Toate referatele din domeniul Energetica

 • Reducerea emisiilor de praf din gazele de ardere

  În cazul arderii combustibililor solizi, gazele rezultate conțin importante cantități de cenușă. Concentrația de cenușă în gazele de ardere depinde în principal de conținutul de cenușă al combustibilului și de tehnologia de ardere. În figura 1 s-a reprezentat schematic traseul cenușii într-un generator de abur cu arderea cărbunelui în strat, pe grătar (a), respectiv în în stare pulverizată (b). Dacă în cazul arderii cărbunelui pe grătar rulant, gradul de antrenare a cenușii xa are valori...

 • Statii de compresoare a gazelor

  I. INTRODUCERE Un câmp de gaze naturale produce inițial prin sonde de extracție gaze, la presiuni în general superioare presiunii necesare transportului și de aceea sub aspectul debitelor, presiunilor și factorului final de recuperare este suficientă energia de zăcământ. După o perioadă de expluatare, în funcție de intensitatea acestuia și de caracteristicile fizico-geologice ale zăcământului, presiunea dinamică de extracție scade sub valoarea necesară transportului către consumatori și se...

 • Biomasa si producerea de biogaz

  Biomasa este considerată una din principalele forme de energie regenerabilă, datorită marelui său potențial, viabilității sale economice și a numeroaselor beneficii aduse pe plan social și în ceea ce privește calitatea mediului înconjurător. Biogazul este un gaz combustibil obținut prin fermentația anaerobă a reziduurilor organice agricole sau a altor culturi de biomasă; prin biogaz se asigură recuperarea energiei primare (solare) înglobate în acestea. Energia obținută din lanțul biomasă -...

 • Sisteme de conversie a energiei

  INTRODUCERE O societate modernă,cu o dezvoltare economică și socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient și capabil să asigure țara cu resurse energetice și energie în mod fiabil și de lungă durată. Energia în deosebi electricitatea, a penetrat în profunzime viața noastră cotidiană, jucând un rol fundamental în calitatea vieții, oferindu-ne confort și mobilitate și, în acelaș timp, contribuind esențial la dezvoltarea economică. Dependența societății și a...

 • Securitatea cibernetica in retelele electrice

  1. Introducere Astăzi producerea, transportul, și distribuția energiei electrice sunt tot mai dependente de sistemele digitale, inclusiv sistemele de informații și rețele de comunicații. Această evoluție introduce noi vulnerabilități in fiabilitatea alimentării cu energie electrică, bazate pe introducerea și expunerea de vulnerabilități în sistemele digitale, și de comunicații . Sistemele de automatizare, protecție și control din stații s-au schimbat în mod semnificativ în ultimul deceniu și...

 • Alimentarea cu energie electrica si termica a unei case izolate, din surse regenerabile de energie

  Rezumat Lucrarea a aavut ca scop demonstrarea posibilității de alimentare cu energie electrică și termică a unei case izolate, folosind numai surse regenerabile de energie. S-a calculat necesarul de energie electrică și termică si s-au propus soluții de alimentare. Ca și soluții pentru alimentarea cu energie electrică s-au propus soluții individuale cum ar fi alimentarea numai pe bază de panouri fotovoltaice sau turbină eoliană sau turbină hidroelectrică. O altă soluție care va asigura o...

 • Metode moderne de valorificare a deseurilor

  În România activitatea de gestionare a deșeurilor este fundamentată pe Legea 211/2011, care implementează o serie de directive ale Consiliului Europei. Coordonarea acestei activități cade în sarcina Ministerului Mediului și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului(ANPM). Din punct de vedere economic, activitatea de gestionare a deșeurilor în România are o pondere de 10 miliarde EURO. Încă din 1970 s-a conștientizat opinia că deșeurile constituie o problemă și că metodele de tratare...

