Proprietati Fizice ale Substantelor Farmaceutice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proprietati Fizice ale Substantelor Farmaceutice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 31 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: George Georgescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Farmacie

Cuprins

1. Variabile de Stare ale unui sistem termodinamic 3
Consideraţii Generale 3
2. Proprietăţi fizice ale substanţelor 4
2.1. Densitatea 4
2.2. Punctul de topire 5
2.3.Punctul de fierbere 7
3. Măsurarea temperaturii 9
1. Termometrul cu gaz 13
2. Termometrul de sticlă cu lichid 14
3. Termometrul beckmann 19
4. Traductori termorezistivi. termometre cu rezistentă 20
5. Măsurarea variaţiilor şi a diferenţelor de temperatura cu termorezistenţe 22
6. Termometre digitale 24
7. Tipuri de termometre moderne din domeniul medical 25
4. Bibliografie 32

Extras din document

1. Variabile de Stare ale unui sistem termodinamic

Consideraţii Generale

Substanţele medicamentoase ca atare sau condiţionate ca medicamente în forme farmaceutice, pot fi considerate ca sisteme termodinamice instabile şi pot suferi transformări fizico-chimice care respectă legile termodinamice. Prin cedare de energie liberă, ele tind către stări de echilibru cu un minim de energie liberă, deci cu maximum de stabilitate.

Factorii macroscopici care caracterizează sistemul termodinamic şi raportul său faţă de corpurile înconjurătoare se numesc parametri macroscopici termodinamici.

Starea unui sistem termodinamic este caracterizată de valorile parametrilor săi de stare macroscopici. Pentru sisteme în care nu au loc decât transformări mecanice, calorice şi chimice starea lor este perfect determinată, dacă se cunosc cantităţile diferitelor specii chimice din sistem (numerele de moli sau masele) şi doi parametri termodinamici (de obicei temperatura şi volumul sau temperatura şi presiunea). Toţi ceilalţi parametri sunt funcţie de aceşti doi parametri de stare şi de compoziţie. Stabilirea şi măsurarea variabilelor de stare prezintă o importanţă majoră pentru aplicaţiile termodinamicii chimice. In mod special măsurarea şi reglarea temperaturii şi presiunii sunt tehnici experimentale atât de frecvent aplicate în termodinamica chimică, încât este absolut necesară tratarea lor într-o lucrare cu acest profil, deşi nu fac obiectul propriu-zis al domeniului.

Corespondenţa matematică între variabilele de stare ale unui sistem (P, V, T, compoziţie) este dată de ecuaţia termodinamică a sistemului.

Propietăţile fizice şi chimice ale substanţelor sunt determinate de structurile lor chimice şi anume: de natura atomilor sau ionilor, de aranjarea lor geometrică în molecule, în ioni complecşi sau în cristale, de natura legăturilor chimice dintre atomii componentului, cât şi de natura interacţiunilor care se stabilesc între molecule. Cunoaşterea caracteristicilor fizice ale substanţelor conduc la explicitarea multor probleme ce ţin de structura acestora.

Metodele fizice moderne de analiză fac posibilă obţinerea datelor de structură în manieră elegantă şi de mare precizie. Substanţele se caracterizează printr-o serie de proprietăţi fizice cum sunt: densitatea, punctul de topire, punctul de fierbere, proprietăţi electrice, proprietăţi magnetice, propietăţi optice etc. Acest referat prezintă parametrii fizici uzuali utilizaţi în caracterizarea proprietăţilor fizice ale substanţelor, precum şi metodele fizice de analiză bazate pe aceşti parametri.

2. Proprietăţi fizice ale substanţelor

2.1. Densitatea

Masa specifică sau densitatea se defineşte ca raportul dintre masa substanţei şi volumul său, sau altfel spus, densitatea reprezintă masa unităţii de volum.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proprietati Fizice ale Substantelor Farmaceutice.doc