Evaluarea in Educatie Fizica la Gimnaziu

Imagine preview
(4/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Evaluarea in Educatie Fizica la Gimnaziu.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: PASCAL ALEXANDRU-DANIEL

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Educatie Fizica, Pedagogie

Extras din document

Evaluarea este un act necesar şi obligatoriu în conducerea unui proces cu obiective precise şi realizează cunoaşterea subiecţilor, a rezultatelor acestora, a progresului realizat în direcţia obiectivelor propuse. În cadrul unui proces instructiv-educativ evaluarea presupune trei etape:

1. verificarea, prin care subiectul este supus unei probe care poate fi însoţită sau nu de o scală valorică de efectuare, exprimată în baremuri ( norme);

2. aprecierea, reprezintă o reflectare a realităţii în conştiinţa profesorului şi elaborarea unor judecăţi de valoare necesare pentru o decizie optimă ulterioară. Dacă rezultatele probei sunt măsurabile, aprecierea va fi mai justă, neimplicând în mod deosebit profesorul, dar dacă rezultatele probei nu sunt măsurabile ( cum este cazul deprinderilor motrice ), aprecierea poate avea influenţe subiective;

3. notarea, reprezintă contopirea celor două etape anterioare prin acordarea unei note sau calificativ. Nota trebuie să fie obiectivă şi să îndeplinească următoarele funcţii ( care sunt ale evaluării în general ):

• didactică, să reliefeze gradul de însuşire a celor predate, fiind reper pentru optimizarea mecanismului intern de instruire,

• educativă, să determine o atitudine activă, conştientă, pozitivă faţă de educaţia fizică, adică să nu îndepărteze elevii de educaţia fizică, in acest sens este foarte importantă motivarea notei,

• socială, să surprindă evoluţia ulterioară optimă a elevului prin ierarhizarea aptitudinilor sale.

Criteriile de evaluare:

Reprezintă un sistem de norme ce decurg din obiectivele educaţiei fizice şi sportului. Acestea asigură un sistem logic de notare ţinând cont de performanţa motrică, progresul, nivelul însuşirii programei, capacitatea de generalizare, capacitatea de practicare sistematică în activitatea extraşcolară atitudinea faţă de obiectul educaţie fizică, etc. Toate aceste criterii sunt importante dar pe prim plan trebuie să situăm progresul ( deoarece sunt mari diferenţieri în nivelul de dezvoltare fizică şi de motricitate ale colectivelor de elevi ).

Metode şi tehnici de evaluare:

1. Metode şi tehnici de verificare: trecerea unor probe de control, executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii analoge probei, ramurii sau activităţii respective, executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii concrete de concurs dar şi îndeplinirea unor sarcini speciale ( de natură didactică, metodică sau organizatorică ) sau chiar observarea curentă a subieţilor şi înregistrarea datelor ( reacţie la efort, atitudini comportamentale );

2. Metode şi tehnici de apreciere şi notare:

• aprecierea şi notarea pe baza unor norme prestabilite la nivel naţional sau local ( numită şi absolută ),

• aprecierea şi notarea prin comparaţie ( relativă ), comparaţia se face la nivel de clasă fiind adecvată dacă este un rând de clase în şcoală,

• aprecierea şi notarea progresului individual ( pe baza calculării unui indice),

• aprecierea şi notarea nivelului de execuţie a deprinderilor şi priceperilor motrice prevăzute în programă ( nivelul execuţiei tehnice ).

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea in Educatie Fizica la Gimnaziu.doc

Alte informatii

caracteristici ale evaluarii in educatie fizica la clasele I-VIII