Instalatii de Forta

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Instalatii de Forta.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popa Anisoara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Electrotehnica

Cuprins

ARGUMENT 3
CAPITOLUL I
NOTIUNI GENERALE 4
CAPITOLUL II
ETAPE DE EXECUŢIE A UNEI INSTALAŢII ELECTRICE DE FORŢA 6
2.1 Intocmirea schemei si planului instalaţiei 6
2.2 Transpunerea in planuri a schemelor elaborate 9
CAPITOLUL III
DIMENSIONAREA ELEMENTELOR INSTALAŢIEI ELECTRICE DE FORTA
3.1. Calculul circuitului pentru pornirea directa a motorului 10
3.2 Calculul coloanelor secundare cuprinde 11
3.2.2 Determinarea sectiunilor conductorilor de faza si a tubului de protectie.11
3.2.3 Alegerea întrerupatorului 12
3.2.4 Alegerea siguranţei fuzibile 12
CAPITOLUL IV
NORME DE PROTECŢIE A MUNCII SPECIFICE 13
4.1 Lucrari la motoare si generatoare electrice 13
4.2 Mijioace individuale de protectie 13
4.3 Mijloace si scule electroizolante 14
BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

ARGUMENT

Continutul acestei lucrari se refera la problemele teoretice si practice ale instalatiei de distributie la consumatorii, industriali, de joasa tensiune, ale iluminatului electric. Prin instalatie de forta se intelege instalatia electrica care serveste pentru alimentarea diferitelor receptoare electrice de puteri mari, ca motoare si cuptoare electrice,aparate de sudat.

Sistemul de alimentare cu energie electrica a utilajelor si receptoarelor unui consumator cuprinde, in principal sistemul extern si sistemul intern.

Sistemul extern este reprezentat de reteaua zonala a SEE, printr-un nod al retelei ( retele de IT, MT sau JT, in functie de puterea ceruta de consumator). Apartine furnizorului.

Statia de primire ( sau statiile de primire, in cazul marilor consumatori) este materializata (in functie de puterea solicitata de consumator) prin: statii de conexiuni (fara transformatoare) sau tablouri de distributie. Poate apartine fie furnizorului, fie consumatorului( conform contractului încheiat). Sistemul intern apartinand consumatorului contine: retele de distributie interne (in JT,MT si/sau IT, in functie de consumator) cu puncte de distributie, prin care energia electrica este dirijata in diferite directii si spre diferite elemente alimentate: statii de transformare, statii de conexiuni, tablouri de distributie, bare de distributie. Instalatia electrica este ansamblul de echipament electric interconectat in cadrul unui spatiu dat sau al unei zone precizate.

Localizarea si interconectarea intr-un anumit scop functional constitue cele doua criterii inseparabile pentru delimitarea unei instalatii. Instalatia electrica are deci doua componente de baza: echipamente electrice, cu o anumita destinatie functional canale conductoare (linii), care servesc pentru dirijarea energiei electrice si pentru interconectarea echipamentelor: reteaua electrica, care contine echipamentele electrice interconectate, in amonte fata de ultimul receptor sau de la ultima unitate functionala, si care servesc pentru alimentarea cu energie electrica a receptorului sau unitarii respective linii de conexiune in interiorul echipamentelor sau unitatilor functionale.

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE

Definiţii si tehnologie

Prin instalaţie electrica interioara se înţelege întreaga instalaţie electrica a unui consumator, situata in aval de punctul de delimitare cu furnizorul, ce serveşte la alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor electrice.

Prin receptor electric se înţelege ansamblul electric care absoarbe energia electrica si o transforma in alte forme de energie (luminoasa, termica sau mecanica ) folosite in scopuri utilitare.

Prin puterea instalata a unui receptor se înţelege puterea nominala a unui receptor electric.

Prin putere instalata a unui consumator se înţelege suma puterilor instalate ale receptoarelor consumatorului respectiv.

Prin putere maxima absorbita de un consumator se înţelege cea mai mare valoare a puterii medii de durata intr-o perioada considerata si intr-un interval de timp de 15-30 sau 60 minute, in funcţie de caracteristicile sarcinii.

Prin tabloul de distribuţie al abonatului se înţelege tabloul electric care primeşte energia electrica direct din reţeaua furnizorului si din care se distribuie energia pe circuitele receptoarelor electrice.

Prin circuit electric se înţelege ansamblul elementelor conductoarele curent care alimentează receptoarele electrice. Din tabloul de distribuţie al abonatului se ramifica circuite separate pentru iluminat si separat pentru prize, dimensionate in funcţie de numărul de corpuri de iluminat si de prizele montate in locuinţa abonatului.

Prin curent admisibil in conductor se înţelege valoarea permanenta a intensităţii curentului pe care o poate suporta un conductor, fără ca de temperatura sa de regim permanent sa depăşească o valoare specifica.

Prin curent nominal se înţelege curentul admisibil in conductor pe care este prevăzuta instalaţia electrica.

Prin curent de suprasarcina se înţelege orice curent superior celui nominal, produs intr-un circuit electric fără defect.

Prin curent de scurtcircuit se înţelege supracurentul produs de un defect de impedanţa neglijabila intre puncte aflate la potenţial diferit in funcţionare normala.

Prin curent de defect se înţelege curentul care apare ca urmare a unei străpungeri sau conturnări a izolaţiei.

Prin curent de defect la pământ se înţelege curentul de defect care se scurge in pământ.

Prin coloana electrica se înţelege partea de branşament prin care se realizează legătura dintre firida de branşament si instalaţia electrica a consumatorului.

Prin branşament electric se înţelege partea dintr-o instalaţie de distribuţie a energiei electrice cuprinsa intre reţeaua electrica si bornele de ieşire ale contorului de decontare a energiei electrice.

Prin racord electric se înţelege partea de branşament cuprinsa intre linia electrica de distribuţie si firida de branşament. Racordul electric poate fi aerian sa subteran.

Prin firida de branşament se înţelege partea de branşament in care se realizează legătura intre racordul electric si coloana electrica si unde se montează elementele de protecţie la suprasarcina si scurtcircuit ale coloanei electrice.

Prin pardoseala izolanta electrica se înţelege pardoseala executata din materiale care prin natura lor sunt izolante (lemn, PVC,PE, cauciuc, linoleum, bachelita,)sau pardoseala executata din materiale izolante montate pe suporturi neizolante.

CAPITOLUL II

ETAPE DE EXECUŢIE A UNEI INSTALAŢII

ELECTRICE DE FORŢA

2.1 ÎNTOCMIREA SCHEMEI SI PLANULUI INSTALAŢIEI

Poziţia in plan a motoarelor electrice este hotărâta de poziţia maşinii sau utilajului pe care-l antrenează. Acestea se amplasează la o distanta suficienta dintre ele, sau intre ele si perete, pentru a permite manevrarea uşoara la montare sau la demontare, pentru a înlesni accesul uşor in timpul verificărilor si întreţinerii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Instalatii de Forta.doc