Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari

Referat
9.2/10 (5 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3558
Mărime: 24.58KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Leucea Laurentiu

Extras din document

I . CALITĂȚILE MOTRICE . CONSIDERAȚII GENERALE

Calităţile motrice se mai numesc şi calităţi fizice. Ele sunt însuşiri ale organismului uman. Acestea nu se dobândesc, nu se capătă pe parcursul autogenezei. Indivizii umani se nasc cu anumiţi indici ai calităţilor motrice. Aceşti indici se dezvoltă în autogeneză de la sine datorită vieţii, până la o anumita vârstă, apoi încep să scadă într-un ritm diferenţiat de multe variabile. Prin proces special de intruire se poate accelera dezvoltarea indicilor calităţilor motrice, fenomen denumit educarea calităţilor motrice.

Calităţile motrice sunt de două feluri:

- calităţi motrice de bază: viteza, îndemânarea, rezistenţa şi forţa;

- calităţi motrice specifice : cele implicate în practicarea unor probe sau ramuri sportive.

Calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului care oferă individului posibilitatea executării diferitelor acte motrice, legate atât de activitatea sa zilnică, cât şi de cea sportivă. În procesul de învăţământ un loc important în cadrul preocupărilor învățătorului/profesorului de specialitate îl ocupă găsirea şi utilizarea în pregătire a celor mai eficiente metode şi mijloace care să asigure dezvoltarea acestor calităţi.

În activitatea de dezvoltare a acestora ,învățătorul/profesorul de educaţie fizică trebuie să stabilească anumite priorităţi în educarea calităţilor.

Se recomandă ca programarea dezvoltării lor să se facă cu pondere diferită în funcţie de conţinutul lecţiilor, materialele sportive existente, condiţiile de anotimp, fondul motric al elevilor într-o anumită etapă.

Perfecţionarea calităţilor motrice reprezintă unul din principalele obiective ale procesului de pregătire a tineretului şcolar realizată concomitent cu formarea priceperilor şi deprinderilor motrice.

Sintetizând, calităţile motrice sunt însuşiri ale organismului concretizate în capacitatea de efectuare a acţiunilor de mişcare cu anumiţi indici de viteză, forţă, rezistenţă şi îndemânare (V,Î,R,F).

Calităţile motrice au un caracter nativ al cărui nivel de manifestare iniţială depinde de fondul genetic ereditar. Dezvoltarea lor ulterioară, ca de altfel şi formarea deprinderilor motrice, se realizează odată cu evoluţia procesului de creştere şi dezvoltare, ele fiind influenţate de specificul activităţilor desfăşurate, condiţiile de viaţă, ereditatea, mediul geografic şi climateric şi activităţile desfăşurate în mediul şcolar.

În literatura de specialitate precum şi în limbajul specialiştilor se folosesc mai mulţi termeni precum: calităţi fizice, calităţi motrice, calităţi bio-motrice, calităţi ale activităţii motrice, funcţii motrice de bază.

În cadrul procesului instructiv-educativ, dezvoltarea calităţilor motrice trebuie să ocupe un loc prioritar, deoarece:

- calităţile motrice condiţionează şi determină în mare măsură formarea şi în special consolidarea deprinderilor motrice;

- dezvoltarea calităţilor motrice favorizează creşterea capacităţii de efort a organismului;

- dezvoltarea calităţilor motrice se poate realiza şi în condiţii materiale simple;

- dezvoltarea calităţilor motrice se poate face şi în cadrul activităţii independente a elevilor.

II.CLASIFICAREA CALITĂȚILOR MOTRICE :

A . Calităţi motrice de bază:

- viteza

- îndemânarea

- rezistenţa

- forţa

A.1. Calităţi motrice:

- condiţionale: viteza, forţa, rezistenţa

- coordinative: îndemânarea

- intermediare: mobilitatea şi supleţea

B . Calităţi motrice utilitar aplicative:

a) (nespecifice)

- mersul

- alergările

- săriturile

- aruncările

b) (specifice)

- echilibrul

- târârea

- căţărarea şi escaladarea

- ridicarea şi transportarea de greutăţi

- tracţiuni şi împingeri

III . LOCUL CALITĂȚILOR FIZICE ÎN LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ

Împreună cu deprinderile motrice, calităţile motrice sunt obiective primordiale ale conţinutului lecţiei de educaţie fizică. Indiferent de condiţii materiale (sală, aparaturi, materiale) sau atmosferice (ploaie, zăpadă, ceaţă, frig), educarea calităţilor motrice este primordială, esenţială.

