Mijloace de Refacere a Capacitatii de Efort – Mijloc al Educatiei Fizice si Sportului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Mijloace de Refacere a Capacitatii de Efort – Mijloc al Educatiei Fizice si Sportului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Educatie Fizica

Cuprins

Parte I. Introducere-Mijloacele educaţiei fizice şi sportului.3
Partea a II-a. Mijloace de refacere a capacitaţii de efort .5
Bibliografie.11

Extras din document

Partea I

Introducere-Mijloacele educaţiei fizice şi sportului

Mijloacele educației fizice și sportului reprezintă elemente importante prin care se pot îndeplini ansamblul funcţilor și obiectivelor acestor două activități.

Dintre aceste mijloace, literatura de specialitate consemnează ca fiind cele mai importante exercițiile fizice, factorii naturali de călire (apă,aer,soare), condițiile igienice,precum și regimul corect dintre muncă și odihnă Fara îndoiala,toate acestea contribuie in mare măsura la înfaptuirea obiectivelor educaţiei fizice şi sportului, dar nu a tuturor si mai ales a celor ce se refera la formarea spirituală a omului.

Iată de ce,pe langă mijloacele menţionate, este obiectiv necesar sa-şi găsească loc si altele, capabile sa sporească eficienţa educaţiei fizice si antrenamentului sportiv, inclusiv în direcţia formării laturii spirituale a personalitaţii oamenilor. Din acest punct de vedere nu pot fi omise numeroase mijloace propii educaţiei intelectuale morale, estetice, desigur adaptate specificului desfăşurării educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv, precum şi obiectivelor acestor activităţi.

În ansamblul mijloacelor proceselor instructiv-educative la care ne referim trebuie incluse,de asemenea, si aparatele tehnice de specialitate caracteristice diferitelor tipuri de sporturi.

Pentru completarea tabloului mijloacelor educaţiei fizice şi sportului este obligatoriu să amintim si ansamblul de măsuri pentru refacerea capacitaţii de efort a organismului după depunearea unui travaliu îndelungat şi intens.

Potrivit celor subliniate mai sus, se poate scoate în evidenţă faptul că mijloacele educaţiei fizice şi sportului pot fi împărţite în două categorii: specifice şi asociate.

1. Mijloacele specifice

Din categoria mijloacelor specifice fac parte exerciţiile fizice, măsurile referitoare la refacerea capacităţii de efort a organismului şi aparatura de specialitate, întrucat ele sunt cele ce determină, desigur printr-o metodică adecvată, orice progres in direcţia perfecţionarii dezvoltării fizice a capacităţii motrice a oamenilor.

2. Mijloace asociate

În privinţa mijloacelor asociate, acestea amplifică eficienţa practicarii exerciţiilor fizice şi de accea trebuie sa li se acorde întreaga atenţie. Expunerea raţională a corpului la soare, îmbinată cu practicarea exerciţiilor fizice in aer curat si cu folosirea diferitelor procedee de fricţionări cu apă, băi in apă, întăresc rezisţenta organismului faţă de diferite boli, contribuind, în întregul lor ansamblu, la călirea organismului.

După părerea autorilor de specialitate mijloacele asociate sunt: Factorii naturali de călire, (apă, aer, soare), care cresc vigoarea fizică si psihică, condiţile de igienă.

Aceste mijloace pregătesc subiectii din punct de vedere cognitiv, afectiv, moral, estetic.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mijloace de Refacere a Capacitatii de Efort - Mijloc al Educatiei Fizice si Sportului.doc

Bibliografie

1. Dragnea, A. , 1996 – Antrenamentul sportiv. Bucureşti, Ed. Didactică şi pedagogică
2. Dragnea, A. , 2000 – Teoria educaţiei fizice şi sportului.Bucuresti, Ed.CARTEA SCOLII
3. Şiclovan, I., 1979 – Teoria educaţiei fizice şi sportului. Bucureşti, Ed. Sport-Turism
4. Uţiu, I., 1991 - Teoria educaţiei fizice şi sportului pentru uzul studenţilor, Cluj-Napoca
5. Doboşi, Ş.,2009 –Refacerea şi recuperarea după efortul din antrenament şi competiţie. Cluj-Napoca,Ed.NAPOCA STAR

Alte informatii

UNIVESRSITATEA “BABEŞ BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT SPECIALIZARE:Kinetoterapie