Antidiabetice Orale

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Farmacie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 24439
Mărime: 331.03KB (arhivat)
Publicat de: Heracleea Butnaru
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iuga Cristina
Facultatea de farmacie Cluj-Napoca

Cuprins

 1. Derivaţii de sulfoniluree (antidiabetice orale) 3
 2. Tolbutamida 5
 3. Indicaţii terapeutice: 5
 4. Mod de administrare şi doze (adulţi şi copii), atitudine la omiterea unei doze: 5
 5. Reacţii adverse (incidenţă şi gravitate) şi tratamentul lor: 6
 6. Contraindicaţii şi precauţii (sarcina, alăptarea, vârstnici, insuficienţa renală sau hepatică): 7
 7. Interacţiuni (medicament-medicament şi medicament-aliment): 9
 8. Farmacocinetica: 9
 9. Eficienţa terapeutică: 10
 10. Forme farmaceutice-preparate autorizate în România: 10
 11. Conservare: 10
 12. Consilierea pacientului: 10
 13. Reglementări legislative cu privire la eliberarea din farmacie: 11
 14. Glibenclamid 11
 15. Indicaţii terapeutice: 12
 16. Mod de administrare şi doze (adulţi şi copii), atitudine la omiterea unei doze: 12
 17. Reacţii adverse (incidenţă şi gravitate) şi tratamentul lor: 14
 18. Contraindicaţii şi precauţii (sarcină, alăptare, vârstnici, insuficienţă renală sau hepatică): 15
 19. Interacţiuni (medicament-medicament şi medicament-aliment): 17
 20. Farmacocinetică: 19
 21. Eficienţa terapeutică: 20
 22. Forme farmaceutice-preparate autorizate în România 22
 23. Conservare: 23
 24. Consilierea pacientului: 23
 25. Reglementări legislative cu privire la eliberarea din farmacie: 24
 26. Glipizid 24
 27. Indicaţii terapeutice: 25
 28. Mod de administrare şi doze (adulţi şi copii), atitudine la omiterea unei doze: 25
 29. Reacţii adverse (incidenţă şi gravitate) şi tratamentul lor: 26
 30. Contraindicaţii şi precauţii (sarcină, alăptare, vârstnici, insuficienţă renală sau hepatică): 27
 31. Interacţiuni (medicament-medicament şi medicament-aliment): 28
 32. Farmacocinetică: 31
 33. Eficienţă terapeutică: 32
 34. Forme farmaceutice-preparate autorizate în România: 32
 35. Conservare: 32
 36. Consilierea pacientului: 32
 37. Reglementări legislative cu privire la eliberarea din farmacie: 33
 38. Gliqidon 33
 39. Indicaţii terapeutice: 34
 40. Mod de administrare şi doze (adulţi şi copii), atitudine la omiterea unei doze: 34
 41. Reacţii adverse (incidenţă şi gravitate) şi tratamentul lor: 34
 42. Contraindicaţii şi precauţii (sarcina, alăptare, vârstnici, insuficienţă renală şi hepatică): 35
 43. Interacţiuni (medicament-medicament şi medicament-aliment): 36
 44. Farmacocinetică: 36
 45. Eficienţă terapeutică: 36
 46. Forme farmaceutice - preparate autorizate în România: 36
 47. Conservare: 36
 48. Consilierea pacientului: 36
 49. Reglementări legislative cu privire la eliberarea din farmacie: 37
 50. Gliclazid 37
 51. Indicaţii terapeutice: 38
 52. Mod de administrare şi doze (adulţi şi copii), atitudine la omiterea unei doze: 38
 53. Reacţii adverse (incidenţa şi gravitatea) şi tratamentul lor: 39
 54. Contraindicaţii şi precauţii (sarcina, alăptare, vârstnici, insuficienţă renală sau hepatică): 39
 55. Interacţiuni (medicament-medicament şi medicament-aliment): 40
 56. Farmacocinetică: 41
 57. Eficienţă terapeutică: 41
 58. Forme farmaceutice-preparate autorizate în România: 42
 59. Conservare: 43
 60. Consilierea pacientului: 43
 61. Reglementări legislative cu privire la eliberarea din farmacie: 43
 62. Glimepirid 43
 63. Reacţii adverse (incidenţă şi gravitate) şi tratamentul lor: 46
 64. Contraindicaţii şi precauţii (sarcină, alăptare, vârstnici, insuficienţă renală sau hepatică): 46
 65. Interacţiuni (medicament-medicament şi medicament-aliment): 47
 66. Farmacocinetică: 50
 67. Eficienţă terapeutică: 52
 68. Forme farmaceutice-preparate autorizate în România: 52
 69. Conservare: 61
 70. Consilierea pacientului: 61
 71. Reglementări legislative cu privire la eliberarea din farmacie: 62
 72. REFERINŢE 63

