Sisteme de conversie a energiei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 6316
Mărime: 2.37MB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

1. CONCEPTUL DE ENERGIE 4

2. SISTEME DE CONVERSIE A ENERGIEI 6

2.1. Sisteme de conversie a energiei chimice 6

2.1.1 Centrală termoelectrică (CTE) 6

2.1.2. Centrală electrotermică (CET) 8

2.2. Sisteme de conversie a energiei nucleare 9

2.3. Sisteme de conversie a energiei termice (centrale electrice geotermale cu abur uscat, apă fierbinte) 10

2.4. Sisteme de converie a energiei solare 12

2.4.1. Colectorul plan solar pentru încălzirea apei și a aerului 13

2.4.2. Turn solar cu colector și turbine de aer 14

2.4.3. Sisteme parabolice 16

2.4.4. Sisteme foltovoltaice 17

2.5. Sisteme de conversie a energiei eoliene 19

2.6. Sisteme de conversie a energiei hidraulice 22

2.6.1. Hidrocentralele 22

2.6.2. Sisteme de conversie a energiei valurilor 23

2.6.3. Sisteme de conversie a energiei mareelor 25

BIBLIOGRAFIE 27

Extras din document

INTRODUCERE

O societate modernă,cu o dezvoltare economică și socială stabilă,nu poate fi concepută fără un conplex energetic eficient și capabil să asigure țara cu resurse energetice și energie în mod fiabil și de lungă durată.

Energia în deosebi electricitatea, a penetrat în profunzime viața noastră cotidiană, jucând un rol fundamental în calitatea vieții, oferindu-ne confort și mobilitate și, în acelaș timp, contribuind esențial la dezvoltarea economică. Dependența societății și a economiei de energie este în continuă creștere, fapt ce generează riscul întreruperilor fizice în aprovizionarea cu energie și,în cosecință, derivă riscuri economice și chiar politice. Republica Moldova, fiind o țară fără resurse energetice primare proprii, întodeauna va fi sub presiunea acestei dependențe energetice extreme.

Cu toate calitățile benefice și atractivitatea energiei, nu putem să nu considerăm faptul că sectorul energetic exercită un impact provocător asupra mediului. În zonele de producere și consum ale energiei se deteriorează ecosistemele; nu sunt de neglijat efectele dăunătoare asupra sănătății omului. Energia se produce preponderant din conbustibili fosili, la arderea cărora se elimină bioxidul de carbon, care este principalul gaz cu efect de seră. Umiditatea devine tot mai îngrijorată de încălzirea globală și de pericolul distrugerii mediului.

Energia ca resursă prețioasă trebuie folosită cât mai eficient. Rezervele de economisire a energiei în toate domeniile activității umane sunt enorme și ele necesită a fi valorificate.

1. CONCEPTUL DE ENERGIE

Energia este o mărime care indică capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic când trece printr-o transformare din starea sa într-o altă stare aleasă ca stare de referință.

Când un sistem fizic trece printr-o transformare, din starea sa în starea de referință, rămân în natură schimbări cu privire la poziția sa relativă și la proprietățile sistemelor fizice din exteriorul lui, adică: schimbarea poziției, vitezei, schimbarea stării termice, schimbarea stării electrice, magnetice, atât ale lui cât și ale sistemelor din exteriorul său.

Două dintre cele mai comune forme de energie sunt energia termică și electrică. Pe lângă aceste forme de energie mai există și alte forme de energie: energie mecanică, energie hidraulică, energie chimică, energie nucleară, etc.

Conversia diverselor forme de energie în energie electrică se poate face în două moduri importante:

- conversie directă;

- conversie indirectă.

Conversia directă presupune transformarea diverselor forme de energie direct în energie electrică. Pe acest tip de conversie se bazează funcționarea celulelor fotovoltaice și pilelor de combustie.

Conversia indirectă presupune transformarea diverselor forme de energie într-o formă de energie intermediară (termică, mecanică) și apoi în energie electrică. Acest tip conversie este caracteristic centralelor electrice.

În figura 1.1. se prezintă principalele forme de energie primară folosite precum și posibilitățile lor de conversie în alte forme.

