Structura Rețelelor de Distribuție

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7138
Mărime: 663.47KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Bogdan Neagu
TDEE... Universitatea tehnica Iasi

Cuprins

1.Consideraţii generale.3

2.Scheme ele conexiuni şi structura reţelelor electrice urbane şl rurale de distribuţie publică.3

3.Reţele publice de distribuţie de joasă tensiune.4

3.1Modul de realizare constructivă a reţelelor publice de joasă tensiune.9

4.Scheme de conexiuni și structura rețelelor de distribuție de medie tensiune.10

4.1 Scheme cu linie principală.12

4.2 Scheme cu linie principală dublă.15

4.3Scheme în buclă deschisă.16

4.4 Soluții de autostructurare a rețelelor de medie tensiune.18

5.Sisteme de distribuţie la înaltă tensiune.19

5.1Structura reţelelor publice de înaltă tensiune.21

6.Bibliografie.26

Extras din document

Posibiltăţi de configurare a reţelelor electrice de transport si distrbuţie

1.Consideraţii generale

Din studile făcute reiese că în fiecare din reţelele electrice din Romania se regasesc , parţial sau integral, urmatoarele categorii de reţele electrice

• Reţele de alimentare, formate din linii electrice aeriene sau subterane, statii de transformare şi puncte de alimentare prin care se realizează transpotul energiei electrice de la sursele de alimentare catre reţelele de distribuţie.

• Reţele de distribuţie de medie sau de joasă tensiune, formate din linii electrice aeriene sau subterane şi posturi de transformare care preiau energia electrică din reţeaua de alimentare şi o distribuie la consumatori

Ceea ce diferă de la oraş la oras este modul de organizare si de funcţionare al diferitelor categorii de reţele electrice, nivelul de dezvoltare si treptele de tensiune adoptate

2.Scheme ele conexiuni şi structura reţelelor electrice urbane şl rurale de distribuţie publică

Construcţia raţională a reţelelor elctrice publice urbane sau rurale este de o deosebită importanţă, deoarece, în prezent, investiţiile în aceste obiective sunt foarte mari, energia electrică tranzitată şi distribuită prin acestea fiind în continuă creştere, iar indicatorii de calitate tot mai ridicaţi.

Prin alegerea structurii şi arhitecturii unei reţele de alimentare publică urbană sau rurală se înţelege, de regulă, precizarea tensiunii de alimentare, a schemelor de conexiuni ale reţelei, precum şi dimensionarea optimă a elementelor componente: linii de repartiţie, distribuitori de medie şi joasă tensiune, transformatoare de putere din staţiile şi posturile de transformare etc.

Figura 1 Structura generală a unei reţele publice urbane

In ce priveşte criteriile de alegere a schemelor şi structurii reţelelor electrice, acestea sunt următoarele:

Asigurarea, în perspectiva de lungă durată (20 -30 ani), a consu¬mului de energie electrică pentru zona alimentată, conform previ¬ziunii sau prognozelor de sarcină,

Eficienţa economică a variantei sau soluţiei alese, determinată prin cheltuieli minime de investiţii, costuri scăzute de exploatare - întreţi¬nere, cheltuieli minime pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.

Realizarea siguranţei necesare în funcţionarea instalaţiilor de alimen¬tare cu energie eletrică.

Reducerea numărului şi duratei de întrerupere a consumatorilor de energie eletcrică.

Asigurarea calităţii energiei electrice furnizate consumatorilor, pre¬cum şi limitarea, în cadrul valorilor admisibile, a perturbaţiilor provocate de consumatori în funcţionarea reţelelor electrice de medie şi joasă tensiune, conform PE 143/94 .

Asigurarea funcţionării economice a reţelelor de distribuţie în condi¬ţiile variaţiei sarcinii, datorate ciclurilor sezoniere şi a consumatorilor de tip sezonier.

Spre exemplificare, în Figura 1 este prezentată o porţiune de reţea publică de distribuţie, pentru o aglomerare urbană (oraş), în scopul înţelegerii structurii şi arhitecturii acesteia, punându-se în evidenţă toate cele trei reţele de joasă, medie şi respectiv înaltă tensiune .

Pentru fiecare sistem de repartiţie şi de distribuţie publică, alegerea schemelor reţelelor de 110 kV, 20 kV şi 0,4 kV, a staţiilor şi posturilor de transformare, a arhitecturii reţelelor şi a soluţiilor sau variantelor constructive, se realizează numai pe baza unor studii de dezvoltare în perspectivă, pe o durată de minimum 15 ani a reţelei electrice, studiile respective trebuind să fie fundamentate tehnico-economic.

