Exercițiul fizic - conținut și formă

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2316
Mărime: 28.60KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vultur Dan

Extras din document

Consideraţii generale despre

exerciţiul fizic

În realizarea antrenamentului sportiv mijloacele de acţionare sunt elemente „cheie” fără de care procesul de antrenament nu poate exista. În acest context este necesar să explicăm noţiunea de „mijloc de acţionare” care se referă în principal la exerciţiu fizic sau o combinaţie de exerciţii fizice.

Mijloacele de acţionare ale antrenamentului sportiv sunt instrumentele cu care se „operează”, se acţionează în sport la toate nivelurile sale.

Realizarea obiectivelor antrenamentului sportiv presupune utilizarea unui număr mare de exerciţii (mijloace de acţionare specifice sportului) de diferite tipuri aplicate în anumite condiţii igienice (denumite mijloace asociate) precum şi folosirea unor dispozitive, instalaţii şi echipament utilizate în cadrul unor metode sau combinaţii de metode, toate acestea constituind mijloacele antrenamentului sportiv sau instrumentele sale specifice care au ca scop optimizarea efectelor exerciţiilor şi a deprinderilor tehnice.

Nu poate exista proces de antrenament fără exerciţii fizice, mai precis mijloace de acţionare orientate spre un scop precis.

Sinonimul exerciţiului fizic este „exerciţiul”, prezent şi în alte ştiinţe (matematică, fizică, muzică, limbi străine, etc.) şi reprezintă principala grupă de instrumente didactice. Ele, logic, nu pot lipsi din tehnologia predării şi însuşirii conţinutului disciplinelor respective.

Aceste exerciţii, prezentate în manuale şi culegeri metodice, sunt concepute în structuri precise, cu rol de a uşura pătrunderea treptată, pe etape raţional concepute, în problematica disciplinelor respective.

Exerciţiile sunt „modele” consacrate şi standardizate ce au influenţe atât pe plan formativ cât şi pe plan informativ „înarmându-i” pe subiecţi cu instrumente necesare corelării relaţiilor existente între diferite fenomene, lecţii de antrenament.

În antrenamentul sportiv, în activitatea competiţional – sportivă precum şi în educaţia fizică exerciţiile fizice se constituie în mijlocul specific de bază, respectiv mijlocul de acţionare de bază. Ele sunt modelele operaţionale cele mai frecvente, cu care se lucrează, se „operează” în scopul realizării obiectivelor antrenamentului sportiv şi bineînţeles a educaţiei fizice la diferitele sale niveluri. Ele structurează, într-o îmbinare optimă, influenţele instructiveducative programate de conducătorul activităţii.

Pornind de la cea mai generală accepţiune a exerciţiului, ca noţiune I. Şiclovan („Teoria educaţiei fizice şi sportului”, Editura Sport - Turism, Bucureşti, 1979, pagina 131) îl defineşte ca fiind: repetarea sistematică şi conştientă a unei acţiuni în scopul formării sau perfecţionării unei priceperi sau deprinderi.

Multe din notele acestei accepţiuni, desigur particularizate, precizează acelaşi autor, se potrivesc, sunt valabile şi pentru exerciţiul fizic:

- şi exerciţiul fizic este o acţiune, însă cu caracter preponderent corporal;

- exerciţiul fizic este repetat în mod sistematic şi conştient (deci deliberat conceput şi aplicat în mod voluntar în scopu realizării obiectivelor stabilite în activitatea motrică respectivă.

În didactica domeniului nostru, exerciţiul fizic este considerat ca fiind cel mai important instrument în proiectarea procesului de instruire.

Citându-i pe Dragnea A. şi colaboratorii (2006) putem spune că: exerciţiul fizic face parte din tehnologia predării şi a însuşirii conţinutului educaţiei fizice

În educaţie fizică şi în sportul de performanţă, exerciţiile fizice se constituie în mijlocul specific de bază, respectiv mijlocul de acţionare de bază.

Putem afirma că exerciţiile fizice sunt modelele operaţionale cele mai frecvente, cu care se lucrează, se ,,operează” în scopul realizării obiectivelor educaţiei fizice şi sportului la diferitele sale niveluri.

Şiclovan I. (Teoria educaţiei fizice şi sportului, 1979) defineşte exerciţiul fizic astfel: o acţiune preponderent corporală, efectuată sistematic şi conştient, în scopul perfecţionării dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice a oamenilor.

Totodată, acelaşi autor, mai dezvoltă o definiţie a exerciţiului fizic: repetarea sistematică şi conştientă a unei acţiuni în scopul formării sau perfecţionării unei priceperi sau deprinderi.

Multe din notele acestei accepţiuni, desigur particularizate, precizează Şiclovan I., se potrivesc, sunt valabile şi pentru exerciţiul fizic:

- şi exerciţiul fizic este o acţiune, însă cu caracter preponderent corporal;

- exerciţiul fizic este repetat în mod sistematic şi conştient (deci deliberat conceput şi aplicat în mod voluntar în scopul realizării obiectivelor stabilite în activitatea motrică respectivă.

În Terminologia Educaţiei fizice şi sportului (Ed. Stadion, Bucureşti, 1974), exerciţiul fizic este definit ca fiind: actul motric repetat sistematic care constituie mijlocul principal de realizare a sarcinilor educaţiei fizice şi sportului.

