Toate referatele din domeniul Finante

 • Reglementarea preturilor si a masei monetare

  I. Identificarea entității din domeniul de comercializare a computerelor și accesoriilor. Compania „NeoComputer Grup ”SRL este o companie care comercializează computere, telefoane și accesorii. Acesta a fost fondată în anul 2006 și până în prezent a fost mereu interesată în a atrage în echipa sa cei mai prietenoși și intelegenți oameni, permanent dornici de perfecționare, care la rândul lor să facă fiecare client apreciat și mulțumit. Echipa companiei „NeoComputer Grup ”SRL este una unită,...

 • Fondul Monetar International

  Fondul Monetar Internațional (FMI) este cel mai important organism de cooperare în domeniul valutar-financiar. Este un organism interstatal ce joacă rol major în lumea contemporană în sprijinul țărilor care se confruntă cu dificultăți economice și de asigurare a echilibrului balanței de plăți. Prezentare generală A fost înființat ca urmare a Conferinței de la Bretton- Woods din iulie 1944 Activitatea sa a început la 01.03.1947 Membrii: 189 țări Scopul său: promovarea cooperării...

 • Fiscalitate

  1.0. SCURT ISTORIC Societatea SC. “TECRIDO TRANS” SRL,al carei obiectiv principal de activitate este importarea si distribuirea la nivel national al unei game largi de produse cosmetice,a luat fiinta in anul 2006.Firma ce isi are sediul in comuna Blejoi,str.Inului,nr.11,Jud.Prahova,este condusa in prezent de catre Vasile Mitrea in calitate de director general si Adina Dumitrescu,directorul comercial. SC.”TECRIDO TRANS”SRL,este inregistrata la Registrul comertului sub numarul...

 • Sistemul monetar bazat pe etalonul aur

  De-a-lungul anilor, indivizii au simțit necesitatea stabilirii precise a unui etalon monetar. Această necesitate s-a accentuat cu dezvoltarea economică. Etalonul reprezintă valoarea sau materia unanim acceptată prin care se definește unitatea monetară. Cu toate că, aurul a jucat de-a-lungul timpului un rol foarte important, nu a fost unicul etalon monetar. Au mai existat si alte etaloane, dar eu voi vorbi în principal despre aur. Etalonul-aur a reprezentat baza sistemelor monetare unde aurul...

 • Taxa pe valoare adaugata

  1.Generalitati privind fiscalitatea intreprinderii Impozitele si taxele, subventiile si alocatiile bugetare de fonduri, imprumuturile de stat si celelalte cheltuieli guvernamentale constituie componente tot mai importante ale vietii economice si sociale. Prin intermediul lor se acumuleaza si repartizeaza resursele financiare la dispozitia statului. Totodata, ele se delimiteaza si ca instrumente de gestiune macroeconomica si de asigurare a echilibrului general economic. Impozitele si...

 • Taxe si impozite datorate statului pe specificul societatii cu raspundere limitata

  Această lucrare are ca scop, cunoașterea taxelor și impozitelor unei societăți cu răspundere limitată datorate statului. “Societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății. Acționarii, precum și asociații societății cu răspundere limitată poartă răspundere pentru obligațiile întreprinderii numai în limitele...

 • Analiza comparativa a sistemelor fiscale din Romania si Irlanda

  Generalități Sistemul fiscal constituit în România după revoluție a fost conceput și organizat pe trei componente independente: a. Impozite, taxe și contribuții ca venituri ale statului b. Mecanismul fiscal c. Aparatul fiscal a) Impozitele, taxele și contribuțiile, reprezintă resurse financiare publice ce se constituie și se gestionează printr-un sistem unitar de bugete și anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul...

 • Influenta concurentei asupra formarii pretului

  Din perspectiva originii sale, conceptul de concurență s-a format și s-a folosit încă din vremuri străvechi. Reglementările juridice moderne l-au preluat din limbajul uzual, completându-l cu noi caracteristici în scopul adoptării la cerințele vieții economice contemporane. În general, prin concurență se înțelege o confruntare, o luptă între tendințe adverse care converg spre același scop. În plan social, există uneori opoziție între interesele individuale și cele sociale generale, între...

 • Analiza comparativa pe cazul Romaniei si al Ungariei privind gradul de indeplinire a criteriilor de convergenta

  Uniunea Europeana este o uniune economica si politica, dezvoltata in Europa, ce este compusa in momentul actual din 28 de state. Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO) si din Comunitatea Economica Europeana (CEE). Calitatea de stat membru al UE nu se poate obtine de pe o zi pe alta, ci presupune parcurgerea mai multor pasi complexi. Odata indeplinite conditiile de aderare, tarile candidate trebuie sa aplice legislatia europeana in...

 • Analiza starii de rentabilitate la Banca Transilvania

  În conținutul acestui proiect este prezentată analiza stării de rentabilitate la societatea Banca Transilvania S.A., pentru perioada 2014-2016 , aceasta fiind o entitate listată la Bursa de Valori București . Capitolul 1. Prezentarea băncii Banca Transilvania S.A. A. Denumirea , sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate : Banca Transilvania S.A. Sediul: România , județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, strada G.Barițiu, numărul 8 Forma...

 • Structura finantelor

  Raporturile financiare reprezinta totalitate sistematizata de indicatori ce caracterizeaza situatia patrimoniala si financiara, existenta si fluxul capitalului propriu si al mijloacelor banesti ale entitatii pe o perioada de gestiune. Scopul rapoartelor financiare il constituie prezentarea unei informatii accesibile investitorilor si creditorilor reali si potentiali: privind situatia financiara a intreprinderii indicatorii activitatii acesteia si fluxul mijloacelor banesti, privind resursele...

 • Analiza structurii si dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale- criterii și componente (conform clasificației bugetare) Statul acoperă prin aceste cheltuieli publice nevoile societății în funcție de prioritatea acestora. 1.1. Sinteza clasificației bugetare a cheltuielilor publice (o schemă cu principalele criterii și categorii de cheltuieli) Nesitatea clasificării cheltuielilor publice provine din cerințele acțiunii de elaborare a planurilor financiare și de definire a...

 • Analiza achitarii impozitului pe venit in rate - O strategie nechibzuita ce impune noi presiuni asupra consolidarii fiscale a mediului de afaceri

  Abstract:This paper is a critical study of the prepayement of corporate income tax. The mechanism of this measure is simple and „ingeniously” thought of by those who serve the government but are paid by taxpayers’ money: the tax is calculated quarterly based on the profit made in the previous year. Thus, the authors examined the general tax burden on a company in Moldova as compared with some developed countries such as Germany, France, United Kingdom etc. during 2010-2015, and have...

 • The mechanism of agricultural development transmission on the economic growth and poverty reduction in the republic of Moldova

  Abstract: Providing a qualitative economic growth by eliminating critical constraints and poverty reduction are short- term intended effects. For medium and long term, the fundamental concern of the authorities is to promote welfare - a concept that encompasses various aspects of development. The Republic of Moldova should make all efforts to ensure the transition towards green economic development that promotes the principles of sustainable rural development and contribute to poverty...

 • Studiul aspectelor optiunilor de eficientizare a activitatii intreprinderilor mici si mijlocii din Polonia prin prisma obstacolelor ce intervin in dezvoltarea acestora

  Summary: The investigations in this article could allow deducing that most gaps in small and medium sized enterprises activity are been found in their inability for efficient and effective management, because of the lack of knowledge of entrepreneurs in this field. Acknowledge the role of small and medium sector in the sustainable development of the national economy; we set a target to detect obstacles to the development of this category of businesses and to offer new opportunities to support...

Pagina 1 din 162