Toate referatele din domeniul Finante

 • Analiza echilibrului financiar al intreprinderii

  APLICAȚIA 1 Analizați echilibrului financiar al întreprinderii. Analiza fondului de rulment Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută Abaterea relativă Active imobilizate 14863 28050 13187 88,72% Active circulante 13409309 14386511 977202 7,28% Capital propriu 6419298 7678347 1259049 19,61% Datorii pe termen lung 4254583 5181602 927019 21,78% Datorii curente 13409309 14386511 977202 7,28% Fond de rulment 10639018 12831899 2192881 20,61% Calcule: Fondul de...

 • Moneda si sistemul monetar romanesc

  INTRODUCERE Schimbul de bunuri și servicii a fost printre primele nevoi pe care le-a simțit omul - trecând de la viața izolată primitivă la starea de viață socială și civilizată. Odată cu accentuarea diviziunii sociale a muncii, când omul, în mod conștient și cu voință, începe să producă bunuri cu intenția de a le duce la târg sau piață cu scopul de a fi schimbate, simte lipsa unui instrument de care să se folosească pentru efectuarea mai ușoară a schimbului. Accentuarea diviziunii muncii...

 • Evolutia cheltuielilor publice pentru sanatate in Romania in perioada 2012-2017

  Pentru fiecare individ cât și pentru întreaga colectivitate, sănătatea reprezintă un factor important care asigură desfășurarea vieții și a activității. Organizația Mondială a Sănătății definește sănătatea ca fiind o stare de bunăstare fizică, mentală și socială și nu doar o absență a bolii și a infirmității. Cheltuielile pentru sănătate au o tendință de creștere datorită acțiunii unor factori, cum sunt: 1. amplificarea nevoilor de ocrotire a sănătății ca efect a creșterii numărului...

 • Asezarea si perceperea impozitului pe venitul microintreprinderilor

  Capitolul I Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor 1.1. Cadru juridic și elementele tehnice ale impozitului pe venitul microîntreprinderilor Conform legii privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, acesta este un impozit trimestrial, perceput de către stat asupra veniturilor persoanelor fizice și a celor juridice (unități agricole, unități comerciale, unități bancare, unități din domeniul culturii și artei, precum și instituții de cercetare științifică...

 • Evolutia cheltuielilor cu serviciile publice generale

  Introducere În România, cheltuielile cu serviciile publice generale sunt înscrise în bugetul administrației centrale de stat, și în bugetele locale, în două poziții distincte: cheltuieli cu ordinea publică și siguranță națională și cheltuieli pentru administrația statului, delimitate, la rândul lor, pe categorii ale instituțiilor (președinție, putere legislativă, organe judecătorești și procuratura, organe ale puterii executive s.a.). Întretinerea aparatului administrației de stat necesită...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare New York Stock Exchange

  Introducere O piață, posibilități infinite. Acesta constituie sloganul pentru Bursa de Valori din New York, cunoscută și sub numele de The Big Board sau The Exchange, arătând importanța economică și financiară a bursei nu doar în Statele Unite ale Americii, cât și în întreaga lume. Lucrarea de față își propune să prezinte modul de organizare și de funcționare a Bursei de Valori din New York, prezentând un istoric, principalele organisme de decizii, sistemele și programul de tranzacționare,...

 • Creditele de scont si rolul lor in finantarea clientilor corporate

  INTRODUCERE Deseori ni se întîmplă să dăm peste articole ce vorbesc despre situația băncilor și problemele cu care se confruntă aceste bănci, atât pe nivel național cât și internațional. Banca reprezintă componenta esențială a mișcării monedei în economie, realizează echilibrului dinamic dintre cererea și oferta de monedă fiind direct determinate de către activitatea bancară. Activitatea bancară sau banking-ul, presupune atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public sau...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Frankfurt

  Capitolul 1. Piața financiară din Frankfurt Piața financiară prezintă acel loc pe care se tranzacționează titluri de valoare pe termen mediu și lung. Cele mai importante active financiare care se tranzacționează pe piața financiară sunt acțiunile și obligațiunile. Piața financiară din Frankfurt este o piață internațională. Aceste piețe financiar internaționale garantează mobilizarea și redistribuirea capitalurilor care sunt disponibile la nivel mondial, investițiile diversificându-se la...

