Toate referatele din domeniul Finante

 • Analiza situatiei financiare a SA Aqua Prut pentru anul 2015

  Introducere „Aqua Prut” SA este o societate de acțiuni de tip deschis cu administratorul Iamanji Eduard a fost fondată la la 7 septembrie 1995. Se ocupă cu lucrări de construcții a proiectelor utilate pentru fluide. Activități nelicențiate: Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești, construcții civile; alte lucrări de construcții; transporturi rutiere de mărfuri; intermedieri pentru vînzarea unui asortiment larg de mărfuri; întreținerea și repararea...

 • Modalitati de practicare a ajutorului de somaj si implicatiile acestora

  I. Sistemul ajutorului de șomaj I.1. Condițiile necesare pentru a beneficia de șomaj Una din formele de protecție socială este reprezentată de indemnizația de șomaj. Aceasta constă într-o sumă de bani, pentru care nu se percepe impozit, are un cuantum fix și se achită lunar persoanelor șomere iar durata pentru care se achită de către stat acest beneficiu variază în funcție de stagiul de cotizare. Pentru a beneficia de acest ajutor social acordat de stat, persoanele trebuie să îndeplinească...

 • Modalitati de practicare a ajutoarelor sociale si implicatiile acestora

  I. Noțiuni introductive Ajutoarele sociale au luat naștere ca o necesitate pe care populația o are și prin care statul sprijină și adoptă măsuri susținerea acelor cetățeni care și-au pierdut capacitatea de muncă din diverse cauze ca: boli, accidente, limită de vârstă, sau din cauza unor îmbolnăviri, refacerea și întărirea sănătății. Acestea sunt privite ca un sistem de ocrotire a cetățenilor încadrați în câmpul muncii sau care au făcut parte din câmpul muncii și a familiilor acestora....

 • Sailing in the storm in 2020 the business to consumer case

  This chapter analyses factors that add value to the businesses in 2020, especially the new businesses from the digital economy. The aim is to underline the success factors of the e-commerce business as there are businesses that have found continued success (Ryan Holiday). The factors of the value of the business in 2020 are the main concerns of this chapter, considering that many businesses are still ‘seeking a lifeline to save the business’ (Ed Kaplan). Many firms are struggling, not...

 • Finante publice

  Introducere Instituirea statului modern s- a înfăptuit prin implimentarea impozitului sau mai exact, prin reglamentările legale privind dreptul de a încasa aceste plăți. Sistemele fiscale evoluează continuu spre o aspirație râvnită de umanitate de milenii - echitatea. Această ascensiune este anevoiasă, uneori întâmplându-se și alunecări înapoi. La atingerea obiectivului justeței, dreptății, corectitudinii în fiscalitate contribuie impunerea directă. Impozitele directe în prezent s-au...

 • Macroeconomie

  Introducere Sistemul bancar care are ca obiect instrumentele și tehnicile de plată reprezintă un domeniu important în desfășurarea operațiunilor economice și financiare în economia de piață. Evoluțiile în domeniu, care au fost determinate atât de creșterea considerabila a dimensiunilor fluxului de plăți și respectiv de eforturi organizatorice de a opera cu maximă eficiență, dar și cu tehnologii noi angajate în domeniu au condus la constituirea unui segment independent de abordare științifică...

 • Lichidarea persoanei juridice cu scop lucrativ

  Lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ Persoana juridică se constituie pentru a desfășura o activitate comercială (numită și activitate lucrativă, economică, comercială, de antreprenoriat), de a realiza beneficii și a le împărți între ei, pe durata stabilită în actul de constituire. Conform prevederilor art.59, alin.(2) al Codului civil din Republica Moldova, persoanele juridice cu scop lucrativ sunt: - societatea comercială (societatea pe acțiuni, societatea cu răspundere...

 • Caracteristica generala a Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare

  Scurt istoric Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost creată într-un timp scurt pentru a rezolva problemele care au apărut la un punct de cotitură din istoria Europei: momentul prăbușirii comunismului în estul continentului. Din ziua în care președintele Franței, Francois Mitterrand, a prezentat pentru prima dată ideea creării unei bănci europene în octombrie 1989. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este o organizație internațională și o instituție...

