Toate referatele din domeniul Energetica

 • Securitatea cibernetica in retelele electrice

  1. Introducere Astăzi producerea, transportul, și distribuția energiei electrice sunt tot mai dependente de sistemele digitale, inclusiv sistemele de informații și rețele de comunicații. Această evoluție introduce noi vulnerabilități in fiabilitatea alimentării cu energie electrică, bazate pe introducerea și expunerea de vulnerabilități în sistemele digitale, și de comunicații . Sistemele de automatizare, protecție și control din stații s-au schimbat în mod semnificativ în ultimul deceniu și...

 • Alimentarea cu energie electrica si termica a unei case izolate, din surse regenerabile de energie

  Rezumat Lucrarea a aavut ca scop demonstrarea posibilității de alimentare cu energie electrică și termică a unei case izolate, folosind numai surse regenerabile de energie. S-a calculat necesarul de energie electrică și termică si s-au propus soluții de alimentare. Ca și soluții pentru alimentarea cu energie electrică s-au propus soluții individuale cum ar fi alimentarea numai pe bază de panouri fotovoltaice sau turbină eoliană sau turbină hidroelectrică. O altă soluție care va asigura o...

 • Metode moderne de valorificare a deseurilor

  În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului(ANPM). Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deșeurilor în România are o pondere de 10 miliarde EURO. Încă din 1970 s-a conștientizat opinia că deșeurile constituie o problemă și că metodele de tratare...

 • Conferinta 2017 - Coeficientul de ramificare

  INTRODUCERE Scopul lucrării de cercetare constă în îmbunătățirea metodelor de estimare a pierderilor de putere și tensiune în rețelele eelctrice de 0,4 kV, deoarece aceste rețele sunt extinse și nu există o metodologie plauzibilă privind estimarea acestor pierderi mai ales cu luarea în considerație a coeficientului de ramificare și coeficientului de nesimetrie. Determinarea pierderilor de energie electrică în rețelele electrice de joasă tensiune Se consideră o LE de joaă tensiue ( vezi...

 • Compresor MFMH

  Un compresor este o mașină termică folosită pentru mărirea presiunii unui gaz închis într-un recipient, prin micșorarea volumului său. Compresoarele comprimă aerul de la o presiune inițială de intrare (de obicei presiunea atmosferică), până la presiunea de refulare, superioară. Raportul dintre presiunea finală și presiunea inițială a gazului comprimat se numește raport de comprimare. Dacă acest raport este mai mic ca 3, nu se folosește termenul de compresor, ci cel de suflantă. Pentru a...

 • Politica in domeniul energiei

  Monopolul compаniilor energentice de-а lungul timpului а resimțiț puternic problemele de mediu, lа cаre s-а аdаugаt în lа sfârșitul аnilor `60 și crizа petrolului. Аstfel că s-а ridicаt problemа аsigurării resurselor energetice. Problemele energetice аu аtrаs în ultimii аni tot mаi mult аtențiа oаmenilor de știință și politicienilor, iаr în primul deceniu аl secolului XXI аceаstă problemа а devenit și unа dintre prioritățile Uniuni Europene. Există două motive pentru cаre Uniuneа Europe ...

 • Adaptari si modificari ale legii Energiei Electrice si Gazelor Naturale

  În politică și drept legile reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită. Constituția României prevede că cetățenii au dreptul să inițieze proiecte de lege, susținute cu o listă cu cel puțin 100.000 semnături. Pornind e la faptul ca resursele energetice conventionale sunt limitate, iar impactul aspura mediului este mai puternic de la an la an, a fost...

 • Aplicatii ale stocarii energiei solare in domeniul incalzirii incintelor de locuit

  Capitolul I: Generalitati: Daca vorbim de energii regenerabile toată lumea crede ca este o invenţie a sec.XXI. În momentul de faţă, la nivel mondial, principala resursă energetică (aproximativ 70%) o constituie combustibilii: cărbune, petrol, gaz, lemn, reziduri combustibile. O altă parte este reprezentată de energia produsă în hidrocentrale şi în centralele nucleare. Din totalul energiei consumată, aproximativ o treime este utilizată sub diverse forme pentru încălzirea locuinţelor şi...

