Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6624
Mărime: 787.20KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. 3

Consideratii generale 3

1.1. Definirea gestiunii financiare 3

1.2. Evoluţia gestiunii financiare 4

1.3. Conţinutul gestiunii financiare a întreprinderii 6

1.4. Importanţa gestiunii financiare 8

OBIECTUL DE STUDIU AL GESTIUNII FINANCIARE A FIRMEI 9

SARCINILE GESTIUNII FINANCIARE 13

A. MAXIMIZAREA VALORII ÎNTREPRINDERII 14

B. MENŢINEREA NIVELULUI PERFORMANŢELOR FINANCIARe 15

C. STĂPÂNIREA RISCURILOR FINANCIARE 16

RESPONSABILITĂŢILE OPERAŢIONALE ALE GESTIUNII FINANCIARE 20

PRINCIPALELE SARCINI OPERAŢIONALE ALE GESTIUNII FINANCIARE 20

STRUCTURA ŞI ATRIBUŢIILE 21

PERSONALULUI DIRECT IMPLICAT ÎN GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 21

LOCUL GESTIUNII FINANCIARE ÎN SISTEMUL DE GESTIUNE AL ÎNTREPRINDERII 22

Extras din document

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII.

Consideratii generale

1.1. Definirea gestiunii financiare

Noţiunea de gestiune provine de la latinescul ”gestio” sau franţuzescul ”gestion” cu înţeles de organizarea administrării unui patrimoniu în toată complexitatea sa. Prin gestiune în sens larg se înţelege ansamblul normelor privitoare la conservarea, administrarea şi dreptul la dispoziţie asupra unui patrimoniu Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, prin gestiune se înţelege: ”administrarea bunurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane; răspunderea păstrării bunurilor şi a mânuirii fondurilor unei întreprinderi, instituţii sau persoane; ansamblul de operaţii privind primirea, păstrarea şi eliberarea unor bunuri materiale aparţinând altcuiva”.

Pe lângă gestiunea de ansamblu putem discuta şi de gestiuni specifice, tipuri, secţiuni ale gestiunii de ansamblu. GESTIUNEA INANCIARĂ, ca parte a gestiunii de ansamblu, cuprinde activităţi de constituire, dezvoltare, sporire sau reducere ale capitalului şi ale fondurilor întreprinderii, utilizarea eficientă a acestora, obtţnerea, repartizarea şi utilizarea rezultatelor financiare, a profitului. Gestiunea financiară se referă la:

- fluxurile dimensionării şi asigurării capitalului şi fondurilor necesare;

- fluxurile atragerii de capital;

- fluxurile folosirii fondurilor, obţinerii rezultatelor şi repartizării lor.

Gestiunea financiară curprinde, prin urmare, totalitatea operaţiilor prin care se asigură:

- capitalul şi fondurile necesare indiferent de sursa şi modalitatea de procurare;

- obţinerea şi repartizarea rezultatelor financiare;

- modalitatea utilizării fondurilor şi a capitalului întreprinderii.

Prin urmare gestiunea mai poate fi definită ca un ansamblu de decizii, operaţiuni şi modalităţi de organizare a activităţii financiare în vederea procurării şi utilizării capitalurilor în scopul obţinerii, repartizării şi utilizării cât mai eficiente a profiturilor întreprinderii. În prezent în locul noţiunii de gestiune financiară se foloseşte tot mai mult noţiunea de ”management financiar”, acest lucru datorându-se faptului că deciziile financiare se iau la nivelul conducerii firmelor.

1.2. Evoluţia gestiunii financiare

Atunci când gestiunea financiară apare ca un domeniu separat de studiu, la începutul anilor 1900, accentul era pus pe aspectele legale privind operaţiunile de fuziuni, formării de noi societăţi precum şi diferitelor tipuri de finanţări la care poate să recurgă o societate pentru a-şi spori capitalul. În perioade de criză în economie, accentul era pus pe rezolvarea problemelor de lichiditate ale firmei, reorganizări şi falimente. În continuare până prin anii ‘50, finanţele continuau să fie privite mai mult din punct de vedere al unui analist extern, decât din punct de vedere al managementului firmei. O schimbare majoră a bazelor teoretice ale gestiunii financiare a avut loc la sfârşitul anilor ‘50 şi a determinat focalizarea acesteia către deciziile manageriale privind alegerea modalităţilor de finanţare sau de investiţii în strânsă corelaţie cu obiectivele firmei privind maximizarea valorii ei. Concentrarea gestiunii financiare pe evaluări a continuat până prin anii ‘90, dar analiza a fost extinsă pentru a include şi:

- inflaţia şi efectele sale în luarea deciziilor financiare;

- diversificarea instituţiilor financiare şi a serviciilor pe care le oferă diferitelor întreprinderi;

- folosirea pe scară largă a tehnicilor computerizate în analiza şi transferul electronic al datelor şi informaţiilor;

- continua tendinţă de globalizare a pieţelor de afaceri.

