Rolul Limbii Grecesti in Formarea Terminologiei Administrative Romanesti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rolul Limbii Grecesti in Formarea Terminologiei Administrative Romanesti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Adela Manolii

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Filologie

Cuprins

INTRODUCERE 3
Capitolul I. ROLUL LIMBII GRECEŞTI ÎN FORMAREA TERMINOLOGIEI ADMINISTRATIVE ROMÂNEŞTI 6
§1. Din istorcul terminologiei administrative româneşti 6
§2. Influenţa limbii greceşti asupra terminologiei administrative româneşti 8
Capitolul II. TERMINOLOGIA ADMINISTRATIVĂ DE ORIGINE GREACĂ 10
§1. Clasificarea structurală a terminologiei administrative 10
§2. Căile de pătrundere a terminologiei administrative greceşti în limba română 18
CONCLUZII 25
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 28

Extras din document

INTRODUCERE

Terminologia reprezintă una dintre ramurile importante ale lingvisticii. Ca disciplină complexă, cu un câmp vast de activitate, dar care necesită o continuă adaptare, ea se caracterizează prin interdisciplinaritate. Terminologia are tangenţe cu diverse discipline şi ştiinţe, inclusiv cu domeniul adminstrativ, iar asupra domeniului administrativ limba greacă are o influenţă destul de mare.

Lucrarea reprezintă un studiu sincronic-diacronic, axat pe analiza structurală şi semantică a unităţilor ce constituie sistemul terminologic din domeniul administrative şi pe rolul limbii greceşti asupra acestei terminologii.

Actualitatea temei investigate este determinată, în primul rând, de insuficienţa cunoştinţelor şi a unei experienţe de lucru în domeniul terminologiei administrative şi insuficienţa cunoaşterii originii termenilor respectivi. Lipsa unor cercetări de profunzime au determinat motivaţia temei.

Scopul şi sarcinile lucrării. Luând în dezbatere unele investigaţii de ultimă oră privind rolul terminologiei adiminstrative, teza îşi propune scopul de a face o prezentare şi o descriere multiaspectuală a rolului limbii greceşti asupra sistemului terminologic din domeniul administrativ din punct de vedere structural şi din perspectiva evoluţiei istorice a structurii lexico-gramaticale şi a funcţionării unităţilor din care este constituit. Acest obiectiv este concretizat de următoarele sarcini:

- selectarea termenilor şi a expresiilor terminologice reprezentative din domeniul administrativ, care ne permite să ne facem o viziune de ansamblu asupra întreg sistemului terminologic respectiv;

- selectarea termenilor şi a expresiilor terminologice de origine greacă;

- analiza structurală a unităţilor greceşti care reprezintă sistemul terminologic administrativ;

- identificarea etimoanelor unor termeni cu scopul de a facilita modalităţile sau căile de pătrundere a elementelor greceşti în domeniul administrativ;

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. Sarcinile propuse au condiţionat utilizarea unor metode şi procedee de cercetare, aplicate în practica lingvisticii actuale: metoda descriptivă, metoda analizei structurale, metoda analizei semantice, metoda analizei contextuale ce oferă posibilitatea de a dezvălui compatibilităţile (incompatibilităţile) dintre unităţile supuse investigaţiei etc.

Noutatea ştiinţifică a lucrării. Teza constituie o primă încercare de a prezenta, în ansamblu, în baza documentelor şi lucrărilor istorice studiate, structura şi evoluţia terminologiei administraive de origine greacă în limba română.

Insuficienţa unor studii, în care s-ar face o descriere complexă a terminologiei respective din perspectiva structurii lexico-gramaticale a unităţilor terminologice şi a evoluţiei lor ne-a determinat să întreprindem o analiză în timp şi spaţiu.

Semnificaţia teoretică a tezei. Caracterizarea şi descrierea lexicului din domeniul administrativ sunt de un real folos pentru determinarea relaţiilor de identitate-diferenţiere a lexicului terminologic de alte compartimente ale vocabularului. Studierea sistemică a terminologiei administrative poate contribui la soluţionarea unor probleme privind terminologia administrativă. Importanţa tezei rezidă mai ales în faptul că se iau în discuţie originile greceşti a termenilor administrativi, privind cultivarea limbii profesionale.

Valoarea aplicativă. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la elaborarea dicţionarelor specializate şi a altor lucrări lexicografice şi lexicologice, precum şi în activitatea didactică, facilitând realizarea unor cursuri speciale pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior, prin crearea unei metodici complexe de predare a lexicului terminologic; pentru unii funcţionari care activează în domeniul administrativ.

Obiectul concret al cercetării îl constituie sistemul terminologic al limbii române din domeniul administrative de origine greacă. Materialul faptic al investigaţiilor a fost excerptat din diverse surse: din dicţionare terminologice, enciclopedice, bilingve, explicative, din manuale de administraţie, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Limbii Grecesti in Formarea Terminologiei Administrative Romanesti.doc

Alte informatii

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Litere Catedra Filologie clasică