Toate referatele din domeniul Finante

 • Testarea macro stress a taxelor si comisioanelor bancilor din zona euro

  Introducere Această lucrare utilizează tehnici econometrice de panou pentru a estima un model macrofinanciar pentru veniturile din taxe și comisioane în raport cu activele totale pentru un eșantion larg de bănci din zona euro. Folosind parametrii estimați, se efectuează o analiză a scenariilor, proiectând raportul veniturile din taxe și comisioane într-un orizont de trei ani, condiționat de scenariile de bază și de scenariile macroeconomice nefavorabile utilizate în testul de rezistență la...

 • Sistemul Monetar International

  Sistemul Monetar Internațional poate fi definit ca un ansamblu de reguli, instrumente,organisme și piețe referitoare la crearea, valorificarea și circulația monedelor internaționale. Crearea unui sistem monetar internațional trebuie privită ca expresie a interdependenței economice dintre statele suverane, și nu ca o modalitate de a subordona sistemele monetare naționale. Între 1 și 22 iulie 1944 are loc la Bretton Woods, Conferința Monetară și Financiară Internațională a Națiunilor Unite și...

 • Politici monetare

  Capitolul I. Cadrul general al politicii monetare neconvenționale I.1. Politici monetare neconvenționale în contextul crizei În perioadele de stabilitate financiară băncile centrale aplicau măsuri convenționale de politică monetară care cuprindeau gestionarea ratelor dobânzii pe o perioada mai mică de timp. Datorită faptului că, anticipațiile inflaționiste nu reacționau rapid la schimbarea ratelor dobânzilor, băncile centrale urmăreau și ratele reale de dobânzi. De obicei aceste schimbări...

 • Despre moneda, banci si credite in religie si istorie

  MONEDA Istoria banilor începe odată cu istoria omenirii. Se apreciază faptul că inițiativa de creeare a banilor reiese din dorința de înlăturare a trocului, sistemul folosit încă din Epoca de Piatră, pentru realizarea schimburilor comerciale dintre oameni. Încă de la început oamenii au început să găsească diferite metode practice de supraviețuire, cu ar fi: aratul ogoarelor, creșterea animalelor, pescuitul, ș.a. Trocul a fost introdus în momentul în care oamenii au conștientizat că produc...

 • Functia de control financiar - pilon al organizarii si exercitarii controlului financiar

  1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Etimologic cuvântului „control” provine din expresia latinească „contra rolus” care s-ar traduce prin verificarea unui act duplicat după original. Controlul este o evaluare periodică sau permanentă în cadrul unei activități pentru a analiza decursul acesteia și pentru a o îmbunătăți. Controlul este considerat o caracteristică esențială a managementului. Este o funcție de conducere, o activitate specific umană ce urmărește cunoașterea realității și corectarea...

 • Instrumente de politica monetara ale BCE - Analiza politicii monetare unice in perioada 1999-2019

  Capitolul 1 Cadrul politicii monetare unice În urma Tratatului de la Maastricht, semnat la data de 7 februarie 1992 de către Consiliul European, s-au pus bazele Uniunii Economice și Monetare pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Politica monetară a Uniunii Europene este într-o continuă evoluție și dezvoltare de la apariția sa, propunând noi soluții pentru dezvoltarea comunității Uniunii Europene, cât și soluții pentru reacțiile adverse ale acestor politicii monetare. Politica monetară se...

 • Impactul fiscalitatii asupra constructiei europene

  Rezultatul politicilor naționale este reprezentat de către statele membre ale Uniunii Europene și respectiv al coordonării politicilor respective pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de către Uniunea Europeană, dar și a cerințelor pieței unice și, după caz, a uniunii economice și monetare. Studiul referitor la impactul fiscalității europene implică perceperea impactului pe care Uniunea Europeană și respectiv creșterea acesteia îl are potrivit politicilor fiscale din statele membre ale...

