Managementul resurselor umane în domeniul EFS

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 15724
Mărime: 109.89KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionut Giorgian
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCURESTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ şi SPORT Domeniul: Educaţie fizică şi sport Programul de studii : Managementul activităților de educaţie fizică şi sport Studii universitare de masterat

Extras din document

De ce anume are nevoie o organizaţie sportivă/ în condiţiile actuale, din perspectiva managementului sportiv ?

Cel mai mare “duşman” al unei organizaţii sportive astăzi nu este o altă organizaţie sportivă, nici o altă ramură sportivă, nici mediul social, nici sportivii, nici chiar criticii sau oponenţii ei: inamicul numărul unu este structura organizaţională şi organizaţia sportivă însăşi. Datorită inerţiei lor, organizaţiile sportive riscă să-şi piardă membrii în favoarea unor promotori care sunt dispuşi să le ofere oportunităţi mai bune printr-o structură de marketing solidă. Astăzi, oamenii au nevoie de trei condiţii de bază pentru a practica un sport şi a lua parte la competiţii sportive: sprijinul material (oportunităţi şi infrastructură), sprijinul organizaţional (planificarea şi programarea) şi administrarea profesionistă (informaţia din cadrul organizaţiei şi un proces managerial foarte bine pus la punct).

Inerţia în combinaţie cu lipsa structurii organizaţionale, absenţa procedurilor administrative, incapacitatea managerilor, nu numai că vor distruge organizaţia , dar şi mişcarea sportivă în forma cunoscută astăzi. Din aceste motive, se caută forţele de acţiune cele mai adecvate pentru a evita aceste situaţii.

Organizarea, administrarea şi managementul sunt forţele de acţiune ale organizaţiilor sportive din orice ţară. Aceste trei elemente trebuie să funcţioneze împreună pentru o asociaţie, club, ligă, organizator de evenimente sau organizaţie sportivă regională, pentru a atinge cel mai înalt nivel de eficienţă şi să soluţioneze problemele care apar.

O organizaţie viabilă îşi formează o structură coerentă de unităţi interdependente şi interactive, de secţiuni sau departamente, care funcţionează într-un sistem. În orice ţară, activităţile sportive au nevoie de o structură organizatorică bună pentru ca sportivii, cluburile, echipele să participe la evenimente cu uşurinţă. Pentru a atinge acest obiectiv, unităţile unei organizaţii sportive trebuie să conlucreze pentru a atinge obiective bine determinate.

Administrarea este alocarea de resurse umane, materiale, financiare necesare pentru a menţine funcţionarea organizaţiei şi pentru a implementa acţiunile sale strategice. Odată ce structura unei organizaţii este definită clar, trebuie pusă la punct şi o administraţie eficientă pentru a spirjini şi a urmări acţiunile acestor unităţi, precum şi pentru a fi în legătură cu cei care practică sportul.

Managementul creează şi menţine un sistem coerent de proceduri decizionale şi îi motivează pe oameni ca aceştia să se poată identifica cu obiectivele şi să contribuie la realizarea planului strategic al organizaţiei. Acest fapt necesită un flux de informaţie adecvat, o determinare a obiectivelor, o selectare a activităţilor necesare pentru a urma aceste obiective, motivarea membrilor, angajaţilor, voluntarilor pentru a conlucra la realizarea acestor obiective. Organizaţia trebuie condusă de manageri competenţi de la primele faze de activitate până la cel mai dezvoltat stadiu al ei. Prin activităţile de relaţii cu publicul, organizaţia va proiecta atitudini pozitive şi o imagine de top care va fi preferată de public. Această imagine trebuie să fie cea a unei organizaţii care lucrează pentru beneficiul comunităţii şi este interesată mai ales de dezvoltarea fizică, mentală şi morală a tineretului. O asemenea imagine trebuie să fie compatibilă cu valorile de bază din ţara respectivă în general, şi cu cele ale comunităţii în care funcţionează organizaţia, în particular.

Pentru realizarea unei asemenea imagini este necesară o comunicare eficientă. Părţile componente ale unei organizaţii sunt resurse inerte fără realizarea unei comunicări eficiente între ele.

O formă de expresie orală, scrisă, sau limbaj corporal, comunicarea este un proces care apare din nevoia de comunicare, continuă prin formularea mesajului şi se încheie cu transmiterea acestui mesaj, în prima fază. În cea de-a doua fază, receptorul sintetizează mesajul în timp ce emiţătorul aşteaptă feedbackul care confirmă înţelegerea mesajului. Acesta poate include indicaţiile date, înţelegerea

conţinutului, cererea de informaţii adiţionale, respingerea conţinutului mesajului. Organizaţiile sportive trebuie să acorde atenţie sporită sistemului de comunicare pe care-l adoptă. Ele trebuie să stabilească un flux de informaţii coerent, care să circule în două direcţii: pe plan intern, în interiorul organizaţiei, iar pe plan extern, spre mediul din afara organizaţiei. Pe plan intern, toate organizaţiile sportive trebuie să urmărească comunicarea dintre diferitele secţiuni, departamente şi unităţi administrative, angajaţi, sportivi, cluburi şi organizaţii afiliate care intră în structura lor. Receptorii externi includ televiziunea, radioul, presa: alte organizaţii: agenţii guvernamentale care sunt implicate în activităţile sportive şi au responsabilitatea de a dirija fonduri guvernamentale: organizaţii private care finanţează activităţile sportive şi firmele interesate în sponsorizarea evenimentelor sportive: marele public prin comunicarea realizată în mass media şi prin publicitate.

