Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3550
Mărime: 84.08KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Narcis Mitu

Extras din document

Buget de stat – cadru general

Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se realiza o anumită ordine în domeniul finanţelor publice. Parlamentele au fost chemate periodic pentru a se pronunţa în legătură cu volumul şi destinaţia resurselor financiare ale statului, resurse care au fost înscrise într-un document numit bugetul de stat.

Bugetul statului este obiectiv necesar datorită existentei productiei de mărfuri, actiunii legii valorii si a celorlalte legi economice, precum si datorită necesitătii înfăptuirii sarcinilor social-culturale, economice, de apărare natională si administrare ale statului.

În conditiile existentei productiei de mărfuri, înfăptuirea acâiunilor social-culturale, realizarea principalelor obiective economice si realizarea celorlalte prerogativeale statului reclamă mobilizarea, repartizarea si utilizarea de către stat a unor importante fonduri bănesti care se constituie, în principal, prin intermediul bugetului statului.

Existenta bugetului statului - prin intermediul căruia se constituie principalul fond bănesc al statului - este determinată, în primul rând, de cerintele social-culturale si economice ale societătii si, în al doilea rând, de necesitatea întretinerii si functionării organelor statului.

Mărimea fondului de dezvoltare social-economică si a celorlalte fonduri bănesti depinde însă de nivelul de dezvoltare economică, de mărimea produsului national brut, de modul de repartizare a acestuia.

La nivelul fiecărui stat se elaborează mai multe categorii de bugete corelate, care alcătuiesc un sistem. Sistemul bugetar este diferenţiat în funcţie de structura organizatorică a fiecărui stat şi diferă de la o ţară la alta, existând astfel :

- buget de tip unitar (România, Franţa, Italia, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Olanda etc.).

- buget de tip federal (S.U.A., Canada, Elveţia, Austria, Germania, India etc.).

În România, stat de tip unitar, conform Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, prin sistem bugetar se înţelege un sistem unitar de bugete care cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din veniturile proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice şi bugetul fondurilor externe nerambursabile

Acest sistem unitar şi corelat de fonduri formează bugetul general consolidat, prin care se dimensionează şi se compară, la nivelul unui an veniturile şi cheltuielile statului şi ale celorlalte instituţii publice. Bugetul general consolidat reflectă, aşadar, fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale şi nefiscale şi de repartizare a acestora pe destinaţii, în conformitate cu nevoia socială şi cu obiectivele de politică financiară specifice anului la care se referă.

Preview document

Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 1
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 2
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 3
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 4
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 5
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 6
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 7
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 8
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 9
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 10
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 11
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 12
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 13
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 14
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 15
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 16
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 17
Analiza structurii și dinamicii veniturilor - bugetului de stat în România - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Analiza Structurii si Dinamicii Veniturilor - Bugetului de Stat in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Evolutia si Structura Veniturilor Fiscale in Romania

1. Analiza evolutiei gradului de fiscalitate în România. Comparatii internationale Masurile de politica fiscala promovate de autoritatile fiscale...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda in Romania

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Sănătatea în economia contemporană

1. SUSŢINEREA SĂNĂTĂŢII ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 1.1 Determinări privind sănătatea în societatea contemporană Hipocrat, părintele medicinii...

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Veniturile aferente bugetului de stat - evoluții structurale

INTRODUCERE Bugetul a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul ultimelor decenii, ca principal instrument de proiecţie a veniturilor şi cheltuielilor...

Analiza nivelului, structurii și dinamicii veniturilor fiscale ale bugetului de stat al României în perioada 2004-2008

1.Reforma şi politica fiscală a României în contextul aderării la UE 2.Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

Capitolul I: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale- criterii și componente Economia modernă este...

Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor Bugetului de Stat în România în Perioada 2006-2011

1. Extras din Legile Bugetului de Stat din România din perioada anilor 2006-2011 1.1 Tabel cu principalele cheltuieli bugetare Tabel nr. 1 Cod...

Cheltuielile și Veniturile Înregistrate la Bugetul de Stat

Capitolul I. Trezoreria Statului concept, evoluţie, funcţiile de bază şi principiile funcţionării 1.1. Concept şi evoluţie Conceptul de...

Ai nevoie de altceva?