 • Abordari comparative privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice in tari din Europa Occidentala (si analiza de impact)

  Impozitarea veniturilor persoanelor fizice Aspecte generale Impozitarea a fost întotdeauna un subiect de dezbatere aprinsă. Deși opiniile privind politicile fiscale diferă uneori puternic, impozitele sunt esențiale pentru sustenabilitatea finanțelor publice și reprezintă o pârghie politică importantă pentru transformarea societății. Calitatea și datele comparabile, colectate în mai multe țări în timp, sunt esențiale pentru o dezbatere în cunoștință de cauză. Impozitarea se află în...

 • Evolutia finantelor publice in perioada 2018-2020

  EVOLUȚII CICLICE ȘI PERSPECTIVE ECONOMICE ACTUALE În anul 2019, dinamica reală a PIB-ului a fost de 4,1%, una dintre cele mai ridicate din rândul statelor membre UE (la nivel agregat, PIB a avansat cu 1,4% în UE și cu 1,2% în zona euro). Totuși, încetinirea creșterii din zona euro și în special a cererii externe din partea Germaniei, a avut un impact semnificativ asupra industriei prelucrătoare și exporturilor românești. Pe partea cererii, consumul privat, principalul determinant al...

 • Evolutii si implicatii ale manifestarii acestuia - Societatea riscului

  1. Ce este riscul? Riscul este un eveniment incert, cu posibilitatea de a produce daune, pierderi și multe alte întamplări negative. Riscul este definit ca fiind: “danger, the possibility of loss or injury”, respectiv, “pericolul, posibilitatea de a pierde sau a suferi prejudicii” . “OHSAS (Sănătate Ocupațională Și Siguranță Servicii de Consultanță) definește riscul ca fiind combinația dintre probabilitatea unui pericol care rezultă într-un eveniment advers, și gravitatea evenimentului” ....

 • Raport scris de investigatie - Studierea structurii sistemului cheltuielilor publice in RM

  Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia. Populația Republicii Moldova a scăzut de la proclamarea independenței. Scăderea populației s-a datorat în primul rând ratei scăzute a natalității și nivelului ridicat al migrației forței de muncă. Cu toate acestea,...

 • Inovatie financiara de produs pe piata Europeana si analiza indicatorilor inovarii

  Introducere Prezenta lucrare își propune să prezinte, în fază inițială, o analiza de ansamblu asupra stării inovației la nivel european prins prisma a doi indicatori selectați din baza de date interactivă European Innovation Scoreboard 2020. Cei doi indicatori aleși pentru analiză sunt: Venture capital (percentage of GDP) și Trademarks applications per billion GDP (in PPS). Totodată se dorește analizarea în dinamică, respectiv evoluția comparativă a Trademark applications, pe perioada...

 • Transformari in reglementarea pietei de capital din Romania in contextul integrarii europene (implementarea acquis-ului comunitar si analiza critica a legislatiei de dupa 1990)

  1. Ideea de integrare europeană Procesul integrării în cadrul Uniunii Europene își are ca începuturi luna septembrie a anului 1946 când Winston Churchill, Primul-ministru al Marii Britanii a lansat în discursul său ținut în Universitatea din Zurich ideea implementării Statelor Unite ale Europei, socotind faptul că mai întâi este nevoie de un parteneriat încheiat între Germania și Franța. Negocierile diplomatice dintre Danemarca, Belgia, Franța, Italia, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie,...

 • Fondul Monetar International

  Fondul Monetar Internațional (FMI) este o organizație alcătuită din 189 țări care lucrează pentru promovarea cooperării monetare globale, securizarea stabilității financiare, facilitarea comerțului internațional, încurajarea ocupării forței de muncă și creșterea economică durabilă, și în cele din urmă reducerea sărăciei în întreaga lume. Scurt istoric al FMI Fondul Monetar Internațional a fost fondat ca parte integrantă a sistemului Bretton-Woods, fiind instituția responsabilă cu asigurarea...

Pagina 1 din 168