Toate referatele din domeniul Finante

 • Criza financiara-abordari la nivel global si european

  INTRODUCERE În anul 2007, pentru prima dată după anii 1930, economia mondială a experimentat o criză financiară pe care o putem cataloga ca fiind o criză sistemică: pe 18 septembrie, sistemul financiar internaţional a fost pe punctul de a intra în colaps . Cauzele crizei globale a creditului astăzi sunt în general înţelese şi iniţiative majore sunt în curs de desfăşurare pentru a reforma reglementarea financiară în întreaga lume, cu importante consecinţe pentru viitorul finanţelor globale....

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamina cheltuielilor publice in Romania si Marea Britanie

  1.1. Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare : Conceptul de cheltuiala publica este utilizat cu mai multe sensuri, dintre care se disting cel juridic si cel economic. În sens juridic, notiunea de cheltuiala publica semnifica o plata legata de functionarea institutiilor publice si, în general, de înfaptuirea activitatilor cu caracter public, inclusiv a întreprinderilor cu capital de stat. În aceasta prima acceptiune, apare în prim...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamina cheltuielilor publice in Romania si Malta

  Capitolul I : Cadrul conceptual si metodologic I.1 Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare ,,Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat, pe de o parte, şi persoane fizice şi juridice, pe de altă parte, cu ocazia utilizării şi repartizării resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia”. (I. Văcărel, Finanţe publice, pag. 147). Cheltuielile...

 • Procedee si tehnici de control financiar

  În epoca modernă, controlul capătă o importanță deosebită fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societății de a-și apăra interesele sale comune și fundamentale. Într-o manieră simplă, controlul poate fi definit prin aprecierea conformității cu un model, un standard și o normă. Într-o accepiune largă, controlul este o activitate.specific.umană constând în verificare și analiză permanentă, perioadică sau neașteptată a unor procese. Procedeul de control reprezintă totalitatea...

 • Bursa de valori Toronto

  1) Denumirea completă a bursei, simbolul și localizarea: Denumirea completă: Toronto Stock Exchange TSX - Bursa de valori din Toronto Simbolul: Localizarea: Toronto, Ontario, Canada; 2)Istoricul bursei de valori: Bursa de la Toronto a venit probabil din partea Asociației Brokerilor , un grup format din oameni de afaceri din Toronto, la 26 iulie 1852. Nu au existat înregistrări ale tranzacțiilor grupului. La 25 octombrie 1861, douăzeci și patru de oameni s-au adunat la Sala masonică...

 • Descrierea bancii Mizuho

  SCURT ISTORIC Mizuho își are bazele în trei dintre cele mai vechi bănci din Japonia: Dai-Ichi Bank (Dai-Ichi Kangyo Bank), Yasuda Bank (Fuji Bank) și Banca Industrială a Japoniei. Începând cu 1873, aceste instituții financiare au contribuit la construirea și reconstrucția Japoniei în perioada epocii moderne și postbelice, și au pus bazele conducerii financiare a Japoniei în secolul XXI. Mizuho moștenește spiritul conducătorilor celor trei bănci - trei bancheri japonezi cheie care au jucat un...

 • Asigurari inedite practicate pe plan international

  Asigurările reprezintă o formă de protecție, împotriva unor evenimente posibile,dar incerte, ce amenință viața oamenilor, bunurile materiale precum și integritatea corporală. Asigurările sunt bazate pe un contract, încheiate între asigurător și asigurat.Asiguratul cedează anumite riscuri persoanei juridice- asigurător, plătind o primă de asigurate, urmând ca în momentul apariției unui risc acesta să fie despagubit parțial sau total. Conceptul de risc, repezintă prima premisă care a stat la...

 • Misiunea si obiectivele Bancii Europene pentru reconstructie si dezvoltare

  Crearea băncii are loc în anul 1991, când un mare eveniment s-a produs - căderea comunismului, banca fiind întemeiată cu scopul de a asigura stabilitatea și extinderea economiilor în 30 de state (din Europa Centrală până în Asia Centrală și sud-estul Mării Mediteraneene). Cel care a venit cu ideea de a înființa banca europeană pentru dezvoltare a fost Francois Mitterand ( terminându-și mandatul de președinție în Franța în anul 1995), având intenția de a sprijini sectorul privat și de ajuta la...

 • Sistemul bancar din Suedia

  Economia pe piață presupune existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor spre desfășurarea unor activități economice cu eficiență ridicată. Scurt istoric În secolele XVIII - XVIII activitatea bancară incepe să se dezvolte și în Țările nordice, mai exact în Suedia, Anglia și Germania. În anul 1656, la data de 30 noiembrie, Karl X. Gustav a semnat la Malbork primele doua capitole din istoria sistemului bancar suedez,...

 • Analys of monetary mass in Moldova

  What is Broad Money? At the outset, ‘money’ needs to be defined, and this is traditionally done through its principal function — a medium of exchange or means of payment. Money exists because of frictions and trading costs associated with conducting sequences of transactions at different times across a range of different markets. In particular, money eliminates the need to find individuals who wish to trade one particular good for another, known as the double coincidence of wants. Money also...

 • Impozitele directe

  Tema referatului meu se intitulează Impozite directe caracterizare generală şi este structurată pe două capitole. Am ales această temă deoarece este de actualitate şi am dorit să învăţ cât mai multe lucruri despre impozitele şi taxele directe, elemente aplicabile la locul de muncă. Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor sale. Această prelevare se face în...

 • Managementul riscului - OMV

  REZUMAT Asigurarea resurselor financiare necesare constituirii, funcţionării şi dezvoltării companiei reprezintă una din cele mai dificile probleme pentru aceasta. Politica de finanţare stă la baza formării capitalului şi determină structura acestuia. Structura capitalului unei companii este un amestec din trei surse de capital: datorii, capitaluri generate intern şi capitaluri noi, atrase prin emisiuni de acţiuni. O companie îşi alege modul de finanţare analizând efectele generate de...

 • Fundamentarea deciziei de finantare a unei intreprinderi mici si mijlocii prin fonduri structurale SC EDINFO SRL

  Capitolul 1. Aspecte generale privind IMM-urilor Întreprinderile mici reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, în acelaşi timp semnificând o importantă sursă de creare a locurilor noi de muncă. Acestea sunt considerate a fi întreprinderi extrem de sensibile la modificările mediului de afaceri în care activează. Acesta este motivul, pentru care în anul 2000 în cadrul Consiliului European s-a adoptat Cartea Europeană pentru întreprinderile mici.Un astepct important este faptul că...

 • Metode de stopare si combatere a evaziunii fiscale

  Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea prin orice mijloace de la plata impozitelor,taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice,care realizeaza venituri impozabile,conform reglementarilor fiscale. Evaziunea fiscal „legală” sau tolerată reprezintă acţiunea contribuabilului de a ocoli legea, recurgând la o combinaţie neprevăzută a legilor scăpată din vedere de legiuitor. Se mai numeşte „evaziune fiscală la adăpostul legii”. În practică, situaţiile...

 • Implicatiile adoptarii monedei euro de catre Romania

  În cadrul acestui eseu voi prezenta aspecte cu privire la implicațiile României pentru aderarea la zona euro și ce presupune acest demers. Adoptarea monedei euro reprezintă o condiție juridică obligatorie a tuturor statelor ce fac partea din Uniunea Europeană, însă momentul de adoptare este stabilit de fiecare stat în parte. Moneda unică a aparut la 1 ianuarie 1999 după deciziile luate de conducătorii Uniunii Europene. În prezent au aderat la zona euro 19 din cele 28 de state ce fac parte din...

Pagina 1 din 158