Comunicarea în organizaţiile sportive

Conceptul de comunicare din prezent oferă managerilor uneltele necesare pentru realizarea obiectivelor organizaţionale printr-un sistem de comunicare adecvat. Comunicarea îi menţine pe membrii organizaţiei informaţi, motivaţi, încrezători. O comunicare adecvată (F. Dave- Unblocking Organizational Communication) are următoarele caracteristici:

- comunică misiunea/viziunea organizaţiei cu membrii săi;

- integrează toate eforturile pentru a atinge scopul comun, toată lumea lucrând într-o singură direcţie;

- menţine un grup sănătos, în care fiecare membru este de valoare şi fiecare manager este de încredere;

- ia decizii inteligente permiţând organizaţiei să reaţioneze eficient la oportunităţi şi la ameninţări;

Toate acestea sunt elemente obligatorii pentru o comunicare eficientă şi fiecare element contribuie la sudarea efortului comun al managementului şi a angajaţilor pentru atingerea scopului organizaţiei. Dacă aceste condiţii sunt respectate, atunci organizaţia va atinge rezultate maxime în activitatea

Comunicarea viziunii/misiunii organizaţiei membrilor acesteia

Comunicarea sau afirmarea misiunii organizaţiei înseamnă că toţi membrii, angajaţii, oficialităţile acestei organizaţii se identifică cu obiectivele, planurile, identitatea organizaţiei şi cu imaginea ei dorită de către aceştia. Aceasta are loc atunci când indivizii se identifică cu organizaţia, iar atitudinile lor reflectă următoarele:

- receptivitate în detectarea oricărei oportunităţi sau ameninţări din mediul extern, care pot fi facilitate de circulaţia liberă a informaţiei;

- concentrarea asupra planurilor pentru a le îndeplini şi urmărirea lor;

- disponibilitatea/dorinţa de a-şi asuma responsabilitatea pentru succesul organizaţiei.

Integrarea eforturilor

Când membrii şi angajaţii organizaţiei lucrează împreună pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale organizaţiei, ei îşi investesc eforturile în realizarea lor. O asemenea integrare va fi eficientă atunci când sunt prezenţi următorii factori:

- coordonarea pentru a integra activităţile desfăşurate de fiecare membru;

- locaţia geografică a personalului şi a departamentelor, care să permită contactul direct dintre ei;

- controlul şi direcţionarea pentru a facilita aşa-numita circulaţie pe verticală, de sus în jos a informaţiei. Acest lucru se realizează atunci când fiecare primeşte sarcini clare, i se permite o anumită libertate de acţiune în limitele obiectivelor propuse, şi fiecare ştie ce se aşteaptă de la el.

Preview document

Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 1
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 2
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 3
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 4
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 5
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 6
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 7
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 8
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 9
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 10
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 11
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 12
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 13
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 14
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 15
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 16
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 17
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 18
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 19
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 20
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 21
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 22
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 23
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 24
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 25
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 26
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 27
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 28
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 29
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 30
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 31
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 32
Managementul resurselor umane în domeniul EFS - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Managementul resurselor umane in domeniul EFS.docx

Alții au mai descărcat și

Politici si Instrumente de Comunicare in Managemetul Activitatilor Sportive

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, intitulată „Politici şi instrumente de comunicare în managementul activităţilor sportive”, am realizat o analiză...

Referat Handbal

Atacul pozitional se utilizeaza cu justificare tactica in urmatoarele situatii: -apararea a avut timp suficient pentru organizare, se prezinta ca...

Comunicarea nonverbală și paraverbală a profesorului de educație fizică

INTRODUCERE „Comunicarea nonverbală și paraverbală a profesorului de educație fizică” este tema pe care am să o abordez în acest referat. În...

Managementul Sportiv

1. Particularitãţile managementului în sport În ultimele decenii au survenit modificări substanţiale în activitatea sportivă date de dinamica...

Management Marketing si Legislatie in Educatie Fizica si Sport

Management, marketing si legislatie in sport Managementul sportiv Managementul poate fi definit ca procesul de coordonare a resurselor umane,...

Atletism Specializare

Alergare de viteza Caracterul natural al celor mai multe probe atletice face ca baza generalaa a miscarilor sa fie cunoscuta înca înainte de a lua...

Bazele Fiziologice ale Jocurilor de Echipa si Metode de Refacere

I.INTRODUCERE Sporturile se pot categorisi în individuale (de exemplu atletism, haltere, tir) sau de echipă (de exemplu baschet, canotaj). Deşi...

Management in Educatie Fizica si Sport

INTRODUCERE Managementul este o particularitate a activitatilor sistemului sportiv naţional, care are un loc bine determinat în societatea...

Ai nevoie de altceva?