Referatele din domeniul Energetică

Sisteme integrate de conversie electromagnetică - Maglev

1. INTRODUCERE În contextual actual când lumea este în continuă expansiune, transportul tradițional nu mai corepunde așteptărilor societății, în special în zonele suprapopulate. Transportul pe calea ferată este una dintre cele mai vechi și mai folosite opțiuni. Combustibilul folosit de-a lungul timpului pentru... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reducerea emisiilor în tehnologiile de producere a energiei electrice și termice

Introducere Emisiile globale în 2010 s-au apropiat de 30 de gigatone (Gt). Aproximativ 12 Gt (40%) sunt emise din sectorul de producere a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul și gazul natural, pentru a genera căldura necesară pentru a alimenta turbine cu abur.... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Radiografia în timp real

1. INRTODUCERE Radiografia in timp real (RTR) sau radioscopia in timp real, este o metoda de examinare nedistructiva, in care imaginea este produsa electronic. De cele mai multe ori imaginea este obtinuta prin trecerea radiatiilor prin obiectul de inspectat si ajunge pe panoul flueorescent (ce inlocuieste filmul... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Energia nucleară

Scurt istoric Încercările de a folosi o reacție nucleară controlată pentru a produce energie electrică au început în anii 1940 în mai multe țări. În Uniunea Sovietică, în a doua jumătate a anilor '40, înainte de încheierea lucrărilor privind crearea primei bombe atomice sovietice (testul s-a desfășurat la 29 august... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Piața de energie electrică

1. Introducere Peste tot în lume deschiderea piețelor de energie electrică a urmărit eliminarea monopolului natural și a integrării pe verticală a sectorului energetic și înlocuirea acestora cu mecanisme concurențiale, care să ofere consumatorilor posibilitatea de a-și alege în mod liber furnizorul. Astfel,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Energie regenerabilă utilizată la încălzirea casei cu ajutorul colectoarelor solare

Rezumat Energia solară este energia radiantă produsă în Soare ca rezultat al reacțiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe Pământ prin spațiu în cuante de energie numite fotoni, care interacționează cu atmosfera și suprafața Pământului. Energia solară se referă la transferul energiei luminoase a radiației... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Comparație între sistemele de curățare a gazelor de ardere

Introducere Arderea este procesul de oxidare rapidă a unor substanțe, în urma căruia se degajă căldură. Din punct de vedere termodinamic, procesul de ardere este analizat global, în sensul că nu se studiază mecanismul de desfășurare a arderii, denumit cinetica arderii, care este un fenomen chimic extrem de complex... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Energia electrică produsă din surse regenerabile

Sursele regenerabile de energie se refera la forme de energie rezultate din procese naturale regenerabile, la care ciclul de producere are loc in perioade de timp comparabile cu perioadele lor de consum. Astfel, energia luminii solare, a vanturilor, a apelor curgatoare, a proceselor biologice si a caldurii... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurarea calității proceselor energo-nucleare

1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ASIGURĂRII CALITĂȚII 1.1. ÎNCADRAREA PROBLEMELOR DE CALITATE ÎN LEGISLAȚIE Pe baza analizei procesului de producție, s-au stabilit principiile fundamentale ale asigurării calității. Apoi au fost analizate standardele internațonale de referință din seria ISO 9000 și s-a ajuns la... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Reducerea emisiilor de praf din gazele de ardere

În cazul arderii combustibililor solizi, gazele rezultate conțin importante cantități de cenușă. Concentrația de cenușă în gazele de ardere depinde în principal de conținutul de cenușă al combustibilului și de tehnologia de ardere. În figura 1 s-a reprezentat schematic traseul cenușii într-un generator de abur cu... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Stații de compresoare a gazelor

I. INTRODUCERE Un câmp de gaze naturale produce inițial prin sonde de extracție gaze, la presiuni în general superioare presiunii necesare transportului și de aceea sub aspectul debitelor, presiunilor și factorului final de recuperare este suficientă energia de zăcământ. După o perioadă de expluatare, în funcție... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Biomasa și producerea de biogaz

Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă, datorită marelui său potențial, viabilității sale economice și a numeroaselor beneficii aduse pe plan social și în ceea ce privește calitatea mediului înconjurător. Biogazul este un gaz combustibil obținut prin fermentația anaerobă a... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sisteme de conversie a energiei