Se cere astfel ca în lecţia de educaţie fizică, calităţile motrice să nu fie aşezate la întâmplare. Locul acţiunilor pentru dezvoltarea calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică trebuie stabilit în funcţie de natura efortului respectiv, pentru a putea asigura un volum sau o intensitate optimă şi asigurarea revenirii organismului.

Dezvoltarea vitezei şi îndemânării se va plasa după veriga a III-a a lecţiei (influenţarea selectivă a aparatului locomotor), iar forţa şi rezistenţa se vor situa înaintea verigii de revenire a organismului după efort.

Privind vârsta optimă de influenţare favorabilă a dezvoltării calităţilor motrice,se poate afirma că viteza poate fi dezvoltată cu rezultate foarte bune la vârsta 10-12 ani, dar activitatea de educare a vitezei sub diferitele ei forme poate începe la 5-6 ani. Îndemânarea se dezvoltă bine între aceeaşi limită de vârstă ca şi viteza. Forţa şi rezistenţa, calităţi motrice mai uşor perfectibile, se pot educa sistematic de la 9-10 ani, având o evoluţie ascendentă şi posibilitate maximă de perfecţionare.

În planificarea dezvoltării calităţi motrice trebuie să ţinem cont de:

- necesitatea acţionării continue asupra dezvoltării calităţilor motrice pe durata întregului an şcolar şi în mod prioritar în anumite perioade;

Preview document

Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 1
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 2
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 3
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 4
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 5
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 6
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 7
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 8
Lecția de Educație Fizică și Educarea Calităților Motrice la Micii Școlari - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Lectia de Educatie Fizica si Educarea Calitatilor Motrice la Micii Scolari.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale

CAPITOLUL I PROBLEMATICA CERCETĂRII. GENERALITĂŢI 1.1. Calităţile motrice - obiective principale ale educaţiei fizice Viaţa contemporană în care...

Activitatea motrică de cultură fizică la școlari

I.Argumentarea teoretică a lucrării 1.1.Actualitatea și importanța studiului În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi...

Dezvoltarea Calității Motrice

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. Importanta si reflectarea temei în literatura de specialitate înotul se numara printre ramurile sportive, în care...

Jocurile Olimpice Antice și Moderne

Jocurile olimpice in antichitate Jocurile Olimpice au fost fondate în Grecia antică cu peste 2500 de ani în urmă şi chiar şi în zilele nostre au...

Istoria Jocurilor Olimpice. Istorie și Contemporaneitate

Istoria si contemporanietatea miscarilor olimpice si sportive Oamenii primitivi depuneau eforturi intense, brutale uneori, în lupta pentru...

Lecția de educație fizică - dezvoltarea rezistenței și forței la elevii din ciclul primar

Datorită particularităţilor de vârstă (volumul mare al inimii şi o greutate corporală mică), şcolarul mic poate efectua, în cazul unai dozări...

Te-ar putea interesa și

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Tetratlonul

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 Actualitatea si importanta temei La intrebarea pusa diferitelor persoane, socotite drept veritabili antrenori pentru...

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Activitatea motrică de cultură fizică la școlari

I.Argumentarea teoretică a lucrării 1.1.Actualitatea și importanța studiului În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi...

Dezvoltarea Rezistentei

Dezvoltarea calităţilor motrice Realizarea obiectivelor educaţiei fizice şcolare este po¬sibilă numai dacă se urmăreşte în mod sistematic...

Metodica predării fotbalului în scoală

Formele de invatamant in care se practica fotbalul sunt • Fotbal in invatamantul primar • Fotbalul in invatamantul gimnazial si liceal Fotbalul...

Educație Fizică și Sport

1)Obiectivele ed.fizice anticipează rezultatul educaţiei în termenii comportamentului, prescriind cum va trebui să răspundă subiectul după...

Ai nevoie de altceva?