Extras din referat

Derivaţii de sulfoniluree (antidiabetice orale)

Clasificare:

- Generaţia I: acetohexamidă, clorpropamidă, tolazamidă, tolbutamidă

- Generaţia a II-a: glipizid, glibenclamid, gliclazid, gliquidon, glibornurid

- Generaţia a III-a: glimepirid

Acţiunea principală a tuturor sulfonilureelor este de a stimula producţia şi secreţia insulinei indusă de glucoză la nivelul celulelor β ale insulelor pancreatice Langerhans. Mecanismul de acţiune constă în legarea medicamentului de receptorii specifici pentru sulfoniluree (SUR) cu închiderea consecutivă a canalelor de potasiu dependente de ATP din membrana celulelor insulare. Aceasta duce la depolarizarea membranei şi ulterior la deschiderea canalelor de calciu voltaj-dependente. Se produce astfel un influx de calciu, care va acţiona ca mesager secundar în interiorul celululei, determinând secreţia de insulină. Mai mult decât atât, toate preparatele sulfonilureice prezintă şi un efect extrapancreatic în sensul îmbunătăţirii acţiunii periferice a insulinei. Din punct de vedere al efectului hipoglicemic acest aspect este însă prea redus la majoritatea sulfonilureicelor pentru a fi important clinic. O excepţie o constituie însă glimepiridul, unde efectul periferic joacă un rol mai important, observându-se comparativ cu restul preparatelor, nivele mai scăzute ale insulinei sangvine la acelaşi efect hipoglicemic. Acest preparat are şi avantajul unei durate lungi de acţiune (o administrare zilnică) şi a unei eliberări de insulină pe termen scurt (mai fiziologică) la mesele principale. Preparatele ce determină o eliberare insulinică mai de scurtă durată, precum glipizidul şi tolbutamidul, împreună cu gliquidonul, un preparat eliminat preponderent prin bilă, sunt din păcate puţin utilizate. O stimulare de scurtă durată a eliberării insulinei la mesele principale scade pericolul hipoglicemiilor. Mai mult decât atât, insulina este oferită mai adecvat nevoilor organismului decât în cazul substanţelor cu acţiune prelungită. O poziţie de mijloc o ocupă glimepiridul, care prezintă o acţiune de lungă durată precum şi o eliberare de insulină rapidă şi cu durată redusă la momentul meselor principale. Gliquidonul şi glimepiridul (cel din urmă cu anumite limitări) pot fi administrate şi în condiţiile unei insuficienţe renale cu condiţia monitorizării atente a parametrilor metabolici. Restul sulfonilureelor nu pot fi folosite la pacienţi cu insuficienţă renală de grad înalt (creatinină > 2mg/dl).

Sulfonilureele se utilizează ca monoterapie la pacienţii cu diabet zaharat tip II normoponderali, precum şi în combinaţie cu inhibitori de α-glucozidază, metformin, tiazolidindione, insulină.

Noile recomandări ale Federaţiei Germane de Diabet DDG (Deutsche Diabetes- Gesellschaft) recomandă utilizarea de primă intenţie a glibenclamidului la pacienţii normoponderali, la care schimbarea stilului de viaţă nu a dus la atingerea ţintelor terapeutice. În cazul eşecului monoterapiei cu glibenclamid, se recomandă asocierea cu inhibitori de α-glucozidază sau tiazolidindione. Nu se recomandă combinaţia metformin – glibenclamid. Alte preparate des utilizate sunt glimepiridul şi gliquidonul ( la pacienţii cu insuficienţă renală).

