Toate referatele din domeniul Finante

 • Controlul financiar operativ curent

  1. Controlul financiar operativ curent în instituții și întreprinderi În cadrul instituțiilor publice dar și al entităților economice, această formă a controlului financiar funcționează sub forma unui autocontrol. În prezent, nu există nici o precizare legală privind evoluția controlului financiar operativ curent la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și al entităților economice, ceea ce înseamnă ca executarea și organizarea controlului financiar operativ curent ramâne la alegerea...

 • Cota unica de impozitare in Estonia - Caracteristici si impact

  1. Caracteristici generale Cota unica de impozitare , presupune aplicarea unui procent unic asupra tuturor profiturilor obținute , indiferent de activitatea economica exercitată , fie de o persoană juridică sau fizică , astfel se impune o rată proporțională și se evită dubra impozitare .Această modalitate de impozitare este văzută ca și o modalitate alternativă pentru impozitarea în cote progresive , ce constă în creșterea procentului de impozitare pentru persoanele juridice și fizice , ce...

 • Metode alternative de finantare a investitiilor

  INTRODUCERE Actualitatea temei cercetării : Investițiile reprezintă factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naționale, a tuturor ramurilor și domeniilor de activitate, a sporirii veniturilor, condiție a creșterii nivelului de trai. Investiția este o cheltuială sau plasament de sume bănești la un moment inițial, pentru a obține efecte în viitor. În urma definiției nominalizate,se afirmă că aceasta reprezintă o cheltuială sau un plasament de sume bănești. În momentul luării...

 • Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

  CAPITOLUL I SOCIETATEA COMERCIALĂ - NOȚIUNI GENERALE Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv și beneficiind de personalitate juridică, în care acționarii societății se înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerț, în scopul realizării și împărțirii beneficiilor rezultate. Cadrul juridic general al societăților comerciale este dat în prezent de Legea nr. 31/1990, republicată, cu...

 • Strategii fiscal bugetare de contracarare a crizelor financiare

  INTRODUCERE În vederea redactării acestei lucrări, am decis să încep prin a răspunde la întrebarea „Ce este criza?” . În acest sens, criza se poate defini drept etapa de dificultate , de ordin economic, social, politic, ideologic sau militar, în cadrul căreia se desfășoară contradicții, acumulate de-a lungul perioadei într-o anumită societate. Cu alte cuvinte, putem vorbi despre o perioadă cu tensiuni și tulburări, care au efecte ce se răsfrâng asupra întregii comunități și societății umane....

 • Rolul sitemului monetar international in contextul crizei financiare

  Sistemul monetar international reprezintă un ansamblu de reguli, instrumente și organisme legate de crearea, circulația și valorificarea monedelor internaționale, determinate de schimburile comerciale, de mișcările de capital și de creșterea economică pe plan mondial. Înființarea sistemului monetar internațional (SMI) a reprezentat o încercare de cooperare între state și nu una de subordonare a sistemelor monetare naționale. Prima inițiativă de acest fel a constituit-o Uniunea Monetară...

 • Cercetarea impactului obligatiilor fiscale ale intreprinderii asupra performantei financiare

  ABSTRACT Performanța financiară este obiectivul oricărei entități economice, indiferent de domeniul in care activează. Din perspectiva procesului de luare a deciziilor, taxa corporativă este inclusă în ecuația performanței financiare. Prin urmare,informatiile despre impozitul pe profit devin relevante pentru luarea deciziilor în ceea ce privește forma de organizare, reinvestire și altele. În acest context, planurile noastre de cercetare identifică o relație între impozitul pe profit și...

 • Moneda si credit

  INTRODUCERE Banca Transilvania este una dintre cele mai importante întreprinderi din țara noastră, aceasta se poziționează pe locul doi în funcție de activele existente în clasamentul băncilor. Fundamentele care au stat la baza creării băncii au fost puse în Cluj, de către anumiți oameni de afaceri ce aparțineau orașului. Scopul acestei initiative a fost de a forma o bancă locală mai exact un brand de Cluj. Evoluția băncii a fost foarte rapidă, initial a fost situată pe teritoriul Clujului,...

 • Principiile planificarii fiscale internationale

  Generalitati privind Politica Fiscala la Nivel International Uniunea Europeană este o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 28 state. Uniunea funcționează printr-un sistem de instituții supranaționale independente și interguvernamentale care iau decizii prin negociere între statele membre. Întrucât procesul de elaborare a normelor UE în domeniul fiscal este orientat spre funcționarea lipsită de impedimente a pieței unice, armonizarea normelor privind...

 • Impozit pe venit

  I Dispoziții generale - Contribuabili Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu și sunt numite în continuare contribuabili : a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România; d) persoanele fizice nerezidente care obțin venituri - Sfera de cuprindere a impozitului...

 • Analiza cheltuielilor pentru Stiinta si Inovare in Republica Moldova in perioada 2011-2015

  Introducere Activitățile științifice și cele inovaționale constituie, în condițiile contemporane, cea mai importantă forță motrice a creșterii economice, ceea ce necesită integrarea științei cu producerea, pretutindeni în lume, știința este condusă de ministere, departamente, agenții, comitete, adică de organe publice centrale. Știința si Inovatia constituie doi factori substanțiali în evoluția societății, nivelul cercetărilor științifice care reflectă, într-un fel, gradul de dezvoltare...

 • Reglementarea preturilor si a masei monetare

  I. Identificarea entității din domeniul de comercializare a computerelor și accesoriilor. Compania „NeoComputer Grup ”SRL este o companie care comercializează computere, telefoane și accesorii. Acesta a fost fondată în anul 2006 și până în prezent a fost mereu interesată în a atrage în echipa sa cei mai prietenoși și intelegenți oameni, permanent dornici de perfecționare, care la rândul lor să facă fiecare client apreciat și mulțumit. Echipa companiei „NeoComputer Grup ”SRL este una unită,...

 • Fondul Monetar International

  Fondul Monetar Internațional (FMI) este cel mai important organism de cooperare în domeniul valutar-financiar. Este un organism interstatal ce joacă rol major în lumea contemporană în sprijinul țărilor care se confruntă cu dificultăți economice și de asigurare a echilibrului balanței de plăți. Prezentare generală A fost înființat ca urmare a Conferinței de la Bretton- Woods din iulie 1944 Activitatea sa a început la 01.03.1947 Membrii: 189 țări Scopul său: promovarea cooperării...

 • Fiscalitate

  1.0. SCURT ISTORIC Societatea SC. “TECRIDO TRANS” SRL,al carei obiectiv principal de activitate este importarea si distribuirea la nivel national al unei game largi de produse cosmetice,a luat fiinta in anul 2006.Firma ce isi are sediul in comuna Blejoi,str.Inului,nr.11,Jud.Prahova,este condusa in prezent de catre Vasile Mitrea in calitate de director general si Adina Dumitrescu,directorul comercial. SC.”TECRIDO TRANS”SRL,este inregistrata la Registrul comertului sub numarul...

 • Sistemul monetar bazat pe etalonul aur

  De-a-lungul anilor, indivizii au simțit necesitatea stabilirii precise a unui etalon monetar. Această necesitate s-a accentuat cu dezvoltarea economică. Etalonul reprezintă valoarea sau materia unanim acceptată prin care se definește unitatea monetară. Cu toate că, aurul a jucat de-a-lungul timpului un rol foarte important, nu a fost unicul etalon monetar. Au mai existat si alte etaloane, dar eu voi vorbi în principal despre aur. Etalonul-aur a reprezentat baza sistemelor monetare unde aurul...

Pagina 1 din 163