O caracteristică importantă a soluţiei sau variantei alese constă în aceea că trebuie să permită dezvoltarea instalaţiilor şi după această perioadă, fără a fi necesare modificări esenţiale, cu integrarea elementelor principale ale reţelelor electrice existente, adică soluţiile să fie autostructurante. Studiile de dezvoltare trebuiesc reactualizate periodic şi ori de câte ori se modifică în mod semnifica¬tiv ipotezele de bază.

Ţinând seama de experienţa acumulată în ultimii ani, privind comportarea în exploatare a reţelelor de distribuţie publică, aceasta va fi un factor hotărâtor în ceea ce priveşte fundamentarea şi reactualizarea studiilor de perspectivă, în acest domeniu. Această experienţă acumulată se va baza, în principal, pe evi¬denţa, pe o perioadă de 5 - 10 ani, a datelor de exploatare referitoare la frecven¬ţa ieşirilor din funcţiune a elementelor principale ale instalaţiilor, frecvenţa funcţionării rezervărilor active, eficienţa alimentării de rezervă, durata restabi¬lirii alimentării, precum şi frecvenţa diferitelor tipuri de avarii.

Soluţiile sau variantele stabilite la poiectarea reţelelor publice de distri¬buţie trebuie să se încadreze în strategia elaborată în studiile de dezvoltare cu etapizarea realizării lucrărilor, în corelaţie cu datele privind evoluţia consumului de energie electrică pe categorii de consumatori şi pe global zonă alimentată.

Preview document

Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 1
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 2
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 3
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 4
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 5
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 6
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 7
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 8
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 9
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 10
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 11
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 12
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 13
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 14
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 15
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 16
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 17
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 18
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 19
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 20
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 21
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 22
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 23
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 24
Structura Rețelelor de Distribuție - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Structura Retelelor de Distributie.docx

Alții au mai descărcat și

Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică

Introducere Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi...

Studiul Teoretic și Experimental al Separatoarelor Electrice

Generalități Echipamentele de comutație reprezintă o clasă importantă a echipamentelor electrice, având în principal rolul de a stabili și...

Alimentare cu Energie Electrică

INTRODUCERE La baza oricărui sistem tehnologic de producție modern se află Sistemul de Alimentare cu Energie Electrică a Întreprinderilor. Ca...

Stații și posturi de transformare

Considerand cunoscute o serie de informatii de bazã, cum ar fi: profilul si amplasamentul obiectivului, nivelul de poluare, datele climaterice,...

Model Proiect Retele Electrice

1. DIMENSIONAREA POSTURILOR DE TRANSFORMARE În această etapă se va urmări: - Stabilirea tipului de transformator utilizate în posturile de...

Proiect PECS 2

Sarcina minima se considera de ordinul 0,7 SMtot Circuite de evacuare in sistem Zone de consum alimentate numai din centrala Statia SMtot TSM...

Sistemul energetic național - producerea transportul și distribuția energiei electrice

1.Introducere Energetica este ramura ştiinţei care se ocupă cu: studiul surselor şi resurselor de energie; studiul metodelor de conversie a...

Transportul și Distribuția Energiei Electrice

I. SCURT ISTORIC Inteligenţa artificială porneşte de la premisa căreia toate activităţile cognitive pot fi modelate că procese de calcul....

Te-ar putea interesa și

Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România

Cuvânt înainte Transporturile, permit punerea în valoare a bogăţiilor naturale sau a resurselor geografice din diferite regiuni sau ţări,...

Proiect Marketing - SC Idea Studio SRL

PREZENTARE Societatea comerciala “Idea Studio” SRL a fost infiintata in iunie 2005 si are ca obiect de activitate prestarea serviciilor in...

Proiectarea Rețelelor Electrice de Distribuție Rurală

1)Locul şi rolul reţelelor de distribuţie rurală in cadrul sistemului electroenergetic Noţiuni introductive Evoluţia societăţi este strâns legată...

Strategii de Dezvoltare a Turismului Privind Statiunea Vatra Dornei(Dupa 1989)

INTRODUCERE Prin potentialul sau, atât natural cât si antropic, statiunea Vatra Dornei, respective depresiunea Dornelor, se impune atât pe plan...

Strategii de Dezvoltare a Turismului din Depresiunea Dornelor

INTRODUCERE Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în epoca contemporană, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Tendințe și Realizări în Asigurarea Parametrilor de Calitate a Energiei Electrice

CAP. 1 INTRODUCERE Calitatea, conform Organizatiei Internationale de Standardizare - I.S.O., reprezinta totalitatea trasaturilor si...

Metode moderne de îmbunătățire a calității tensiunii

Cap.1 Consideratii generale Tema dezvolta o cercetare in domeniul monitorizării calităţii energiei electrice. Detectarea şi clasificarea...

Studiu de Caz - SC Electrica SA

MOTO : ,,Unde este energie este si performanta. Unde este energie este si dezvoltare. Unde este energie este si comunicare. Unde este energie...

Ai nevoie de altceva?