Administrarea sulfonilureicelor se face în doze mici sau mijlocii, pornindu-se de la premiza că o stimulare maximală a celulelor β determină, pe lângă secreţia de insulină, eliberarea unui precursor potenţial aterogen (“preinsulină”). Terapia se iniţiază de obicei cu jumătate de tabletă şi în funcţie de efectul metabolic se poate creşte până la maxim 3 tablete pe zi (în funcţie de preparat). Prima doză se administrează la micul dejun; în caz de administrare a mai multor tablete, acestea se distribuie la 2 mese principale (maxim 2-0-1). Excepţie face glimepiridul, care se administrează o dată pe zi, la micul dejun (timp de înjumătăţire prelungit). În locul utilizării dozelor maximale, se recomandă combinarea timpurie cu inhibitori de α-glucozidază, tiazolidindione sau metformin (mai puţin recomandată este combinaţia metformin – glibenclamid) [10].

Tolbutamida

N-[(butilamino)-carbonil]-4 metil-benzen sulfonamidă

Indicaţii terapeutice:

Tolbuatamida este folosită în tratamentul diabetului zaharat non-insulino dependent, tipul II, în special la persoanele a căror tratament nu poate fi controlat numai prin dietă. Tolbutamida scade nivelul glicemiei prin stimularea pancreasului pentru a secreta insulină şi ajută organismul să folosească insulina eficient. Pancreasul trebuie să secrete insulină, pentru ca tolbutamida să-şi facă efectul.

Mod de administrare şi doze (adulţi şi copii), atitudine la omiterea unei doze:

Tolbutamida se prezintă sub forma unor comprimate orale, se administrează de obicei în mai multe doze, terapia prescrisă trebuie urmată exact, cu dozele prescrise, nu se întrerupe tratamentul chiar dacă simptomatologia se ameliorează.

Nu există o doză exactă pentru mentenanţa regimului în diabetul zaharat, atât pentru tolbutamidă cât şi pentru alţi derivaţi de sulfoniluree. Glicemia pacientului trebuie monitorizată periodic, pentru a determina doza minimă eficientă, doza maximă recomandată, primul eşec terapeutic (ex. scăderea inadecvată a glicemiei folosind doza maximă admisă), al doilea eşec terapeutic (ex. pierderea răspunsului hipoglicemiant după o perioadă iniţială de eficienţă). Hemoglobina glicozilată poate fi de asemenea o valoare importantă în monitorizarea răspunsului la terapie.

O periadă scurtă de tratament cu tolbutamidă poate fi suficientă în perioadele de pierdere tranzitorie a controlului glicemiei la pacienţii trataţi de obicei numai cu dietă.

Doza obişnuită de atac este de 1-2g/zi. Aceasta poate creşte sau scădea, în funcţie de răspunsul individual al fiecărui pacient. Folosirea unei doze nepotrivite poate creşte riscul apariţiei hipoglicemiei. Pacienţii ce nu aderă la regimul alimentar prescris sunt mult mai predispuşi să dea răspunsuri nesatisfăcătoare la tratament.

Dozele maxime admise sunt de 3g/zi. Dozele de menţinere sunt de obicei între 0,25-3g/zi. Doze de întreţinere peste 2g, sunt rareori necesare. Doza totală/zi poate fi luată în totalitate dimineaţa sau divizată în mai multe doze pe întreaga zi. În timp ce orice program de administrare este de obicei eficient, sistemul de doze divizate este preferat de unii clinicieni, din punctul de vedere al toleranţei digestive.

La vârstnici, debilitaţi sau malnutriţi şi pacienţi cu afecţiuni renale sau hepatice doza iniţială şi de menţinere trebuie să fie mai mică, pentru a nu produce reacţii hipoglicemice.

