Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Farmacie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 18519
Mărime: 609.79KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Barlea Svetlana

Cuprins

Introducere 1

Capitolul I. Sisteme informaţionale 2

1.1 Noţiuni generale 2

1.2 Proiectarea de ansamblu a sistemelor informatice; 4

1.3 Realizarea sistemelor informatice – elaborarea programelor; 16

Capitolul II. Farmacologie 25

2.1. Noţiuni de bază specifice medicamentelor; 26

2.2. Clasificarea medicamentelor; 31

2.3. Nomenclatura medicamentelor; 36

2.4. Farmacocinetica şi farmacodinamica; 38

2.5. Agenţia medicamentului; 39

Capitolul III. Software pentru activitatea farmaceutică 41

3.1 Sisteme informaţionale în activitatea farmaceutică; 42

3.2 Software universal pentru farmacii. 44

3.3 Software pentru managementul şi controlul activităţilor farmaceutice; 48

3.4 Software pentru evidenţa cantitativă şi valorică a medicamentelor; 50

3.5 Software pentru evidenţa într-un depozit; 51

3.6 Software pentru lanţuri de farmacii; 53

3.7 Software, dicţionar de preparate medicamente; 54

Anexe 55

1. Condiţii de licenţiere a activităţii farmaceutice; 55

2. Lege cu privire la activitatea farmaceutică (fragmente); 60

Bibliografie 65

Extras din document

INTRODUCERE

În viaţa noastră de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obişnuit, ba chiar indispensabil în unele cazuri. Se poate spune, pe drept cuvânt ca trăim într-o societate informatizată . În zilele noastre, întâlnim calculatoare peste tot, de la băcanul din colţ, care-şi ţine evidentele sale cu ajutorul unui PC si până la ghişeul la care plătim telefonul. Peste tot sunt calculatoare, legate eventual între ele si formând astfel reţele de calculatoare. Toate acestea se datorează faptului ca ne dăm seama din ce în ce mai mult ca PC-ul ne uşurează munca. Dar trebuie de subliniat faptul că un calculator este de fapt o “maşinărie” care prelucrează o serie de informaţii pe care i le dăm.

Deci în această teză eu mi-am pus scopul de a descrie cât mai amănunţit despre 2 compartimente practic complet diferite, farmacologia şi sistemele informaţionale, dar care totuşi au unele puncte comune.

Această teză este împărţită în 3 capitole esenţiale:

1. Sistemele informaţionale în care se descrie detaliat despre ce reprezintă un sistem informaţional, proiectarea lui şi crearea software-ului. În acest capitol este inclus:

- Un glosar ai termenilor frecvent utilizaţi în domeniu;

- Etapele pe care ar trebui să le parcurgem pentru crearea unui software care ar corespunde standardelor mondiale;

- Modele şi planuri pentru proiectarea unui sistem informaţional.

2. Farmacologia – un domeniu atât de larg, dar descris în linii generale pentru a nu pierde ideea de bază a acestei lucrări. Acest capitol este compus din subcapitole în care este descris într-o ordine intuitivă a termenilor generali ai farmacologiei cum sunt:

- Definirea ca termen – definiţia după dicţionarul explicativ DEX; definire ca ştiinţă şi ocupaţie ei generală;

- Subdomeniile şi activităţile lor;

- Medicamentele – clasificarea, acţiunile, nomenclatura, formele de producţie,

- Să nu omitem şi agenţia Medicamentului, care pe teritoriul Republicii Moldova are scopul de preîntâmpinare a falsificării şi contrabandei de medicamente;

3. Discutarea a punctelor comune între capitolele anterioare (sistemele informaţionale şi farmacologia), adică sistemele informaţionale în activitatea farmaceutică. Capitolul este consacrat anume în perfecţionarea activităţii farmaceutice cu ajutorul sistemelor informaţionale, în acest capitol sunt exemple de utilizare a software-ului, şi deoarece într-o farmacie sunt mai multe funcţii, de asemenea sunt şi mai multe tipuri de software:

- Software universal pentru farmacii.

- Software pentru managementul şi controlul activităţilor farmaceutice;

- Software pentru evidenţa cantitativă şi valorică a medicamentelor;

- Software pentru evidenţa într-un depozit;

- Software pentru lanţuri de farmacii;

- Software, dicţionar de preparate medicamente;

De asemenea în teza aceasta am anexat documente care reprezintă coduri de legi privind activitatea farmaceutică;

CAPITOLUL I. Sistemele informaţionale

1.1. Glosar scurt

Sistem informaţional are la bază 2 definiţii:

1) Sistem informaţional - un ansamblu de oameni, echipamente, software, procese şi date destinate să furnizeze informaţii active sistemului decizional, informaţii necesare în elaborarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă managerii agenţilor economici. Sistemul informaţional face legătura între sistemul de conducere şi sistemul condus şi este subordonat sistemului de conducere.

2) Sistemul informaţional este o parte a sistemului informaţional în care procesul de culegere, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor se realizează utilizând elemente sau componente ale tehnologiei informaţionale, adică mijloace de calcul şi de comunicare moderne, produse software specializare, proceduri şi tehnici specifice la care se adaugă personalul specializat.

Sistemul informatic este o parte a sistemului informaţional, adică aceea parte care cuprinde culegerea, prelucrarea şi transmiterea automată a datelor şi informaţiilor din cadrul sistemului informaţional.