 • Analiza cheltuielilor nationale pentru aparare

  1.INTRODUCERE În fiecare stat există institutii publice chemate să asigure funcționarea în bune condiții a administrației publice, care asigură ordinea publică internă, securitatea civilă etc. Existența lor reprezintă un raspuns la necesitațile publice de asigurare a structurilor și aparatului de stat care, pentru activitatea specifică, contribuie la dezvoltarea economică, socială, la desfașurarea activităților în toate domeniile. Integrarea României în structurile euro-atlantice...

 • Determinarea riscului de faliment la nivelul intreprinderii

  1. Introducere Riscul de faliment reprezintă posibilitatea de apariție a incapacitatii de achitare a tuturor datoriilor scadente ca urmare a încheierii cu deficit a exercițiilor anterioare, obligațiile neacoperite rămânând exclusiv în sarcina creditorilor. Diagnosticarea companiilor cu privire la riscul de faliment este din ce în ce mai necesară, atat în vederea elaborării deciziilor actuale, cât și viitoare. În majoritatea cazurilor, diagnosticarea întreprinderii este apreciată numai în...

 • Analiza pietei imobiliare din Germania

  CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂȚI ALE PIEȚEI IMOBILIARE DIN GERMANIA Piața imobiliară înfățișează totalitatea operațiunilor ce implică drepturile de proprietate sau de folosință asupra terenurilor și clădirilor. Tranzacția imobiliară reprezintă acel transfer de proprietate (temporar sau permanent) al unui drept de la o parte la cealaltă în schimbul unei sume de bani. Germania cu capitala Berlin, este o țară situată în Europa Centrală, cu implicații în diferite organizații internaționale. Aceasta...

 • Fonduri si programe ale Uniunii Europene

  Capitolul 1: Caracterizare generală a fondurilor Uniunii Europene Începând cu integrarea în Uniunea Europeană, România are acces la fondurile și programele europene, care au rolul de a îmbunătăți domeniile vitale pentru o economie sănătoasă, dar care până în acel moment erau mai puțin dezvoltate. Uniunea Europeană investește în toate domeniile ce duc la dezvoltarea statelor membre prin fonduri și programe împărțite pe diferite domenii, dorind să reducă diferențele dintre aceste state....

 • Asezarea si perceperea impozitului pe profit

  1. Așezarea impozitului pe profit 1.1. Cadrul juridic și elementele tehnice utilizate în așezarea impozitului pe profit Cadrul juridic: - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 688/2015; - Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial nr. 40/1997; - Legea nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit; - Ordonanța Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea și...

 • Analiza echilibrului financiar al intreprinderii

  APLICAȚIA 1 Analizați echilibrului financiar al întreprinderii. Analiza fondului de rulment Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută Abaterea relativă Active imobilizate 14863 28050 13187 88,72% Active circulante 13409309 14386511 977202 7,28% Capital propriu 6419298 7678347 1259049 19,61% Datorii pe termen lung 4254583 5181602 927019 21,78% Datorii curente 13409309 14386511 977202 7,28% Fond de rulment 10639018 12831899 2192881 20,61% Calcule: Fondul de...

 • Moneda si sistemul monetar romanesc

  INTRODUCERE Schimbul de bunuri și servicii a fost printre primele nevoi pe care le-a simțit omul - trecând de la viața izolată primitivă la starea de viață socială și civilizată. Odată cu accentuarea diviziunii sociale a muncii, când omul, în mod conștient și cu voință, începe să producă bunuri cu intenția de a le duce la târg sau piață cu scopul de a fi schimbate, simte lipsa unui instrument de care să se folosească pentru efectuarea mai ușoară a schimbului. Accentuarea diviziunii muncii...

 • Evolutia cheltuielilor publice pentru sanatate in Romania in perioada 2012-2017

  Pentru fiecare individ cât și pentru întreaga colectivitate, sănătatea reprezintă un factor important care asigură desfășurarea vieții și a activității. Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca fiind o stare de bunăstare fizică, mentală și socială și nu doar o absență a bolii și a infirmității. Cheltuielile pentru sănătate au o tendință de creștere datorită acțiunii unor factori, cum sunt: 1. amplificarea nevoilor de ocrotire a sănătății ca efect a creșterii numărului...

Pagina 1 din 165