Exerciţiul fizic nu trebuie înţeles numai ca o repetare stereotipă, ci ca o posibilitate de adaptare permanentă la condiţiile interne şi externe. În acest context, Dragnea A. şi Bota A. (1999) susţin că: exerciţiul fizic nu presupune doar o repetare sistematică, ci şi posibilitatea de a construi, de a asambla, pe baza mişcărilor învăţate, o conduită motrică proprie subiectului care a asimilat anumite cunoştinţe motrice, pe care le exteriorizează apoi sub forma comportamentului motric.

Într-o accepţiune mai generală, Mârza Dănilă Dănuţ (Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului, 2006) spune că exerciţiul fizic reprezintă: acţiunea motrică voluntară, deliberat concepută şi sistematic repetată, în cadrul unui proces educaţional, organizat sau nu, în scopul realizării unor obiective specifice.

În altă accepţiune, acelaşi autor, consideră exerciţiul fizic ca fiind un: instrument didactic în vederea înfăptuirii sistematice a obiectivelor educaţiei fizice şi sportului.

După părerea autorilor Ghenadi. V, Grapă F. şi Balint Gh. (2002), conceptul de „exerciţiu fizic” şi-a modificat sensul şi conţinutul în ultimii ani, devenind o activitate foarte complexă, uneori ieşind din sfera influenţelor formativ-educative şi migrând spre sfera materială a practicanţilor şi managerilor lui.

Preview document

Exercițiul fizic - conținut și formă - Pagina 1
Exercițiul fizic - conținut și formă - Pagina 2
Exercițiul fizic - conținut și formă - Pagina 3
Exercițiul fizic - conținut și formă - Pagina 4
Exercițiul fizic - conținut și formă - Pagina 5
Exercițiul fizic - conținut și formă - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Exercitiul Fizic - Continut si Forma.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect Didactic - Handbal

DATA:23 APRILIE 2007; PROPUNATORI:CHIRA MAGDALENA; CIOPRAGA CARMEN; ARIA CURRICULARA:EDUCATIE FIZICA SI SPORT; OBIECTUL:HANDBAL; LOC DE...

Educație fizică

A. Tehnica de execuție Trunchiul este puțin înclinat în față, brațele se mișcă la fel ca la alergare. Laba piciorului se așează pe sol cu vârful,...

Gimnastică medicală - deficiențele coloanei vertebrale și corectarea lor prin gimnastică medicală

1. Scurt istoric Kinetoteapia profilactica sau terapeutica are la baza gimnastica medicala si are o istorie de foarte multi ani. În Egipt, China,...

Educația fizică - activitate de formare corporală

Mens sana in corpore sana" Educatia fizica reprezinta activitatea de formare-dezvoltare "corporala" necesara pentru asigurarea sanatatii omului,...

Antrenament Sportiv Modern

CAPITOLUL I 1.1. Obiectul de studiu Încă din cele mai vechi timpuri, omul s-a întrecut cu animalele, aceasta pentru a-şi procura hrana, dar şi cu...

Jocurile Olimpice Antice și Moderne

Motto: „Campionii nu se nasc în sălile de sport. Campionii sunt făcuţi din ceea ce au mai adânc sădit în ei: o dorinţă, un vis, o chemare. -...

Antrenamentul sportiv și calitățile fizice

1. Obiectul de studiu Încă din cele mai vechi timpuri, omul s-a întrecut cu animalele, aceasta pentru a-și procura hrana, dar și cu diverși...

Metodologia Antrenamentului Sportiv

Succesul în orice arenă sportivă este, de obicei, rezultatul plani-ficării, efortului susţinut şi dăruirii, iar pregătirea sportivă nu face...

Te-ar putea interesa și

Rolul Nutriției și a Exercițiului Fizic în Remodelarea Corporală la Vârsta Adultă

Introducere Nutriţia studiată din perspectiva alimentaţiei corecte a unui individ sănătos în perioade fiziologice şi de activitate reprezintă...

Caracterizarea Formelor de Organizare a Diverselor Activități Sportive cu Tineretul Rural

I N T R O D U C E R E Mişcarea înseamnă viaţă. Dorinţa de mişcare a omului este naturală, în firea lucrurilor, este esenţa existenţei sale....

Mișcarea și alimentația, factori de menținere a sănătății omului contemporan

Istoria societatii omenesti consemneaza prezenta practicarii exercitiilor fizice în viata sociala a tuturor orânduirilor sociale. Aceasta prezenta...

Antrenament Sportiv Modern

CAPITOLUL I 1.1. Obiectul de studiu Încă din cele mai vechi timpuri, omul s-a întrecut cu animalele, aceasta pentru a-şi procura hrana, dar şi cu...

Campanie Socială

al Audiovizualului (CNA) vor lansa in noiembrie o campanie de informare si educare a consumatorilor despre un stil de viata mai sanatos.Campania de...

Importanta motricității umane

A. INFORMAȚII GENERALE: Numele proiectului: Importanta motricitatii umane Localizarea proiectului: Brasov Data estimată pentru începerea...

Rolul și importanța educației fizice în ciclurile preșcolar și primar

Universul, in continua sa miscare si transformare, a necesitat un ansamblu de actiuni ce au pornit dintotdeauna, s-au complicat, dand nastere...

Obișnuințele

In literature de specialitate intalnim multi autori care folosesc cu acelasi inteles termenul de obisnuinta cu cel de deprindere , desi, exista...

Ai nevoie de altceva?