INTRODUCERE O societate modernă,cu o dezvoltare economică și socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient și capabil să asigure țara cu resurse energetice și energie în mod fiabil și de lungă durată. Energia în deosebi electricitatea, a penetrat în profunzime viața noastră cotidiană,... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Securitatea cibernetică în rețelele electrice

1. Introducere Astăzi producerea, transportul, și distribuția energiei electrice sunt tot mai dependente de sistemele digitale, inclusiv sistemele de informații și rețele de comunicații. Această evoluție introduce noi vulnerabilități in fiabilitatea alimentării cu energie electrică, bazate pe introducerea și... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Alimentarea cu energie electrică și termică a unei case izolate, din surse regenerabile de energie

Rezumat Lucrarea a aavut ca scop demonstrarea posibilității de alimentare cu energie electrică și termică a unei case izolate, folosind numai surse regenerabile de energie. S-a calculat necesarul de energie electrică și termică si s-au propus soluții de alimentare. Ca și soluții pentru alimentarea cu energie... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode moderne de valorificare a deșeurilor

În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului(ANPM). Din punct de vedere economic,... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conferința 2017 - Coeficientul de ramificare

INTRODUCERE Scopul lucrării de cercetare constă în îmbunătățirea metodelor de estimare a pierderilor de putere și tensiune în rețelele eelctrice de 0,4 kV, deoarece aceste rețele sunt extinse și nu există o metodologie plauzibilă privind estimarea acestor pierderi mai ales cu luarea în considerație a coeficientului... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Compresor MFMH

Un compresor este o mașină termică folosită pentru mărirea presiunii unui gaz închis într-un recipient, prin micșorarea volumului său. Compresoarele comprimă aerul de la o presiune inițială de intrare (de obicei presiunea atmosferică), până la presiunea de refulare, superioară. Raportul dintre presiunea finală și... citește mai departe

2 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Politica în domeniul energiei

Monopolul compаniilor energentice de-а lungul timpului а resimțiț puternic problemele de mediu, lа cаre s-а аdаugаt în lа sfârșitul аnilor `60 și crizа petrolului. Аstfel că s-а ridicаt problemа аsigurării resurselor energetice. Problemele energetice аu аtrаs în ultimii аni tot mаi mult аtențiа oаmenilor de știință... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Adaptări și modificări ale legii Energiei Electrice și Gazelor Naturale

În politică și drept legile reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită. Constituția României prevede că cetățenii au dreptul să inițieze proiecte de lege, susținute cu o... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Aplicații ale stocării energiei solare în domeniul încălzirii incintelor de locuit

Capitolul I: Generalitati: Daca vorbim de energii regenerabile toată lumea crede ca este o invenţie a sec.XXI. În momentul de faţă, la nivel mondial, principala resursă energetică (aproximativ 70%) o constituie combustibilii: cărbune, petrol, gaz, lemn, reziduri combustibile. O altă parte este reprezentată de... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bazinul hidrografic al Crisurilor

Situat în partea de vest a României, bazinul hidrografic al Crişurilor este mărginit la nord şi nord-est de bazinul Someşului, la est şi sud de bazinul Mureşului, iar la vest de frontiera ungară. Bazinul Crişurilor include următoarele râuri principale: Barcăul, Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb,care se... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras

A performance improving of a typical transcritical CO2 refrigeration cycle

Together with the care for our environment, the natural refrigerant CO2 is seen as an attractive solution due to its excellent advantages in refrigeration application. In some cases transcritical vapor compression cycles are used instead of the conventional vapor compression cycles (air conditioning). Transcritical... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Temă

In cadrul acestei teme am analizat un sistem test pe baza a trei scenarii: 1. Regimul de baza; 2. Regimul înrăutatit; 3. Regimul de baza cu doua tipuri de contingente:  deconectarea unei laturi;  deconectarea unui generator. In urma acestei analize, am urmarit evolutia sistemului prin conectarea sau... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Corp de pompă

Pompa de ulei ca element functional: Pompa este destinata transportului de fluid cu viteza si presiune relativ mica ( pompe de presiune sunt cele cu piston si supape de admisie si evacuare.) Transportul de ulei se face prin intermediul golurilor dintre dinti pe partea dinspre exterior Pentru asigurarea unei... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview