Instalatii Electrice de Iluminat si Prize

Referat
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 5328
Mărime: 3.84MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghiu Tatiana

Cuprins

Pag.4 – GENERALITATI

Pag.5 – COMPONENTE NECESARE EXTECUTARII INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE

Pag.7 – ACCESORII PENTRU CONDUCTOARE SI TUBURI DE PROTECTIE

Pag.10 – LUCRARI PREGATITOARE DE MONTARE A INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE

Pag.12 - ETAPELE PROCESULUI DE EXECUŢIE

Pag.13 - ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A CONSUMATORILOR LA REŢEAUA DE JOASĂ TENSIUNE

Pag.15 - ILUMINATUL ELECTRIC

Pag.17 - CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT

Pag.18 - APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE PENTRU INSTALAŢII INTERIOARE

Pag.21 - EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

Pag.25 - ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE INTERIOARE DE JOASĂ TENSIUNE

Pag.26 - NORME DE PROTECŢIA MUNCII

Pag.28 – BIBLIOGRAFIE

Extras din document

GENERALITĂŢI

Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice (forţă, iluminat etc.).

Dacă toate elementele componente se montează în interiorul clădirilor, atunci instalaţia se numeşte instalaţie electrică interioară. În funcţie de destinaţie, deosebim instalaţii electrice interioare care servesc numai pentru iluminat, instalaţii care sunt destinate alimentării receptoarelor (instalaţii de forţă) şi instalaţii pentru ambele destinaţii.

Proiectarea, execuţia, precum şi întreţinerea instalaţiilor electrice se fac în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare. Astfel, proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiunea până la 1000 V se face conform normativului I-7.

Structura şi execuţia instalaţiilor depind de destinaţia lor, a clădirilor în care se execută şi a mediului de lucru. Astfel, în locuinţe, clădiri publice, birouri, instalaţiile electrice se execută îngropat, iar în halele industriale, subsoluri, barăci, pe şantiere, instalaţiile electrice se execută aparent.

Personalul care execută, proiectează, întreţine, verifică instalaţiile electrice trebuie să fie numai personal atestat ca atare. Autorizaţia se eliberează pe grade de competenţe, în funcţie de studii şi de complexitatea lucrărilor care se vor executa. Este obligatoriu pentru personalul autorizat să cunoască toate actele normative legate de activitatea profesională, normele de protecţie a muncii şi de acordare a primului ajutor, a normelor de pază contra incendiilor, a utilizării mijloacelor de alarmă şi de stingere a incendiilor în instalaţiile electrice.

COMPONENTE NECESARE EXECUTĂRII INSTALAŢIILOR

ELECTRICE INTERIOARE

În componenţa instalaţiilor electrice interioare se utilizează conducte, cabluri, tuburi protectoare, accesorii, aparataj de instalaţii şi echipamente.

1. CONDUCTE ŞI CABLURI ELECTRICE

Conductele şi cablurile electrice se folosesc pentru transportul şi distribuţia energiei electrice la consumatori, alegerea lor făcându-se în funcţie de intensitatea maximă a curentului din circuit.

Atunci când se utilizează conducte şi cabluri în medii normale, se ţine cont de tipul conductelor, din punctul de vedere al izolaţiei şi al protecţiei, de distanţele minime de amplasare, de intersectarea cu alte elemente, de caracteristicile încăperilor industriale, de diferenţa de nivel sau de alte elemente specificate de proiectant.

În mediile corozive apare coroziunea electrochimică sau coroziunea chimică.

Coroziunea electrochimică se datorează unei diferenţe de potenţial în prezenţa unui electrolit ce se află în mediul unde sunt plasate cablurile. Cel mai des, diferenţa de potenţial apare la contactul dintre cupru şi mantaua de plumb.

Coroziunea chimică se datorează agenţilor chimici ce acţionează asupra înveli-şurilor de protecţie sau asupra părţilor conductoare.

Protecţia anticorozivă se asigură frecvent prin impregnarea cu bitumuri.

Pentru medii cu pericol de explozie se folosesc conducte şi cabluri cu protecţii suplimentare din materiale plastice sau cu mantale din cauciuc siliconic, armate.

Protecţia climatică a cablurilor şi conductelor se asigură utilizând, după caz, materiale în construcţie F, TF, TA, TH, THA.

2. TUBURI PROTECTOARE

În conformitate cu STAS 11360/1-80, prin tub pentru instalaţii electrice se înţelege un element închis, care serveşte pentru instalarea şi/sau înlocuirea prin tragere a conductelor şi/sau a cablurilor.

Preview document

Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 1
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 2
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 3
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 4
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 5
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 6
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 7
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 8
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 9
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 10
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 11
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 12
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 13
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 14
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 15
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 16
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 17
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 18
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 19
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 20
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 21
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 22
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 23
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 24
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 25
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 26
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 27
Instalatii Electrice de Iluminat si Prize - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Instalatii Electrice de Iluminat si Prize.doc

Alții au mai descărcat și

Instalația electrică de forță a unei hale industriale

Generalități; Determinarea puterii aparente; Alegerea numărului și a puterii posturilor de transformare; Amplasarea postului de transformare;...

Proiectarea și simularea unei mașini asincrone trifazate cu rotor bobinat

Capitolul 1 1.1 Introducere (scurt istoric) Mașinile de curent alternativ se împart în două mari categorii: mașini sincrone și mașini asincrone....

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize pentru o Cabana

ARGUMENTUL Proiectul trateaza-instalatiile electrice pentru o cabana -instalatiile necesare -normele de protectie a muncii Memoriu tehnic...

Instalatii de Protectie Interioara

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Proiectarea Instalatiilor de Iluminat si Prize la O Cladire

CALCULUL FOTOMETRIC AL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica...

Executia Instalatiei de Iluminat si Prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Instalații Electrice

1. INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATORI Definiţii, clasificări Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate...

Tablouri Elecrice de Joasa Tensiune

Capitolul I INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE, DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR Instalaţiile electrice pentru iluminat...

Te-ar putea interesa și

Instalatie de Lumina si Forta pentru o Hala Industriala

Memoriu tehnic Proiectarea instalaţiei electrice de lumină şi forţă a unei hale industriale - anexă tehnico-socială. Prezentare generală Hala...

Instalatia Electrica de Iluminat si Prize pentru o Cabana

ARGUMENTUL Proiectul trateaza-instalatiile electrice pentru o cabana -instalatiile necesare -normele de protectie a muncii Memoriu tehnic...

Proiectarea Instalatiilor de Iluminat si Prize la O Cladire

CALCULUL FOTOMETRIC AL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica...

Executia Instalatiei de Iluminat si Prize

ARGUMENT Tema atestatului: Executia instalatiilor electrice de iluminat si prize Mi-am ales aceasta tema deoarece mi sa parut un subiect...

Instalație de iluminat și prize

I A. Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica care influenteaza direct ochiul omenesc....

Materiale Electroizolante, Reprezentarea Schemelor Electrice și Electronice

ARGUMENT Un rol deosebit de important în buna funcţionare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor la parametrii optimi îl are şi întreţinerea...

Tablouri Elecrice de Joasa Tensiune

Capitolul I INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE, DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR Instalaţiile electrice pentru iluminat...

Instalatii Electrice de Iluminat si Prize

Argument In conditiile actuale, de mentinere inalt de dezvoltare industriala, caracterizat prin crearea de mari capacitati de productie dotate cu...

Ai nevoie de altceva?