Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 18302
Mărime: 1.66MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: GHEORGHE HAZI
FACULTATEA DE INGINERIE SECŢIA ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Cuprins

CAPITOLUL 1 PROBLEME GENERALE ALE INSTALATIILOR DE PROTECTIE PRIN RELEE UTLIZATE IN SISTEMELE ELECTROENERGETICE

1.1 Introducere

1.2 Criterii de performanţă impuse protecţiilor prin relee

1.3 Schema de principiu a unei instalaţii de protecţii prin relee

1.4 Clasificarea instalaţiilor de protecţie prin relee

1.5 Protecţii de bază, de rezervă şi auxiliare

CAPITOLUL 2 DEFECTE Şl REGIMURI ANORMALE ÎN INSTALAŢIILE ELECTROENERGETICE

2.1. Tipuri de defecte si regimuri anormale

2.2. Particularitatile calcului curentilor de scurt circuit pentru proiectarea releelor

2.3 Scurtcircuite bifazate si trifazate

2.4 Scurtcircuitul monofazat

2.5 Puneri la pamant in retelele cu curenti mici de punere la pamant

CAPITOLUL 3 PROTECTIA RETELELOR DE MEDIE TENSIUNE

3.1 Tipuri de protecţie utilizate în reţelele de MT cu neutrul izolat

3.2 Tipuri de protecţii utilizate în reţelele de MT cu neutrul compensat

3.3 Metode de identificare a defectelor monofazate în reţelele de MT cu neutrul legat la pământ prin rezistenţă de limitare

CAPITOLUL 4 LUCRARE DE LABORATOR

PROTECTIA IMPOTRIVA PUNERILOR LA PAMANT A RETELELOR DE MEDIE TENSIUNE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

PROBLEME GENERALE ALE INSTALAŢIILOR DE PROTECŢIE PRIN RELEE UTILIZATE ÎN SISTEMELE ELECTROENERGETICE

1.1 Introducere

Una din principalele condiţii care se pun instalaţiilor electrice este aceea a siguranţei în funcţionare, adică a alimentării continue cu energie electrică a consumatorilor.

Asigurarea funcţionării fără întrerupere a instalaţiilor electrice are o importanţă deosebită, atât datorită faptului că urmările perturbaţiilor în funcţionare pot fi foarte grave, cât şi faptului că instalaţiile electrice sunt mai expuse deranjamentelor decât alte genuri de instalaţii.

Gravitatea urmărilor perturbaţiilor provine în primul rând din faptul că, un defect apărut într-un loc al sistemului electroenergetic poate afecta funcţionarea întregului sistem, iar în al doilea rând poate conduce la efecte distructive extrem de mari.

Rolul principal al protecţiei prin relee şi al automatizărilor folosite în electroenergetică constă în limitarea efectelor avariilor apărute şi în asigurarea alimentării fără întrerupere cu energie electrică a consumatorilor [5].

Protecţia prin relee a unei instalaţii electrice este formată din totalitatea aparatelor şi dispozitivelor destinate să asigure în mod automat deconectarea instalaţiei în cazul apariţiei unui defect sau regim anormal de funcţionare, periculos pentru instalaţie; în cazul defectelor şi regimurilor anormale care nu prezintă un pericol imediat, protecţia prin relee nu comandă deconectarea instalaţiei, ci semnalizează apariţia regimului anormal.

Deconectarea se efectuează prin comanda declanşării întreruptoarelor care leagă echipamentul protejat (EP) la celelalte elemente ale sistemului energetic (SE).

Separarea automată a instalaţiei defecte de restul sistemului electric (SE) urmăreşte trei obiective [9]:

a) Să împiedice dezvoltarea defectului, respectiv extinderea efectelor acestuia cu afectarea altor instalaţii din sistemul electric (SE).

b) Să preîntâmpine distrugerea instalaţiei în care a apărut defectul, prin întreruperea rapidă a tuturor posibilităţilor de alimentare a defectului.

c) Să stabilească un regim normal de funcţionare pentru restul sistemului electric, asigurând astfel în condiţii cât mai bune continuitatea alimentării consumatorilor.

1.2 Criterii de performanţă impuse protecţiilor prin relee

Pentru îndeplinirea în condiţii cât mai bune a obiectivelor descrise mai sus, dispozitivele de protecţie, indiferent de tipul lor trebuie să răspundă unor criterii de performanţă dintre care amintim: rapiditatea, selectivitatea, sensibilitatea, siguranţa în funcţionare, independenţa faţă de condiţiile exploatării, economicitatea.

1.2.1. Rapiditatea. Rapiditatea este una dintre cele mai importante condiţii pe care trebuie să o îndeplinească o instalaţie de protecţie. Necesitatea unei acţionări rapide rezultă din pericolele pe care le prezintă întârzierea lichidării scurtcircuitelor, acestea provocând deteriorarea echipamentelor, scăderi importante ale tensiunii şi pierderea stabilităţii funcţionării în paralel a centralelor electrice de sistem.

