Toate referatele din domeniul Energetica

 • A performance improving of a typical transcritical CO2 refrigeration cycle

  Together with the care for our environment, the natural refrigerant CO2 is seen as an attractive solution due to its excellent advantages in refrigeration application. In some cases transcritical vapor compression cycles are used instead of the conventional vapor compression cycles (air conditioning). Transcritical CO2 refrigeration cycles present low efficiencies because of losses encountered during expansion processes. In this paper, an ejector expansion transcritical CO2 refrigeration...

 • Tema

  In cadrul acestei teme am analizat un sistem test pe baza a trei scenarii: 1. Regimul de baza; 2. Regimul înrăutatit; 3. Regimul de baza cu doua tipuri de contingente:  deconectarea unei laturi;  deconectarea unui generator. In urma acestei analize, am urmarit evolutia sistemului prin conectarea sau deconectarea dispozitivelor de compensare a puterii reactive, dispozitive de tip FACTS. Sistemul test initial (reteaua electrica initiala) nu are in componenta sa dispozitive FACTS...

 • Corp de pompa

  Pompa de ulei ca element functional: Pompa este destinata transportului de fluid cu viteza si presiune relativ mica ( pompe de presiune sunt cele cu piston si supape de admisie si evacuare.) Transportul de ulei se face prin intermediul golurilor dintre dinti pe partea dinspre exterior Pentru asigurarea unei bune etanseitati , deci a unei presiuni a uleiului cele 2 roti dintate - pinioane nu au joc radial si nici axial. Utilizare pompa dse ulei la tractoare precum si la alte...

 • Modelarea proceselor biologice din statiile de epurare

  Procedeele biologice sunt considerate de specialiştii în domeniul epurării apelor uzatecele mai eficiente şi economice metode de îndepărtare a substanţelor organice prezente înapele uzate. Prin epurarea biologică se înţelege complexul de operaţiuni şi faze tehnologice prin care materiile organice existente în apele uzate provenind din cele mai diverse activităţiantropice sunt transformate cu ajutorul unor culturi de microorganisme în produşi dedegradare fără nocivitate (CO2, H2O şi altele) şi...

 • Modelarea proceselor de sedimentare in statiile de epurare

  Sistemele de epurare a apelor uzate au un istoric care depăşeşte 100 de ani, dar modalitatea de funcţionare şi, mai ales, de construcţie a acestor sisteme s-a bazat vreme îndelungată pe dat exclusiv empirice. În a doua jumătate a secolului trecut, o serie de cercetători şi, ulterior, institute de cercetare sau grupuri de lucru s-au ocupat cu definirea, concretizarea şi optimizarea unor sisteme de modelare, care să poată fi utilizate în designul şi controlul staţiilor de epurare, fie în...

 • Tratarea deseurilor solide

  INCINERAREA DESEURILOR IN BUCURESTI 1. Definitie : Incinerarea este un proces de oxidare uscata la temperaturi mari care reduce deseul organic combustibil la o materie anorganica necombustibila. Acest procedeu se aplica si deseurilor menajere care nu pot fi reciclate sau refolosite. Incinerarea este fezabila numai daca capacitatea calorica a deseurilor este mai mare decat 2000 Kcal/Kg (8370 KJ/Kg). Amplasament: Depozitul ecologic de deseuri Chiajna,Bucuresti Inaugurat la 13 aprilie 2006,...

 • Monitorizarea poluarii sonore in zone urbane

  1. Introducere Sunetele fac parte integrantă din viaţa noastră, cu ajutorul lor putem comunica, suntem avertizaţi în cazul unor pericole, obţinem informaţii sau ne relaxăm ascultând muzica preferată. Din punct de vedere fizic sunetele reprezintă "vibraţii ale particulelor unui mediu capabile să producă o senzaţie auditiv”. Sunetul este o formă de energie fizică creată de obiectele care vibrează. Aceste vibraţii se transmit sub forma unor unde de presiune crescută sau scăzută care...

 • Raport de practica - S.C.Metroul S.A.

