Relee Termobimetalice

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2073
Mărime: 169.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea “LUCIAN BLAGA” din Sibiu Facultatea de Inginerie

Cuprins

Clasificarea releelor de protecţie 3

1. Funcţionarea releelor termobimetalice 5

1.1. Principiul de funcţionare al releelor termobimetalice .5

1.2. Caracteristica de protecţie a releului termobimetalic 7

1.3. Variante constructive de relee termobimetalice 9

2. Bibliografie 13

Extras din document

CLASIFICAREA RELEELOR DE PROTECŢIE

Releele sunt echipamente cu funcţionare automată care sub acţiunea unui parametru electric de intrare (curentul/tensiunea) produc o variaţie în salt a parametrului de intare, determinând un proces electric de stabilire sau întrerupere a circuitului de comandă al instalaţiei protejate.

Ca şi declanşatoarele releele (care determină comutaţia într-un circuit electric) trebuie să îndeplinească condiţiile de: selectivitate, sensibile, rapiditate şi siguranţă în funcţionare.

Rolul releelor de protecţie este de a proteja instalaţiile electrice împotriva funcţionării în regimuri anormale, prin transmiterea unor semnale electrice ce determină izolarea locului defect prin intermediul aparatelor de comutaţie.

Clasificarea releelor de protecţie se face după mai multe criterii:

1. După principiul de funcţionare al mecanismului motor:

- relee termice

- electromagnetice

- de inducţie

- magnetoelectrice

- electrodinamice

- electronice

2. După mărimea pe care o protejează:

- relee de current

- relee de tensiune

- relee de putere

- relee de impedanţă

- relee de frecvenţă

- relee de timp

- relee de temperatură

3. După felul în care este realizată acţiunea faţă de o anumită valoare a mărimii de intrare:

- relee maximale, care acţionează dacă mărimea protejată dacă mărimea protejată depăşeşte o anumită valoare

- relee minimale, care acţionează când mărimea protejată scade sub o anumită valoare (sau dispare)

- relee direcţionale, care acţionează dacă se schimbă sensul mărimii protejate (de exemplu: sensul de circulaţie al puterii)

4.După felul în care acţionează asupra aparatelor de comutaţie:

- relee directe, la care elementul de protecţie acţionează direct asupra aparatului de comutaţie

- relee indirecte, la care acţiunea se transmite prin intermediul unor contacte din circuitul electric auxiliar al aparatului de comutaţie

5. După modul de conectare în circuit:

- relee primare, la care înfăşurarea este parcursă de mărimea din circuitul de protejat

- relee secundare a căror înfăşurare este alimentată din secundarul unui transformator de măsură prin a cărui primar trece mărimea din circuitul de protejat

6. În funţie de valoarea timpului de acţionare ta, definit ca timpul din momentul apariţiei semnaluluzi de intare care acţionează asupra elementului sensibil al releului şi până în momentul acţionării releului, relee se clasifică în:

- relee fără inerţie (ultrarapide), când ta<10ms

- relee rapide, când

- relee normale, când

- relee lente, când

- relee temporizate, când ta>1s[5]

1. FUNCŢIONAREA RELEELOR TERMOBIMETALICE

Releele termobimetalice sunt aparate de protecţie, care acţionând asupra unui aparat de comutaţie, produc întreruperea alimentării unui consumator, la o anumită temperatură a elementului sensibil al releului. Elementul sensibil sau senzorul termic este o lamelă de bimetal.

Releele termobimetalice sunt relee de curent şi se utilizează mai ales pentru protecţia maşinilor electrice, împotriva încălzirilor excesive ca urmare a funcţionării maşinilor la suprasarcini de lungă durată. Curentul de suprasarcină al motorului, încălzeşte mecanismul bimetalic al releului şi când temperatura atinge valoarea maximă admisă, releul termobimetalic trebuie să acţioneze asupra unor contacte care provoacă deconectarea motorului de la reţea. Releele termobimetalice nu asigură protecţia împotriva curenţilor de scurtcircuit, deoarece rezistenţa de încălzire a acestor relee se poate arde înainte ca aceste relee să acţioneze. De aceea la protecţia motoarelor electrice aceste relee termobimetalice se asociază cu relee electromagnetice cu acţiune instantanee sau cu siguranţe fuzibile cu rol de protecţie împotriva curenţilor de scurtcircuit.

1.1 Caracteristica de protecţie a releului termobimetalic

Această caracteristică exprimă dependenţa dintre timpul de acţionare al releului şi valoarea curentului care parcurge bimetalul. Această caracteristică devine constantă odată cu creşterea curentului ce parcurge bimetalul, timpul de acţionare al releului scade. În figura 1.1 curba 2 reprezintă caracteristica de protecţie a bimetalului în stare rece, curba 3 este caracteristica de protecţie a bimetalului preîncălzit şi curba 1 este caracteristica tehnică a obiectului deprotejat (reprezentarea timpului se face în scară logaritmică).

O protecţie bună se realizează atunci când caracrteristicile 2 şi 3 se află sub caracteristica 1, pentru toată gama curenţilor posibili.

Preview document

Relee Termobimetalice - Pagina 1
Relee Termobimetalice - Pagina 2
Relee Termobimetalice - Pagina 3
Relee Termobimetalice - Pagina 4
Relee Termobimetalice - Pagina 5
Relee Termobimetalice - Pagina 6
Relee Termobimetalice - Pagina 7
Relee Termobimetalice - Pagina 8
Relee Termobimetalice - Pagina 9
Relee Termobimetalice - Pagina 10
Relee Termobimetalice - Pagina 11
Relee Termobimetalice - Pagina 12
Relee Termobimetalice - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Relee Termobimetalice.doc

Alții au mai descărcat și

Scurtcircuit prin Siguranțe Fuzibile

ARGUMENT Instalaţiile electrice energetice constau dintr-un număr relativ mare de elemente componente , grupate funcţional, în general ţn patru...

Siguranțe Fuzibile

1. Introducere Un aparat electric este un ansamblu de dispozitive electrice şi mecanice destinat pentru comanda, protecţia, reglarea şi controlul...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Voltmetre Verificatoare si Inregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Unei Instalatii Electrice a Unei Hale Industriale

CAPITOLUL 1 Realizarea unui proiect tehnic si a caietului de sarcini privind instalatia electrica de alimentare cu energie a unei hale industriale...

Aparate Electrice de Protecție

ARGUMENT Aparate electrice de protecţie Regimul nominal de funcţionare al unei instalaţii electrice este cel pentru care a fost ea dimensionată,...

Frigidere și Congelatoare

Notiuni introductive 1.1. Istoric Frigiderul, sau mai exact, posibilitatea de a pastra la temperaturi scazute gheata necesara racirii...

Echipamente Electrice, Clasificarea Aparatelor Electrice de Joasa Tensiune

Aparatele electrice sunt sisteme tehnice utilizate in producerea, transportul si dislributia energiei electrice. Aparatele electrice pot fi...

Echipamente Electrice

Principiul pornirii stea-triunghi Figura 2.2.1 Variaţia curentului şi momentului la pornirea stea-triunghi. Pentru motoare cu puterea mai mare de...

Proiect Echipamente Electrice

Pornirea stea-triunghi a motorului pentru acţionarea unei pompe. Pornirea stea-triunghi a motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit...

Transportor cu Bandă

Echipamente Electrice II, 2011 FR Să se dimensioneze o schemă electrică de comandă, pornire, inversare de sens, protecţie şi semnalizare, a unui...

Ai nevoie de altceva?