Toate referatele din domeniul Finante

 • Fiscalitatea in Uniunea Europeana

  Noțiuni introductive privind sistemul fiscal Orice stat definește o națiune , iar aceasta din urmă nu poate exista fără resurse. În consecință, statul în genere se ocupă de finanțarea a patru domenii de vârf, care garantează națiunea: învățământ, sănătate, artă și cultură și securitatea individului. Statul a fost întotdeauna o instituție dinamică și de mare complexitate cu multe funcții a cărui funcționare, dar și finanțare a fost, este și va fi asigurată de existența banului. Astfel, a...

 • Evolutii si tendinte privind politica fiscal-bugetara si monetara in Romania

  Chiar dacă puțini dintre noi sunt în stare să conceapă sau să pună în practică o politică, toți suntem capabili să o judecăm. Pericle Introducere Scopul acestei lucrări este de a analiza și a intra cât de cât în esența lucrurilor care stau la baza formării politicii monetare și fiscal-bugetare. Ascuns vederii viitorul este în așteptare, ne urmărește cu perseverență, insă noi nu stim ce formă va lua. Conceptele politice nu pică din cer, acestea sunt aduse la lumină și folosite de persoanele...

 • Principiile impunerii fiscale

  Impunerea reprezintă un complex de măsuri și operații - efectuate în baza legii - care au drept scop final stabilirea impozitului ce revine în sarcina unei anumite persoane fizice sau juridice. La baza politicii fiscale, a impunerii, stau niște reguli ce se cer a fi respectate. Aceste reguli, cu timpul s-au consacrat ca principii și criterii ale impunerii. Vorbind despre principii, clasicii finanțelor ( Adam Smith 1723 - 1790, Avuția Națiunilor51) au formulat patru maxime (numite adesea și...

 • Analiza situatiei financiare a SA Aqua Prut pentru anul 2015

  Introducere „Aqua Prut” SA este o societate de acțiuni de tip deschis cu administratorul Iamanji Eduard a fost fondată la la 7 septembrie 1995. Se ocupă cu lucrări de construcții a proiectelor utilate pentru fluide. Activități nelicențiate: Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești, construcții civile; alte lucrări de construcții; transporturi rutiere de mărfuri; intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri; întreținerea și repararea...

 • Modalitati de practicare a ajutorului de somaj si implicatiile acestora

  I. Sistemul ajutorului de șomaj I.1. Condițiile necesare pentru a beneficia de șomaj Una din formele de protecție socială este reprezentată de indemnizația de șomaj. Aceasta constă într-o sumă de bani, pentru care nu se percepe impozit, are un cuantum fix și se achită lunar persoanelor șomere iar durata pentru care se achită de către stat acest beneficiu variază în funcție de stagiul de cotizare. Pentru a beneficia de acest ajutor social acordat de stat, persoanele trebuie să îndeplinească...

 • Modalitati de practicare a ajutoarelor sociale si implicatiile acestora

  I. Noțiuni introductive Ajutoarele sociale au luat naștere ca o necesitate pe care populația o are și prin care statul sprijină și adoptă măsuri susținerea acelor cetățeni care și-au pierdut capacitatea de muncă din diverse cauze ca: boli, accidente, limită de vârstă, sau din cauza unor îmbolnăviri, refacerea și întărirea sănătății. Acestea sunt privite ca un sistem de ocrotire a cetățenilor încadrați în câmpul muncii sau care au făcut parte din câmpul muncii și a familiilor acestora....

 • Sailing in the storm in 2020 the business to consumer case

  This chapter analyses factors that add value to the businesses in 2020, especially the new businesses from the digital economy. The aim is to underline the success factors of the e-commerce business as there are businesses that have found continued success (Ryan Holiday). The factors of the value of the business in 2020 are the main concerns of this chapter, considering that many businesses are still ‘seeking a lifeline to save the business’ (Ed Kaplan). Many firms are struggling, not...