 • Conferinta 2017 - Coeficientul de ramificare

  INTRODUCERE Scopul lucrării de cercetare constă în îmbunătățirea metodelor de estimare a pierderilor de putere și tensiune în rețelele eelctrice de 0,4 kV, deoarece aceste rețele sunt extinse și nu există o metodologie plauzibilă privind estimarea acestor pierderi mai ales cu luarea în considerație a coeficientului de ramificare și coeficientului de nesimetrie. Determinarea pierderilor de energie electrică în rețelele electrice de joasă tensiune Se consideră o LE de joaă tensiue ( vezi...

 • Compresor MFMH

  Un compresor este o mașină termică folosită pentru mărirea presiunii unui gaz închis într-un recipient, prin micșorarea volumului său. Compresoarele comprimă aerul de la o presiune inițială de intrare (de obicei presiunea atmosferică), până la presiunea de refulare, superioară. Raportul dintre presiunea finală și presiunea inițială a gazului comprimat se numește raport de comprimare. Dacă acest raport este mai mic ca 3, nu se folosește termenul de compresor, ci cel de suflantă. Pentru a...

 • Politica in domeniul energiei

  Monopolul compаniilor energentice de-а lungul timpului а resimțiț puternic problemele de mediu, lа cаre s-а аdаugаt în lа sfârșitul аnilor `60 și crizа petrolului. Аstfel că s-а ridicаt problemа аsigurării resurselor energetice. Problemele energetice аu аtrаs în ultimii аni tot mаi mult аtențiа oаmenilor de știință și politicienilor, iаr în primul deceniu аl secolului XXI аceаstă problemа а devenit și unа dintre prioritățile Uniuni Europene. Există două motive pentru cаre Uniuneа Europe ...

 • Adaptari si modificari ale legii Energiei Electrice si Gazelor Naturale

  În politică și drept legile reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită. Constituția României prevede că cetățenii au dreptul să inițieze proiecte de lege, susținute cu o listă cu cel puțin 100.000 semnături. Pornind e la faptul ca resursele energetice conventionale sunt limitate, iar impactul aspura mediului este mai puternic de la an la an, a fost...

 • Aplicatii ale stocarii energiei solare in domeniul incalzirii incintelor de locuit

  Capitolul I: Generalitati: Daca vorbim de energii regenerabile toată lumea crede ca este o invenţie a sec.XXI. În momentul de faţă, la nivel mondial, principala resursă energetică (aproximativ 70%) o constituie combustibilii: cărbune, petrol, gaz, lemn, reziduri combustibile. O altă parte este reprezentată de energia produsă în hidrocentrale şi în centralele nucleare. Din totalul energiei consumată, aproximativ o treime este utilizată sub diverse forme pentru încălzirea locuinţelor şi...

 • Bazinul hidrografic al Crisurilor

  Situat în partea de vest a României, bazinul hidrografic al Crişurilor este mărginit la nord şi nord-est de bazinul Someşului, la est şi sud de bazinul Mureşului, iar la vest de frontiera ungară. Bazinul Crişurilor include următoarele râuri principale: Barcăul, Crişul Repede, Crişul Negru şi Crişul Alb,care se unesc două cate două pe teritoriul Ungariei, formând un singur curs care confluează cu Tisa. Suprafaţa totală a bazinului este de 25.537 km2 din care 14.860 km2 pe teritoriul...

 • A performance improving of a typical transcritical CO2 refrigeration cycle

  Together with the care for our environment, the natural refrigerant CO2 is seen as an attractive solution due to its excellent advantages in refrigeration application. In some cases transcritical vapor compression cycles are used instead of the conventional vapor compression cycles (air conditioning). Transcritical CO2 refrigeration cycles present low efficiencies because of losses encountered during expansion processes. In this paper, an ejector expansion transcritical CO2 refrigeration...

 • Tema

  In cadrul acestei teme am analizat un sistem test pe baza a trei scenarii: 1. Regimul de baza; 2. Regimul înrăutatit; 3. Regimul de baza cu doua tipuri de contingente:  deconectarea unei laturi;  deconectarea unui generator. In urma acestei analize, am urmarit evolutia sistemului prin conectarea sau deconectarea dispozitivelor de compensare a puterii reactive, dispozitive de tip FACTS. Sistemul test initial (reteaua electrica initiala) nu are in componenta sa dispozitive FACTS...

Pagina 1 din 15