formele de educaţie fizică:

1. Formele de educaţie fizică în regimul zilei de învăţământ:

a) lecţia

b) recreaţia dinamică

c) momentul fizic (în timpul lecţiei cl. I-IV)

d) ora sănătăţii

2. Formele de educaţie fizică în afara orelor de curs:

a) secţii sportive

b) cercuri de cultură fizică

c) concursuri / întreceri

d) excursii / marşuri turistice

e) olimpiade de educaţie fizică

f) serate sportive

g) serbări sportive

3. Formele de educaţie fizică în zilele de odihnă:

a) concursuri / întreceri sportive locale

b) concursuri / întreceri sportive raionale

c) marşuri turistice

d) excursii în natură

4. Formele de educaţie fizică în familie:

a) gimnastica matinală

b) pauze dinamice

c) excursii / marşuri turistice familiare

d) concursuri / competiţii.

II. Importanţa activităţilor sportive:

1. dezvoltarea fizică armonioasă a elevului

2. îmbogăţirea experienţei motrice ( priceperi, deprinderi, capacităţi, calităţilor motrice )

3. utilizarea raţional a timpului liber

4. întremarea permanentă a sănătăţii

5. consolidarea motivaţiei şi interesului de practicare a exerciţiilor fizice

6. cultivarea modului sănătos de viaţă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracterizarea Formelor de Organizare a Diverselor Activitati Sportive cu Tineretul Rural.doc