Fig. 1.1 Principalele forme de energie primară și posibilitățile lor de transformare.

Bibliografie

1. Autori: I. Bostan, I. Sobor, lucrara: ,,Sisteme de conversie a energiilor regenerabile’’;

2. http://retele.elth.ucv.ro/Bratu%20Cristian/EGCE/001%20-%20Curs%201%20-%20EGCE%20-%20Energia.pdf;

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Energie_chimic%C4%83;

4. http://retele.elth.ucv.ro/Bratu%20Cristian/EGCE/002%20-%20Curs%202%20-%20EGCE%20-%20Centrale%20termoelectrice.pdf;

5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Termocentral%C4%83;

6. http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2017/01/Proiect-final_grupa-1-11.pdf ;

7. http://www.scrigroup.com/casa-masina/instalatii/Centrale-electrice-geotermale-94292.php;

8. http://ro-bul-ret.eu/images/stories/results/ret/modulul-3.pdf;

9. https://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrocentral%C4%83;

10. http://www.agir.ro/buletine/2479.pdf.

Preview document

Sisteme de conversie a energiei - Pagina 1
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 2
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 3
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 4
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 5
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 6
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 7
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 8
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 9
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 10
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 11
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 12
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 13
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 14
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 15
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 16
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 17
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 18
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 19
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 20
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 21
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 22
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 23
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 24
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 25
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 26
Sisteme de conversie a energiei - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de conversie a energiei.docx

Alții au mai descărcat și

Utilizarea surselor nepoluante de energie. energia solară prin conversie fotovoltaică

Memoriu justificativ Perspectiva epuizării într-un viitor nu prea îndepărtat a combustibililor fosili şi nesoluţionarea depozitării deşeurilor...

Energia Gradientului de Temperatura a Oceanelor

1.ENERGIA MĂRII Utilizarea energiei marilor si oceanelor lumii se afla înca în urma celei eoliene. Unii spun ca decalajul este de doua decenii....

Panouri solare cu tuburi vidate

TIPURI DE PANOURI SOLARE; DESCRIERE; COMPARAȚIE; RANDAMENT. Odată cu dezvoltarea economiei la nivel global, în egală măsură a crescut și consumul...

Studiu de impact al unei termocentrale pe cărbune

1. Termocentralele pe cărbune – sursă puternică de poluare Din prisma protecţiei mediului înconjurător, cel mai important domeniu de activitate...

Energia valurilor și mareei

Valurile pot produce energie, însă cea mai grea parte o reprezintă modalitatea prin care poate fi captată aceasta. Valurile pot acţiona un...

Curba Zilnica de Sarcina

Curba zilnica de sarcina -este o reprezentare grafica a modului de variatie a puterii electrice consummate pe parcursul unei zile Forma curbei de...

Marimi si Unitati de Masura

AMPER (A) - unitate (fundamentala) de intensitate a curentului electric - Amperul este intensitatea unui curent electric constant, care mentinut in...

Energetica si Conversia Energiei

EGCE-1 1.1. Conceptul de energie Energia este unul dintre cele mai profunde si utile concepte descoperite de om. Intelegerea sa corecta prezinta...

Te-ar putea interesa și

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a...

Instalații Termice cu Energie Solară

1. Introducere Producţia de energie este preocuparea de bază a societaţii industriale în secolul 21. În marea lor majoritate, problemele noastre...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Energii Alternative

Energii alternative Energia alternativă este un termen folosit pentru unele surse de energie şi tehnologii de stocare a energiei. În general el...

Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA COMPONENTELE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE PENTRU SISTEMUL DE...

Sisteme Durabile în Producția Animală

1. INTRODUCERE Energia solară este cea mai importantă sursă de energie a Pământului. Aproape fiecare formă de energie pe care oamenii o folosesc...

Conversia Energiei Solare în Energie Termică

1. Generalităţi Energia solară este energia radiantă produsă în soare ca rezultat al reacţiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe Pământ...

Optimizări Energetice în Procesarea Produselor Alimentare

1.Celule solare cu straturi subţiri 1.1.Obţinerea straturilor subţiri din oxizi,utilizate pentru fabricarea celulelor solare. Straturile subţiri...

Ai nevoie de altceva?