 • Bazinul hidrografic al Crisurilor

  Situat în partea de vest a României, bazinul hidrografic al Crişurilor este mărginit la nord şi nord-est de bazinul Someşului, la est şi sud de bazinul Mureşului, iar la vest de frontiera ungară. Bazinul Crişurilor include următoarele râuri principale: Barcăul, Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb,care se unesc două cate două pe teritoriul Ungariei, formând un singur curs care confluează cu Tisa. Suprafaţa totală a bazinului este de 25.537 km2 din care 14.860 km2 pe teritoriul...

 • A performance improving of a typical transcritical CO2 refrigeration cycle

  Together with the care for our environment, the natural refrigerant CO2 is seen as an attractive solution due to its excellent advantages in refrigeration application. In some cases transcritical vapor compression cycles are used instead of the conventional vapor compression cycles (air conditioning). Transcritical CO2 refrigeration cycles present low efficiencies because of losses encountered during expansion processes. In this paper, an ejector expansion transcritical CO2 refrigeration...

 • Tema

  In cadrul acestei teme am analizat un sistem test pe baza a trei scenarii: 1. Regimul de baza; 2. Regimul înrăutatit; 3. Regimul de baza cu doua tipuri de contingente:  deconectarea unei laturi;  deconectarea unui generator. In urma acestei analize, am urmarit evolutia sistemului prin conectarea sau deconectarea dispozitivelor de compensare a puterii reactive, dispozitive de tip FACTS. Sistemul test initial (reteaua electrica initiala) nu are in componenta sa dispozitive FACTS...

 • Corp de pompa

  Pompa de ulei ca element functional: Pompa este destinata transportului de fluid cu viteza si presiune relativ mica ( pompe de presiune sunt cele cu piston si supape de admisie si evacuare.) Transportul de ulei se face prin intermediul golurilor dintre dinti pe partea dinspre exterior Pentru asigurarea unei bune etanseitati , deci a unei presiuni a uleiului cele 2 roti dintate - pinioane nu au joc radial si nici axial. Utilizare pompa dse ulei la tractoare precum si la alte...

 • Modelarea proceselor biologice din statiile de epurare

  Procedeele biologice sunt considerate de specialiştii în domeniul epurării apelor uzatecele mai eficiente şi economice metode de îndepărtare a substanţelor organice prezente înapele uzate. Prin epurarea biologică se înţelege complexul de operaţiuni şi faze tehnologice prin care materiile organice existente în apele uzate provenind din cele mai diverse activităţiantropice sunt transformate cu ajutorul unor culturi de microorganisme în produşi dedegradare fără nocivitate (CO2, H2O şi altele) şi...

 • Modelarea proceselor de sedimentare in statiile de epurare

  Sistemele de epurare a apelor uzate au un istoric care depăşeşte 100 de ani, dar modalitatea de funcţionare şi, mai ales, de construcţie a acestor sisteme s-a bazat vreme îndelungată pe dat exclusiv empirice. În a doua jumătate a secolului trecut, o serie de cercetători şi, ulterior, institute de cercetare sau grupuri de lucru s-au ocupat cu definirea, concretizarea şi optimizarea unor sisteme de modelare, care să poată fi utilizate în designul şi controlul staţiilor de epurare, fie în...

 • Tratarea deseurilor solide

  INCINERAREA DESEURILOR IN BUCURESTI 1. Definitie : Incinerarea este un proces de oxidare uscata la temperaturi mari care reduce deseul organic combustibil la o materie anorganica necombustibila. Acest procedeu se aplica si deseurilor menajere care nu pot fi reciclate sau refolosite. Incinerarea este fezabila numai daca capacitatea calorica a deseurilor este mai mare decat 2000 Kcal/Kg (8370 KJ/Kg). Amplasament: Depozitul ecologic de deseuri Chiajna,Bucuresti Inaugurat la 13 aprilie 2006,...

Pagina 1 din 15