Originile Limbii Române Literare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3656
Mărime: 16.54KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Furtuna Cristina
am prezentat acest referat la seminarul LRL (Limba Romana Literara), la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii Valahia din Targoviste

Extras din document

Limba română literară, în forma pe care o cunoastem astăzi, ca element constitutiv al culturii noaste naţionale, reprezintă rezultatul unei îndelungateşi complexe evoluţii; istoria ei, strîns legată de istoria societăţii româneşti, în special de momentele mai importante ale dezvoltării culturale şi ale formării conştiinţei naşionale este, în esenţă, istoria scrisului romînesc de la origini şi până în prezent .

În dezvoltarea ei, limba trece printr-o serie de stadii succesive; schimbările intervenite pot fi explicate prin anumite cauze interne, care îşi au originea în însuşi sistemul de funcţionare a limbii, ca mijloc de comunicare între membrii nuei comunităţi. Raportarea numai la istoria internă a limbii nu permite însă înţelegerea integrală a întregului ei proces de evoluţie: ca fenomen social, limba evoluează îhn strânsă legătură cu istoria societăţii care o vorbeşte şi o scrie. De aici, şi necesitatea examinării şi a cauzelor externe care explică anumite aspecte ale evoluţiei ei. În special, problemele originii şi ale dezvoltării limbii literare ( apariţia formei scise, sfera de folosire mai restrânsă sau mai largă a variantei literare, modul de constituire şi de precizare a normelor unice supradialectale, dezvoltarea diverselor ei stiluri) nu pot fi explicate fără raportarea la datele istoriei sociale.

Problema apariţiei scrisului în limba romînă şi a împrejurărilor care au determinat acest important eveniment cultural nu este definitiv elucidată în lingvistica şi în istoria literară românească. S-au exprimat în această problemă puncte de vedere diferite.

Unii cercetători au susţinut că apariţia scrisului în limba română s-ar explica pri factori exclusiv interni ( ca urmare a stadiului de dezvoltare la care ajunsese societatea feudală românească). Alţi cercetători, dimpotrivă, au pus apariţia primelor texte româneşti în legătură cu anumiţi factori externi ( influenţa husitismului in secolul al XV-lea, sau influenţa mişcării luterane în secolul al XVI-lea). De fapt, la o analiză mai atentă, problema apare mult mai complexă.

În secolele al XIV-lea şi al XV-lea, limba oficială a cultului şi a administraţiei, în ţările româneşti, era slavona. Este de presupus însă că, chioar înainte de această perioadă, în 1521, data primului text românesc păstrat până astăzi ( Scrisoarea boierului Neacşu din Câmpulung către Hans Benkner, judele Braşovului), s-a scris româneşte, sporadic, pentru nevoi particulare.

Astfel, socotelile municipalităţii Sibiului menţionează suma de 1 florin plătită, în 1495, unui preot român pentru redactarea unei scrisori româneşti. Inainte însă de această dată, boierul Dragomir Udrişte, începe o scisoare slavonească, adresată braşovenilor, cu cuvintele Bunilor cestitem, în loc de Dobrem i cestitem. De asemenea, în 1485, este amintit jurământuol omagial făcut de Ştefan Cel Mare la Colomeea regelui Cazimir al Poloniei, şi care ar fi fost tradus din româneşte ( “ex valachico”) în româneşte. Ceea ce ar arăta că a existat un concept în limba română a cestiu text.

Primele texte scrise în româneşte apar, aşadar, relativ târziu, în secolul al XV-lea; dacă transformările societăţii româneşti ( scăderea puterii domnului şi trecerea ei în mâna boierilor, dezvoltarea economiei de mărfuri, decăderea culturii slavone) pot exlica ivirea scrisului în limba română, aceste împrejurări nu sunt însă suficiente pentru a explica actul revoluţionar al traducerii, la începutul secolului al XVI-lea a cărţilor religioase, în romăneşte,într-o perioadă când numai vechea slavă, greaca şi latina erau recunoscute ca singurele limbi oficiale de cult. Pentru traducerea unor asemene acărţi era necesar şi u îndemn din afară. După N. Iorga şi I. A. Candrea, acest impuls s-ar fi datorat mişcării husite, care ar fi provocat, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, traducerea aşa numitelor texte maramureşene (texte rotacizante) pastrate sub formă de manuscris ( Codicele Voroneţean, Psaltirea Voroneţeană, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Hurmuzaki). Huziţii însă, în cea mai mare parte maghiari, au căutat să facă prozeliţi mai ales în rândurile populaţiei maghiare locale, iar husitismul nu s-a bucurat de o largă răspândire la români.

