Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4184
Mărime: 734.46KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lizeta Popescu

Extras din document

1. Introducere:

Instalaţiile de joasă tensiune se alimentează din cele de medie tensiune peste un transformator de medie - joasă tensiune. În cazul Postului de Transformare Aerian (PTA) de 20 0,4 kV, selectivitatea aparatelor de protecţie trebuie să fie asigurată de la celula de medie tensiune (m.t.) a staţiei de transformare de 110/20 kV din care este alimentată linia aeriană de 20 kV la care este racordat postul de transformare, până la ultimul receptor de joasă tensiune (j.t.), fără vreo discontinuitate în zona transformatorului. Având în vedere specificul postului de transformare aerian, pe partea de m.t. a transformatorului nu se poate monta un aparat de comutaţie cu capacitate de rupere (întrerupător automat tripolar) şi se montează doar siguranţe fuzibile, care să asigure protecţia transformatorului la defecte interne (scurtcircuit între spire sau între înfăşurări, atingeri la masă, etc.) şi la defecte externe care pot apărea pe legăturile cuprinse între bornele transformatorului şi bornele de intrare ale aparatelor de protecţie, atât pe partea de m.t., cât şi pe partea de j.t. Pe partea de j.t. a transformatorului se pot monta siguranţe fuzibile sau un întrerupător automat, echipat cu declanşatoare magnetotermice sau relee electronice, aparate care să asigure protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit împotriva defectelor externe care pot apărea în avalul bornelor lor de ieşire.

2. Siguranţă – Siguranţă- Siguranţă

2.1. Siguranţa 20 kV – siguranţa pe coloana 0,4 kV

Siguranţele fuzibile de pe partea de m.t. a transformatorului servesc exclusiv la protecţia acestuia împotriva scurtcircuitelor interne şi externe. În esenţă, siguranţele de pe partea de j.t. trebuie să asigure protecţia transformatorului împotriva scurtcircuitelor şi a suprasarcinilor. Prin urmare, curentul nominal al siguranţei de j.t. se recomandă să se aleagă cât mai apropiat de curentul nominal al înfăşurării de j.t. a transformatorului. Această diferenţiere de "sarcini" între siguranţele fuzibile de m.t. şi cele de j.t. de pe un transformator are două aspecte contradictorii:

- pe de o parte, este o împrejurare care favorizează comportarea lor selectivă;

- pe de alta parte, corespunzător "sarcinilor" ce le revin în protecţia transformatorului, este indicat ca siguranţele de j.t. să aibă caracteristica timp-curent lentă sau lent-rapidă, cât timp cele de m.t. se recomandă să aibă caracteristica timp-curent rapidă, ceea ce reprezintă o dificultate în asigurarea comportării lor selective. La alegerea siguranţei fuzibile de m.t. se adaugă necesitatea de a lua în considerare vârful (şocul) de curent care se produce la conectarea transformatorului la reţea, vârf care poate determina intervenţia nedorită a protecţiei. Curentul de şoc la conectarea la reţea a transformatorului depinde de materialului miezului feromagnetic (vârf foarte înalt la miez cu pierderi reduse) şi de puterea transformatorului, respectiv

se micşorează cu puterea acestuia.

Notă: Raportul între curentul de şoc şi curentul nominal are valorea, în medie, de 14 pentru transformatoare cu puteri sub 220 kVA şi usc= 4%, şi de 6 pentru puteri de peste 250 kVA şi usc= 6% [1].

Alegerea siguranţelor fuzibile de m.t. se va face în funcţie de curentul nominal pe partea de medie tensiune al transformatorului, în baza relaţiei:

Insig ≈ (1,3 … 2 ) Intrafo [A]

Cunoaşterea curentului de şoc (şi a materialul miezului magnetic) constituie un avantaj pentru a decide alegerea unui factor de multiplicare mai mic sau mai mare. Valorile recomandate diferă în funcţie de sursa de documentare, conform Tabelului 1; se observă că un fabricant de siguranţe recomandă valori mai mari pentru Insig faţă de instrucţiunea MEE, în baza observaţiei că respectivul curent "asigură suportarea unei suprasarcini de 30% a transformatorului şi o funcţionare sigură la scurtcircuitele de pe bornele secundare ale transformatorului".

Şi fabricanţii de siguranţe fuzibile de m.t. atrag atenţia asupra faptului că acestea trebuie să suporte curentul de şoc la conectarea transformatorului. Iată câteva recomandări [6]:

- valoarea curentului prezumat de pe caracteristica timp-curent a siguranţei fuzibile la momentul 100 ms, trebuie să fie de cca. 12 ori mai mare decât curentul nominal al transformatorului;

- curentul de întrerupere al siguranţei trebuie să fie mai mic, iar capacitatea de rupere să fie mai mare decât puterea de scurtcircuit a reţelei în locul de montare al transformatorului;

Preview document

Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 1
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 2
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 3
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 4
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 5
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 6
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 7
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 8
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 9
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 10
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 11
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 12
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 13
Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Protectia Termica a Transformatoarelor de Putere.doc

Alții au mai descărcat și

Blocul de Măsură și Protecție Monofazat

MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE Generalitati. Prin definitie, energia electrica este integrala puterii electrice efectuata intr-un anumit interval...

Transformatorul

1.Notiuni generale Transformatorul este un aparat static care modifica pe cale electromagnetica,parametrii unui circuit de curent...

Calculul Transformatoarelor

MEMORIU JUSTIFICATIV Transformatoarele electrice sunt o cucerire a tehnici aducând o data cu ele si deschiderea unor noi orizonturi pentru...

Instalatii de Protectie prin Relee

Instalaţia de protecţie prin relee este formata din totalitatea aparatelor şi dispozitivelor destinate să asigure deconectarea automată a...

Siguranțe Fuzibile

1. Introducere Un aparat electric este un ansamblu de dispozitive electrice şi mecanice destinat pentru comanda, protecţia, reglarea şi controlul...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Transformatoare de Distributie cu Miezuri din Otel Amorf

1. Producerea de metal amorf Se obtine dintr-o banda (sau foaie amorfa) racind niste aliaje de fier/bor/siliciu atat de rapid incat metalul...

Te-ar putea interesa și

Statie Electrica de Transformare 100-20 kV

Cap.1 TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o staţie electrică de transformare 100/20kV, amplasată în apropierea staţiei 400/110kV Gura Humorului...

Alimentarea cu Energie Electrica a unui Consumator Industrial cu Puterea Instalata 40 Mw

INTRODUCERE Prin prezentul proiect se urmăreşte alimentarea cu energie electrică a unui consumator industrial cu puterea activă instalată Pi = 40...

Proiectarea Stației Electrice de Alimentare a Consumatorilor ce Intră în Schema de Flux Tehnologic de Răcire cu Hidrogen

CAPITOLUL I DESCRIEREA INSTALATIEI DE RACIRE CU HIDROGEN A GENERATORULUI SINCRON [10,11] Evacuarea căldurii produse în interiorul generatoarelor...

Instalați electrice indstriale și rezidențiale

- Tema Proiectului Sa se proiecteze instalatia electrica de alimentare cu energie a unui spatiu de productie avand urmatoarele datele initiale:...

Instalații Electrice

TEMA PROIECTULUI Dimensionarea instalatiei electrice de iluminat si forta pentru un atelier de prelucrari mecanice dintr-o uzina constructoare de...

Automatizarea și Protecția Sistemelor Electroenergetice

• Definitie : Prin automatizarea sistemelor electroenergetice se înţelege aplicarea principiilor şi metodelor automaticii în conducerea şi...

Ai nevoie de altceva?