  1.Secţiunea A - Informaţii privind Partenerul de practică: 1.1.Date de identificare (denumire, adresă, date de contact) Denumirea firmei: S.C.Metroul S.A. Adresa: Str. Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050027. E-mail: metroul@metroul.ro Telefon: +40 311 047 102 +40 21 315 1189 Fax: +40 21 312 4335 1.2.Poziţionarea geografică 1.3.Scurtă descriere a companiei, număr de angajaţi Metroul S.A. este compania care realizează proiectarea metroului din București. Fiind...

 • Politica energectica a Uniunii Europene - Implementarea sistemelor de masurare inteligenta

  Politica energectica a Uniunii Europene - Implementare sistemelor de smart metering (contoare inteligente) 1. Politica energetică la nivel european Provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei includ aspecte cum ar fi creșterea dependenței de importuri, diversificarea limitată, nivelul ridicat al prețurilor la energie și volatilitatea acestora, creșterea cererii de energie la nivel global, riscurile de securitate care afectează țările producătoare și pe cele de tranzit,...

 • Panouri solare cu tuburi vidate

  TIPURI DE PANOURI SOLARE; DESCRIERE; COMPARAȚIE; RANDAMENT. Odată cu dezvoltarea economiei la nivel global, în egală măsură a crescut și consumul de energie, nevoia de diversificare a soluțiilor de obținere a acesteia fiind la momentul de față o prioritate majoră în perspectiva faptului că parte din sursele folosite atât în trecut cât și în prezent sunt – cel puțin teoretic – epuizabile. Consecința directă a folosirii surselor menționate, în special a combustibililor fosili, a fost creșterea...

 • Managementul Accidentelor Nucleare

  Energia nucleară este pe larg folosită sub diferite forme,ȋn folosul omenirii.Cu toate beneficiile,riscurile la care ne expunem,datorate unor situaţii accidentale pot atinge nivele catastrofale.Deşi probabilitatea de apariţie este foarte mică accidentele la reactori nucleari au consecinţe extrem de grave pentru populaţie şi mediul ȋnconjurător.Conform Normelor Republicane de Securitate Radiologică accidentul nuclear se defineşte ca o ȋnlănţuire de evenimente care conduc la pierderea...

 • Management in Specializarea Energetica

  1. Introducere Sloganul nostru: „Cu 2 Roți oriunde te poți” 1.1. Ce trebuie să facem? Ce este o afacere? Să clarificăm ce anume vrem să facem și să planificăm cât mai atent pașii de urmat. Nu uităm că succesul este 1% inspirație și 99% transpirație, așa că trebuie să asumim, cel puțin în prima perioadă, că vom investi mult timp și multă muncă în dezvoltarea afacerii. În economie, afacerea reprezintă ştiinţa socială de a conduce oamenii astfel încât aceştia să organizeze şi să menţină o ...

 • Solutii Ingineresti in Contextul Sustenabilitatii

  Rezumat lucrare: Mediu este fizic al contextul în care trăim şi durabilitatea necesită să recunoască limitele acestui mediu. Cantitatea de resurse naturale, care nu este nelimitată. Durabilitatea are de a face foarte mult cu noi, cu alegerile nosatre şi acţiunile noastre. Există o definiție recunoscute la nivel internațional, care vine de la binecunoscutul Raportul Brundtland, unde durabilitatea este explicata ca „satisfacerea nevoilor de azi fără a sacrifica abilitatea generațiilor...

 • Politica Energetica

  I. INTRODUCERE Energia este și va rămane una din preocupările globale majore ale secolului al XXI-lea, iar Europa nu reprezintă o excepție. Datorită faptului că se preconizează o creștere majoră a cererii de energie pe plan global în anii următori, s-au ridicat diverse întrebări referitoare la furnizările de energie în viitor, la competitivitatea economică a diverselor surse de energie si la impactul asupra mediului înconjurător. În conformitate cu Noua Politică Energetică a Uniunii Europene...

 • Impactul Producerii Energiei Electrice din Surse Regenerabile Asupra Mediului

  Introducere Una din problemele cruciale la ora actuală constă în conservarea resurselor şi în special a celor energetice. Din acest punct de vedere o soluţie din ce în ce mai acceptată o reprezintă folosire resurselor regenerabile. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premize importante, si anume, accesibilitate,...

Pagina 1 din 14