Preview document

Originile Limbii Române Literare - Pagina 1
Originile Limbii Române Literare - Pagina 2
Originile Limbii Române Literare - Pagina 3
Originile Limbii Române Literare - Pagina 4
Originile Limbii Române Literare - Pagina 5
Originile Limbii Române Literare - Pagina 6
Originile Limbii Române Literare - Pagina 7
Originile Limbii Române Literare - Pagina 8
Originile Limbii Române Literare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Originile Limbii Romane Literare.doc

Alții au mai descărcat și

Limbile Romanice

1. Originea limbilor romanice Limbile romanice provin din latina vulgară. Aceste limbi sunt vorbite pe teritoriul Europei de Sud si parțial de...

Curente literare - limba și literatura română

Umanismul este un current cultural si o miscare spirituala aparuta in Italia veacului al XIV-lea care a generat stralucita epoca a Renasterii,...

Curentul Latinist

Curentul latinist reprezinta prelungirea si amplificarea ideilor Scolii Ardelene in cursul secolulul al XIX-lea, actiunea lui desfasurandu-se...

Originea și Evoluția Limbii Române

Istoricii antici fixeaza catre mijlocul secolului al VIII-lea i.e.n. (mai precis,in 753)data intemeierii Romei de catre legendarul Ro-mulus. Ne...

Neomodernismul

Neomodernismul – Generaţia 60’ (1960-1980) – curent literar de revigorare a poeziei, de revenire a discursului liric interbelic la formulele de...

Expresii Latinesti

Ab urbe condita = de la intemeierea orasului; - romanii incepeau numararea anilor de la intemeierea Romei; Abyssus abyssum invocat = prapastia...

Originile Scrierii în Limba Română

Prezentare generală Lucrarea redactată de doi consacraţi cercetători ai istoriei limbii române Ion Gheţie şi Alexandru Mareş este o monografie...

Calcul Lingvistic

7.1. Consideraţii generale asupra fenomenului Situat la graniţa dintre împrumut şi creaţie internă, calcul lingvistic este un fenomen pe cât de...

Te-ar putea interesa și

Școala ardeleană între conservatorism și inovație - cale a valorilor europene moderne

INTRODUCERE MOTO: „ chinuiţi de cugetul foarte lucid că trebuiau, în răstimpul unei vieţi, să ridice un popor, rămas cu secole în urmă, la...

Organizarea internă a vocabularului - abordare metodico-stiințifică privind învățământul primar

I. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Copiii sunt florile din primăvara vieţii omeneşti, sădite de Dumnezeu pentru bucuria şi iubirea oamenilor. Sufletul...

Structura Etimologică a Vocabularului

CAPITOLUL I MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Vocabularul oricărei limbi însumează totalitatea cuvintelor folosite în timp şi în spaţiu (regionalisme,...

Stabilirea Etimologiei Denumirilor de Obiceiuri și Sărbători Populare Românești

INTRODUCERE Tema care constituie obiectul cercetării întreprinse în lucrarea de faţă, stabilirea etimologiei denumirilor de obiceiuri şi...

Contribuția Școlii Ardelene la Modernizarea Limbii Române Literare

Introducere Situată la începutul perioadei moderne a culturii româneşti, Şcoala ardeleană continuă, pe de o parte, direcţia cea mai avansată a...

Anglicismele în Presa Scrisă

Introducere „… se scurge timpul trecător de parcă ar fi un izvor murmurător. Cu el îşi ia şi anii vieţii ce se strecor ca frunzele într-un copac...

Vocativul în Limba Română

CAPITOLUL I Cu privire la categoriile gramaticale, în special cazul Definirea şi delimitarea morfologiei şi a sintaxei ca părţi constitutive ale...

Limba Română - Idiom Romanic Est European

Limba română – idiom romanic est european Limba română – singurul idiom romanic vorbit în zona de sud-est a Europei, la nord şi la sud de Dunăre....

Ai nevoie de altceva?