 • Finante publice

  Introducere Instituirea statului modern s- a înfăptuit prin implimentarea impozitului sau mai exact, prin reglamentările legale privind dreptul de a încasa aceste plăți. Sistemele fiscale evoluează continuu spre o aspirație râvnită de umanitate de milenii - echitatea. Această ascensiune este anevoiasă, uneori întâmplându-se și alunecări înapoi. La atingerea obiectivului justeței, dreptății, corectitudinii în fiscalitate contribuie impunerea directă. Impozitele directe în prezent s-au...

 • Macroeconomie

  Introducere Sistemul bancar care are ca obiect instrumentele și tehnicile de plată reprezintă un domeniu important în desfășurarea operațiunilor economice și financiare în economia de piață. Evoluțiile în domeniu, care au fost determinate atât de creșterea considerabila a dimensiunilor fluxului de plăți și respectiv de eforturi organizatorice de a opera cu maximă eficiență, dar și cu tehnologii noi angajate în domeniu au condus la constituirea unui segment independent de abordare științifică...

 • Lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ

  Lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ Persoana juridică se constituie pentru a desfășura o activitate comercială (numită și activitate lucrativă, economică, comercială, de antreprenoriat), de a realiza beneficii și a le împărți între ei, pe durata stabilită în actul de constituire. Conform prevederilor art.59, alin.(2) al Codului civil din Republica Moldova, persoanele juridice cu scop lucrativ sunt: - societatea comercială (societatea pe acțiuni, societatea cu răspundere...

 • Caracteristica generala a Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare

  Scurt istoric Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost creată într-un timp scurt pentru a rezolva problemele care au apărut la un punct de cotitură din istoria Europei: momentul prăbușirii comunismului în estul continentului. Din ziua în care președintele Franței, Francois Mitterrand, a prezentat pentru prima dată ideea creării unei bănci europene în octombrie 1989. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este o organizație internațională și o instituție...

 • Abordari comparative privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice in tari din Europa Occidentala (si analiza de impact)

  Impozitarea veniturilor persoanelor fizice Aspecte generale Impozitarea a fost întotdeauna un subiect de dezbatere aprinsă. Deși opiniile privind politicile fiscale diferă uneori puternic, impozitele sunt esențiale pentru sustenabilitatea finanțelor publice și reprezintă o pârghie politică importantă pentru transformarea societății. Calitatea și datele comparabile, colectate în mai multe țări în timp, sunt esențiale pentru o dezbatere în cunoștință de cauză. Impozitarea se află în...

 • Evolutia finantelor publice in perioada 2018-2020

  EVOLUȚII CICLICE ȘI PERSPECTIVE ECONOMICE ACTUALE În anul 2019, dinamica reală a PIB-ului a fost de 4,1%, una dintre cele mai ridicate din rândul statelor membre UE (la nivel agregat, PIB a avansat cu 1,4% în UE și cu 1,2% în zona euro). Totuși, încetinirea creșterii din zona euro și în special a cererii externe din partea Germaniei, a avut un impact semnificativ asupra industriei prelucrătoare și exporturilor românești. Pe partea cererii, consumul privat, principalul determinant al...

 • Evolutii si implicatii ale manifestarii acestuia - Societatea riscului

  1. Ce este riscul? Riscul este un eveniment incert, cu posibilitatea de a produce daune, pierderi și multe alte întamplări negative. Riscul este definit ca fiind: “danger, the possibility of loss or injury”, respectiv, “pericolul, posibilitatea de a pierde sau a suferi prejudicii” . “OHSAS (Sănătate Ocupațională Și Siguranță Servicii de Consultanță) definește riscul ca fiind combinația dintre probabilitatea unui pericol care rezultă într-un eveniment advers, și gravitatea evenimentului” ....

 • Raport scris de investigatie - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice in RM

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia. Populația Republicii Moldova a scăzut de la proclamarea independenței. Scăderea populației s-a datorat în primul rând ratei scăzute a natalității și nivelului ridicat al migrației forței de muncă. Cu toate acestea,...

Pagina 1 din 168