Dintre aceste tendinţe cele mai importante sunt globalizarea şi computerizarea.

Globalizarea afacerilor. Patru factori au dus ˆın principal la accelerarea globalizării afacerilor:

- îmbunătăţirea comunicaţiilor şi a transporturilor care au dus la

uşurarea desfăşurării tranzacţiilor internaţionale;

- înclinaţia consumatorilor către produse ieftine şi de calitate, care au dus la ridicarea barierelor protecţioniste din calea tranzacţiilor, care protejau ineficienţa şi produsele autohtone realizate la preţuri mai ridicate;

- tehnologia a devenit tot mai avansată, costul dezvoltării unor produse noi a sporit astfel încât trebuie să sporească numărul de unităţi vândute, dacă firma vrea să reuşească să-şi acopere costurile fixe şi să realizeze profit. În consecinţă firmele trebuie să încerce să-şi vândă produsele şi pe pieţele externe.

- într-o lume unde există numeroase firme multinaţionale capabile să-şi mute unităţile de exploatare acolo unde realizează costurile cele mai scăzute, o firmă care operează restrictiv pe piaţa internă, s-ar putea să nu realizeze aceleaşi costuri scăzute şi să fie înlăturată de pe piaţă.

Ca rezultat al acestor patru factori, şansele de supravieţuire şi dezvoltare ale unei firme depind şi de posibilitatea ei de a produce sau vinde pe pieţele externe. Companiile de servicii, incluzând băncile, agenţiile de publicitate, firmele de contabilitate, sunt adesea forţate să se adapteze globalizării deoarece astfel pot să servească mai bine clienţii lor multinaţionali (dacă şi ele au activitatea extinsă pe mai multe pieţe).

Preview document

Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 1
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 2
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 3
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 4
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 5
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 6
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 7
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 8
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 9
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 10
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 11
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 12
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 13
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 14
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 15
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 16
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 17
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 18
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 19
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 20
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 21
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 22
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 23
Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Analiza Gestiunii Financiare si Sarcinile Gestiunii Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Investițiile întreprinderii

1. Conceptul de investitie si semnificatiile sale Notiunea de investitie reprezinta o categorie financiara de o deosebita complexitate, fiind...

Echilibrul Financiar al Întreprinderii

INTRODUCERE “Cunoaşterea este cea mai democratică sursă de putere” (Alvin Toffler) Întreprinderea, ca sistem economico-social care...

Analiza Stadiului de Dezvoltare a Gestiunii Riscurilor Financiare în România

În procesul tranziţiei la economia de piaţă de după 1990, România a înţeles necesitatea existenţei şi funcţionării unei pieţe de capital dezvoltate...

Rolul Statului în Economie

Importanţa rolului statului în economie este dată de faptul că fiecare individ acţionează diferit în realizarea intereselor proprii, iar un organ...

Proiect de investiții - studiu de caz

Introducere: Orice plasament de capital pe termen mai lung, în scopul obţinerii de profit reprezintă o investire. Decizia de investire conduce la...

Mijloace de Finanțare a Întreprinderii

CAP I :Importanţa deciziilor de finanţare pentru întreprindere 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategica Aspectele finanţării...

Necesitatea și Rolul Gestiunii Riscurilor Financiare

Capitolul 1. Noţiunea de risc Riscul pe care şi-l asumă orice persoană care se angajează într-o activitate a fost înţeles încă din antichitate: ,,...

Analiza Cost - Avantaje

CAP.1 CARACTERIZAREA GENERALĂ A ANALIZEI COST – AVANTAJE CA METODĂ GENERALĂ DE DIMENSIONARE A CHELTUIELILOR PUBLICE “Cu privire la Afacerea care...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Gestiunea disponibilităților bănești în condiții de inflație

Denumire: S.C. “Meva” S.A.Sediul: România, jud. Mehedinţi, str. Trandafirilor, nr. 17Data înfiinţării: 15.02.1990Forma juridică : S.C. “Meva” S.A....

Proiect practică Groupama

Cap.1 Organizare si functionalitate Dezvoltarea si diversificarea produselor si serviciilor oferite de companii la ora actuala este exponentiala....

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Politică de dividend

Introducere Dat fiind rolul decisiv pe care întreprinderea îl joacă în destinul fiecărei ţări, tratarea dimensiunii financiare a activităţii...

Leasingul - alternativă la creditarea bancară

INTRODUCERE Literatura de specialitate în domeniu si practica din ultimii 20 de ani au evidentiat ca sistemul bancar se gaseste într-o schimbare...

Ai nevoie de altceva?