Acţiunea termică se produce datorită energiei degajate sub formă de căldură în spaţiul în care se produce un scurtcircuit, energie care variază proporţional cu timpul, are valori foarte ridicate şi determină creşteri locale de temperatură ce conduc la topirea conductoarelor, distrugerea izolaţiilor şi chiar incendii.

Pentru asigurarea stabilităţii termice în timpul scurtcircuitelor, secţiunea conductoarelor se calculează cu relaţia:

(1.1)

unde: este valoarea efectivă a curentului de scurtcircuit în regim staţionar;

- timpul fictiv, este timpul în care curentul având valoarea staţionară a curentului de scurtcircuit ar degaja aceeaşi cantitate de căldură ca şi curentul real de scurtcircuit, în timpul real de existenţă a acestuia;

K – constantă cu valori cuprinse între 0,8  1.

Preview document

Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 1
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 2
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 3
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 4
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 5
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 6
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 7
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 8
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 9
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 10
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 11
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 12
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 13
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 14
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 15
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 16
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 17
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 18
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 19
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 20
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 21
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 22
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 23
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 24
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 25
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 26
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 27
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 28
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 29
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 30
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 31
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 32
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 33
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 34
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 35
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 36
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 37
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 38
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 39
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 40
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 41
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 42
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 43
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 44
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 45
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 46
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 47
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 48
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 49
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 50
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 51
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 52
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 53
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 54
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 55
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 56
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 57
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 58
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 59
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 60
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 61
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 62
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 63
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 64
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 65
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 66
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 67
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 68
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 69
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 70
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 71
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 72
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 73
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 74
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 75
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 76
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 77
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 78
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 79
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 80
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 81
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 82
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 83
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 84
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 85
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 86
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 87
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 88
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 89
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 90
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 91
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 92
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 93
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 94
Protecția împotriva punerilor la pământ a rețelelor de medie tensiune - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Protectia Impotriva Punerilor la Pamant a Retelelor de Medie Tensiune.doc

Alții au mai descărcat și

Stație electrică de transformare 100-20 kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 100/20kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Maglev

Maglev este un sistem confom caruia trenurile se misca deasupra sinelor folosind fortele electromagnetice dintre magnetii supraconductori de la...

Stații și Posturi de Transformare

ETAPA I Să se proiecteze o staţie de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban şi un post de transformare...

Caiet practică - electricitate

Electricitatea si aplicatiile sale au luat un mare avant inca din secolul al XIX-lea, cand se realizeaza transportul energiei electrice la distante...

Instalația de Alimentare cu Energie Electrică a Unei Intreprinderi

Să se proiecteze instalaţia de alimentare cu energie electrică a unei intreprinderi având receptoare de joasă tensiune de categoria I, II, III,...

Încălzirea unui conductor la trecerea curentului electric de conducție

Modul de realizare al lucrarii Această aplicaţie se referă la efectul Joule identificabil la încălzirea unei plăci din cupru asociată trecerii...

Partea Electrica a Centralelor si a Statiilor Electrice

Sa se proiecteze instalatia de alimentare cu energie electrica a unei societati comerciale, avand receptoarele electrice de joasa tensiune de...

Oportunitatea Compensării Energiei Reactive pentru un Distribuitor

Să se stabilească oportunitatea compensării energiei reactive pentru un distribuitor (D) dintr-o reţea de 10 kV, pentru care se dau toate...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Fezabilitate al unei Stații de Îmbuteliere GPL

Dezvoltarea impetuoasa a industriei chimice si petrochimice, diversificarea si cresterea parametrilor functionali în procesele de fabricatie,...

Instalație electrică interioară vilă (parter și etaj)

MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE 1.2. Denumirea lucrării: Instalaţii electrice interioare” Vila-parcela 1” 1.3. Faza documentaţiei: PT+DDE. 1.4....

Stație electrică de transformare 100-20 kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 100/20kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Echipamente Electrice

ECHIPAMENTE ELECTRICE Prin echipament electric se intelege,in general,orice dispozitiv intrebuintat pentru producerea...

Stabilizatoare

Pentru alimentarea aparaturii electronice sunt necesare surse de energie de curent continuu. Cu exceptia surselor chimice (baterii), celelalte se...

Tranzistoare

Tranzistorul bipolar este componenta electronica cea mai comuna iar varietatea montajelor ce utilizeaza tranzistoare este impresionanta. Întelegera...

Modelarea mecanismelor de cuplaj ale interferențelor electromagnetice

1. INTRODUCERE Transmisia perturbatiilor de la sursa pana la „victima” potentiala se face printr-un proces de cuplaj intre cele doua parti. Acest...

Protecția împotriva Șocurilor Electrice

PROTECTIA ÎMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE Cu toate ca fenomenele electrice referitoare la organismele vii sunt cunoscute înca din anii din jurul lui...

Ai nevoie de altceva?