Toate referatele din domeniul Energetica

 • Reducerea emisiilor in tehnologiile de producere a energiei electrice si termice

  Introducere Emisiile globale în 2010 s-au apropiat de 30 de gigatone (Gt). Aproximativ 12 Gt (40%) sunt emise din sectorul de producere a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul și gazul natural, pentru a genera căldura necesară pentru a alimenta turbine cu abur. Arderea acestor combustibili are ca rezultat producerea de dioxid de carbon () - captarea termică primară, „gazul cu efect de seră” responsabil de încălzirea globală, pe lângă alte...

 • Radiografia in timp real

  1. INRTODUCERE Radiografia in timp real (RTR) sau radioscopia in timp real, este o metoda de examinare nedistructiva, in care imaginea este produsa electronic. De cele mai multe ori imaginea este obtinuta prin trecerea radiatiilor prin obiectul de inspectat si ajunge pe panoul flueorescent (ce inlocuieste filmul clasic) ce ofera o diferenta de luminozitate cand interactiounea radiatie-panou se produce. Elementele fluorescente ale ecranului intensificator formeaza o imagine mult mai clara...

 • Energia nucleara

  Scurt istoric Încercările de a folosi o reacție nucleară controlată pentru a produce energie electrică au început în anii 1940 în mai multe țări. În Uniunea Sovietică, în a doua jumătate a anilor '40, înainte de încheierea lucrărilor privind crearea primei bombe atomice sovietice (testul s-a desfășurat la 29 august 1949), oamenii de știință sovietici au început să dezvolte primele proiecte de utilizare pașnică a energiei nucleare, principala direcție fiind puterea electrică. În 1948, la...

 • Piata de energie electrica

  1. Introducere Peste tot în lume deschiderea piețelor de energie electrică a urmărit eliminarea monopolului natural și a integrării pe verticală a sectorului energetic și înlocuirea acestora cu mecanisme concurențiale, care să ofere consumatorilor posibilitatea de a-și alege în mod liber furnizorul. Astfel, piețele de energie se cristalizează de regulă în jurul unui nucleu format din doi actori principali, și anume operatorul de sistem - care asigură coordonarea tehnică a pieței - respectiv...

 • Energie regenerabila utilizata la incalzirea casei cu ajutorul colectoarelor solare

  Rezumat Energia solară este energia radiantă produsă în Soare ca rezultat al reacțiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe Pământ prin spațiu în cuante de energie numite fotoni, care interacționează cu atmosfera și suprafața Pământului. Energia solară se referă la transferul energiei luminoase a radiației de Soare. Aceasta poate fi folosită pentru a genera energie electrică (panouri fotovoltaice) sau pentru încălzirea interiorului unei clădiri (panouri solare). Totodată, încălzind...

 • Comparatie intre sistemele de curatare a gazelor de ardere

  Introducere Arderea este procesul de oxidare rapidă a unor substanțe, în urma căruia se degajă căldură. Din punct de vedere termodinamic, procesul de ardere este analizat global, în sensul că nu se studiază mecanismul de desfășurare a arderii, denumit cinetica arderii, care este un fenomen chimic extrem de complex și nu se studiază nici produsele intermediare ale arderii. Combustibilii sunt substanțe care prin ardere, respectiv oxidare, produc o însemnată cantitate de căldură și deci pot...

 • Energia electrica produsa din surse regenerabile

  Sursele regenerabile de energie se refera la forme de energie rezultate din procese naturale regenerabile, la care ciclul de producere are loc in perioade de timp comparabile cu perioadele lor de consum. Astfel, energia luminii solare, a vanturilor, a apelor curgatoare, a proceselor biologice si a caldurii geotermale pot fi captate utilizand diferite procedee. Sursele de energie neregenerabile includ energia nucleara precum si energia generata prin arderea combustibililor fosili, asa cum ar...

