Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 8686
Mărime: 312.66KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Notiuni generale

Element – se intelege un aparat , masina electrica care poate fi parte constructiva a unui echipament (separator, intreruptor, transformator de masura, descarcator, siguranta).

Echipament – se intelege o unitate constructiva a unui instalatii sau retele electrice ( generator, compensator sincron , bara, transformator, linie, cupla).

Celula - se intelege ansmablul de echipamente , celule si elemente legate functional intre ele, amplasate intr-un teritoriu comun si care sunt servite de aceeasi formatie de servire operativa.

Reteaua electrica – se intelege un ansmablu de echipamente lectrice si instalatii electrice dispersate teritorial intre ele.

Zona de retea - se intelege un ansamblu de echipamente si instalatii legate intre lele , servite de aceeasi formatie de servire operativa.

Sistem energetic – se intelege ansamblul instalatiilor de producere, transport, distributie si utilizare a energiei electrice, avand un regim comun de functionare.

Notiuni generale ale statiei 110kV/6kV

In schema statiei 110/6kV Ploiesti Est avem urmotoarele automatizari:

RAR - reaclansare automata rapida;

AAR – aclansare automata a rezervei;

DRRI – deconectarea rezerveri la refuzul intreruptorului;

DASV – declansarea automata a sarcinii.

Echipamente electrice de distributie primara:

• Transormatorul si autotransformatorul de putere;

• Transformatorul si autotransformatorul de masura;

• Bobina de stingere pentru tratarea neutrului retelei lementelor de MT;

• Rezistorul pentru tratarea neutrului retelei elementelor de MT;

• Mijloace de protectie impotriva supratensiunilor;

• Intreruptor si dispozitiv de actionare;

• Separator si dispozitiv de actionare;

• Celule prefabricate de MT;

• Bare colectoare;

• Sigurante fuzibile de MT;

• Echipament pentru telefonie.

Rezistorul pentru tratarea neutrului limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat si este racordat prin separator la neutrul artificial al transformatorului de servicii interne TSI.

Sistem electroenergetic. Sistem energetic. Sistemul energetic naţional

Prin instalaţie electrică se înţelege ansamblul de echipamente electrice interconectate, situat într-un anumit spaţiu, care are o funcţionalitate bine determinată.

Echipamentele instalaţiilor electrice sunt constituite din totalitatea maşinilor, aparatelor dispozitivelor şi receptoarelor electrice interconectate între ele.

Receptoarele electrice sunt acele elemente ale echipamentelor electrice care transformă energia electrică în altă formă de energie (mecanică, termică, luminoasă, etc.)

Ansamblul instalaţiilor electrice de producere, transport, distribuţie şi consum de energie electrică, care au în comun un sistem continuu de producere şi consum, formează un sistem electroenergetic, reprezentat în figura 1.1

Fig.1.1 Schema simplificată a unui sistem electroenergetic

GS - generator sincron;

ST1 - staţie de transformare ridicătoare de tensiune;

LEA - linie electrică aeriană;

ST2 - staţie de transformare coborâtoare de tensiune;

LES - linie electrică subterană;

RJ -receptoare de medie tensiune;

PT- post de transformare;

R2 - receptoare de joasă tensiune.

Producerea energiei electrice este realizată de generatorul sincron GS. Pentru reducerea pierderilor de energie electrică pe instalaţiile de transport, se impune creşterea tensiunii cu transformatoarele ridicătoare de tensiune din staţia de transformare ST1 de la 6 kV sau 10 kV (tensiune la bornele generatorului). Ia 110 kV, 220 kV, 440 kV, etc în felul acesta pentru aceeaşi energie transportată, curenţii din liniile de transport sunt mult mai mici.

Instalaţii de producere a energiei electrice

Transportul energiei electrice spre consumatori se face prin mai multe linii electrice aeriene (LEA). La consumator tensiunea este micşorată de transformatoarele staţiei coborâtoare de tensiune 572 până la nivelul 6 kV, 10 kV sau 20 kV. De la bornele secundarelor transformatoarelor din S72, prin linii electrice subterane LESy se alimentează consumatorii de medie tensiune Rl (în general motoare de medie tensiune care acţionează maşini de lucru importante ca suflante, exhaustoare. compresoare, etc.) şi posturile de transformare PT care sunt situate în "centrele de greutate" ale consumului de energie electrică, dintr-o anumită zonă a unei întreprinderi industriale sau a unei localităţi. Transformatoarele din posturile de transformare scad nivelul tensiunii de linie la 0,4 kV. De la barele secundare ale transformatoarelor din PT se alimentează cu energie electrică consumatorii R2 de joasă tensiune.

Sistemul energetic cuprinde pe lângă sistemul electroenergetic, sursele de energie primară, instalaţiile de transport a energiei primare la centrala de producere a energiei electrice, instalaţiile de convertire a energiei primare în energie mecanică şi maşinile de lucru acţionate de motoarele electrice din instalaţiile de utilizare a energiei electrice.

Sistemele energetice, în general, au un caracter regional în sensul că principalii consumatori sunt grupaţi într-o anumită zonă în jurul centralei care produce energia electrică. Pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor de mare importanţă, în cazul apariţiei unui deranjament în instalaţiile de producere şi de transport a energiei electrice ale sistemului electroenergetic, se impune interconectarea tuturor sistemelor energetice regionale. La nivelul întregii ţări, prin interconectarea sistemelor energetice regionale rezultă sistemul energetic naţional. Sistemul energetic naţional are o configuraţie complexă conţinând mai multe noduri. Nodurile sistemului energetic naţional sunt formate din staţiile de transformare ST1 ale centralelor electrice.

Preview document

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 1
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 2
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 3
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 4
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 5
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 6
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 7
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 8
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 9
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 10
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 11
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 12
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 13
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 14
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 15
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 16
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 17
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 18
Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Instalatii de Producere, Transport si Distributie a Energiei Electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Simulator pentru Studiul Protecțiilor de Distanță

1 PROTECŢII CU RELEE ÎN ENERGETICĂ 1.1 Generalităţi Protecţia prin relee este una din principalele forme ale automatizării sistemelor...

Studiul privind schemele de protecție pentru separarea controlată a sistemelor electro-energetice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Energia electrică este produsă de sistemele de curent electric, care sunt infrastructuri critice, ale căror alimentare...

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Proiectarea unei instalații de forță pentru un consumator industrial

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Regimuri de Avarie în Rețelele de Medie Tensiune

Regimuri de avarie în reţelele de medie tensiune În mod normal reţelele electrice de medie tensiune sunt tratate ca reţele trifazate echilibrate...

Calitatea Energiei Electrice

Cursul 1 1. Noţiuni introductive 1.1. Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică Cuvântul calitate provine din latină „qualis”,...

Alimentarea cu Energie Electrică

1. Consumatori şi receptoare electrice ale întreprinderilor, clasificarea lor. Consumatori electrici – totalitatea unor receptoare electrice care...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Program de Calcul Destinat Evaluării Pierderilor de Energie în Rețelele Publice de MT Utilizând Metoda Eșantionării Curbelor de Sarcină

1. Consideraţii generale Atunci când Thomas Alva Edison la New York, în anul 1880, punea bazele primei companii de energie electrică, totul părea...

Post de Transformare 630kVA

1.POSTURI DE TRANSFORMARE SI PUNCTE DE DISTRIBUTIE CONSIDERATII GENERALE In categoria posturilor de transformare (PT) sunt cuprinse toate...

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor,...

Rețele Electrice

1. Introducere în lumea RETELELOR ELECTRICE Putem spune ca un sistem este un model fizic al unui ansamblu de obiecte în care unele reprezinta...

Instalații de producere, transport și distribuție a energiei electrice

1. INSTALAŢII DE PRODUCERE, TRANSPORT Si DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 1.1. Generalităţi Pentru a se putea realiza producerea, transportul si...

Instalația de joasă tensiune cu trafo de 1000kVA

CAPITOL I INRODUCERE GENERALITATI Instalatiile electrice de joasa tensiune realizeaza distributia energiei electrice la receptoare indeplinind...

Alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea instalată 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Ai nevoie de altceva?