Standardizarea în Industria Electrotehnică

Referat
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1461
Mărime: 12.94KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Petre Viorel
In cadrul facultatii de Inginerie Electrica, laborator MPT

Extras din document

1. Noţiuni de bază

Prin standardizare se înţelege reglementarea tehnică, unitară, organizată, care stabileşte norme şi prescripţii privitoare la calitatea, caracteristicile, dimensiunile, forma, materialele, gama de tipuri şi alte elemente ce definesc un produs, precum şi privitoare la unele metode de analiză şi încercări, noţiuni ştiinţifice, unităţi de măsură, terminologie, clasificare, simbolizare, marcare, desene tehnice, proiectare, execuţie etc. Standardizarea este o activitate specifică ce stabileşte, pentru probleme reale sau potenţiale, dispoziţi destinate unei utilizări comune sau repetate, furnizează reguli şi îndrumări sau caracteristici pentru diferite activitaţi sau rezultatele lor, urmă-rind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat.

Obiectul principal al standardizării îl constituie crearea condiţiilor pentru organiza-rea raţională a producţiei prin specificarea, tipizarea, normalizarea şi unificarea, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor, cât şi pentru reglementarea relaţiilor dintre producător şi beneficiar.

Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut care prevede pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii, şi caracteristici referitoare la diferite activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat.

Lucrările de standardizare naţională, internaţională şi europeană se realizează în comitete tehnice, care sunt organisme tehnice, care sunt organisme create pe domenii de activitate. În România, organul suprem de specialitate al administraţiei publice în domeniul standardizării este Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) aprobată prin ordonanţa nr. 39 din 30 ian. 1998.

România face parte din Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), Comisia Europeană de Standardizare (CEN), Comisia Electrotehnică Internaţioneală (CEI) şi este membru afiliat al Comitetului European-de Standardizare Electrotehnică (CENELEC).

Până la data de 28.08.1992 standardele române au avut sigla STAS (STAndard de Stat), iar după aceea dată standardele au sigla SR (Standard Român). Standardele cu sigla STAS îşi menţin valabilitatea până la revizuirea sau anularea lor. Standardele române identice cu standardele internaţionale au sigla SR CEI, SR ISO, STAS CEI, urmată de numărul standardului internaţional respectiv. Standardele române identice cu standardele europene au sigla SR EN (STAS EN) urmată de numărul standardului european respectiv.

Începând cu 01.01.1997, CEI în acord cu ISO a introdus un nou sistem de numerotare pentru standardele internaţionale, ghiduri şi rapoarte tehnice. Atribuirea numerelor pentru toate standardele din domeniul electrotehnic este cuprins între 60000 şi 79999.

Până în 2001, aceste standarde au fost clasificate şi numerotate după un sistem alfanumeric cuprinzând sectoare, grupe şi subgrupe. Sectoarele erau clasificate după ramura de producţie şi notate cu litere A, B, C etc. Sectorul rezervat domeniului electrotehnicii era sectorul F (energetică şi electrotehnică – electronica). Acest sector cuprindea 9 grupe iar fiecare grupa avea 9 subgrupe.

Exemplu: F3= materiale electrotehnică

F4= maşini şi aparate electrice

F41= maşini electrice rotative

F42= transformatoare

După 2001 lista standardelor a fost prezentata conform clasificării internaţionale a standardelor (ICS), care prezintă un sistem unificat de clasificare a standardelor pe 3 niveluri de clasificare ierarhice.

Exemplu: 29 - Electrotehnică

29.120 - Accesorii electrice

29.120.01 - Accesorii electrice în general

Preview document

Standardizarea în Industria Electrotehnică - Pagina 1
Standardizarea în Industria Electrotehnică - Pagina 2
Standardizarea în Industria Electrotehnică - Pagina 3
Standardizarea în Industria Electrotehnică - Pagina 4
Standardizarea în Industria Electrotehnică - Pagina 5
Standardizarea în Industria Electrotehnică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Standardizarea in Industria Electrotehnica.doc

Alții au mai descărcat și

Aparate Electrice

Capitolul 1 Introducere în teoria şi construcţia aparatelor electrice 1. Rolul aparatelor electrice Prin aparate electrice se înţeleg aparatele...

Echipamente Electrice, Clasificarea Aparatelor Electrice de Joasa Tensiune

Aparatele electrice sunt sisteme tehnice utilizate in producerea, transportul si dislributia energiei electrice. Aparatele electrice pot fi...

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Standardizarea în inginerie electrică

1. Standardizarea - Definitie Domeniul economic și comercial care poate aduce avantaje calitative și cantitative tuturor celor care sunt...

Tehnologia Echipamentelor Electrice

INTRODUCERE România parcurge, în prezent, un proces complex de tranzitie si reformă mult mai dificil decât s-a presupus initial, care vizează...

MPT - Laboratoare

1. Noțiuni de bază Prin standardizarea se intelege reglementarea tehnica, unitara, organizata, care stabileste norme si prescriptii privitoare la...

Standardizarea în industria electrotehnică

Standardul este un document tehnic stabilit sau aprobat de un organism recunoscut (de ex. Asociatia de Standardizare din România – ASRO sau...

Standaredizarea în Industria Constructoare de Sisteme Electrice

NOTIUNI INTRODUCTIVE Începuturile acestei activitati dateaza din perioada premergatoare celui de al doilea razboi mondial, primele standarde cu...

Te-ar putea interesa și

Managementul Calitatii totale cu Aplicatie in Serviciile Bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Roboti Industriali

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a roboţilor industriali 1.1 Descrierea roboţilor industriali Actualmente, mediile industriale trebuie să...

Standardizarea produselor - organisme naționale și internaționale de standardizare - conținutul unui standard

Capitolul I Consideraţii generale privind standardizarea produselor alimentare 1.1. Definirea standardizării Standardizarea , definită de EN...

Sinteze Mediul de Afaceri European

I. MEDIUL EUROPEAN AL AFACERILOR Delimitări conceptuale Afacerile europene se referă la o varietate de activităţi agricole, industriale sau din...

Tehnologia Echipamentelor Electrice

INTRODUCERE România parcurge, în prezent, un proces complex de tranzitie si reformă mult mai dificil decât s-a presupus initial, care vizează...

Echipamente

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND APARATELE SI ECHIPAMENTELE ELECTRICE 1.1 DEFINIŢII ALE INSTALAŢILOR SI ECHIPAMENTELOR ELECTRICE Ansamblul...

MPT - Laboratoare

1. Noțiuni de bază Prin standardizarea se intelege reglementarea tehnica, unitara, organizata, care stabileste norme si prescriptii privitoare la...

Standardizarea în industria electrotehnică

Standardul este un document tehnic stabilit sau aprobat de un organism recunoscut (de ex. Asociatia de Standardizare din România – ASRO sau...

Ai nevoie de altceva?