 • Asigurarea calitatii proceselor energo-nucleare

  1. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE ASIGURĂRII CALITĂȚII 1.1. ÎNCADRAREA PROBLEMELOR DE CALITATE ÎN LEGISLAȚIE Pe baza analizei procesului de producție, s-au stabilit principiile fundamentale ale asigurării calității. Apoi au fost analizate standardele internațonale de referință din seria ISO 9000 și s-a ajuns la concluzia că principiile stabilite elimină caracterul birocratic imprimat de această serie. În final, s-a analizat și standardul european EN 45012 și s-a ajuns la concluzia că acesta...

 • Reducerea emisiilor de praf din gazele de ardere

  În cazul arderii combustibililor solizi, gazele rezultate conțin importante cantități de cenușă. Concentrația de cenușă în gazele de ardere depinde în principal de conținutul de cenușă al combustibilului și de tehnologia de ardere. În figura 1 s-a reprezentat schematic traseul cenușii într-un generator de abur cu arderea cărbunelui în strat, pe grătar (a), respectiv în în stare pulverizată (b). Dacă în cazul arderii cărbunelui pe grătar rulant, gradul de antrenare a cenușii xa are valori...

 • Statii de compresoare a gazelor

  I. INTRODUCERE Un câmp de gaze naturale produce inițial prin sonde de extracție gaze, la presiuni în general superioare presiunii necesare transportului și de aceea sub aspectul debitelor, presiunilor și factorului final de recuperare este suficientă energia de zăcământ. După o perioadă de expluatare, în funcție de intensitatea acestuia și de caracteristicile fizico-geologice ale zăcământului, presiunea dinamică de extracție scade sub valoarea necesară transportului către consumatori și se...

 • Biomasa si producerea de biogaz

  Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă, datorită marelui său potențial, viabilității sale economice și a numeroaselor beneficii aduse pe plan social și în ceea ce privește calitatea mediului înconjurător. Biogazul este un gaz combustibil obținut prin fermentația anaerobă a reziduurilor organice agricole sau a altor culturi de biomasă; prin biogaz se asigură recuperarea energiei primare (solare) înglobate în acestea. Energia obținută din lanțul biomasă -...

 • Sisteme de conversie a energiei

  INTRODUCERE O societate modernă,cu o dezvoltare economică și socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient și capabil să asigure țara cu resurse energetice și energie în mod fiabil și de lungă durată. Energia în deosebi electricitatea, a penetrat în profunzime viața noastră cotidiană, jucând un rol fundamental în calitatea vieții, oferindu-ne confort și mobilitate și, în acelaș timp, contribuind esențial la dezvoltarea economică. Dependența societății și a...

 • Securitatea cibernetica in retelele electrice

  1. Introducere Astăzi producerea, transportul, și distribuția energiei electrice sunt tot mai dependente de sistemele digitale, inclusiv sistemele de informații și rețele de comunicații. Această evoluție introduce noi vulnerabilități in fiabilitatea alimentării cu energie electrică, bazate pe introducerea și expunerea de vulnerabilități în sistemele digitale, și de comunicații . Sistemele de automatizare, protecție și control din stații s-au schimbat în mod semnificativ în ultimul deceniu și...

 • Alimentarea cu energie electrica si termica a unei case izolate, din surse regenerabile de energie

  Rezumat Lucrarea a aavut ca scop demonstrarea posibilității de alimentare cu energie electrică și termică a unei case izolate, folosind numai surse regenerabile de energie. S-a calculat necesarul de energie electrică și termică si s-au propus soluții de alimentare. Ca și soluții pentru alimentarea cu energie electrică s-au propus soluții individuale cum ar fi alimentarea numai pe bază de panouri fotovoltaice sau turbină eoliană sau turbină hidroelectrică. O altă soluție care va asigura o...

 • Metode moderne de valorificare a deseurilor

  În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului(ANPM). Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deșeurilor în România are o pondere de 10 miliarde EURO. Încă din 1970 s-a conștientizat opinia că deșeurile constituie o problemă și că metodele de tratare...

Pagina 1 din 15