Terapia pacienţilor cărora li se schimbă tratamentul antidiabetic, de la un alt antidiabetic oral la tolbutamidă ar trebui să se facă conservativ, când medicamentul de la care se face transferul este altul decât clorpropamid, nu este necesară nici o perioadă de tranziţie şi nici o doză iniţială sau de atac. Când transferul se face de la clorpropamid, terapia trebuie monitorizată în primele două săptămâni, datorită retenţiei prelungite a clorpropamidei în corp şi posibilităţii ca efectul de adiţie al celor două să provoace hipoglicemie. Pacienţii ce primesc insulină 20 unităţi/zi sau mai puţin, pot fi trecuţi direct pe tolbutamidă, iar insulina întreruptă brusc. Pacienţii ce folosesc 20-40 unităţi/zi, pot începe terapia cu tolbutamidă, împreună cu o doză de insulină cu 30-50% mai mică decât cea iniţială, apoi se reduce în timp, când se observă un răspuns la tolbutamidă. La pacienţii ce primesc mai mult de 40 unităţi/zi insulină, terapia cu tolbutamidă este iniţiată o dată cu scăderea insulinei cu 20% în prima zi, apoi doza este scăzută încet, o dată cu apariţia răspunsului la tolbutamidă. Ocazional, trecerea la tolbutamidă a pacienţilor ce folosesc mai mult de 40 unităţi/zi insulină este recomandată în spitale. În această perioadă de conversie, când şi insulina şi tolbutamida sunt folosite, hipoglicemia apare foarte rar. În timpul scoaterii insulinei din schema de tratament, pacienţii trebuie testaţi pentru glicozurie şi acetonurie, de cel puţin trei ori pe zi. Apariţia acetonuriei persistente, cu glicozurie, indică faptul că pacientul prezintă tipul I de diabet şi necesită tratament cu insulină.

Preview document

Antidiabetice Orale - Pagina 1
Antidiabetice Orale - Pagina 2
Antidiabetice Orale - Pagina 3
Antidiabetice Orale - Pagina 4
Antidiabetice Orale - Pagina 5
Antidiabetice Orale - Pagina 6
Antidiabetice Orale - Pagina 7
Antidiabetice Orale - Pagina 8
Antidiabetice Orale - Pagina 9
Antidiabetice Orale - Pagina 10
Antidiabetice Orale - Pagina 11
Antidiabetice Orale - Pagina 12
Antidiabetice Orale - Pagina 13
Antidiabetice Orale - Pagina 14
Antidiabetice Orale - Pagina 15
Antidiabetice Orale - Pagina 16
Antidiabetice Orale - Pagina 17
Antidiabetice Orale - Pagina 18
Antidiabetice Orale - Pagina 19
Antidiabetice Orale - Pagina 20
Antidiabetice Orale - Pagina 21
Antidiabetice Orale - Pagina 22
Antidiabetice Orale - Pagina 23
Antidiabetice Orale - Pagina 24
Antidiabetice Orale - Pagina 25
Antidiabetice Orale - Pagina 26
Antidiabetice Orale - Pagina 27
Antidiabetice Orale - Pagina 28
Antidiabetice Orale - Pagina 29
Antidiabetice Orale - Pagina 30
Antidiabetice Orale - Pagina 31
Antidiabetice Orale - Pagina 32
Antidiabetice Orale - Pagina 33
Antidiabetice Orale - Pagina 34
Antidiabetice Orale - Pagina 35
Antidiabetice Orale - Pagina 36
Antidiabetice Orale - Pagina 37
Antidiabetice Orale - Pagina 38
Antidiabetice Orale - Pagina 39
Antidiabetice Orale - Pagina 40
Antidiabetice Orale - Pagina 41
Antidiabetice Orale - Pagina 42
Antidiabetice Orale - Pagina 43
Antidiabetice Orale - Pagina 44
Antidiabetice Orale - Pagina 45
Antidiabetice Orale - Pagina 46
Antidiabetice Orale - Pagina 47
Antidiabetice Orale - Pagina 48
Antidiabetice Orale - Pagina 49
Antidiabetice Orale - Pagina 50
Antidiabetice Orale - Pagina 51
Antidiabetice Orale - Pagina 52
Antidiabetice Orale - Pagina 53
Antidiabetice Orale - Pagina 54
Antidiabetice Orale - Pagina 55
Antidiabetice Orale - Pagina 56
Antidiabetice Orale - Pagina 57
Antidiabetice Orale - Pagina 58
Antidiabetice Orale - Pagina 59
Antidiabetice Orale - Pagina 60
Antidiabetice Orale - Pagina 61
Antidiabetice Orale - Pagina 62
Antidiabetice Orale - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Antidiabetice Orale.doc