 • Sistemul bugetar si procesul bugetar

  Sectorul bugetulului public reprezintă o categorie fundamentală a finanțelor. Bugetul public cunoaște două abordări : pe de o parte una economico-financiară , pe de altă parte una juridică. Cu ajutorul bugetului public se proiectează și se desfășoară activitatea financiară, bazându-se pe faptul că bugetul public reflectă activitatea privind finanțele publice ale unui stat. Din punct de vedere financiar, conform art.137 alin.(1) din Constituția României „conceptul de buget public național...

 • Evaziunea fiscala si incidenta ei asupra economiei

  Introducere Statul este o instituție dinamică și de mare complexitate cu nenumărate funcții. Îndeplinirea acestor funcții este asigurată de existența banului public, astfel pentru a-și constitui mijloace bănești proprii, statul a instituit și introdus concepția potrivit căreia orice persoană fizică sau juridică care realizează un venit sau deține un bun din categoria celor impozabile, pe teritoriul statului, datorează și are obligația de a plăti anumite taxe sau impozite. În prezent...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Frankfurt

  Capitolul I. PIAȚA FINANCIARĂ DIN FRANKFURT Piețele financiare internaționale garantează redistribuirea și mobilizarea capitalurilor disponibile la nivel mondial și ramificarea investițiilor la nivel internațional. Piața financiară internațională se caracterizează prin următoarele: operatorii asigură activitatea pe piața financiară, structurile de care aceasta dispune acoperă toate categoriile de titluri, autoritățiile își asumă responsabilitatea de a asigura transparența, lichiditatea și...

 • Moneda Bitcoin - evolutie si riscuri

  Bitcoin este o monedă nouă, creată în anul 2009 de către o persoană cunoscută prin alias-ul Satoshi Nakamoto și este una din primele implementări a conceputului numit „criptomonedă”, prima dată descris în 1998 de Wei Dai pe mailing listul Cyperpunk. Această monedă utilizează tehnologia peer-to-peer, care înseamnă ,,de la egal la egal, pentru a funcționa fără autoritate centrală sau bănci, gestionarea tranzacțiilor dar și emiterea se realizează în mod colectiv prin rețea. Deși alte...

 • Perspective si implicatii ale aderarii Romaniei la zona euro

  La data de 1 ianuarie 2007, România devine membră a Uniunii Europene. Relațiile României cu Comunitatea Europeană s-au format încă din anul 1974, România fiind prima țară din Europa Centrală și de Est care a semnat acorduri cu Comunitatea Economică Europeană pentru a facilita schimburile comerciale. În anul 1990, România semnează Acordul de Comerț și Cooperare, stabilind relații diplomatice cu Uniunea Europeană. La 1 februarie 1993, România a semnat Acordul European, ceea ce a...

 • Perspective si implicatii ale aderarii Romaniei la zona euro

  Se vorbește de aderarea României la zona euro de ceva vreme, iar promisiunile făcute de autoritățile publice precum că, în curând, țara noastră va fi pregătită să întrunească criteriile de aderare, sunt amânate de la an la an. Deși aderarea României la zona euro este una inevitabilă, așa cum însuși guvernatorul BNR declară, dilema este mai degrabă una temporală: Când va avea loc aceasta aderare? Și mai ales, ne avantajează? Un subiect discutat aprig la momentul actual, dar îndrăznesc să spun,...

 • Dimensiunile sectorului public

  Introducere: Dimensiunea sectorului public și privat este relativă. Nimeni nu poate să spună cu precizie care este dimensiunea optimă a sectorului public și care este dimensiunea optimă a sectorului privat. „ De când ne naștem și până murim, viețile noastre ne sunt afectate în nenumărate rânduri de activitatea guvernamentală: - Ne naștem în spitale care sunt publice, nașterea este apoi înregistrata public ( prin certificatul de naștere) din care reies drepturile și obligațiile noastre de...

Pagina 1 din 164