Sistem informatic integrat – specific anumitor domenii de activitate – (ex. sistem economic, financiar, bancar) este sistemul care asigura introducerea unică a datelor şi prelucrarea multiplă a acestora în funcţie de cele mai diverse cerinţe formulate de către utilizatori.

Tehnologia informaţiei este un termen contemporan care descrie combinaţia de tehnologii de calcul – echipamente şi software – cu tehnologia comunicaţiei – reţele de transmitere a datelor, imaginilor şi vocii.

Sisteme informatice de gestiune – modelele de gestiune regrupează procedurile proprii ale unui domeniu. în activitatea practica să pot identifica o serie de modele specifice domeniului, ca de exemplu: - tehnologiile de fabricaţie, vânzările specifice, contabil.

Analiştii de sistem sunt acei specialişti care înţeleg atât aspectele legate de facilităţile şi limitele oferite de tehnologiile informaţiei, cat şi cerinţele de prelucrare a datelor necesare procesului de informare - decizia agenţilor economici.

Sistemele de Prelucrare a Tranzacţiilor (SPT) sunt aplicaţii ale sistemului informaţional care permit culegerea , stocarea şi prelucrarea zilnica a datelor rezultate din desfăşurarea tranzacţiilor, asigurând actualizarea bazei de date.

Un Sistem informatic de conducere (SIC) este un sistem de aplicaţii informatice care se ocupa cu elaborarea de rapoarte sub un format standard necesare organizării şi conducerii operative a unităţii.

Un Sistem Suport de Decizii (SSD) – este un sistem de aplicaţii informatice care asigură pe utilizatori cu informaţii orientate pe decizii, adică cu informaţii referitoare la diverse situaţii care pot apare în luarea deciziilor. Când acest sistem este utilizat direct de către conducerea executivă a firmei se mai numeşte şi sistem de informare executivă.

1.2. Proiectarea de ansamblu a sistemelor informatice

Pentru a putea defini în rădăcină termenul de sistem informatic ar trebui sa ştim pe ce bază se construieşte el. Pentru proiectarea de ansamblu a sistemelor informatice este necesar să ţinem cont de mai multe puncte ale construcţiei care nu ar trebui de le omis, din acestea fac parte:

- Activităţi în proiectarea de ansamblu;

- Caracteristicile sistemului informatic;

- Cerinţe ale sistemelor informatice;

Activităţi în proiectarea de ansamblu:

- definirea obiectivelor;

- structura sistemelor informatice;

- definirea ieşirilor;

- definirea intrărilor;

- definirea colecţiilor de date;

- alegerea modelului matematic şi a programelor aferente;

- alegerea soluţiilor tehnice de realizare;

- listarea necesarului de resurse;

Preview document

Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 1
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 2
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 3
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 4
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 5
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 6
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 7
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 8
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 9
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 10
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 11
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 12
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 13
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 14
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 15
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 16
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 17
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 18
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 19
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 20
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 21
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 22
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 23
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 24
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 25
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 26
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 27
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 28
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 29
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 30
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 31
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 32
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 33
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 34
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 35
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 36
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 37
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 38
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 39
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 40
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 41
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 42
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 43
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 44
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 45
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 46
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 47
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 48
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 49
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 50
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 51
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 52
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 53
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 54
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 55
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 56
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 57
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 58
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 59
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 60
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 61
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 62
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 63
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 64
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 65
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 66
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 67
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 68
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 69
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 70
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 71
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 72
Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Aplicarea a Sistemelor Informationale in Farmacologie.doc

Alții au mai descărcat și

Modele Matematice (Liniare si Neliniare) in Farmacocinetica - Aplicatii

INTRODUCERE Farmacocinetica este o ramura a farmacologiei care se ocupa cu studiul cursului în timp al medicamentelor în corp si cu relatia lor cu...

Antidiabetice Orale

Derivaţii de sulfoniluree (antidiabetice orale) Clasificare: - Generaţia I: acetohexamidă, clorpropamidă, tolazamidă, tolbutamidă - Generaţia a...

Preparate Injectabile

Conform monografiei „INIECTABILIA „ din FR X, preparatele injectabile sunt soluţii, suspensii emulsii sterile sau pulberi sterile care se dizolvă...

Relatiile de Colaborare ale Farmacistului

ROLUL FARMACISTULUI Meseria de farmacist este de a dezvolta, produce, controla si onora în mod profesionist comenzile de medicamente si retete din...

Pulberi FR X

CAP. I. PULBERI - INTRODUCERE DEFINITIE Pulberile sunt preparate farmaceutice solide constituite din particule ale uneia sau ale mai multor...

Chimioterapice Utilizate în Parazitoze Produse de Nemathelminti

INTRODUCERE În cadrul terapiei medicamentoase un rol important revine medicatiei antiinfectioase care face posibila prevenirea, ameliorarea sau...

Pansamente și Plasturi

În sens strict, pansamentul chirurgical = actul prin care se realizează şi se menţine asepsia unei plăgi, în scopul cicatrizării ei. În sens larg,...

Medicamente Antihistaminice

Cu aproape 5000 de ani înainte de era noastra, într-un mormânt fastuos era zidit pentru eternitate unul dintre faraonii Egiptului. Murise la câteva...

Ai nevoie de altceva?