Buget și Trezorerie Publică

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4869
Mărime: 36.75KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
facultatea de finante

Extras din document

Introducere

Existenţa mai multor bugete în cadrul sistemului de bugete (atât la nivel central, cât şi local) atrage după sine o operaţie de agregare a valorilor acestora pentru a obtine o imagine de ansamblu asupra nivelului resurselor atrase şi cheltuielilor realizate. Există anumite transferuri care se fac între aceste bugete şi care la însumarea veniturilor, respective a cheltuielilor, apar înregistrate de două ori. Pentru a elimina aceste elemente, care induc anumite distorsiuni în rezultatele obţinute, se procedează la eliminarea acestora prin consolidare.

De la La Obiective

Bugetul de stat Bugetele locale ale judeţelor, municipiilor, oraşelor, comunelor • Dezvoltarea sistemului energetic

• Drumurile judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate localităţii rurale şi urbane

• Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe

• Programe de pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor

• Construcţia de locuinţe

• Finanţarea elaborării şi actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism

• Aeroporturi de interes local

• Retehnologizarea centralelor termice ţi electrice de termoficare

Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate • Contribuţia datorată de persoanele care satisfacserviciul militar în termen

• Contribuţia datoratăde persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv

Bugetul fondului de asigurări sociale de stat Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate • Contribuţiile persoanelor aflate în concediu medical sau în concediu mediacal pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani

Bugetul asigurărilor pentru şomaj Bugetul asigurărilor sociale de stat • Contribuţiile aferente persoanelor aflate în şomaj

Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate • Contribuţiile aferente persoanelor aflate în şomaj

Bugetele locale • Finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă

Transferurile consolidabile între bugete sunt:

Obţinerea bugetului general consolidat presupune parcurgerea următoarelor etape

1. Calcularea veniturilor totale general consolidate, respectiv

• Determinarea veniturilor totale prin însumarea tuturor veniturilor bugetelor ce compun sistemul de bugete (atât bugetele centrale, cât şi cele locale)

• Determinarea veniturilor totale general consolidate prin scăderea din veniturile totale a trasferurilor dintre bugete (transferuri consolidate)

2. Determinarea cheltuielior totale general consolidate, respectiv

• Determinarea cheltuielilor totale prin însumarea tuturor cheltuielilor bugetelor ce compun sistemul de bugete (atat bugetele centrale cât şi cele locale)

• Determinarea cheltuielilor totale consolidate prin scăderea din cheltuielile totale a transferurilor dintre bugete (transferuri consolidabile)

• Determinarea cheltuielilor totale general consolidate prin scăderea din cheltuielile totale consolidate a ajustărilor (ajustările sunt cheltuielile de natura datoriei publice şi se calculează ca diferenţă între intrările de credite externe şi rambursările de credite externe, mai puţin dobânzile aferente).

3. Determinarea deficitului bugetului general consolidat se realizează prin scăderea din veniturile general consolidate a cheltuielilor general consolidate. Rezultatul pozitiv reprezintă un excedent, iar negativ reprezintă deficit.

INTOCMIREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

IN ROMANIA

Procesul bugetar, sub aspectul conţinutului, reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile abilitate ale statului în scopul concretizării politicii financiare aplicate de autoritatea guvernamentală.

Derularea procesului bugetar presupune existenţa unor resurse financiare, precum şi alocarea lor în scopul furnizării către populaţie a bunurilor şi serviciilor publice.

Instrumentul în care îşi găsesc reflectarea toate resursele financiare publice şi cheltuielile publice îl constituie bugetul general consolidat. Acesta cuprinde ansamblul bugetelor care reflectă fluxurile de venituri şi de cheltuieli ale sectorului public, şi anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele diferitelor instituţii publice, bugetul creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Pentru ca acest complex sistem de bugete să devină operaţional, este necesară, ca o premisă esenţială, elaborarea politicii financiare a guvernului pentru o anumită perioadă. Se impune, deci, existenţa cadrului juridic care să reglementeze, pe de o parte, categoriile şi nivelurile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor percepute de la persoanele fizice şi juridice, iar, pe de altă parte, destinaţiile spre care pot fi orientate alocaţiile bugetare în vederea furnizării de bunuri şi servicii publice.

Preview document

Buget și Trezorerie Publică - Pagina 1
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 2
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 3
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 4
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 5
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 6
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 7
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 8
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 9
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 10
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 11
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 12
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 13
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 14
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 15
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 16
Buget și Trezorerie Publică - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Buget si Trezorerie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bugetului local Pitești

Cap I. Prezentarea orasului 1.1 Cadrul natural Municipiul Pitesti, resedinta a judetului Arges, este situat in partea central-sudica a Romaniei,...

Gestiunea Trezorerie

Functiile si activitatile desfasurate de Trezoreria Finantelor Publice Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice,...

Bugetul Local

I. CONCEPTUL DE BUGET LOCAL Finanţele publice locale îşi au originea în autonomizarea autorităţilor teritoriale în administrarea comunităţilor...

Trezoreria statului - funcții clasice vs funcții moderne

Funcţiile generale ale trezoreriei statului Termenul de trezorerie a apărut în cadru unei lungi evoluţii istorice, care a condus pentru început,...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Malta

Capitolul I : Cadrul conceptual si metodologic I.1 Conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Sistemul Bugetar

1. Structura sistemului bugetar Sistemul bugetar reprezinta totalitatea relatiilor economice sub forma baneasca, rezultat al repartitiei venitului...

Trezoreria statului

Denumirea este introdusa de ultimele reglementari romanesti in domeniu, deoarece la constituirea ei, in 1993, institutia purta numele de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Buget și trezorerie publică - Marea Britanie

Introducere Regatul Unit este numit, in mod obisnuit, in romaneste, Marea Britanie. Cea mai mare parte a sa este situata langa coasta continentala...

Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Spaniei în perioada 2000-2009

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG 1.1 Date absolute 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.2 Indici cu baza fixa 1.3 Indici cu...

Buget și trezorerie publică

La inceput, termenul de trezorerie era identificat cu banii publici, iar ulterior cu o institutie desemnata sa asigure respectarea ansamblului de...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România....

Buget și trezorerie publică

1.1. Sistemele iniţiativei bugetare În cadrul procesului decizional public, există diferenţe de la o ţară la alta legate de sistemul iniţiativei...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege -...

Buget și Trezorerie Publică

Sistemul unitar de bugete la nivel naţional În practică deosebim 2 abordări ale iniţiativei bugetare potrivit cărora distingem: 1 – sistemul...

Buget și trezorerie publică

Cursul I ECONOMIA PUBLICĂ: O REALITATE ŞI UN DOMENIU DE CERCETARE ECONOMICĂ 1.1 Economia publică, ca sector economic 1.1.1. Sectorul public...

Ai nevoie de altceva?