Alții au mai descărcat și

Forme farmaceutice obținute pe bază de extracte

Capitolul I PREPARATE OBTINUTE PRIN EXTRACTIE 1.1 Extractia din produse vegetale Formele farmaceutice obtinute prin extractie sunt medicamente...

Preparate Injectabile

Conform monografiei „INIECTABILIA „ din FR X, preparatele injectabile sunt soluţii, suspensii emulsii sterile sau pulberi sterile care se dizolvă...

Antiinflamatoare, Analgezice, Antipiretice

MEMORIU Analgezia reprezintă un capitol important în practica medicală, nu numai ca mijloc de realizare a unei intervenţii de mică sau mare...

Medicația Sângelui

A . INTRODUCERE Sângele este ţesutul lichid care irigă toate organele şi ţesuturile. Cantitatea de sânge în organism este de 4 – 5 l , din care o...

Pulberi FR X

CAP. I. PULBERI - INTRODUCERE DEFINITIE Pulberile sunt preparate farmaceutice solide constituite din particule ale uneia sau ale mai multor...

Materii prime folosite în industria farmaceutică - excipienți

INTRODUCERE În compoziţia unui medicament, alături de substanţa activă care este resposabilă de acţiunea sa terapeutică, se găsesc şi o serie de...

Lemnul Dulce - Glycyrrhiza

Introducere Glycyrrhiza glabra L. (Fabacee) este o planta ierboasa, vivace prin rizomul si radacinile foarte bine dezvoltate, din care se desprind...

Afinul

Afinul =Vaccinium myrtillus= Increngatura: Angiospermatophyta Clasa: Dicotiledonate Ordinul: Ericales Familia: Ericaceae Gen si specie:...

Te-ar putea interesa și

Diabetul zaharat

Statistici despre diabetul zaharat şi complicaţiile sale în lume: - la fiecare 21 secunde este diagnosticat un caz nou de diabet; - la fiecare 12...

Îngrijirea paciențiilor cu diabet zaharat de tip II

ARGUMENT Pentru a se bucura de viaţă şi pentru a da maximum de randament, omul în activitatea sa, are nevoie în primul rând de sănătate. Această...

Elaborarea, Aprobarea și Executarea Bugetelor Program în Sistemul Sanitar

INTRODUCERE În vorbirea curentă, ca şi în literatura de specialitate, se folosesc mai multe expresii făcând parte din familia cuvântului finanţe,...

Medicația antidiabetică

Medicatia Antidiabetica CAPITOLUL 1 GENERALITATI Diabetul zaharat, o afectiune foarte raspandita si in plina extindere la toate nivelele...

Plan de nursing

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE MEDICALĂ Îngrijirea bolnavilor este o muncă de mare răspundere care reclamă cunoştinţe profesionale...

Analgezice și Antipiretice

I. INTRODUCERE Sanatatea este una din aspiratiile cele mai puternice a zilelor noastre si este strans si indisolubil legata de participarea...

Terapia febrei și a durerii

Introducere Sanatatea este una din aspiratiile cele mai puternice a zilelor noastre si este strans si indisolubil legata de participarea...

Pâinea hipoglucidică

Capitolul 1 1. GENERALITĂŢI 1.1. ISTORIA PÂINII Grâul a fost cultivat de oameni încă din cele mai vechi timpuri. Antropologii consideră că...

Ai nevoie de altceva?